Offertmall - CRM

Offert i Pyramid med
Microsoft Wordmall
Pyramid Business Studio från version 3.40B
(2015-08-27)
Skapa offert med Microsoft Wordmall
Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten med Pyramids blanketter eller med
en mall från Microsoft Word eller Open Office Writer. För att kunna använda Word-/Writermallar
krävs några inställningar i din Pyramid, samt att du har modulen CRM/Säljstöd installerad. När du
gjort inställningarna i Pyramid och i Word-/Writermallarna kan de användas vid utskrift av offert via
rutin 110 Projekt, 410 Order, 640 Snabborder (CRM/Säljstöd), eller via M-säljare i Mobile Office
(Win edition). I version 3.41A finns även funktionen tillgänglig i rutin 7510 Serviceorder.
Notera att vi i vår beskrivning nedan, för enkelhetens skull, endast använder begreppet
Wordmall, men funktionen gäller alltså även Writermall.
Steg för steg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Registrera en XML-skrivare
Utgå från en befintlig Wordmall eller skapa en ny
Redigera offertformat (OFFEXX) via rutin 840 rapportgenerator
Koppla offertformat till blankettset
Skapa/Koppla Wordmall till offertformat
Arbetsflöde
1. Registrera en XML-skrivare i rutin 841 Skrivare
I rutin 841 Skrivare, skapar du en ny skrivare för XML-utskrift.
Välj ”Utskrift till Textfil” i listboxen Skrivare.
Ange Fil i listboxen Papperstyp och skriv #8835#.xml i fältet Filnamn.
Kryssrutan ”Radera fil före utskrift” ska vara markerad.
PBS_Wordoffertmall.doc/ Sid 1
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4789
F-skattebevis finns
PBS_Wordoffertmall.doc
2015-08-27
2. Utgå från en befintlig Wordmall eller skapa en ny
Om du redan har en Wordmall för din offert som du vill använda i Pyramid, ska du spara den
i katalogen Pydata/Mallar under er Pyramidkatalog. (Katalogen Mallar skapas automatiskt
när du har sparat koppling första gången via rutin 791 Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken
Dokument.) Offertmallen du sparar där ska heta ”pyoffexx.dot”, där ”xx” är mallnamnet för
ert eget format.
Gå sedan in i rutin 840 Rapportgenerator och skapa ett offertformat med motsvarande
namn, exempel ”OFFEXX”.
Obs!
Om du istället vill utgå från Pyramids standard Wordmall när du skapar din nya Wordmall,
öppnar du rutin 840 Rapportgenerator och sparar ett offertformat med namnet ”OFFEXX”.
”XX” är namnet för ert eget format.
Redigera sedan offertformatet (se avsnitt 3) och koppla det till Wordmallen (se avsnitt 5).
Unikums support innefattar hjälp att koppla din befintliga Wordmall till Pyramid, men
INTE hjälp att skapa själva Microsoft Word-, eller Open Office Writermallen.
3. Redigera offertformat (OFFEXX) via rutin 840 Rapportgenerator
Oavsett om du utgått från en befintlig eller skapat en ny Wordmall behöver du kanske få
tillgång till fler fält i din Wordmall. Via rutin 840 Rapportgenerator lägger du till önskade
datafält i delformaten för huvud, rad, text och fot på formatet OFFEXX.
I F1-hjälp för rutin 840 Rapportgenerator beskrivs hur du redigerar delformat och lägger
till datafält. Kontakta din återförsäljare om du vill ha hjälp med att redigera dina format.
Se avsnitt 5 för beskrivning om Paletten Pyramid-Mall som blir tillgänglig via redigering av
offertformatet i egenskaper Offert- snabborder. Vilka fält från Pyramid som ska bli
tillgängliga i paletten, styrs via formatet (OFFEXX) i rutin 840 Rapportgeneratorn.
KOPPLA SKRIVARE MED OFFERTFORMAT
Oavsett vilket av de två alternativen du utgått ifrån ovan, ska du via Arkiv/Egenskaper i rutin
840 Rapportgenerator koppla XML-skrivaren till formatet (OFFEXX).
Skrivaren föreslås då automatiskt i Egenskaper Offert-snabborder när du väljer att redigera
formatet (se avsnitt 5). Det är möjligt att byta till annan XML-skrivare vid utskrift av offert
om så önskas.
4. Koppla offertformat till blankettset
Offertformatet (OFFEXX) ska du sedan koppla till valfritt blankettset i rutin 780 Blankettset.
