bli en innovationsledare i offentlig sektor

Eskilstuna gör evolution • Kvalitetsmässan i Göteborg 3-5 november 2015
ARIER
SEMIN
ns tre
mässa
r
e
d
n
U
rar och
rrange
a
r
a
g
da
i ett
rkar vi
medve
rier.
emina
antal s
Tisdag 3 november kl 15.00-16.00
SVERIGES KVALITETSKOMMUN.
DE NOMINERADE ÄR...
Svenska kommuner strävar efter att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Men vägen dit är inte enkel. Möt kommunerna med kvalitet rakt igenom. De är bra på demokrati,
service, arbetsmiljö och företagsklimat. Lyssna på ett samtal om aktuella utmaningar och hängiven utveckling.
Medverkande: Svante Stomberg, kommunchef Borås, Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna, Palle
Lundberg, stadsdirektör Helsingborg, Ulf Nyqvist, kommundirektör Karlstad, Mikael Persson, kommundirektör Kävlinge och Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås. Gunnar Gidenstam, projektledare SKL.
Moderator: Lennart Hansson, sektionschef SKL.
Tisdag 3 november kl 15.20-16.20
ANNOLUNDA, BÄTTRE OCH BILLIGARE?
Nio kommuner antog utmaningen att involvera sina brukare i utvecklingen av tjänster som inte uppnått ställda
krav för kvalitet och ekonomi. Blev det så annorlunda, bättre och billigare och hur påverkades den politiska
processen? Två av kommunerna berättar om hur de gjorde och om resultaten så här långt.
Medverkande: Marie Svensson (S), ordförande vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias
Rossköld, områdeschef vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Eskilstuna samt Catharina
Fredriksson (S), kommunalråd och Lisa Sollenborn, kommunstrateg, Oxelösund.
Moderator: Anna Lindström, projektledare SKL.
Onsdag 4 november kl 10.40-12.00
BLI EN INNOVATIONSLEDARE I OFFENTLIG SEKTOR
Har du innovativa idéer som inte tas om hand? Vill du inkludera medborgarna så att de kan bidra till förnyelse och innovation? Vill du få goda råd och reflektera kring andras erfarenheter för att kunna välja väg?
I offentlig sektor finns många goda erfarenheter av innovation. Redan idag finns metoder och idéer om hur
verksamheten kan förnyas. Men det krävs nya sätt att leda och organisera verksamheten. Här får du möjlighet att diskutera innovationsledning i offentlig sektor och ta del av andras goda erfarenheter.
Medverkande: Robert Winroth (MP), landstingsråd med ansvar för miljö och innovation Västerbottens läns
landsting, Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna, Eva Sahlén socialdirektör, Västerås, Daniel Forslund
(FP), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting och Jan Sandred, handläggare VINNOVA.
Moderator: Mikolaj Norek. Seminariearrangör: Vinnova.
Eskilstuna gör evolution • Kvalitetsmässan i Göteborg 3-5 november 2015
Onsdag 4 november kl 10.40-12.00
MÖT SVERIGES KVALITETSKOMMUN
Att vinna utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är en bekräftelse på att kommunen bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Ett arbete där man har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati,
verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Möt ett föredöme som delar med sig av sina erfarenheter
från sitt kvalitetsarbete. Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, NCC,
Swedbank, Saco och Vision.
Moderator: Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting.
Onsdag 4 november kl 15.50-16.50
ETT FALL FRAMÅT
Fallskador och bristande samordning vid hemgång från slutenvård är två av äldreomsorgens återkommande
problem. Äldreboendet Salla i Sunne har minskat skadorna vid fall med 59 procent genom att lägga in ett
stötdämpande golv. En förändring som även inneburit vinster för personalen. I Eskilstuna kommuns projekt
SAMBO följer sjukgymnast och arbetsterapeut den gamle från sjukhuset till hemmet. Detta ökade stöd har
gjort brukarna tryggare och minskat behovet av hemtjänst.
Medverkande: Britt-Inger Olsson, enhetschef Sunne kommun. Lotta Gellrich, projektledare,
Johnny Holmberg, arbetsterapeut, Eskilstuna kommun
Torsdag 5 november kl 15.50-16.50
INNOVATION I OFFENTLIG VERKSAMHET
Alla är överens om behovet av innovationer inom kommuner, landsting och regioner. SKL och Vinnova
samarbetar sedan 2012 för att stärka innovationsförmågan, bland annat när det gäller innovationsledning,
digitalisering och välfärdsteknologi. I detta seminarium om framgångsfaktorer och utmaningar på innovationsområdet finns också möjlighet att ta del av aktuella satsningar och konkreta exempel från skola, vård
och omsorg samt miljöteknik.
Medverkande: Karin Eriksson, programledare och Jonny Ivarsson Paulsson, handläggare, VINNOVA,
Klas Danerlöv, handläggare SKL, Jan Hylén, projektledare Eskilstuna, Ann-Christine Larsson, projektledare
och Marianne Carlberg, Norrköping samt Anna Andersson, projektledare Övertorneå.