Presentation från senaste informationstillfället

Examensarbete
på kandidatnivå
Roller
Handledare
Exjobbssamordnare
Student
Ämnesgranskare
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
Examinator
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Checklista (början)
Ta reda på alla regler och krav kring exjobb
Gå på någon annans slutpresentation!
Hitta ett jobb som intresserar dig – företag eller internt
Skriv en preliminär specifikation, tillsammans med
handledaren. Fyll i blanketten så långt det går
Skicka blankett, specifikation och meritförteckning till
exjobbssamordnaren
Föreslå gärna en ämnesgranskare, det underlättar
Exjobbsamordnaren utser ämnegranskaren, som
diskuterar fram en slutgiltig spec med dig
Ämnesgranskaren skriver på blanketten, och lämnar till
samordnaren
Examinator kallar in dig (och ibland även
ämnesgranskaren) till ett startmöte
Du registreras på kursen
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Checklista (mitten)
Jobbet kan börja!
Att påbörja själva jobbet före denna punkt, sker på egen risk!
Börja skriva från dag ett!
Inom de första dagarna: Lämna in en disposition till
ämnesgranskaren
Inom de första två-tre veckorna: Lämna in preliminär
introduktion/"related work" till ämnesgranskaren
Se till att ha regelbunden kontakt med ämnesgranskaren
Exempelvis genom kort statusrapport per mail en gång i veckan
Var inte rädd att utnyttja honom/henne som reservhandledare i
frågor som handledaren på företaget inte har koll på. Skrivandet
exempelvis.
Ämnesgranskaren är skyldig att även handleda dig i skrivandet, om
du gör exjobb på ett företag
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Checklista (slutet)
Gör upp med handledare och ämnesgranskare om muntlig
presentation. Boka tid genom samordnaren.
Utnyttja dina fömåner! Språkverkstaden har bra service
(http://www.sprakverkstaden.uu.se/)
Efter presentationen, lämna in exjobbsrapport till
ämnesgranskaren och åtgärda eventuella utpekade brister
Ämnesgranskaren meddelar samordnaren att han/hon är
nöjd och bifogar den version som godkänts
Samordnaren hjälper dig att anpassa rapporten till den
mall som finns (framsida+abstract)
Examinator får rapporten (från samordnaren) och kan
också begära (vanligt) att du reviderar rapporten
När även examinatorn är nöjd är exjobbet godkänt
Samordnaren rapporterar resultatet till kansliet
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Hur hitta jobb?
Internt
• Forskningsgrupp på inst
• Att föredra om du tänker gå master
• Bättre kvalitet över lag
• Fråga läraren på din favoritkurs
• Exjobbssidan
Externt
• Företag
• Möjlig inkörsport till arbetslivet
• Exjobbssidan
• Careergate
• Alumner!
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Några saker att tänka på
Vissa företag tänker bara på master/civingexjobb (dubbelt så stora och på högre nivå)
Ett företags exjobbsidé är inte självklart ett bra
exjobb!
men det lönar sig att kontakta dem i alla fall
skriv inte på för företaget innan du vet
Det är din exjobbsrapport som är slutprodukten!
inte det du skriver om i den ...
handledaren/företaget håller inte alltid med om detta
Fundera på vad frågan är (som exjobbet skall besvara)
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Några tips om skrivandet
Idé
Forska
Skriva
Idé
Skriva
Forska
Låt skrivandet föda forskandet, inte tvärt om
(ditt skrivande leder till idéer att undersöka, inte tvärt om)
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Några tips om skrivandet
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Vem är läsaren?
Påverkar språk
Du
skriver en rapport, inte en handbok
Vad kan läsaren förväntas veta?
och
var hittar man mer info?
Kommer rapporten att vara begriplig
om 10 år?
Självklara
begrepp idag är inte säkert
lika självklara i morgon
Ta inte saker för givet
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Källor/referenser
Ditt arbete måste förankras!
Tidigare arbeten
Påståenden måste beläggas
Koncept/verktyg som introduceras
Fullständiga referenser
Författare
Undvik webb-referenser
datera
och titel räcker inte
dem, om du måste ta med dem
Vancouver-stil [1] vanligast inom CS
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Mer om rapporten
Förklara saker top-down!
Intuition
först, detaljer senare
Lättare att förstå detaljerna då
En läsare som skippar detaljerna får i alla
fall ut något värdefullt
Skriv helst på engelska
Mer
gångbart som merithandling sen
Om flera författare (undvik det)
var
tydlig med vem som har gjort vad
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Språk
Skriv inte som du pratar (eller chattar)
Tänk på vem du skriver för
Adressera inte läsaren direkt (med "you")
"We", i betydelsen läsaren-och-du kan vara OK
men är ofta onödigt och enkelt att omformulera
Kontrollera stavning och grammatik
Skriv ut förkortningar första gången de används
Figurer är till stor hjälp när man förklarar
men ange källan om du inte har ritat den själv
kan kräva tillstånd
Låt någon annan korrekturläsa
Använd Språkverkstaden!
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Vad händer om ...
jag inte hittar något jobb?
om jobbet plötsligt tar en ny riktning?
om företaget utnyttjar mig till annat?
om jobbet drar ut på tiden?
om jag misslyckas med uppgiften?
om jag inte kommer överens med
ämnesgranskaren/examinator?
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se
Lycka till!
http://www.it.uu.se/student/thesis_project
Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se