ISO-passar DIN 7154 och DIN 7155 DIN ISO 2768 Del. 1

3
ISO-passar DIN 7154 och DIN 7155
Värde i μm
Toleransområde
from 1
to 3
over 3
to 6
over 6
to 10
Mätområde
over 10
to 18
over 18
to 30
over 30
to 40
over 40
to 50
over 50
to 65
over 65
to 80
over 80
to 100
over 100
to 120
DIN ISO 2768 Del. 1
Tabell 1.
Gränsmått för yttre längden på brutna kanter
(avrundningsmått och fashöjd se tabell 2)
Värde i mm
Gränsmått på normalavstånd
Förkortning
1)
Benämning
Symbol
1)
f
fin
m
medel
c
grov
v
mycket grov
över
till
från 0,5
till
3
3
6
över
till
6
30
över 120
till
400
över 400
till 1000
över 2000
till
4000
över 1000
till 2000
För mått under 0,5 mm är normalmåttet angiven på motsvarande gränsmått.
Limit deviations for cut-off edges
(radius of curvature and chamfer heights)
Table 2
Värde i mm
Gränsmått på normalavstånd
Förkortning
1)
över
30
till
120
Symbol
Benämning
f
fin
m
medel
c
grov
v
mycket grov
1)
från 0,5 till 3
över 3 till 6
över 6
För mått under 0,5 mm är normalmåttet angiven på motsvarande gränsmått.
Tabell 3.
Vinkelgränsmått
Gränsmått på längdavståndet
på den korta stycket av vinkeln
Förkortning
Symbol
Benämning
f
fin
m
medel
c
grov
v
mycket grov
från 10
över
till
10
50
över 50
till 120
över 120
till 400
över 400
421