Skogens dagar 2015

ROLIGT
&
L ÄRORIK T
SKOGENS
DAGAR
7-8 oktober 2015, Lindängelund
Skogens dagar 2015
Låt eleverna komma ut i naturen för att upptäcka och lära sig mer om
skogen. Skogens dagar i Lindängelund 7-8 oktober erbjuder en mängd
spännande och aktiverande programpunkter.
1. Prova på orientering
Spring, stämpla och få den exakta tiden i mål. Samma
system som vid nationella orienteringstävlingar används.
Aktiviteten tar ca 10 min. Passar alla åldrar. Arrangör: Malmö
OK
5. Prata skog och upplev tjärbränning
Om skogen och dess historia tillsammans med två skogs­
experter, tillverkning av tjära och möjlighet att smaka
på tjärpastiller. Aktiviteten tar ca 10 min/klass. Arrangör:
Skogssällskapet
2. Klappa får och kaniner
Under hela dagen finns det möjlighet för barnen att klappa
kaniner och komma nära fåren. Aktiviteten passar alla åldrar.
Arrangör: Almviks 4H
6. Om smide
Prova bränna i trä och lyssna till mer om smidets möjlighe­
ter, idag och ur ett historiskt perspektiv. Aktiviteten tar ca 15
min/klass. Passar alla åldrar. Arrangör: Smed Jukka Värelä
3. Lär känna Sveriges rovdjur
Spännande material så som pälsär, skallar, bajs, spår m.m.
lär oss mer om de stora rovdjuren i Sverige. Aktiviteten tar
ca 20 minuter/klass, Passar alla åldrar. Arrangör: Rovdjurs­
centret de 5 stora
7. Skapa risskulpturer
Genom att jobba med naturens egna material och platsens
träd skapar och bygger vi tillsammans fina risskulpturer i
den befintliga miljön. Aktiviteterna tar mellan 10-20 min/
klass. Passar alla åldrar. Arrangör: Ati Weimers mfl.
4. Häng i skogen – bygga spindelnät
Gemensamt bygge av Lindängelunds nya ”hängplatser” i
skogen. Med inspiration av spindelnät så byggs det lek- och
klätterplatser med rep. Aktiviteten tar ca 15 minuter/klass.
Från åk 2. Arrangör: Marianne Bramsen, Erik Vestman &
Sarah Cederstrand
8. Prova på scouting
Baka pinnbröd, snurra runt i den naturinspirerade karu­
sellen eller prova på scouternas utmaningar! Aktiviteterna
tar ca 10-15 min/klass var för sig. Från åk 2. rrangör: Södra
Skånes scoutdistrikt.
9. Bygg med stockar – kojor och balansgångar
Med skogens egna byggstenar bygger och skapar vi kojor
och utmanande balansgångar i skogen. Aktiviteten tar ca 15
minuter/klass. Passar alla åldrar. Arrangör: Anna Molin mfl
10. Gå upptäcktsfärd i naturen
Upptäck natur med hjälp av ämnesområdena biologi, fysik,
kemi och teknik kopplat till Lgr11. Flera aktiviteter. En aktivi­
tet tar ca 30 min/klass. Från åk 4. Arrangör: Lärarutbildning­
en på Malmö Högskola
11. En tur med traktortåget
Passa på att vila fötterna. Hela klassen kan åka med när trak­
tortåget kör från punkt A till punkt B. Turen tar ca 10 min.
Passar alla åldrar. Arrangör: Lennart Kristensson
12. Bygg en faunadepå
Tillsammans fortsätter vi byggnationen av Lindängelunds
faunadepåer. Av ved, kvistar och trädstammar bygger vi nya
bon för många olika insekter. Aktiviteten tar ca 20-30 min/
klass. För alla åldrar. Arrangör: Lars Flodin, Erik Rydh, mfl
13. Smaka på skogens bär
Koppla ihop rätt smak med rätt bär med rätt gren. Känn
igen hallon, björnbär och havtorn och inspireras till fortsatta
smakupplevelser hemma. Aktiviteten tar ca 20-30 min/Klass.
Passar alla åldrar. Arrangör: Robusta Äventyr
14. Gå Tarzanbana & Skogshinderbana
Gå två hinderbanor – Tarzanbanan och Skogshinderbanan.
Båda utgår ifrån ett äventyrpedagogiskt tänk. Kan utföras
klassvis med handledare på plats eller på egen hand.
Aktiviteten tar ca 20 min. Passar alla åldrar. Arrangör: Maria
Blåstrand
15. Bygg insektshotell
Få veta mer om pollinatörers nytta i våra ekosystem och
bygge av insektshotell. Hur man bäst hjälper insekterna på
traven i en urban miljö. Det finns också möjlighet att ”göra
egna Insekter” av material som hittas i naturen. Aktiviteten
tar ca 20 min. Passar alla åldrar. Arrangör: Concrete Farming
16. Lär mer om fåglar
Genom att prata kring det material som finns på plats i form
av fåglar, holkar och ringmärkningsmaterial lär vi oss mer
om skogens fåglar. OBS! Känsliga varnas för att döda fåglar
är en del av materialet. Aktiviteten tar ca 15 min/klass. Pas­
sar alla åldrar. Arrangör: Skånes ornitolgiska förening
17. Från planta till planka- om skogen
En demonstration av arbetsmoment i skogen; plantering,
röjning, motorsågsarbete. Såga till en egen trissa att ta med
hem. Skogsmaskinoch annan utrustning finns på plats.
Aktiviteten tar ca 20 min/klass. Passar alla åldrar. Arrangör:
Skogen i Skolan och Osby Naturbruksgymnasium
18. Plantera träd & buskar
Gemensam plantering av olika träd och buskar. Aktiviteten
tar ca 30 min. Passar alla åldrar. Arrangör: Malmö stads
gatukontor
19. En tur med häst och vagn
Ta en tur med häst och vagn. Häst och vagn-turen tar 6
elever per runda och är igång 10.30-14.00. Åkturen tar ca 10
min. Passar alla åldrar. Arrangör: Almviks 4H
20. Sagor vid elden
Sitt en stund i lugn och ro, lyssna på sagor och titta på
eldens flammor. Aktiviteten tar ca 15 minuter.
Passa alla åldrar. Arrangör: Klas Bergman och Jon Tillberg
21. Grillar
Här kan ni grilla er medhavda lunch eller sitta och fika.
Upplysningar om
Skogens dagar
David Östberg
[email protected]
www.malmo.se/skogensdagar
Telefon 0708 90 85 18
Viveca Byhr Lindén
[email protected]
www.malmo.se/skogensdagar
Telefon 0709 34 14 14
Ungefärligt område för Skogens dagar, 1 km brett.
Malmö stad, gatukontoret. www.malmo.se/skogensdagar
Illustrationer Märta Hansson. Grafisk form Adfaktor.se
Malmö
Lindängelund ska bli en ny stadspark och ett nytt rekreationsområde i södra Malmö. Området ska
fungera som vardagspark för de
närboende men också som ett
spännande och attraktivt
utflyktsmål för alla Malmöbor
och besökare.
I området finns redan Millennieskogen - där Malmöborna
planterade träd vid millennieskiftet - och Katrinetorps gård med
park, trädgård och restaurang. I
Lindängelund planeras även för
en botanisk trädgård.
Hela ytan är ungefär 100 hektar
stor (dubbelt så stor
som Pildammsparken).