Prosp. Abläufe -SE-.fh11

MARLEY AVRINNING
g
för hus och hem
Det rätta avloppet för alla ändamål
Golvavlopp för säker avvattning
badrum, på balkonger, källare och utomhus
■ Av temperaturbeständig,
■ Med eller utan vattenlås
slagtålig plast
■ Källaravlopp med
■ Lut- och syrabeständig
■ Med lodrät eller vågrät
anslutning till
avloppsvattenledningen
2
dämning – dubbel/
trippellås enligt
DIN EN 13564 och
DIN EN 1253
Badrums-, golv- och takavrinning
· 100 x 100 mm
· Vågrät anslutning
till HT DN 50
· Med vattenlås
· DIN 19599
EAN-nr 067223
Stålgaller V2A
100x100 mm
100 mm
Kan kortas var 4:e mm
Tätningsgummi
Skyddskåpa under monteringstiden
Tillopp
40 mm
218 mm
VattenlåsKlockventil
Kulled, kan justeras 0-25°
Bygghöjd
115 mm
Tillopp 40 mm
128 mm
Ø 50 mm passande
till HT DN 50
55 mm Avrinningskapacitet 1,8 l/s
185 mm
Badrumsavlopp, förkromat
· 100 x 100 mm eller
150 x 150 mm
· Lodrät anslutning till
HT DN 50 (muff)
· Med vattenlås
100 x 100 mm:
EAN-nr 067247
150 x 150 mm:
EAN-nr 067230
100/150 mm
100/150 mm
Passar till HT DN 50
Monteringsdjup
95 mm
Avrinningskapacitet 0,6 l/s
vid dimension 100 x 100 mm
ø 97 mm
Avrinningskapacitet 0,65 l/s
vid dimension 150 x 150 mm
3
Källaravlopp med vridbar överdel
· 150 x 150 mm
· Med vattenlås
Vågrät anslutning till
HT DN 110 (muff):
EAN-nr 067711
Vågrät anslutning till
HT DN 75 (muff):
EAN-nr 067704
150 x 150 mm
Täckgaller
(170 mm inbyggd)
Vridbar ram
Slamhink
84 mm
67 mm
Källaravlopp
med vridbar
överdel och
tillopp DN 75
Vattenlås med
tätningsgummi
(kan avlägsnas vid
rengöring)
ø 135 mm
Tillopp
Passar till HT DN 75
(endast vid utförande
nedtill)
Avlopp
Passar till HT DN 110
= avrinningskapacitet
1,41 l/sek.
Passar till HT DN 75
= avrinningskapacitet
1,14 l/sek.
· 150 x 150 mm
· Med vattenlås
· Tillopp HT-rör DN 75
(spetsände)
Vågrät anslutning
till HT DN 110 (muff):
EAN-nr 067735
Vågrät anslutning till
HT DN 75 (muff):
EAN-nr 067728
Uppsats för källaravlopp
· Höjd 100 mm
· För utjämning vid olika monteringshöjder
EAN-nr 067803
100 mm
Stålgaller för källaravlopp
· 150 x150 mm
EAN-nr 067834
4
150 x 150 mm
Hus- och gårdsavrinning
·
·
·
·
198 x 198 mm
Lodrät anslutning
Med vattenlås
Belastning 1,5 t enligt
DIN 19599
Till HT DN 75 (muff):
EAN-nr 067421
Till HT DN 110 (muff):
EAN-nr 067445
198 mm
198 mm
Monteringsdjup
125 mm
ø 166
ø 170
Passar till HT DN 75
Avrinningskapacitet 0,8 l/s
Passar till HT/markrör DN 110
Avrinningskapacitet 1,0 l/s
Hus- och gårdsavrinning
·
·
·
·
100 x 100 eller 247 x 247 mm
Lodrät anslutning
Med vattenlås
Bel. 1,5 t enligt DIN 19599
100 x 100 mm
till HT DN 50 (muff):
EAN-nr 067407
247 x 247 mm
