Produktblad

Installationer i hela världen
®
TM
STUDOR MAXI-VENT
®
STUDOR MAXI-FILTRA
Luftningsventil (LV) i vit
ABS för stamluftning.
Mer än 1 miljon
STUDOR-produkter
installeras varje år,
runt om i världen!
Passar Ø75 - Ø110 mm
rör med en adapter.
Passar för
utomhusinstallation.
TM
011-7B002
011-7B008
AS/NZS 4936
WMKT22085
WMKT22193
Sätt på vårt
aluminiumskydd med
isolerande huv vid
utomhusinstallationer där
extra skydd behövs.
TM
STUDOR® P.A.P.A.
TM
Ett svart ABS-aktivt kolfilter,
med extrapatroner, som tar
bort dålig lukt - för
installation på öppna
luftningsrör.
Övertrycksdämpare för
övertryck i flervåningshus.
För:
skyddar flervåningshus mot övertrycksvågor som
Tillsammans med Studor´s
luftningsventiler, till följande:
Pump installationer
Studor P.A.P.A. (Positive Air Pressure Attenuator)
Septiska tankar
åker upp och ner genom avloppssystemet med
Fettavskiljare
mottryck. Ett sådant tryck påverkar vattenlåsen i
Regnvattentankar
systemet genom att bubbla genom vattenlåsen
Avloppsreningsverk
att fungera som skyddsbarriär.
ljudets hastighet. Övertryck kallas även för
eller förorsaka självutsugning så att de upphör
Inomhusavlopp med öppet luftningsrör
Med P.A.P.A. skyddas avloppssystemet mot
skadliga effekter från övertrycket.
Vår luftningsventil är det enda som
testats och garanteras fungera
i temperaturer från
-40°C till +60°C.
Sätt på aluminiumskyddet med isolerande huv när
det behövs extra skydd på en installation.
TM
Kan installeras vertikalt eller horisontellt.
ATS 5200.463
WMKT20006
Passar Ø75 - Ø110 mm rör med en adapter.
www.studor.net
®
Varför är STUDOR annorlunda?
®
TM
STUDOR MINI-VENT
®
TM
STUDOR TRAP-VENT
®
STUDOR Single Pipe System (SSPS)
(EttRörsSystem)
Självrensande 50 mm vattenlås med inbyggd
luftningsventil för gruppventilering.
Tystare avlopp än med vanliga vattenlås.
Vi erbjuder en välfungerande avloppsinstallation
genom att beakta både över- och undertryck i
avloppssystemet.
Justerbar höjd för en flexibel installation.
TM
80
Tekniken bakom våra produkter är resultatet av ett
nära samarbete med berömda universitet,
tekniska institut och genom egen forskning och
utveckling.
Luftningsventil (LV) i vit
ABS för en eller flera
anslutningar.
AII
Badrum
Kök
TM
Tvättrum
AS/NZS 4936
WMKT22085
Passar Ø32 - Ø63 mm rör med en adapter.
(Luftningsventiler)
Toalett
Badrum
- Studor’s P.A.P.A. hanterar övertrycket
i systemet.
För:
Denna unika sustainable design
har många fördelar:
större frihet för planlösningen;
Toalett
011-7B003
www.studor.net
011-7B005
AS/NZS 4936
WMKT22122
Avancerat System för Avloppslufning
SSPS är en välbeprövad design som
erbjuder en komplett lösning för
balansering av inomhusavlopp.
Aktiv kontroll:
- Studor’s LVs skyddar mot undertryck;
För:
Vi har egen design support för
inomhusavlopp: skicka din ritning till
[email protected]
SINCE 1975
EN 123
Studor P.A.P.A. + Studor LVs =
förenklar avloppsystemets konstruktion;
DESIGN-version med polerad
förkromad yta.
COMPACT-version i vit ABS.
eliminerar problem med tryckskillnader
i inomhusavlopp;
skyddar vattenlåsen;
eliminerar onödiga luftningsrör och
takgenomföringar;
mindre arbete och material;
minskar storleken av rörschakt, så att
boytan blir större;
färre rör som behöver installeras,
lagras och transporteras, så att
koldioxidutsläppen minimeras.
Installationer i flervåningshus
Don’t go through the roof!
TM
TM
(Gå inte genom taket! )
SINCE 1975
®
STUDOR Single Pipe System (SSPS):
MAXI-VENT
(EttRörsSystem)
TM
totallösning för av
avloppsluftning i flervåningshus
Våning 19
Design
TM
Trap-Vent
MINI-VENT
Våning 18
TM
Våning 17
Våning 16
Våning 15
Compact
Våning 14
Compact
TM
Trap-Vent
TM
Trap-Vent
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Studor produkterna för stamluftning och sekundär luftning eliminerar golv- och
takgenomföringar
f
och
h onödiga
d
luftningsrör
l f
((anges av d
de röda
d strecken
k ovan).
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Problemlösning med Trap-Vent
TM
för ny byggen och renoveringar
Våning 1
Avloppsrör
Onödiga rör när SSPS är använd
SSPS
Problem:
? Gurglar det?
? Behövs lufta en förgrening?
? Ingen plats?
ng?
? Finns flera utslagsenheter på samma ledning?
? Luktar det illa beroende på uttorkade
golvbrunnar eller vattenlås?
SINCE 1975
Lösningar:
20dB ljuddämpning.
Vattenlås med inbyggd luftningsventil.
Lätt installation.
Lagom luftflöde för gruppventilation.
Skyddar vattenlåsen.
Konventionellt Luftningssystem
Egen design support för inomhusavlopp
Studor’s tekniska supportteam har många års erfarenhet av
konstruktion av avloppssystem som uppfyller krav överallt i
världen. Vår expertis, bland annat med EN12056, gör att vi kan
ge råd om avloppssystem, inklusive tjänster där en auktoriserad
ingenjör godkänner dina ritningar: skicka din ritning till
[email protected]
Studor produkter
klarar all inomhusavloppsluftning.
www.studor.net
0086SV-0003/092013