HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT

MNASIE
GY
sed
1996
an
TNING
OT
OLA DR
SK
ANKAS
BL
HOS OSS NÅR DU
BÄTTRE RESULTAT
FRISÖR • HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST • KRIMINOLOGI • RÄDDNINGSMEDICIN OCH AKUTSJUKVÅRD • SPA OCH HUDVÅRD
LÄSÅR 2016/2017 • BORÅS
1
PERSONLIGT
ENGAGEMANG
FÖR BÄTTRE RESULTAT
Hos oss på Drottning Blankas Gymnasieskola följer
Lyckas vi nå detta tillsammans är vår erfarenhet att
vi ledstjärnan personligt engagemang för bättre
vi når ett bättre resultat, oavsett om det handlar om
resultat. Syftet med vår ledstjärna är att beskriva vad
betyg, vidare studier, anställningsbarhet eller om att
vi ska sträva efter varje dag. Den representerar vad
helt enkelt trivas i vardagen under din gymnasietid.
vi vill ska känneteckna Drottning Blankas Gymnasie-
Som stöd till vår ledstjärna arbetar vi också efter tre
skola. Genom ett personligt engagemang från såväl
ledord. Framtidstro, Kreativitet och Glädje.
personal som elever ska vi nå ett bättre resultat. Med
bättre resultat menar vi att, oavsett om det handlar
Framtidstro - Du som elev ska känna dig väl förbe-
om betyg, anställningsbarhet eller ökad trivsel i
redd för samhällets ständigt nya behov, utmaningar
vardagen under gymnasietiden, ska alla elever och
och möjligheter.
medarbetare nå upp till sin fulla potential och få
Kreativitet - Vi uppmuntrar alla, elev som lärare, att
uppleva hur vårt egna engagemang är kopplat till
skapa, vara nyfikna och tillsammans våga tänka
våra framgångar i livet. I vardagen innebär person-
annorlunda.
ligt engagemang att:
Glädje - Genom att ha roligt i vardagen vet vi att
förutsättningarna till ett bra resultat ökar.
Du som ELEV:
• Tar ansvar för dina studier.
Vill du nå ett bättre resultat?
• Visar hänsyn till dina klasskamrater och lärare.
Besök oss då under hösten och våren på våra
• Har ett intresse för din valda profil och utbildning.
öppna hus och andra event! Du hittar alla
datum under aktuell ort. Eller, varför inte följa
Våra LÄRARE:
med en klass under en dag i skolan? Då får du
• Lyssnar, är lyhörda och vägleder dig.
verkligen se varför våra elever trivs så bra på
• Visar intresse i din utveckling och ger dig positiv
Drottning
förstärkning.
Blankas
Gymnasieskola. Boka
in
ett
datum som passar dig genom att kontakta den
• Är kreativa och har höga förväntningar på dig som
skolan du är intresserad av.
elev.
Ett stort tack till våra elever från våra olika skolor som syns på alla bilder i katalogen.
Vi är en del av AcadeMedia - Sveriges största utbildningsaktör. Inom AcadeMedia har alla skolor en elevgaranti vilket innebär att du som
elev är garanterad att få slutföra dina studier. Läs mer på: www.dbgy.se/om
2
“
Genom att ha roligt
i vardagen vet vi att
förutsättningarna till
ett bra resultat ökar.
Läs m
om vå er
ra oli
orter p ka
å
hemsid
an.
s4
BORÅS
s8 FRISÖRHVFRI
s10 HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST
HVSTY
s12 KRIMINOLOGISABET
s14 RÄDDNINGSMEDICIN OCH AKUTSJUKVÅRD VO
s16 SPA OCH HUDVÅRD HVHUD
Vi är en skola som drivs med ett stort personligt engagemang. Våra elever har ett
nära samarbete med lärare och mentorer för att utvecklas och för att nå sina framtida
målsättningar. På Drottning Blankas Gymnasieskola har vi en elevgaranti, vilket innebär att
du som elev är garanterad att få gå klart din utbildning. Om du funderar över något är du
välkommen att höra av dig till oss. Lycka till med ditt gymnasieval och med din framtid!
DBGY Borås|Stora Brogatan 11|503 30 BORÅS|Tel: 0722-21 43 46|E-post: [email protected]
3
DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA • BORÅS
“
Det är roligt att
komma till skolan
varje dag!
