Skapa din framtid!

För dig som är
Kursledare.
Jakt
Sjöliv
Dans
Ekonomi
Föreläsningar
Trädgård
Konst &
Hantverk
Musik
Teater
Skapa
din framtid!
Foto
Data
Djur
Kropp
& Själ
Många bra utbildningar som både
underlättar ditt pedagogiska arbete
och stimulerar till personlig utveckling.
Ta chansen att möta dina kollegor
från hela länet under
stimulerande former!
Natur
Mat &
Dryck
Kursledarutbildningar hösten 2015
Medborgarskolan
Kulturama
Stockholms Tillskärarakademi
Online
Språk
Utbildningar för dig som är
kursledare!
V
älkommen med din anmälan senast två veckor innan kursstart. Gå in på www.
medborgarskolan.se/stockholm och frisök på ledarutbildning eller maila din
anmälan till [email protected] eller på telefon 010-157 62 70.
Bekräftelse skickas ut ca en vecka före kursstart. Lättluncher serveras under dagkurserna. De flesta utbildningarna hålls på Hagagatan 23, Stockholm. Vid avanmälan
0–7 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift, 300 kr.
FÖR ALLA KURSLEDARE
Ledarintroduktion
Medborgarskolan – LIM
Ledarintroduktion Medborgarskolan
(LIM) är ett led i Medborgarskolans
kvalitetsarbete och obligatorisk för alla
nya ledare i Medborgarskolan. LIM omfattar nio timmar och genomförs i två steg.
Syftet med introduktionen är att
ge dig en bra grund att stå på inför
arbetet som kursledare. Vi bjuder på
en enklare förtäring under kvällen.
Steg 1+2
Vad är Medborgarskolan? Ledarens
olika roller. Ledare i praktiken.
Lokal information. Presentationsteknik. Kulturmöten och kulturkrockar. Humanisten som pedagog.
Lärande.
Onsdag 9 september, kl 17.30–ca 21.00
Fredag 25 september, kl 17.30–ca 21.00
Kommunicera, motivera,
reflektera – LIM steg 3
Konsten att leda grupplärande
Utbildningen ger dig pedagogisk
fördjupning i moment som du delvis
bekantat dig med i Ledarintroduktion Medborgarskolan, LIM 1+2.
Innehåll
Cirkeln som pedagogisk miljö.
Kommunikation i grupp. Motivation.
Erfarenhetsutbyte och reflektion.
Efter utbildningen ska du ha fått
kännedom om individens lärande och
motivation, kännedom om samspel
och kommunikation i en grupp,
medvetenhet om vad det innebär att
ha rollen som reflekterande praktiker och insikt i vad det innebär att
arbeta som humanistisk pedagog i
Medborgarskolan.
Lördag 10 oktober, kl 10.00–16.00
Ledarutbildare: Lisbeth Fryklund
Den friska rösten
Rösten – ditt viktigaste verktyg
för kommunikation
En bra röstteknik förstärker ditt
viktigaste redskap för kommunikation – rösten.
En välfungerande röst är behaglig
att lyssna på och hjälper dig att föra
fram ditt budskap samt ökar lyssnarens koncentration. God rösteknik
som är skonsam och effektiv gör att
din röst håller bättre i både arbete
och privatliv. Det är viktigt för alla
och särskilt för dig som har ett röstkrävande yrke. Röstbeteende går att
förändra! Med ökad röstmedvetenhet
och kunskap kan man vårda sin röst
och sitt tal så att rösten känns och
låter frisk.
Syftet med utbildningen är att du
ska få ökad kunskap och medvetenhet, bli säkrare på hur du talar, få
ökad genomslagskraft och att du ska
få verktygen till en friskare röst.
Åsa är legitimerad logoped och
har en magisterexamen i logopedi
från Karolinska Institutet i Stockholm samt en sångpedagogexamen
från Kungliga musikhögskolan i
Stockholm.
Lördag 19 september, kl 10.00–16.00
Ledarutbildare: Åsa Olsson
Digital pedagogik som inspirationsverktyg
Utbildningen fokuserar på hur man
kan jobba med moderna digitala
verktyg i en lärmiljö. Vi kommer att
prata om teknik, pedagogik och hur
innehållet kan utvecklas med hjälp
av ny teknik och pedagogik.