PBS_Wordoffertmall.doc / Sid 2
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4789
F-skattebevis finns
PBS_Wordoffertmall.doc
2015-08-27
5. Skapa/Koppla Wordmall till offertformat
Nu ska du hämta fram formatet via rutin 683 Egenskaper CRM/Säljstöd, fliken Dokument ( i
version 3.41A finns motsvarande egenskaper i rutin 791 Egenskaper CRM/Säljstöd).
Nedanstående egenskaper ska du ange för offertformat på fliken Dokument:
•
•
sökväg där Word-/Writerofferten ska sparas.
vilket/vilka offertformat som ska användas i Word.
Välj önskat/önskade format i listboxen ”Offertformat” och klicka på ikonen till höger om
listboxen. I listkontrollen ”Valda offertformat” visas alla offertformat som valts och kan
användas för offert i Pyramid.
F3: REDIGERA OFFERTMALL I MS WORD
Markera önskad rad i listkontrollen ”Valda offertformat” och tryck F3 för att redigera
befintlig Wordmall.
PBS_Wordoffertmall.doc / Sid 3
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4789
F-skattebevis finns
PBS_Wordoffertmall.doc
2015-08-27
När du väljer Redigera och ska skapa en ny Wordmall (se avsnitt 2), känner Pyramid av om
Wordmall saknas. Följande meddelande visas:
Svara JA för att låta Pyramid använda sig av PYOFFERT.DOT som grund för din offert.
Väljer du att svara NEJ, måste du följa anvisningarna i avsnitt 2 för att använda en befintlig
Wordmall.
Om skrivarinställningen gjorts korrekt för offertformatet (OFFEXX), föreslås XMLskrivaren. Föreslås ingen skrivare automatisk, anger du XML-skrivaren här.
Wordmallen öppnas för redigering med hjälp av knappen ”Skriv ut”. Pyramid skapar en
XML-fil och Microsoft Word öppnar *.dot-mallen för redigering. I redigeringsläget blir
paletten Pyramid – Mall tillgänglig.
TILLGÅNG TILL FLER FÄLT I PALETTEN PYRAMID - MALL
Obs!
Med hjälp av paletten Pyramid – Mall kan du infoga de fält som gjorts tillgängliga vid
redigering i rutin 840 Rapportgenerator. Fält kan läggas till/raderas och flyttas.
Endast de fält som redigerats in i formatet via rapportgeneratorn är tillgängliga.
Klicka på ”Fält” på paletten för att öppna dialogen ”Pyramid- Infoga fält”.
Tips!
Hjälpavsnitt finns via Hjälp-knappen i paletten i Word.
PBS_Wordoffertmall.doc / Sid 4
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4789
F-skattebevis finns
PBS_Wordoffertmall.doc
2015-08-27
Dialogen ”Pyramid- Infoga fält” är indelad i flikar baserade på de standard delformat som
finns i offertformatet. Alternativa layouter och delformat utöver dessa är inte tillgängliga.
Datafält som redigerats in i delformat Huvud visas på fliken Huvud, osv.
Placera markören på önskad plats i Wordmallen, välj önskat fält i dialogen ”Pyramid- Infoga
fält” och klicka Infoga.
Nu är alla inställningar gjorda och Wordmallen kan börja användas.
6. Arbetsflöde
Wordmallen kan nu användas vid utskrift av offert via rutin 110 Projekt, 410 Order, 640
Snabborder (CRM/Säljstöd), eller via M-säljare i Mobile Office (Win edition). I version
3.41A finns även funktionen tillgänglig i rutin 7510 Serviceorder.
Välj ”Ny offert”. När du valt Kund eller Kund-prospekt hämtas adressuppgifter till
orderhuvudet och dessa skrivs sedan ut på offerten.
Knappen ovan visar möjligheten att vid offertregistrering välja att skriva ut offert med
Wordmallen. För att skriva ut med Wordmallen måste inställningar enligt punkt 1-5 ovan ha
gjorts.
Tips!
När all data registrerats på offerten använder du knappen Offert (med Wordikonen) för att
skapa ett Worddokument. För att Worddokumentet ska förbli knutet till offertnumret måste
en aktivitet skapas i rutin 612 Aktiviteter (CRM/Säljstöd) sedan Word-offerten skrivits ut.
Svara Ja på frågan att skapa en aktivitet.
PBS_Wordoffertmall.doc / Sid 5
Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14
226 60 LUND
Tel 046 - 280 20 00
Fax 046 - 280 20 01
[email protected]
www.unikum.se/
Pg 469294-3
Bg 699-9205
VAT: SE 556223-4789
F-skattebevis finns