En bättre politik för Timrå! - Sverigedemokraterna i Timrå

En b
ättre
p
oliti
för T
imrå k
!
UT
KA
ST
En god politi
Sverigedemokratera i Timrå kommun har som överordnat mål
att främst arbeta för att stärka
kommunens
kärnverksamheter
såsom skola, vård och omsorg.
Nedan beskriver vi kortfattat några
exempel på våra förslag för hur vi
förbättrar Timrå kommun:
UT
En hälsosam och trygg skola
Vi vill se en skola i Timrå där alla elever
känner sig välkomna och trygga och
en skola där skolmaten är god och
näringsrik så att eleverna orkar hålla
sig fokuserade under skoldagen.
Vi vill även se en skola där mobbing
motverkas på ett kraftfullt sätt. Vi
kräver att all mobbning ska tas på
stort allvar och motverkas på ett
effektivt sätt genom
utvecklade
antimobbningsplaner i varje skola.
En förbättrad äldrevård
Gamla blir vi alla. Därför måste också
en välfungerande äldrevård prioriteras.
På många äldreboenden ser man
tyvärr att äldre sällan får gå ut i friska
luften eller får ha några aktiviteter. Den
utvecklingen måste stoppas.
KA
I dagsläget ligger måltidspengen på
knappt 30 kronor. Vi tycker att det är
för snålt tilltaget. Vi kräver därför att
måltidspengen höjs och att det på varje
skola skall finnas en salladsbar som
komplement till den ordinarie maten.
Även maten på våra äldreboenden och
inom hemtjänsten måste förbättras.
Färdig mat som bara värms upp
är varken aptitligt, näringsrikt eller
smakrikt.
ST
Personalen bör i större utsträckning
även kunna erbjudas heltidsarbete.
ik för Timrå
De så kallade delade turerna bör också
slopas. Personaltätheten måste även
ses över så att arbetet kan ske utan
att man måste göra avkall på andra
sysslor.
kvällsöppet en gång i veckan på
kommunhuset. Tanken är att ha öppet
till klockan 19 så att även de som
arbetar dagtid ska kunna få en bra
kontakt med kommunen som instans.
Att det finns gott om personal är också
viktigt för att de boende ska kunna
få möjligheten att komma ut om så
önskas.
Sänkta politikerlöner
I dagsläget ligger politikerlönerna i
Timrå väldigt högt om man jämför
med övriga Sverige och jämförbara
kommuner. Vi vill därför sänka dessa
och genom detta frigöra mer resurser
till Timrås välfärd.
UT
Bygg ett bullerplank mot E4
Vi vill sänka ljudnivåerna i Timrå
centrum genom att bygga ett
bullerplank mot E4 i centrala Timrå. Vi
anser att trivseln skulle öka väsentligt
om man fick ner ljudnivåerna som
vi idag har på grund av närheten till
motorvägen.
KA
Kvällsöppet på kommunhuset
Vi vill öka kommuninvånarnas tillgång
till kommunen genom att hålla
Kultur i Timrå
Vi vill öka nyttjandet av det nya och
fina torget i Timrå genom att öppna
upp för fler arrangemang. Genom att
till exempel bjuda in lokala artister
och föreningar går det att levandegöra
Timrå, vilket både skulle gynna det
lokala näringslivet såväl som sätta
Timrå mer på kartan.
ST
Vår politik för Timrå kommun
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Höj måltidspengen i skolorna
Inför en salladsbar i alla kommunala skolor
Gör föräldrarna mer delaktiga i barnens skolgång
Högre lärartäthet med behöriga lärare i alla ämnen
Inför en utvecklad plan för att motverka mobbning
Skapa fler aktiviteter åt våra äldre
Tillse bättre kost på våra äldreboenden
Avskaffa de så kallade delade turerna
Öka personaltätheten inom äldreomsorgen
Stoppa nedskärningarna inom äldrevården
Sänk lönerna för alla månadsarvoderade politiker
Bygg bullerplank mot E4 genom centrala Timrå
Kvällsöppet på kommunhuset en gång i veckan
Utöka det kulturella utbudet i Timrå
Utnyttja resurserna bättre kring det nya torget
Erbjud rätt till heltid till all kommunal personal
Sänk partistöden
Satsa på föreningslivet
Slopa kantiga kantstenar
Stärk det kommunala trygghetsarbetet
Inled ett samarbete med Sundsvalls kommun om
att inrätta en ”Second chance school”
• Inled ett samarbetet med Sundsvalls kommun om
ett månadsbusskort över båda kommunerna
• Motverka privatiseringar
UT
KA
ST
Hemsida: http://timra.sverigedemokraterna.se - E-post: [email protected]
Telefon: 060-191698