- Maguie El Choubassi
Hår- och makeupstylist, Borås
Läs hela intervjun med Maggie
på www.drottningblanka.se
4
DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA • BORÅS
FRISÖR • HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST • KRIMINOLOGI • RÄDDNINGSMEDICIN OCH
AKUTSJUKVÅRD • SPA OCH HUDVÅRD
Välkom
på öp men
pet hu
s
5/11 o
ch 12/
1
kl.17.00
-19.00
BORÅS
MITT PÅ GÅGATAN HITTAR DU OSS. I LJUSA LOKALER ERBJUDER VI DIG EN SPÄNNANDE OCH
UTVECKLANDE GYMNASIETID MED EN UTBILDNING INOM ETT KREATIVT OMRÅDE.
Skolan är liten och personlig, vilket gör att alla lär
Här ges du förtroende, utmaningar och träning
känna varandra, en skön och positiv stämning
i ansvar, allt för att skapa en plattform för
råder på skolan och möjligheten till inflytande
din individuella utveckling.
är stor.
Under hösten har vi, utöver våra datum för
Duktiga och engagerade lärare i samarbete
öppet hus, även besöksdagar den 4-5 samt
med näringslivet, ger dig en hög kvalitet på din
17-18 november då du är välkommen att
utbildning och en bred bas att stå på inför
uppleva en vardag på DBGY. Om du även önskar
ditt kommande yrkesliv eller fortsatta studier.
skugga en elev en annan skoldag kan du kontakta
Genom olika samarbeten och projekt uppmuntrar
skolan för att boka ett datum för ditt besök.
vi även till att våga se vidare studievägar eller
yrkesliv både inom Sverige och internationellt.
Välkommen till oss!
DBGY Borås|Stora Brogatan 11|503 30 BORÅS|Tel: 0722-21 43 46|E-post: [email protected]
5
ATT LÄSA
PÅ GYMNASIET
VILKA ÄR DE STÖRSTA SKILLNADERNA MELLAN HÖGSTADIET OCH GYMNASIET?
VARFÖR SÄTTS INTE SÅ MÅNGA BETYG RUNT JUL?
HUR ÄR UTBILDNINGARNA UPPBYGGDA?
6
Oavsett vilket program du väljer så ska det
innehålla 2 500 poäng. Programmen består
av olika kurser som till stor del regleras av
gymnasiereformen GY11 och i det som
kallas poängplaner. En kurs på 100 poäng
sträcker sig, i normal studietakt, mellan
augusti till juni. Det betyder att du, under
kursens gång, har en dialog med läraren för
att veta hur du ligger till i din måluppfyllelse
“
men att betyget sätts i juni.
Vi samarbetar med
företag och näringsliv
vilket ger dina kunskaper
en tydlig koppling till
världen utanför skolan.
På Drottning Blankas Gymnasieskola har
vi gjort ett urval av kurser i det som kallas
programfördjupning och på så sätt särskiljer vi oss för att profilera våra olika
program efter branschens krav inom till
exempel MODEDESIGN, HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST,
MÄKLARE,
KRIMINOLOGI
eller
RÄDDNINGSMEDICIN OCH AKUTSJUKVÅRD.*
Lärarna arbetar med något som kallas
infärgning.
av
valt.
Det
kurserna
Läser
innebär
färgas
du
av
att
den
profilen
flertalet
profil
du
kriminologi
så
kan du till exempel analysera vad som
gör
att
vissa
människor
begår
brott.
Vi samarbetar också med företag och
näringsliv
vilket ger dina kunskaper en
tydlig koppling till världen utanför skolan.
Du kan, efter dina önskemål och framtidsplaner, själv bestämma över minst 200
poäng i din utbildning. Det är ditt individuella val. Självklart finns möjligheten att
läsa in grundläggande behörighet inom
yrkesprogram. Här kan du, i dialog med
mentor och SYV på skolan, välja kurser
som krävs på den utbildningen, eller för det
jobbet, som du ska söka efter examen.
*Exempel på profiler kommer från alla våra elva skolor. För exakt
programutbud se i innehållsförteckningen.
7
FRISÖR • BORÅS • KUNGSBACKA • FALKENBERG
På sida
n
kan du 20
se
poäng
planen
för Frisö
r.
