Bättre hälsa och God produktivitet

Bättre hälsa och
God produktivitet
Att driva förändringsledning via projekt
Temadag,
2015-01-23, Kristina Thurée
Region Östergötland
Utmaningar
Region Östergötland
• Framtidens US
• Vision 2020
• Nya patientlag
• E-hälsostrategin
• Standardiserade vårdförlopp inom cancer
• Utveckla verksamheten – primärvård, akuta flöden,
vårdavdelningarna …
Region Östergötland
Tydlighet – Hur, Vem, Vad?
• Göra rätt saker
• Göra saker rätt
• Se till att vi kommer i mål
Region Östergötland
Göra rätt saker
Uppdrag
Strategisk
nivå
Strategi
Nytta
Verksamhetsplan
Effekt
Taktisk nivå Angelägenhet Nytta
Genomförbarhet
Resultat
Operativ nivå
Region Östergötland
Tid
Nytta
Målstyrning
Verksamhetsplanering
Verksamhetsuppföljning
Portföljstyrning
”Göra rätt saker”
Helhetsvy
Projektstyrning
”Göra saker rätt ”
Kostnad
Göra saker rätt
• Projektstyrning
– Tydliga faser, roller, förväntade resultat
– Enhetligt arbetssätt
Region Östergötland
Se till att vi kommer i mål
• Slutföra projekten – i tid
• Effekthemtagning, uppföljning
Region Östergötland
Bättre hälsa och
God produktivitet
• Maximal utveckling – Minimal störning
• Tydlighet
• Visualisering
• Särskild styrning
Region Östergötland