Nöjda deltagare på Neurologiveckan!

Neurologiveckan 2015
Wednesday, August 12, 2015
Powered by
89
Total Responses
Date Created: Tuesday, May 05, 2015
Complete Responses: 89
Powered by
Q1: Vem är Du?
Answered: 89
Powered by
Skipped: 0
Q2: Hur nöjd är Du med Neurologiveckan 2015 som helhet?
Answered: 88
Powered by
Skipped: 1
Q3: Hur nöjd är Du med det vetenskapliga innehållet?
Answered: 87
Powered by
Skipped: 2
Q4: Tycker Du det vetenskapliga innehållet generellt har hållit bra nivå?
Answered: 85
Powered by
Skipped: 4
Q5: Hur nöjd är Du med det sociala programmet (morgonaktiviteter samt kvällsaktiviteter)
Answered: 87
Powered by
Skipped: 2