Microsoft PowerPoint - FiG Grundutbilning.pptx

Frivillig i Gävleborg
Integration i samverkan med civilsamhället
Om Frivillig i Gävleborg
Paragraf 37a
Insatser för att stärka och utveckla verksamhet
med flyktingguider och familjekontakter
Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
•
•
•
•
underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning, eller
ge socialt stöd till ensamkommande barn.
Projektägare och styrgrupp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projektägare Nordanstigs kommun
Gävleborgs läns kommuner
Länsstyrelsen Gävleborg
Arbetsförmedlingen
Hälsinglands Idrottsförbund
Gästriklands Idrottsförbund
SISU Idrottsutbildarna
Rädda Barnen
Equmeniakyrkan
Svenska Kyrkan
Rotary
Hur träffas vi?
Var kan jag träffa svenskar?
Vad gör de när de är lediga?
Jag vill lära mig svenska men det är svårt, jag känner ingen svensk som jag kan prata med.
Hemma gick man bara över till grannen och knackade på
Men var bor de som kommer hit?
Hur kan jag lära känna en person som kommit till Sverige från ett annat land?
Vad gör de när de är lediga?
Jag vill engagera mig för de som kommer hit, men jag vet inte vad jag kan göra…
Betydelsen av civil sektor
Civil sektor
Offentlig sektor
Föreningsaktiviteter
Flyktingguide/språkvän
Arbete
Boende
Språk
Nätverk
Sociala koder
Mötesplatser
Hälsa
Familj
Utbildning
Flyktingguide/språkvän
en väg till social integration!
http://sprakvan.se/
Vad är flyktingguide/
språkvän?
Grundidén är att bygga broar mellan de som är etablerade och de som inte är etablerade i samhället genom att skapa mötesplatser för att umgås och berika varandras liv.
Frivillighet
Ömsesidigt utbyte
Språkträning
Matchning
Det ideella skapar möten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiv i förening/studieförbund/kyrka
Språkcafé Drive in idrott/spontan idrott
Läxhjälp
Yrkesmentorer
Flyktingguide/språkvän Medpratare
Mötesplats
De flesta människor som Fikasällskap
bor i Sverige är med i någon av de ca 200 000 Svenska med baby
ideella föreningar som finns här. Nätverk
Offentlig sektor
Flyktingmottagning
Arbetsförmedling
SFI
Behov:
Information och kunskap
Nätverk och samverkan
Mötesplatser
Personliga kontakter
Nyanlända flyktingar
och ensamkommande barn
Civil sektor
Föreningsliv
Kyrkor och samfund
Studieförbund
Allmänhet
Åtgärd:
Offentlig sektor
Flyktingmottagning
Arbetsförmedling
SFI
Att civil och offentlig sektor möts och lyssnar på varandra.
Utveckla former för samverkan och utbyte av information och kunskap.
Att föreningslivet synliggör sina verksamheter.
Enklare kontaktvägar till det offentliga.
Nyanlända flyktingar
och ensamkommande barn
Civil sektor
Föreningsliv
Kyrkor och samfund
Studieförbund
Allmänhet
Det börjar hända saker!
Gävle kommun Eventuell samverkan med kommunala Volontärbyrån om Flyktingguide/språkvän, Yrkesmentorer för akademikerspåret på sfi. Projekt ”Hiphop för ensamkommande barn” – Studieförbundet Vuxenskolan, finansierat av Frivillig i Gävleborg. Anställt integrationssamordnare. Ockelbo kommun
Integrationsenheten Ockelbo kommun har haft Kickoff och startat Flyktingguide/språkvän och har planer för att utöka samverkan med föreningslivet.
Sandviken
Nätverket Frivilliga i Sandviken – samverkar mellan föreningar, Studieförbund, kyrkor och frivilliga privatpersoner. Anordnar mingelträffar ”Möte mellan kulturer” cirka en gång i månaden. ”Det handlar om att få människor att träffas, knyta kontakter och prata svenska tillsammans.”
Hofors
Intresse finns för att starta Flyktingguide/språkvän behövs mer förankring med politiken. Frivillig i Gävleborg ska träffa Socialnämnden för att presentera Flyktingguide/språkvän.
Nordanstigs kommun
Start av Flyktingguide/språkvän i september 2015. Pågår ett arbete för att ta fram en överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället för hur man ska samverka.
Bollnäs
Flyktingverksamheten har startat Flyktingguide/språkvän i samverkan med ett Studieförbund. Arbetar aktivt med föreningslivet i Bollnäs. Har en kommunal integrationsstrategi. Projekt ”Hiphop för ensamkommande barn” – Studieförbundet Vuxenskolan, finansierat av Frivillig i Gävleborg.
Hudiksvall
Dialog med den kommunala Volontärbyrån om ett eventuellt samarbete för att starta Flyktingguide/språkvän. Projekt ”Integrationsceller” ‐ finansierat av Frivillig i Gävleborg. Hudiksvalls kommun har en strategi och handlingsplan för hur de ska arbeta med integration. Finns planer på minimässa för att visa upp föreningslivet.
Ljusdal
Projekt ”Fler hej i Ljusdal ”– Studieförbundet Vuxenskolan , finansierat av Frivillig i Gävleborg och Integrationsenheten Ljusdals kommun.
Söderhamn
Anställt en integrationssamordnare som Frivillig i Gävleborg kommer att ha dialog med.
Ovanåker
Intresse finns för att starta Flyktingguide/språkvän behövs mer förankring med politiken.
Språkvän Falköping
•
https://www.youtube.com/watch?v=m0ynyMAEC_E
Tack för oss!