Lerums Konståkningsklubb fokuserar på mental träning

 Alternativ 1
Alternativ 2
Lerums Konståkningsklubb fokuserar på mental träning -­‐ för bättre resultat! Lerums Konståkningsklubb har under 2015 startat ett projekt inom ramen för mental träning. Syftet med projektet är att våra medlemmar ska utvecklas med målinriktad träning i positiv anda och på så vis nå bättre resultat på alla nivåer. Projektet bedrivs tillsammans med mentala coachen Barbro Sundberg och SISU Idrottsutbildarna inom ramen för klubbens arbete för att göra klubbens åkare och ledare – och därmed klubben i sig – till ledande inom svensk konståkning. Barbro anlitas också i mental coachning av ett antal av våra höga tävlingsåkare på individuell basis. Målet är att den mentala träningen ska integreras långsiktigt med den fysiska träningen och klubbens ordinarie verksamhet. Projektet innebär att vårt ordinarie tränarteam bestående av följande sex tränare: Thomas Öberg, Maria Bergqvist, Daniel Carlswärd, Mathias Andersson, Anna-­‐Karin Holmqvist och Linda Norberg deltar i mental coachningsträning under Barbros ledning vid fem tillfällen á 1,5 timme i Vättlehallen. Målet är två-­‐tre möten i grupp med alla sex tränare under oktober-­‐december och resterande två-­‐tre möten under januari-­‐april. Barbro kommer att leda tränarna i inre ledarskap, dvs. i vilka värderingar man som tränare står för, vilken attityd man har och vilka ledaregenskaper som är starka respektive utvecklingsbara. Barbro kommer att lägga vikt vid hälsofaktorer som leder till att man orkar med jobbet, att man känner sig nöjd och glad och att man är den ledare man vill vara. Barbro kommer tillsammans med tränarna att titta på hur tränarlaget kan utvecklas i lagandan inom teamet. Målet är att LeKK:s tränarteam ska bli det bästa i Sverige och att det i sin tur ska ge framgångar för LeKK:s åkare och klubben. Barbro ska dessutom hålla ett informationsmöte om vikten av mental träning för våra åkare och föräldrar till våra åkare i konståkningsakademien och elitgruppen. Det informationsmötet planeras hållas i början av 2016. ________________