Vågbord - ADDvise Lab

Vågbord
Kompletta vågbord
Specialanpassning
Om du behöver ett stabilt bord för placering av en våg är ADDvise
vågbord lämpligt. Vågbordet levereras med vågfundament och
vågsten.
Vågborden kan levereras med andra laminat och andra kantlister,
samt i andra storlekar och utföranden.
Kontakta oss med dina önskemål.
Vågborden har som standard en bänkskiva belagd med
högtryckslaminatet K1040 UN vit och en vågsten i formatet 400 x
400 mm. Bänkskivan har överlaminerade kantlister av bok.
Här presenteras vågbord i två höjder, 750 mm och 900 mm.
Om du redan har ett bord som skulle passa att göra om till vågbord
kan du köpa våra vågfundament och vågstenar separat.
Specifikation
VLB9-750
VLB12-750
VLB9-900
VLB12-900
Artikelnummer
310.058-9
310.058-12
310.057-9
310.057-12
Bredd x djup x höjd i mm
900 x 600 x 750
1200 x 600 x 750
900 x 600 x 900
1200 x 600 x 900
An ADDvise Company
ADDVISE LAB SOLUTIONS AB
MW 2015-05-25
ADOLFSBERGSVÄGEN 31
BOX 20013. SE-161 02 BROMMA
TEL: +46 8 564 851 80 | [email protected]
WWW.ADDVISE.SE
Vågfundament
Stadiga vågfundament
ADDvise stadiga vågfundament har vibrationsdämpare för att klara
de höga krav som bland annat analysvågar ställer på avskildhet
från vibrationer.
Vågfundamenten är gjutna i betong. Betongen är vitmålad.
Vågfundamenten har infällda ställfötter så att det går att anpassa
dem till underlaget de placeras på.
Vi har dels vågfundament som passar till vår dragbänk DGB 10T85, dels vågfundament som passar till våra vågbord.
Det går också att köpa våra vågfundament separat.
Specifikation
VF54-690
VF54-840
VF75-660
VF75-810
Artikelnummer
311.312-2
311.312-4
311.312-6
311.312-5
Bredd x djup x höjd i mm
550 x 410 x 690
550 x 410 x 840
700 x 550 x 660
700 x 550 x 810
Vikt i kg
160
170
210
220
Passar till
Våra vågbord
Våra vågbord
Våra vågbord, dragbänk
Våra vågbord, dragbänk
DGB 10T-85
DGB 10T-85
Vågstenar
Stadiga, plana vågstenar
ADDvise vågstenar är stadiga och plana och är lämpliga för
analysvågar.
Vågstenarna finns i olika utföranden, till exempel med pågjuten
marmorskiva och helt i marmor. Vi har dels vågstenar som passar
till vår dragbänk DGB 10T-85, dels vågstenar som passar till våra
vågbord.
Vi kan leverera vågstenar med andra mått än standardmåtten. Det
går också att köpa våra vågstenar separat.
Specifikation
VS24-90
VS44-60
Artikelnummer
340.710-0
311.312-7
Bredd x djup x höjd i mm
245 x 415 x 90
400 x 400 x 60
Passar till
Våra vågbord, dragbänk DGB 10T-85
Våra vågbord
An ADDvise Company
ADDVISE LAB SOLUTIONS AB
MW 2015-05-25
ADOLFSBERGSVÄGEN 31
BOX 20013. SE-161 02 BROMMA
TEL: +46 8 564 851 80 | [email protected]
WWW.ADDVISE.SE