här - IdrottOnline Klubb

Över 200 barn i kö till simskola
Vill du sätta ditt barn i simskola i Eskilstuna Simklubb? I så fall behöver du ha gott tålamod.
Väntetiden är uppemot ett år.
– Det är jättetråkigt att vi måste skriva upp barn som vill lära sig simma på en kölista, men
tyvärr har vi för lite tider i Vattenpalatset, säger Erika Meeker, som ansvarar för simskolan i
ESK.
Intresset för simning har stigit i Eskilstuna sedan två klubbar (Eskilstuna SS och Tunafors
SK) blev en förening 2011.
– Klubbens goda rykte har spridit sig och samtidigt är det bra hype kring simningen nu.
Många har säkert läst om alla drunkningsolyckor under sommaren och hur viktigt det är med
simkunnighet. Dessutom har också EM-framgångarna nyligen en positiv påverkan, säger
Erika Meeker.
ESK har i dagsläget cirka 700 aktiva simmare.
I föreningens simskola, som följer Svenska Simförbundets utvecklingstrappa Simlinjen,
återfinns 350 barn, mestadels i åldrarna 4–12 år.
– Vi har över 200 barn som står på kölistan och vissa har stått i kö i ett år. Det känns
fruktansvärt tråkigt, men vi kan inte göra någonting, säger Erika Meeker.
Eskilstuna Bad AB är ett kommunägt bolag som driver verksamheten i Vattenpalatset och
Parkenbadet. Bad AB säljer många tider till kommunens kultur- och fritidsförvaltning som i
sin tur hyr ut tiderna till föreningslivet.
– 95–96 procent av alla våra tider går till Eskilstuna Simklubb, resten till Nautic
(undervattensrugby), säger Michael Gimling på Kultur- och fritidsförvaltningen.
Han har dock full förståelse för att simklubben skriker efter fler tider i Vattenpalatset.
– Vi för hela tiden en dialog med Bad AB och Eskilstuna Simklubb och vet om simklubbens
behov, men Bad AB har svårt att släppa fler tider och vi har de timmar vi har att fördela, säger
Michael Gimling.
I april 2016 beräknas det nya badhuset i Munktellstaden stå klart och räkna med att den nya
simhallen är efterlängtad.
– Då får vi helt andra möjligheter, men det är ett tag dit. När det handlar om Eskilstuna
Simklubb är det glädjande att man har kö till en verksamhet. Det negativa är givetvis att vi
inte kan erbjuda tider i den utsträckning vi vill, säger badchefen Gerhard Neij, Eskilstuna Bad
AB.
Varför kan ni inte släppa fler tider?
– Vi har till ansvar att se till så att alla kommunens invånare har tillgång till den begränsade
kapacitet som vårt nuvarande bad har. I dag innebär det tyvärr att såväl föreningsliv, skolan
som allmänheten inte får så mycket tid som de önskar.
Faktum är att även Vattenpalatset bedriver simskola i egen regi under femveckorsperioder och
det är principen "först till kvarn" som gäller vid anmälan.
– Vår simskola bygger på pedagogik av Svenska Livräddningssällskapet och utgår från
bröstsim. Vi har lek och plask för 4–5-åringar (12 barn) och simskola för 6–8–åringar (14
barn), berättar Gerhard Neij.
Eskilstuna Simklubbs simskola
ESK:s simskola följer Simlinjen och Svenska Simförbundets rekommendationer. Simskolan,
som välkomnar barn från 4 års ålder, börjar med vattenvana (kunna doppa huvudet under
vattnet), följt av vattenläge (flyta och glida i vattnet). När barnen sedan börjar simma startar
simundervisningen med crawl och ryggcrawl eftersom de simsätten har enkla rörelsemönster
för små barn (4–5 år). Sedan lär klubben även ut bröstsim och fjärilsim, och när barnen lär sig
dessa simsätt är de fortfarande unga (7–8 år).
Källa: Eskilstuna Simklubb
Simlinjen
Simlinjen är Svenska Simförbundets utvecklingstrappa som pekar på vilka färdigheter man
bör sträva efter i olika utvecklingsstadier och på vilket sätt det bör ske. Sammanlagt består
den av åtta stadier och ska fungera som ett pedagogiskt verktyg för planeringen av simmarens
långsiktiga karriär, oavsett om det gäller elitidrott, motion eller hälsa. Simlinjen har tagits
fram utifrån erfarenhet, forskning och framtidsanalys baserat på internationella modeller.
Källa: Svenska Simförbundet