Skapa Kundvärde i Världsklass

Skapa Kundvärde i Världsklass
För att vara framgångsrik i den starkt konkurrensutsatta metallindustrin,
måste svenska företag fortsätta att utveckla ett ännu större värde för sina
kunder. Det behövs ett starkt fokus, och nya sätt att leverera kundvärde i
världsklass.
Välkommen till en inspirationsföreläsning
Den 12 november kl 9:00-12:00, med efterföljande mingellunch
Lokal: Elmia Meetings, Elmiavägen 11, Jönköping
Under detta seminarium om erbjudanden kommer talare presentera insikter om hur
man ska förstå kundernas värderingar, hur kundvärde kan integreras som en del av utvecklingen av anpassade erbjudanden samt hur man kan öka kundvärdesförsäljningen,
bland annat.
Program:
Hur kan man styra verksamheten mot lönsamma kunder och ökat kundvärde?
Associate Professor Torkel Strömsten, Handelshögskolan i Stockholm
Hur skapas förankring, färdplan och styrning av en förändring mot ökad
kundorientering?
Anders Ekblad, Director Business Development at Volvo Group
Att utveckla industriella tjänster som skapar lojalitet och kundvärde
Biträdande Professor Daniel Lindström, Linköpings Universitet
Att skapa attraktiva erbjudande utifrån kundvärde
Thomas Fuchs, Division Manager Industrial Segments at AGA Gas AB
Hur behöver säljorganisationen utvecklas för att kunna möjliggöra ökad
kundvärdesförsäljning?
Professor Jacob Rehme, Linköpings Universitet
Value selling - hur får man kunderna att vilja köpa nya tjänster?
Tor Haglund, Independent Advisor
Du som deltagare kommer att få med dig ett processmaterial som bygger på
talarnas inlägg, med ytterligare stöd i artiklar och studier.
Anmäl dig senast den 6 november till: [email protected]
Gratis anmälan. Begränsade platser, så anmäl dig snarast!
Detta seminarium presenteras i samarbete mellan
Metalliska Material och Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
METALLISKA
MATERIAL
Med stöd från: