Datablad (katalogsida)

Tillbehör till pallhyllställ
Spånplatta inklusive basanslag
Utförande:
Lackering:
38 mm tjock spånskiva inklusive basanslag
för en bärförmåga på 2 900 kg.
Skivorna ligger jäms med stolparna.
Liknande RAL 2004 orange pulverbelagd.
Anmärkning: Vid inexakt styrning med lagermanöverenheten förblir plattan fixerad
tack vare spånskivan som ligger jäms med stolparna i basanslaget.
96P
Typ
99 1428
1100/40
1100/50
XXX
XXX
5
2700×1020×38
5
2700×1000×38
Spånplatta
inklusive basanslag
antal basanslag
spånskiva längd×djup×tjocklek
passar till hyllställ med djup
passar för balkdjup
mm
mm
mm
1100
40
50
2700×1000
2700×1500
Gallerbakvägg
Utförande:
Blå ram, förzinkat galler.
Maskor 50×50×3 mm.
Användningsdata: För skydd mot nedfallande lagergods
vid trafikvägar och arbetsområden.
96P
Typ
99 1450
Gallerbakvägg
galler höjd
passar till hyllställ med fältbredd
mm
mm
XXX
XXX
1000
1500
2700
Galler, för inläggning jäms med balken
Utförande:
Förzinkat galler för inläggning jäms med stolpen. Maskvidd 30×30 mm.
består av 3 galler för balklängd 2700 mm.
Användningsdata: För lagring av lösa delar och för säkring av genomfarter och gångar.
96P
Typ
99 1459
Inlagt galler
lyftförmåga
passar balklängd
passar för balkdjup
passar till hyllställ med djup
kg
mm
mm
mm
1100/40
1100/50
XXX
XXX
2800
3000
2700
40
50
1100
Krockskyddshörn
Utförande:
Krockskyddshörn inklusive 4 golvförankringar.
För skydd mot skador förorsakade av hyllmanöverenheter.
Stabil, vinkelformad profil i säkerhetsfärgerna svart/gul.
96P
Form
99 1460
höjd
Krockskyddshörn
mm
L
U
XXX
XXX
400
400
_L
_U
Tillbehör till pallhyllställ
Stolppar
Utförande:
Lådformad, kallformad profil med påsvetsade fästen.
Varje fäste har upp till fem stabila krokar som ser till att lasten fördelas
optimalt. Varje stolppar klarar en last på upp till 3 ton.
Lackering:
Liknande RAL 2004 orange
pulverbelagd.
Leveransinnehåll: 2 stolpar för
inhängning i ram.
96P
99 1335
96P
99 1340
96P
Stolplängd
99 1345
mm
Stolppar
EGN 100×40
Stolppar
EGN 120×40
Stolppar
EGN 120×50
2700
Bärförmåga
per balk
kg
Stolphöjd
mm
XXX
2210
100
XXX
2740
120
XXX
3180
120
Genomglidningssäkring
Passar till:
Utförande:
Lösa delar och dubbelhyllställ.
Genomglidningssäkring för enkla- och dubbla hyllställ.
Inklusive fästelement.
Lackering:
Liknande RAL 2004 orange pulverbelagd.
Användningsdata: Förhindrar att godset oavsiktligt skjuts igenom hyllstället.
96P
Passar balklängd
99 1380
mm
Genomglidningssäkring
2700
För pallutligg
mm
XXX
75
Genomglidningssäkring
Stålpaneler
Utförande:
Stålpanel som passar alla stolptyper, placeras på stolparna.
Greppar stolpen på framsidan och ligger därigenom säkert.
Specifikation: För fackbredd 2700 mm krävs t.ex. 9 paneler (9×300 mm).
96P
Typ
99 1390
Stålpanel
bredd × höjd
paneltjocklek
lyftförmåga
passar till hyllställ med djup
mm
mm
kg
mm
Zn
1100/A
1100/B
XXX
XXX
300×40
1,25
250
1,5
320
1100
Tillbehör till pallhyllställ
Basanslag för gallerboxar
Utförande:
Basanslag med sidokant och genomglidningssäkring, förzinkade.
Användningsdata: Basanslag för gallerboxar, behållare m.m.
Lämpliga för stolpbredderna 40 mm och 50 mm.
96P
Typ
99 1400
Basanslag, par,
för gallerboxar
passar till hyllställ med djup
passar för balkdjup
mm
mm
Zn
1100/40
1100/50
XXX
XXX
1100
40
50
Basanslag för lagring av pallar på tvären
Utförande:
Basanslag i slätt utförande.
Användningsdata: Basanslag för lagring av pallar på tvären.
Minst 2 basanslag krävs per pall.
1100
96P
Typ
99 1405
Zn
Basanslag, par,
för lagring på tvären
bärförmåga per par
passar till hyllställ med djup
XXX
kg
mm
1000
1100
Basanslag för pålagda spånskivor
Utförande:
Basanslag med säkringsdorn, förzinkat.
Användningsdata: För påläggning av spånskivor. Säkrar skivorna så att de inte glider.
Ökar samtidigt spånskivornas bärförmåga.
1100
96P
Typ
99 1410
Zn
Basanslag, par,
för ökad bärförmåga
bärförmåga per par
passar till hyllställ med djup
XXX
kg
mm
1000
1100
Spånskiva med Z-plåt
Utförande:
38 mm tjock spånskiva, inklusive Z-plåt (förhindrar att spånskivan förskjuts).
Användningsdata: För lagring av lösa delar. För skydd vid genomfarter och gångar.
96P
Passar balklängd
99 1425
lyftförmåga
mm
2700
XXX
1100 mm djup spånskiva
kg
1140
Detalj Z-plåt