VAR JU EVA INLED- NINGSVIS BLIVIT BLITT BRUKAR HÖJAS VID

EN
QUISLINGS
DÅD
VAR
JU EVA BLIVIT
INLED- BLITT
NINGSVIS
CURIE
BRUKAR HÖJAS
VID KUVERT
PASSAR
JAPAN
SLÅ
AV EN
PELARE
BÖR MAN
TÄNKA
EFTER
ABSOLUT!
KORT
MÅNAD
SKÄR
UTAN EN
TRÅD
FORTFAKAN
RANDE
VARA AV
GÅR SOM REMTYP
KÅR
SER VI
KOMMA FAMILJ
FÖRE
STEKA LÄTT
KAN VI
NÅGOT
IHOP
BANKMAN
I
JAPANSK
BÖRS
KNYCKA
BERIDEN
LANSIÄR
GÅR SIN
EGEN
VÄG
VANLIG
JORDART
BÖR
JURY
KAN KNOGE
RENGOTT
UTOMJORDING
BÄR BLÅ
BÄR
FUNKA
GRUNDLÖS
BYGGNAD
KAN SES
PÅ LAND
I OSLO
SLIPAD
HAR ÄLDRE
NAMNE
DRIVER
MYCKET
LJUST
OCH JÄST
FÖRORD
ÄR AV
YTLIGT
INTRESSE
SKALL
POST PÅ
POST
LEVA OM
KASTA
BORT
SES OM
HENNE
KLÄCKTES
FÖRR I
KULL
FÖRHÖJT
KAN MAN
OLLE VID
INPASSERING
FIKASPÅR RADIOBAND
TVEKSAM
RESPONS
GEORGIA
SVANTE
DREJENSTAM
©MEDIAKRYSS