Instruktion Bokomslag med Adobe Indesign

Instruktion
Bokomslag med Adobe Indesign
Sidverktyget i Adobe Indesign (CS5 och senare) förenklar
arbetet med bokomslag. Rygg, diken, framsida, baksida och flikar
kan skapas i ett enda uppslag eftersom sidbredden på varje
ingående sida kan varieras. Fördelarna med detta arbetssätt är:
• Originalarbetet blir enklare då fals- och skärmarkeringar inte behöver skapas manuellt på sidan.
• Ryggbredden kan enklare justeras när ryggen är en
egen sida.
• Pdf-exporten blir bättre då samtliga markeringslinjer
skapas automatiskt när man spar som uppslag.
[email protected]
Inställn
ingar, IC
C -p ro
och ins
filer,
truktio
ner fin
w w w.
ns alltid
nok .s
e/frila
på:
nsweb
b
mallar
Metod
Skapa ett uppslag. Varje beståndsdel
i omslaget ska sedan vara en egen
sida (med olika stolek). Två exempel:
Baksida+Rygg+Framsida
= uppslag med tre sidor
Flik+Baksida+Rygg+Framsida+Flik
= uppslag med fem sidor
Skapa uppslag så här:
1. Ange att dokumentet ska innehålla uppslag:
2. Ange i sidpaletten att sidor kan placeras i bredd:
Här ligger tre sidor bredvid
varandra i sidpaletten.
Mittsidan markeras med sidverktyget och bredden minskas
till ryggbreddens mått.
Dokumentet kan nu skrivas ut eller exporteras
till PDF som ett uppslag. Markeringar för rygg,
flikar etc. läggs automatiskt till. Skulle ryggbredden behöva ändras används sidverktyget igen.
Dokumentet innehåller tre sidor, mittsidan är smalare.