HANTVERKSPROGRAMMET - INRIKTNING FRISÖR (HVFRI)
FRISÖR
Frisöryrket är ett spännande och kreativt yrke
Förberedande kunskaper och färdigheter i frisör-
där du får direkt respons från kunden på ett
yrkets alla delar ingår och du arbetar både
bra utfört arbete. Praktik och teori går hand i
på dockor och kunder i skolans frisörsalong.
hand. På hantverksprogrammet frisör lär du dig
Här får du utnyttja din kreativitet och skapa
att utveckla kreativa frisyrer till vardag och fest,
med dina händer. Yrket kräver träning i alla
för barn, kvinnor och män, med hänsyn till
moment för att du som elev ska utvecklas och
kundens förutsättningar, behov och önskemål.
utmanas till att bli framtidens frisör. Under sammanlagt 15 veckor har du även praktik där du får
Kundbehandling och service är naturliga inslag i
utbildning ute på en arbetsplats och där dina
utbildningen och genom samarbete mellan skolan
kunskaper tillämpas.
och näringslivet skapar vi en god grund för ett arbete
8
som motsvarar yrkets krav. Varierande arbetsmoment
Självfallet finns möjlighet att läsa in högskole-
så som klipp- och färgtekniker är en del av arbetet.
behörighet inom ramen för programmet.
“
Här får d
u
utnyttja
din krea
tivitet
och ska
pa med
dina hä
nder.
9
HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST • TROLLHÄTTAN • BORÅS • GÖTEBORG • KUNGSBACKA • VARBERG •
HALMSTAD • HELSINGBORG • LUND • MALMÖ
På sida
n
kan du 20
se
poäng
planen
för Hårmakeu och
pstylist
.
HANTVERKSPROGRAMMET - INRIKTNING ÖVRIGA HANTVERK (HVSTY)
HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST
Vårt hantverksprogram vänder sig till dig som
Som avslutning på din utbildning kan du få
efter avslutad utbildning vill arbeta som hår- och
möjlighet
makeupstylist inom butik, salong, TV, film, reklam,
fotografera fem bilder till en digital portfolio som
foto, teater och mode. I utbildningen ingår även
du sedan kan bygga på och använda för att söka
entreprenörskap och du tränas i att arbeta med
jobb i framtiden.*
att
tillsammans
med
en
fotograf,
hela den kreativa processen från idéstadiet till
färdigt resultat.
Önskar du grundläggande högskolebehörighet
kan du välja detta paket inom ramen för program-
Du kommer att lära dig hudrengöring samt lära dig
met och dina individuella val.
utföra olika sorters makeup såsom skönhetsmakeup,
teknisk makeup, karaktärsmakeup, teatersminkning
Du får en mycket bra grund för att studera vidare, även
och specialeffekter. Då utbildningen även har ett
utomlands, på välrenommerade yrkesskolor inom
helhetskoncept arbetar du också med manikyr och
stylistområdet som till exempel Blanche Macdonald
lär dig hårstylingtekniker för catwalk, bröllop, fest, TV
Centre, CMU College of Makeup Art & Design och
och teater.
South Seas Film & TV School.
Du lär dig om olika material samt hur du använder
Välkommen till en mycket inspirerande och krea-
och sköter dina verktyg. Utbildningen lär dig att ta
tiv utbildning där fokus ligger på att skapa en bra
ansvar för ditt arbete, att vara noggrann samt ger
grund och ge dig ett kontaktnät inför framtiden.
dig träning för olika kundrelationer, både genom
uppgifter i skolan och arbetsplatsförlagt lärande.
*Förutsatt att du har minst E i kurserna Hantverksteknik 3, 4 och 5.
10
“
I utbildn
ingen in
g
även en
treprenö år
r
s
kap
och du
trän
arbeta m as i att
ed hela
den kre
ativa
process
en.
11
KRIMINOLOGI • STOCKHOLM • BORÅS • KUNGSBACKA • HALMSTAD • MALMÖ
På sida
n
kan du 21
se
poäng
planen
för Krim
inolog
i.
