för Frälsningsarmén i Finland

Vision 1-2-5
för Frälsningsarmén i Finland
Fokusområden
•
•
•
•
Den Frälsningsarmé GUD vill ha
Frälsning för vår tid
Utbildning och mognad
Förvaltarskap och ansvar
Vår vision
Genom Guds kärlek och nåd vill vi möta människor med en holistisk helhetssyn
som svarar mot deras olika behov i en andlig och social gemenskap.
Vår mission
Målet är att skapa en gemenskap som förmedlar budskapet om frälsning för vår tid.
•
•
•
•
•
att skapa en gemenskap som aktivt söker Guds vilja
att skapa en varm, inbjudande och tjänande gemenskap grundad på en holistisk människosyn
att skapa en gemenskap som är inbjudande och tjänar andra
att skapa en gemenskap där vi tar ansvar för vårt förvaltarskap
att skapa en gemenskap som har en positiv inverkan på vårt närområde och samhälle
Vi vill formulera våra mål så att de kan mätas och utvärderas i termer av kvantitet och kvalitet.
En ArméVi vill:
• att människor ska uppleva en kärleksfull gemenskap med nära relationer till andra människor och till Gud
• bli mer synliga utanför våra lokaler också genom olika media
• genom samtal och utbildning – engagera fler för lokalt ledarskap och ansvarstagande
– finna vägar att finansiera den egna verksamheten
– fördjupa bibelkunskap och gudfruktighet
Ett uppdrag
Vi vill:
• inviga soldater samt välkomsthälsa nya medlemmar och frivilligarbetare
• att sambandet mellan våra olika verksamheter är tydliga
• att program för barn och ungdomar har samma prioritet och mål som verksamheten för vuxna
Ett budskap
Vi vill:
• vara Kristuscentrerade så att möten och gudstjänster är andefyllda, inspirerande och undervisande
• att våra samlingar utformas i relation till alla generationers behov
• att alla människor ska kunna finna sin plats i vår verksamhet
Vi skapar framtiden nu
Vision 1-2-5 för Frälsningsarmén i Finland