till HT/markrör DN 110 (muff):
EAN-nr 067438
100/247 mm
100/247 mm
Monteringsdjup
95 mm
för DN 50
135 mm
för DN 110
ø 96
ø 170
passar till HT DN 50
Avrinningskapacitet 0,6 l/s
Passar till HT/markrör DN 110
Avrinningskapacitet 1,2 l/s
5
Balkongavrinning
· 100 x 100 mm
· Vågrät eller
lodrät anslutning
till HT DN 50
Vågrät anslutning:
EAN-nr 067322
Avrinningskapacitet 1,3 l/s
Lodrät anslutning:
EAN-nr 067339
Avrinningskapacitet 1,9 l/s
100 x100 mm
100 mm
Stålgaller V2A
Kan kortas var 4:e mm
Tätningsgummi
Skyddskåpa under monteringstiden
190 mm
Kulled, kan
justeras vågrätt
eller lodrätt 0-20°
Monteringsdjup
165 mm
Monteringsdjup 115 mm
Ø 50 mm passande till HT DN 50
155
m
m
Regnstanklås RSK 2000
· För enkel och snabb
rengöring av stuprör
· Förhindrar tilltäppning
av regnvattenledningar
och dräneringskistor
· Anslutning för stuprör
75 – 110 ytterdiameter
· med gallerrost extra
avvattning av förseglade
ytor
Stuprörsinsats DN 75
Stuprörsinlopp DN 105
·
·
·
·
·
380 x 157 mm
Höjd 197 mm
Monteringsdjup 330 mm
Lodrät anslutning
Inkl. markrörsböj
DN 110-87°
· Med vattenlås och
lövuppsamlare
Stuprörsinsats
DN 90
Galler
Vattenlås
157
Täckplatta
0
38
Lövuppsamlare
197
Markrörsböj DN 110-87°
EAN-nr 067940
6
Källaravlopp med dämning –
dubbel-/trippellås
2
3
1
b
Monteringsdjup 223 mm
a
Avrinningskapacitet 1,6 l/s
Förhindrar återrinning av
avloppsvatten vid uppdämning
i avloppsnätet
1. Automatiskt verkande klotlås
2. Manuell spärrning
3. Självstängande
dämningsventil (tillbehör)
Källaravlopp med dämning –
dubbel-/trippellås är en
märkesprodukt försedd med
kvalitetsmärkning. Den är
underkastad löpande granskning
enligt DIN EN 13564 och
DIN EN 1253.
·
·
Tillbehör:
a. Uppsats, höjd = 100 mm,
EAN-nr 067612
b. Kontrollrör för regelbunden
funktionskontroll enligt
DIN 1997/del 1,
EAN-nr 067643
·
·
196 x 268 mm
Anslutning till HT/
markrör DN 110
Med vattenlås
PA-I 3363
EAN-nr 067605
7
Produkter för nybyggnation
och renovering
”Systemtänkande” – det är den principen som ligger
bakom Marleys produkter för nybyggnation och
renovering. Intelligent teknik, modern design och
enkel montering kännetecknar alla produkter från
Marley.
Marley – Din kompetenta partner för:
■ Takrännesystem
■ Taktillbehör
■ Luftnings- och
avluftningssystem
■ Vikdörrar
■ Dricksvatten-/
uppvärmningssystem
■
■
■
■
■
■
■
Kallvattensystem
HT avlopp inomhus
KG-markrör
Avrinningar
Sanitetssystem
Kakelplatteramar
Kabelskydd
Marley Deutschland GmbH
D -31513 Wunstorf
Fon + 49.(0)5031.53-0
Fax + 49.(0)5031.53-333
www.marley.se
07/2009 ·Ge · 902692 · Tryckt på klorfritt papper
Tekniska ändringar förbehållna.
Återförsäljare