Vi kommer först att utgå från ”var
du är idag” i ditt användande av
tekniska hjälpmedel.
Ta gärna med din smartphone,
iPad eller laptop.
Lördag 24 oktober, kl 10.00–16.00
Ledarutbildare: Mathias Rosenqvist
Lustfyllt lärande – hur når vi
dit?
Variation i lärandet är ett nyckelord
för att skapa lustfyllt lärande och vi
ställer oss frågan vilka metoder vi
kan använda för att uppnå detta.
Innehåll
•
Reflektion kring den egna ledarrollen
• Metoder för att skapa variation
• Återkoppling för att synliggöra
lärandet
• Sociala medier för kommunikation och nätverk.
Lördag 3 oktober, kl 10.00-16.00
Ledarutbildare: Therese Berglin
Presentera, engagera,
inspirera
Konsten att fängsla deltagare
Den här fortbildningsdagen vänder
sig till dig som vill utveckla din
förmåga att göra presentationer
engagerande och inspirerande. Vi
diskuterar retorikens grunder, vad
som är god kommunikation och hur
vi påverkar varandra.
Vi genomför gruppvisa presentationer som sedan diskuteras.
Innehåll
•
•
•
Egopresentation
Perception och påverkan
Rösten, kroppsspråk, empatisk
kommunikation, stress och
spegelnervceller
• Praktiska övningar
Lördag 17 oktober, kl 10.00–16.00
Ledarutbildare: Anette Nääs
Anmäl dig enkelt på webben!
www.medborgarskolan.se/stockholm
Frisök på ledarutbildning
eller mejla din anmälan till
[email protected]
Bra att veta om hjärnan vid
lärande
Inom det pedagogiska forskningsfältet, och inte minst i skolan, pågår
diskussioner om hur nya kunskaper
om hjärnan ska användas i undervisningen.
I den här utbildningen samtalar vi
om nya rön inom hjärnforskningen,
hur vi tänker, känner, kommunicerar
och minns. Ökad kroppsmedvetenhet, till exempel upplevelsen av fysisk värme respektive kyla, påverkar
hur vi bygger relationer.
Dagen varvas med korta föreläsningar och diskussioner i grupp där
olika övningar ingår.
Innehåll
•
Hur tar hjärnan till sig kunskap?
• Olika metoder för att underlätta
för minnet.
• Alla har en formbar hjärna.
• Digitala system, möjligheter och
risker ur hjärnsynpunkt.
• Känslor har en gynnsam effekt
på lärande, en positiv mindset
underlättar.
• Vår livsstil påverkar hjärnans
förmåga att kommunicera.
Lördag 7 november, kl 10.00–16.00
Ledarutbildare: Ingrid Persson-Zimmerman
FÖR HANTVERKSLEDARE
FÖR SPRÅKLEDARE
Den kreativa processen,
gruppens betydelse och det
handledande samtalet
Digitala verktyg för språkledare
En praktisk och teoretisk utbildning
för ledare i ämnen inom konst och
konsthantverk. Vår pedagogiska
tradition bygger ofta på mästare/
lärlingskonceptet. Hur arbetar vi
med utveckling av det handledande
samtalet? En heldag med fokus på
deltagaren som pedagogisk resurs.
Vi arbetar praktiskt och provar
själva olika metoder för kunskapsöverföring. När vi har roligt och är
aktiva är lärandet något naturligt.
Hur skapar jag, som ledare,
tydliga spelregler för en trygg och
lekfull lärande miljö? Hur flyttar jag
fokus från produktframställning till
kreativ process och utveckling?
Hur tas gruppens inre dynamik
och kunskapstörst tillvara i den
pedagogiska processen?
Diskussioner och erfarenhetsutbyte. Hur tas gruppens inre dynamik
och kunskapstörst tillvara i den
pedagogiska processen?
Lördag 24 oktober, kl 9.30–16.30
Ledarutbildare: Anna Åhlvik
Utbildningens syfte är att inspirera
dig att se vilka nya möjligheter som
de digitala verktygen skapar.