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET - INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP (SABET)
KRIMINOLOGI
Det högskoleförberedande samhällsvetenskaps-
Läser du profilen Kriminologi så kommer du också att
programmet ger en bred grund och riktar sig mot
beröra områden inom rättspsykologin. På senaste
dig som är intresserad av hur människan agerar,
tiden har många uppmärksammade brottmål ökat
tänker och känner i olika situationer. Vår speciella
intresset för och skapat efterfrågan på forskning,
profil inom inriktningen Beteendevetenskap ger
utbildning och information om rättspsykologi.
dig en fördjupad kunskap inom kriminologi och
rättspsykologi eftersom att flertalet av kurserna i
Med hjälp av vår utbildning kan du som har ett
programmet präglas av profilen.
intresse för både polis-, juridik- och psykologiområdet få en god bas för vidare studier på till
Kriminologi betyder läran om brottet. Kriminologi
exempel
Kriminologprogrammet
vid
Malmö
och rättspsykologi studeras för att framställa teorier
Högskola och senare även på Masterprogrammet i
och förklaringar till särskilda händelser av brott.
kriminologi på Stockholms universitet och Masters-
Kriminologer och rättspsykologer arbetar bland
programmet i Kriminologi vid Göteborgs Universitet.
annat med att bistå polisen med expertkunskap
inom en viss utredning eller vissa typer av brott. Du
Eftersom att utbildningen är bred får du, förutom en
kommer få insikter i rättspsykologin där områden
bra inblick i kriminologin, även en omfattande bas
som intervju- och förhörsmetodik och lögnens
att stå på om du väljer att vidareutbilda dig inom
psykologi är vanliga.
andra områden. Samhällsvetenskapsprogrammet
öppnar många dörrar inför framtiden!
12
“
Krimino
logi oc
rättspsy
kologi s h
tud
för att fr
amställa eras
teorier
och förk
la
särskilda ringar till
hände
av brott lser
.
13
RÄDDNINGSMEDICIN OCH AKUTSJUKVÅRD • STOCKHOLM • BORÅS • HALMSTAD •
HELSINGBORG • MALMÖ
På sida
n
kan du 21
se
poäng
planen
för Räd
dn
medic ingsin och
akutsju
kvård.
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET (VO)
RÄDDNINGSMEDICIN
OCH AKUTSJUKVÅRD
Utbildningen är ett vård- och omsorgsprogram med
med personal inom omvårdnad, räddningstjänst
programfördjupning inom räddningsmedicin och
och akutsjukvård. Utöver 15 veckors praktik inom
akutsjukvård. Utbildningen ger dig inte bara goda
olika yrkesområden ingår det även kontinuerliga
yrkeskunskaper, den ger dig dessutom möjlighet
övningar ute i olika verksamheter för att du ska vara
att efter utbildningen studera på högskola genom
väl förberedd inför framtiden och tillägna dig breda
dina individuella val.
kunskaper under din studietid.
Många söker utbildningen för att i framtiden arbeta
Framtidsutsikterna för dig är goda efter att du
som undersköterska, sjuksköterska, brandman, polis,
slutfört utbildningen. Inom ramen för programmet
väktare, militär eller socionom. Utbildningen ger dig
finns självklart möjlighet att nå grundläggande
breda omvårdnads- och omsorgskunskaper, vilket
högskolebehörighet. Då väljer du Engelska 6 i dina
är av stor betydelse för att du i ditt kommande
individuella val.
yrke ska kunna stödja människor som av olika
anledningar är i behov av stöd och hjälp. Du
Vill du i framtiden arbeta inom ett yrke som
kommer under utbildningen få kunskaper i hur
kräver snabba beslut och insatser? Då är VO
man bemöter människor i alla åldrar och i olika
Räddningsmedicin och akutsjukvård utbildningen
behandlings- och vårdsituationer.
för dig!
Under utbildningen får du också kontinuerligt delta
i föreläsningar och realistiska övningar tillsammans
14
“
Utbildnin
gen är
ett vård
och
omsorg
sprogra
m med
program
fördjupn
ing
inom ak
utsjukvå
rd
och räd
dning
medicin s.
15
SPA OCH HUDVÅRD • BORÅS • HELSINGBORG • LUND • MALMÖ
På sida
n
kan du 22
se
poäng
planen
för Sp
och hu a
dvård.
