Skapa skolkartor i OCAD

Skapa skolkartor i OCAD
Så här säger SOFT: Kartor som huvudsakligen kommer att användas för skol- och
ungdomsverksamhet bör ritas efter den vanliga kartnormen.
Det finns i princip två sätt att ta fram skolkartor
o Det finns ingen tidigare orienteringskarta över området. Grundmaterial kan då
förhoppningsvis fås från kommunen eller så kan flygbilder från Lantmäteriet användas.
o Det finns en ”gammal” karta som kan användas som underlag.
OCAD-symboluppsättning
I båda dessa fall så startar man med en symboluppsättning som är avsedd för skala 1:15000.
Om en sådan karta skrivs ut i 1:5000 blir alla symboler alldeles för stora. En karta som ska
tryckas i skala 1:4000 eller 1:5000 måste därför skaleras om till 1:5000. Dessutom måste
symbolerna förminskas.
Gör ett kartutsnitt och skalera om
Gör ett kartutsnitt över det aktuella området i den ”gamla” kartan:
Rita först en ruta med valfri linjesymbol kring kartområdet och välj
sedan Karta/Kartutsnitt…
Markera Använd valt objekt – kolla om din ruta blir markerad
Öppna skolkartan och Skalera om kartan till 1:5000
Välj Karta/Skalera om…
Hans-Åke Öström
Välj därefter 5000 och markera Förstora/Förminska symboler
Förminska symboler
Markera alla symboler: Klicka på första symbolen och håll ned shifttangenten då du trycker på den sista symbolen på menyn – alla blir
markerade.
Klicka på en av de markerade symbolerna med höger musknapp och
markera Förstora/Förminska och ange 70%.
Egentligen ska du ha skrivit 50%, men jag tycker att symbolerna på en 5000-del gärna kan var
lite större än på en 10000-del.
För att göra kartan ännu bättre kan du även göra detta:
Gå nu in och minska brunvägarnas kantlinjer till 0,25:
Högerklicka på symbolen för en brunväg och välj Redigera
Välj fliken Dubbellinje och ändra till 0,25.
Fortsätt med nästa brunväg.
OBS – Då brunvägarna blivit smalare kommer det att bli ”glipor” mot t.ex en gul yta.
Detta måste naturligtvis putsas till.
Hans-Åke Öström
På nästa sida finns tre exempel på hur en karta blir med olika symboluppsättningar.
Enligt normen ska en 5000-del ha samma storlek på symbolerna som en 10000-del. Om man
går den enklaste vägen och skriver ut en normal karta i skala 1:5000 så blir alla symboler och
linjetjocklekar 2 ggr för stora.
Sprintnormen
Hans-Åke Öström
Skolkartan
Uppförstorad 15000-del