Lektion 7

Skapa en applikation mot
MS SQL Server 2014
© Copyright
Mahmud Al Hakim
[email protected]
www.webacademy.se
Uppdrag



Skapa en enkel applikation för att hantera ett
kundregister.
Databasen består av en enda tabell.
Kunder(kundnummer, namn, adress)
Applikationen ska ha följande funktionaliteter
1. Lägg till en kund
2. Sök efter en kund
3. Visa en lista över alla kunder
4. Ta bort en kund
5. Uppdatera info om en kund
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
2
1
Skapa databasen via SSMS
Tips!
Lägg ”Identity Increment” på
kundnummer för att få ett
nummer automatiskt
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
3
Skapa ett nytt Windows Forms-projekt
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
4
2
Skapa en ny datakälla (Data Source)


Visa panelen ”Data Sources”
Finns under View  Other Windows 
Klicka på knappen ”Add New Data Source”
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
5
Guiden - ”Data Source Configuration Wizard”
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
6
3
Skapa en ny ”Data Connection”






Välj först Database och sedan Dataset
I steg 3 klicka på ”New Connection”
Skriv ”Server name” (samma namn som du använder för
att koppla upp mot SSMS.
Test uppkoppling genom att klicka på knappen ”Test
Connction”.
Välj en databas från listan ”Select or enter a database
namn”.
(Se nästa bild)
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
7
Ange
servernamn
Välj en
databas
Test
Connection
8
4
Välj tabellen
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
9
Panelen ”Server Explorer”
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
10
5
Tips! SQL i Visual Studio
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
11
En ny SQL-fil skapas
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
12
6
Hämta en ”Connection String”
(egenskap)


Visa egenskaperna för din ”Connection”
Kopiera ”Connection String”
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
13
Skapa en connectionString (variabel)
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
14
7
Skapa en händelsehanterare till
knappen ”Lägg till”
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
15
Skapa en SQL-Sats
Vi behöver skapa två
parametrar
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
16
8
Skapa en SqlConnection
OBS! Klassen SqlConnection finns i
namnrymden
System.Data.SqlClient
(lägg till using System.Data.SqlClient)
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
17
Skapa en SqlCommand
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
18
9
Skapa värden till dina parametrar
och kör SQL-kommandot
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
19
Visa ett meddelande och rensa
textboxarna!
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
20
10
Programmera Sök-knappen
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
21
Programmera knappen ”Visa alla”
med hjälp av en DataGridView
Skapa ett
nytt fönster
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
22
11
I panelen ”Data Sources”
Markera tabellen och välj
DataGridView
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
23
Dra tabellen till fönstret och docka
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
24
12
Edit Columns…
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
25
Knappen ”Visa alla”
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
26
13
Tips!
Connect to the Northwind Database
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms233817.aspx
Copyright 2015 - Mahmud Al Hakim www.webacademy.se
27
14