HANTVERKSPROGRAMMET - ÖVRIGA HANTVERK (HVHUD)
SPA OCH HUDVÅRD
Utbildningen ger dig en fantastisk möjlighet att
APL, arbetsplatsförlagt lärande, där du får träna
få breda kunskaper inom bland annat hud-
dina färdigheter. Det kan vara på allt från stora
och nagelvård, massage, ansikts- och kropps-
spaanläggningar till mindre hudvårdssalonger.
behandlingar. Kundbemötande, rådgivning och
försäljning är viktiga moment och det får du
Med kurser inom medicin och entreprenörskap
självklart lära dig under dina tre år hos oss. Du
har du efter gymnasiet möjlighet att starta eget
kommer även att ha möjlighet att få ett diplom som
företag eller fortsätta på högskolan. Vill du även ha
massör.
möjlighet att läsa vidare till exempelvis sjukgymnast
eller idrottslärare kan du, utifrån ditt individuella val,
Spa- och hudvård är en snabbt växande bransch.
skräddarsy din behörighet. Vi på skolan hjälper dig
I framtiden har du stora möjligheter att arbeta på
att välja kurser och hitta rätt väg anpassat till dina
en spaanläggningar eller i en salong i Sverige eller
drömmar och mål.
utomlands! Utbildningen innehåller 15 veckors
16
“
Program
hantverk met är ett
sprogra
ger dig
en fanta m som
stiskt mö
het att få
jligkunskap mycket breda
er inom
hu
nagelvå
rd, mass dvård,
age och
kroppsb
ehandli
ngar.
17
POÄNGPLANER
I POÄNGPLANEN SER DU MER DETALJERAT
VILKA KURSER SOM INGÅR I DET PROGRAM
DU ÄR INTRESSERAD AV.
18
19
FRISÖR
HANTVERKSPROGRAMMET - FRISÖR
HANTVERKSPROGRAMMET ÖVRIGA HANTVERK
Gymnasiegemensamma ämnen
600
Gymnasiegemensamma ämnen
600
Engelska 5
100
Engelska 5
100
50
Historia 1a1
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1 50
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1/Svenska som andra språk 100
Svenska 1/Svenska som andra språk 100
Gymnasiearbete100
Gymnasiearbete100
Programgemensamma ämnen
400
Programgemensamma ämnen
400
Entreprenörskap
100
100
Entreprenörskap
Hantverk introduktion 200
Hantverk introduktion 200
Tradition och utveckling 100
Tradition och utveckling 100
Inriktning Frisör
500
Inriktning Övriga hantverk
500
Frisör 1
200
Hantverksteknik 1
200
Frisör 2
200
200
Hantverksteknik 2
Material och miljö 100
Material och miljö 100
Programfördjupning Hantverk
700
Programfördjupning Hantverk
700
Personlig försäljning 1
100
Personlig försäljning 1
100
Frisör 3
200
Hantverksteknik 3
200
Frisör 4
200
Hantverksteknik 4
200
200
Hantverksteknik 5
200
Frisör 5
Programfördjupning Högskolebehörighet
Programfördjupning Högskolebehörighet
Svenska 2/Svenska som andra språk 100
Svenska 2/Svenska som andra språk 100
Hantverksteknik 3
200
Hantverksteknik 3
200
Hantverksteknik 4
200
Hantverksteknik 4
200
Hantverksteknik 5
200
Hantverksteknik 5
200
200
Individuella val
Individuella val
20
HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST
200
För grundläggande högskolebehörighet välj:
För grundläggande högskolebehörighet välj:
Engelska 6
Engelska 6
100
100
Svenska 3/Svenska som andra språk 100
Svenska 3/Svenska som andra språk 100
För hela kursutbudet kontakta skolan.
För hela kursutbudet kontakta skolan.
Med reservation för ändringar.
