Lathund för att skapa personkonto

__________________________________________________________________________________________
Lathund för att skapa ett Prisma-konto
1. Skapa ett ORCID ID
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är ett internationellt register
för forskare. ORCID är obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett
forskar-ID så gör du det på ORCIDs hemsida.
A. Gå in på http://orcid.org och klicka på ”Register now!”
Forsknings- och innovationskontoret
Henrik Lindskog
Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 6, Box 100, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.gu.se
1 (9)
__________________________________________________________________________________________
B. Fyll i informationen. Avmarkera knapparna för ”Notification emails” om så
önskas. Markera knappen för ”I consent…”. Klicka på ”Register”. Du kommer nu
att få ett mail med en aktiveringslänk, klicka på denna för att aktivera ditt konto.
I mailet finns även ditt ORCID ID.
Forsknings- och innovationskontoret
Henrik Lindskog
Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 6, Box 100, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.gu.se
2 (9)
__________________________________________________________________________________________
2. Skapa ett personligt konto i Prisma
Nu skall du skapa ett Prisma-konto som är kopplat till ditt personliga xkonto på universitetet.
C. Gå till https://prisma.research.se. Klicka på ”Skapa personkonto”.
Forsknings- och innovationskontoret
Henrik Lindskog
Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 6, Box 100, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.gu.se
3 (9)
__________________________________________________________________________________________
D. Klicka på ”Skapa personkonto med SWAMID” för att skapa ett konto
kopplat till ditt x-konto.
Forsknings- och innovationskontoret
Henrik Lindskog
Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 6, Box 100, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.gu.se
4 (9)
__________________________________________________________________________________________
E. Välj ”University of Gothenburg” från listan. Klicka på ”Select”.
Forsknings- och innovationskontoret
Henrik Lindskog
Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 6, Box 100, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.gu.se
5 (9)
__________________________________________________________________________________________
F. Logga in med ditt X-konto.
Forsknings- och innovationskontoret
Henrik Lindskog
Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 6, Box 100, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.gu.se
6 (9)
__________________________________________________________________________________________
G. Nu skapar du ett personkonto med SWAMID. Fyll i uppgifterna och klicka
på ”Registrera” (du får scrolla neråt för att komma åt denna knapp). Ett
bekräftelse-mail skickas nu till dig. Aktivera ditt konto genom att klicka på
länken i detta email.
Forsknings- och innovationskontoret
Henrik Lindskog
Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 6, Box 100, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.gu.se
7 (9)
__________________________________________________________________________________________
H. Ditt konto är nu aktiverat och ditt x-konto är kopplat till Prisma. På
https://prisma.research.se kan du nu logga in genom att trycka på
knappen ”Logga in med SWAMID”.
Forsknings- och innovationskontoret
Henrik Lindskog
Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 6, Box 100, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.gu.se
8 (9)
__________________________________________________________________________________________
I. Nu är du inloggad på din profil-sida.
Forsknings- och innovationskontoret
Henrik Lindskog
Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 6, Box 100, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.gu.se
9 (9)