Inspirationsdag för bättre diabetesvård 2015

Dalarnas diabetesråd inbjuder
ALLA intresserade till
Inspirationsdag för
bättre diabetesvård 2015
Ta del av föreläsningar,
lyssna till exempel på goda förbättringsarbeten,
träffa andra diabetesteam!
Onsdag 4 november i Borlänge
Hotell Galaxen mellan kl. 08.30 – 16.00
eller
Torsdag 5 november i Malung
Sankt Olof hotell och krog kl. 08.30 – 16.00
Metformin och andra
diabetesläkemedel vid typ 2-diabetes
Fokus på HbA1c
Nils Ekström, leg läk, PhD, Sahlgrenska
universitetssjukhuset
Diabetesteamet på
Vansbro vårdcentral
Diabetes och munhälsa
Kristina Edman, tandhygienist,
Centrum oral rehabilitering, Falun
Läkemedelsgenomgång
– kan det hjälpa personen
med diabetes?
Farmaceuter från
Läkemedelsavdelningen
Vad säger
Hälsovalsenheten om
diabetesvården?
Lisbeth Isaksson
SKL:s vårdprogram
och handlingsplan för
äldre med diabetes
Annelie, Granath, MAS
Rättviks kommun
Anmälan via Navet (landstingsanställda) eller
e-post till [email protected] senast
fredag 23 oktober
Varmt välkomna önskar Diabetesrådet