Läs artikeln här.

NYHETER
hur mår golfsverige?
HUR GICK DIN RUNDA?
Bättre än min handicap
Din egen prestation påverkar
golfanläggningens framtid!
Ungefär på min handicap
(inom buffertzonen)
Sämre än min handicap
Mycket sämre än min handicap
Rekommendationsbenägenhet
Golfspelare är en åsiktsstark grupp. Vi har åsikter om mängden sand i bunkrarna, om stimpen på
greenerna, om längden på gräset i ruffen och förstås om banans utformning. Golfanläggningens
rykte, och i förlängningen dess intäkter, påverkas givetvis av våra åsikter.
M
en hur påverkas våra åsikter
av faktorer som vi själva råder över? Finns det nöjdhet
och den egna spelskickligheten?
Under 2014 spelades 55
procent av greenfeerundorna sämre eller mycket sämre än handicap. Endast 5 procent av rundorna spelades
bättre än handicap.
35 procent av rundorna spelades på banor som bedömdes vara svåra eller mycket svåra.
Figur 1 visar sambandet mellan gästens övergripande nöjdhet med besöket och rundans resultat.
Nöjdheten mäts genom gästens Net Promoter Score,
ett nyckeltal för gästens vilja att rekommendera den
golfanläggning man besökt till en golfspelande vän,
släkting eller kollega.
Det är uppenbart att den som har god dagsform
och som rullar i långputtarna är mer benägen att vara
nöjd med besöket!
Tyvärr är inte intresse för golflektioner något som
utmärker Sveriges golfare. Figur 2 visar att kvinnor tar
fler lektioner än män. Men 60 procent av golfarna tar
aldrig lektioner, och 30 procent tar i genomsnitt 1–2
lektioner om 45 minuter per år.
Det krävs en exceptionell inlärningsförmåga för att
utveckla sitt golfspel på någon timmes årlig träning!
De som tar lektioner är dock nöjda. Över 95 procent anser att klubbens tränare är kunniga och pedagogiska och att de utvecklar ens spel på ett positivt sätt.
Man har också lätt att hitta lektionstider som passar.
Hur ser då sambandet mellan handicap och nöjdhet ut? Om nu nöjdheten ökar med spelskickligheten,
borde förstås låghandicaparna vara de nöjdaste golfarna. Figur 4 visar att situationen är precis den motsatta!
Ju lägre handicap man har, desto mer kritisk är man.
Låghandicaparen är faktiskt den grupp som har starkast åsikter om mängden sand i bunkrarna, om stimpen på greenerna, om längden på gräset i ruffen och
om banans utformning!
Man kan inte göra alla nöjda och utmaningen för
golfanläggningarna är att erbjuda en upplevelse som
passar både nybörjaren och låghandicaparen.
Gör en insats såväl för dig själv som för Sveriges
golfanläggningar – starta säsongen med en golflektion!
Hög
Måttlig
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Låg
GENOMSNITTLIGT ANTAL LEKTIONER PER ÅR
inga alls
aGolf har utvecklat de informationssystem för gästmedlems- boende- och
partnerundersökningar, samt affärsverktyg i form av webbsidor och nyhetsbrev
som behövs för att framgångsrikt driva en
golfanläggning. Företaget har över 20 års
erfarenhet av affärsutveckling baserad på
de informationstjänster som erbjuds.
Med stöd av aGolfs information och verktyg skapas förutsättningar för att behålla
och öka antalet medlemmar, öka intäkterna
från gästspelare och ge klubbens partners
mer värde för pengarna. Golfbladet och
aGolf har ett löpande samarbete med syftet
att publicera aktuella affärer, pågående
forskning och spännande utvecklingsarbeten på klubb och distriktsnivå i Golfsverige.
1-2 st
3-5 st
6-10 st
mer än 10 lektioner
Kvinna
Man
0%
10%
GOLFLEKTIONER
Klubbens tränare är kunniga
98,1%
97,0%
Klubbens tränare är pedagogiska
Klubbens tränare utvecklar mitt
spel på ett önskvärt sätt
95,8%
Det finns oftast tider som
passar när jag vill träna
91,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
HANDICAP
-4.4
4.5-11.4
11.5-18.4
18.5-26.4
26.5-36.0
36Rekommendationsbenägenhet
Hög
50 GOLFBLADET/APRIL 2015
Måttlig
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Låg
GOLFBLADET/APRIL 2015
51