Skapa e-post signatur med SPF´s nya logga

Skapa e-post signatur med SPF´s nya logga
Dokument beskriver hur man kan lägga till SPF´s nya logga som signatur i Live Mail och Gmail.
I Live Mail är det inte helt lätt. Mycket enklare i Gmail.
För de flesta är nog det enklaste:
• Spara detta mail “Mall - epost logga” i “Utkast”.
• Ändra det så att det passar en själv.
• Spara det på nytt
När man ska skriva ett nytt mail börjar man genom att öppna och kopiera texten i “Mall - epost
logga”. Sedan öppnar man ett nytt mail och klistrar in texten.
---------------------------------------------------------------Med vänlig hälsning
Stig Jacobsson
Webbansvarig
SPF Seniorerna Leksand
Tel: + 46 (0)247 231 14
www.spfpension.se/leksand
----------------------------------------------------------------
Live mail
•
Skapa en folder i ”Mina dokument” kallad ”Signatur”
•
Spara SPF bild, se http://www.spf.se/intra_subPage1.asp?nodeid=172333 , som du vill
inkludera i din e-post signatur i folder.
•
Skapa din signatur i ett nytt mail, se bild 1. Använd Arial, + fet stil
•
Infoga bild från folder ”Signatur”, se bild 2
•
Spara mailet i ”Signatur” folder som ”Signatur-SPF” och i .html format, se bild 3
•
Öppna och editera Signatur-SPF.htm i ”Anteckningar”, se bild 4, 5 och 6.
•
Spara den som en .htm file, se bild 7
•
Öppna filen genom att klicka på den, se bild 8
•
Kopiera file-adressen, se bild 9
•
Klicka på ”Alternativ/e-post/Signaturer”, se bild 10 och 11.
•
Lägg till en ny signatur, ändra namn och bläddra fram till Signatur-file.
•
Klicka på ”OK”
Då ska det vara klart!
Gmail
Där är det lite enklare.
•
Gå in på ”Inställningar/Signatur”
•
Kopiera texten ovan och lägg till logga-filen med ”infoga bild”, från
http://www.spf.se/intra_subPage1.asp?nodeid=172333
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Bild 11