KRIMINOLOGI
RÄDDNINGSMEDICIN
OCH AKUTSJUKVÅRD
Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Gymnasiegemensamma ämnen
600
Engelska 5
100
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Historia 1a1
Historia 1b
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Idrott och hälsa 1
100
Idrott och hälsa 1 100
100
Matematik 1a
100
100
Naturkunskap 1a1 50
100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1
50
Naturkunskap 1b
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Svenska 3
100
Svenska som andra språk
Gymnasiearbete100
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
50
Matematik 1b
Matematik 2b
300
50
200
50
Svenska 1/Svenska som andra språk 100
Gymnasiearbete100
Programgemensamma ämnen
1100
Etik och människans livsvillkor
100
Psykiatri 1
100
Vård- och omsorgsarbete 1
200
Medicin 1
150
Svenska 2/Svenska som andra språk 100
Vård- och omsorgsarbete 2
150
Hälsopedagogik
100
Samhällskunskap 1a:2
Specialpedagogik 1
50
100
Inriktning Beteendevetenskap
450
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation
100
Programfördjupning500
Psykologi 2a
50
Svenska 3/Svenska som andra språk 100
Psykologi 1
50
Samhällskunskap 2 100
Medicin 2
100
Sociologi
100
Akutsjukvård
200
Räddningsmedicin
100
50
Individuella val
200
50
För grundläggande högskolebehörighet välj:
Engelska 6
100
För vidare studier till sjuksköterska välj:
Matematik 2a
100
För vidare studier till polis välj:
Historia 1a2
50
För behörighet till undersköterska inom äldreomsorg i Borås kommun välj:
Äldre hälsas och livskvalitet
200
Vård och omsorg vid demenssjukdom
100
Programfördjupning300
Psykologi 2b
Filosofi 2
Humanistisk och
samhällsvetenskaplig specialisering 100
Rätten och samhället 100
Individuella val
200
För kursutbud kontakta skolan.
För hela kursutbudet kontakta skolan.
Med reservation för ändringar.
21
SPA OCH HUDVÅRD
HANTVERKSPROGRAMMET ÖVRIGA HANTVERK
Gymnasiegemensamma ämnen
600
Programfördjupning Hantverk**
700
Engelska 5
100
Massage 1
100
50
Massage 2
100
Idrott och hälsa 1 100
Medicin 1
150
Matematik 1a
100
Medicin 2
100
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1 50
Hantverksteknik 3
200
Religionskunskap 1 50
Naturkunskap 1a2
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1/Svenska som andra språk 100
Programfördjupning
Högskolebehörighet**700
Gymnasiearbete100
Massage 1
100
Massage 2
100
Programgemensamma ämnen
400
Medicin 1
150
Entreprenörskap
100
Svenska 2/Svenska som andra språk 100
Hantverk introduktion
200
Hantverksteknik 3
200
Tradition och utveckling
100
Naturkunskap 1a2
50
**Välj ett av alternativen
Inriktning Övriga hantverk
500
Hantverksteknik 1
200
Individuella val Hantverksteknik 2
200
För grundläggande högskolebehörighet välj:
Material och miljö
100
Svenska 3/Svenska som andra språk 100
Engelska 6
För hela kursutbudet kontakta aktuell skola.
22
200
100
DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA • BORÅS • FALKENBERG • GÖTEBORG • HALMSTAD • HELSINGBORG •
KUNGSBACKA • LUND • MALMÖ • STOCKHOLM • TROLLHÄTTAN • VARBERG
Bli en de
l av
vårt nät
v
e
r
k
oc
ta del a
v inbjud h
ningar
och info
r
m
a
t
ion.
www.db
gy.se/n
atverk
Välkom
på öp men
pet hu
s
5/11 o
ch 12/
1
kl.17.00
-19.00
23
B
Kontakta oss gärna
DBGY Borås
DBGY Lund
Stora Brogatan 11
Skomakaregatan 12
503 30 BORÅS
223 50 LUND
Tel: 0722-21 43 46
Tel: 046-16 29 36
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
DBGY Falkenberg
DBGY Malmö
Arvidstorpsvägen 12 Per Weijersgatan 4
311 34 FALKENBERG
211 34 MALMÖ
Tel: 0346-71 30 80
Tel: 040-20 45 40
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
DBGY Göteborg
DBGY Stockholm
Köpmansgatan 12
Fyrvaktarkroken 13
411 13 GÖTEBORG
121 32 ENSKEDEDALEN
Tel: 031-333 54 30
Tel: 08-452 60 10
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
DBGY Halmstad
DBGY Trollhättan
Syskonhamnsgatan 5
Drottninggatan 37
302 45 HALMSTAD
461 32 TROLLHÄTTAN
Tel: 0722-01 22 54
Tel: 0520-41 16 11
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
DBGY Helsingborg
DBGY Varberg
Prästgatan 10
Skeppsgatan 1-3
252 24 HELSINGBORG
432 44 VARBERG
Tel: 042-17 67 90
Tel: 0340-61 12 18
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
DBGY Kungsbacka
Nygatan 17 434 30 KUNGSBACKA
Tel: 0300-56 63 40
E-post: [email protected]
24
SVERIGE
PORTO
BETALT