Bidrar FSC till bättre samråd mellan rennäring och skogsbruk?

FSC® och SSR bjuder in till seminarium:
Bidrar FSC till bättre samråd mellan rennäring och skogsbruk?
Var med och diskutera hur samrådet mellan
rennäring och skogsbruk kan förbättras. Här
några frågor som kommer att behandlas under
seminariet:
TID, PLATS OCH ANMÄLAN
Vad är ett bra samråd?
Tid: 28–29 mars
Seminariet inleds den 28/3 med lunch
kl 12.00 och avslutas den 29/3 kl 15.30
Hur har FSC bidragit till bättre samråd?
Plats: Hotell Lappland, Lycksele
Hur ska uppföljningen av samråd gå till?
Anmälan: Senast den 19 mars till
[email protected]
Uppge namn, organisation, telefon och
mailadress
Vilka nya möjligheter kan utvecklingen inom
FSC ge?
En intervju­studie om FSC:s effekter på sam­
existensen mellan rennäring och skogsbruk kom­
mer att presenteras, med möjlighet för seminarie­
deltagarna att lämna kommentarer.
Under seminariet kommer förbättringsförslag
formuleras, som bidrag till revisionen av FSC:s
skogsbruksstandard.
Seminariet vänder sig främst till yrkesverksamma
inom rennäring och skogsbruk. Andra intresserade
är välkomna att delta i mån av plats.
För deltagare från samebyarna finns ett antal
gratisplatser och för ideella föreningar finns
möjlighet att delta till reducerat pris.
Program: Ett detaljerat program kommer att
skickas ut senare.
Välkommen med Din anmälan!
ARRANGÖR:
FSC och SSR i samverkan
Svenska FSC | Box 1314, 751 43 Uppsala | Tel: 018-14 15 26 | www.fsc-sverige.org
® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0024
FRÅGOR?
kontakta
Henrik von Stedingk, Svenska FSC, 070-776 96 01,
[email protected]
Ragnhild Svonni, SSR, 070-561 66 06,
[email protected]
Kostnad: 2 500 kr inklusive mat, kaffe och
logi (Hotell Lappland)