Det finns många verktyg för att
öva de språkliga färdigheterna –
tala, lyssna, skriva, läsa.
Vi koncentrerar oss på några
få inom respektive färdighet som
förhoppningsvis kan stimulera
deltagarna. Du får även bekanta dig
med presentations- och kommunikationsverktyg som kan underlätta
din kursplanering, undervisning och
kontakten med deltagarna.
Utbildningen är praktiskt inriktad. Du lär dig att använda verktygen.
Lördag 26 september, kl 10.00–16.00
Ledarutbildare: Therese Berglin
Sätt fart på språket!
Aktivera dina sinnen under avspända
former i en lekfullt inspirerad
lärmiljö
På den här utbildningen får du prova
på suggestopedimetoden, som öppnar nya dörrar till hur språklärande
kan varieras. Det är endast fantasin
som sätter gränser.
Vi arbetar tillsammans i workshops med olika övningstyper, där vi
låter sinnena ta in suggestopedins
känsla och ”tänk” – bara vara i
flödet…
Övningarna som vi arbetar med
under dagen har vi sammanställt
skriftligt, så dem får du med dig
hem.
Ur innehållet
Suggestopedimetoden – bakgrund,
suggestopedi i praktiken, workshops
– olika övningstyper, erfarenhetsutbyte, litteratur och länkar.
Lördag 28 februari, kl 10.00–16.00
Ledarutbildare: Gunilla Taiba
Föreläsningar hösten 2015
Kostna
dsfritt
för dig
som
kursled är
are
MATTIAS KLUM OCH JOHAN ROCKSTRÖM
Big World, Small Planet
Foto: Samuel Svensäter
Tisdag 3 november, kl 18.30
Vi står inför vår tids största utmaning. Vår planet förser oss med mat, rent vatten och frisk
luft, men växthusgaserna i atmosfären ökar, liksom utfiskning och skövling av regnskog.
Mattias Klum och Johan Rockström ger fördjupad förståelse och inspirerar till hopp och
nytänkande. Du får ta del av den allra senaste vetenskapen och samtidigt uppleva jordens
magnifika skönhet. Med en genomgripande global förändring kan vi uppnå en hållbar
framtid.
Mattias Klum nämns av National Geographic som ”en av vår tids främsta natur- och miljöfotografer”, med ett
stort engagemang i miljöfrågor. I höst är han aktuell med boken ”Big World, Small Planet” i samarbete med
Johan Rockström, professor i miljövetenskap, chef för Stockholm Resilience Center och en av världens mest
anlitade miljöföreläsare.
KARIN NILSDOTTER
Att resa i rymden
Foto: Carl William
Torsdag 1 oktober, kl 18.30
Rymdresor fascinerar oss människor. Världen över satsar regeringar, entreprenörer och
forskare för att föra utvecklingen framåt. Nya rymdflygplan öppnar för turism, forskning,
teknik- och materialutveckling i tyngdlöshet där farkoster flyger från en vanlig flygplats.
Spaceport Sweden verkar för att Sverige ska bli Europas portal för rymdresor, rymdturism
och forskning baserad på rymdflyg. Karin Nilsdotter berättar om pionjärsatsningen för att
möjliggöra bemannade rymdresor och rymdturism, en högteknologisk bransch som främjar
innovation, tillväxt och hållbara lösningar. Drömmen om rymden är möjlig och konkret
genomförbar.
Karin Nilsdotter, VD för Spaceport Sweden, leder arbetet med att göra Sverige till ett av de första länderna i
världen som ska kunna erbjuda rymdturism.
HÅKAN FRIEDEL
Stressupproret!
Onsdag 7 oktober kl 18.30
Hur ofta hör du dig själv säga att du jobbar för mycket? För många är vardagen en ständig
balansgång mellan prestation, omgivningens krav och egna förväntningar. Teknik, valmöjligheter och ständiga erbjudanden om aktiviteter och konsumtion gör det lätt att dras med. Det
är dags att hitta förhållningssätt som gör att vi kan leva och må bra i ett modernt samhälle
och göra uppror mot stress!
Håkan Friedel har lång erfarenhet av buddhism, kroppsterapier och kampkonster.