RAS Slovensky 2015-08-05

RAS
Rasspecifika avelsstrategier för
Slovensky Kopov
Rev. 3 2015
Innehållet är ett förslag till RAS för Slovensky Kopov och är inte färdigt. Den som vill
diskutera förslaget och/eller har synpunkter är välkommen att kontakta Glenn
Johansson senast 31 Aug 2015 på telefon 0709-348914, epost [email protected]
Avelsstrategier Slovensky Kopov
Historik.
Kopovens historia är ganska oklar. De första gångerna ”Kopovrasen” omnämns skriftligen är
på 1700 och 1800-talet där man förbjuder den att paras med andra raser.
Från början såg man enbart till de jaktliga egenskaperna i aveln. Kopoven skulle driva med
skall och hålla på i timmar. Man brydde sig inte om storlek eller färg och teckning på hunden.
I likhet med andra raser varierade kopoven mycket. Ursprungligen låg mankhöjdens varians
mellan 40 och 65 cm.
Slovensky Kopov härstammar från de bergiga områdena i Slovakien. Här har dessa hundar
länge använts för jakt. De var även pålitliga vakthundar. Kopoven var hunden för den enkla
människan. De mer bemedlade förde dock rasen vidare till Tyskland. Ursprunget till rasen är
dock fortfarande höljt i dunkel, men man vet med säkerhet att en av de tidigaste av typen
härstammar från Keltenbracken.
Kring 1915 inleddes avelsarbetet. Entusiasterna började enas om hur rasen skulle se ut
gällande hårlag, färg och teckning. Mankhöjden fastställdes först senare, när det förordades att
högbenta hundar inte fick hetsa/driva vilt på ett oetiskt sett.
1936 hölls den första avelsutställningen för Slovensky Kopov i staden Banska Bystrica för att
hitta ett antal avelsdjur att börja med. 1940 började det verkliga avelsarbetet. Det var de
entusiastiska uppfödarna i centrala Slovakien och i Spis-regionen som såg till att rasen
utvecklades, i och med att den Slovakiska rasavelsboken ”Slowakische Rassenzuchtbuch”
grundlades. Strax därefter hade rasstandarden för Slovensky Kopov utarbetats.
Den ursprungliga avelsbasen av Slovensky Kopov innehöll 26 hundar, 14 hanar och 12 tikar.
1963 erkändes Slovensky Kopov av FCI som en egen ras.
Slovensky Kopov finns, förutom i Sverige, vad känt är representerad i Tyskland, Tjeckien,
Slovakien, Italien, Frankrike, Polen, Bosnien och Kanada.
Slovensky Kopov i Sverige
De första Slovensky Kopov importerades till Sverige från Slovakien under 2002, 4 tikar och 1
hane. Tikarna blev parade under den tid de satt i karantän i Danmark. Resultatet blev att 27
valpar föddes i Sverige. Under 2003 importerades det ytterligare 4 hundar, 2 hundar från
Slovakien och 2 st från Tyskland.
De hundar som importerades till Sverige var:
Blesk
Odra Vlci Potok
Asta
Juta
Beka spod Rosniarok
Ren Ren Krssákov Dvor
Jela Z Grznárky
Filia Venandi
Arack Vom Lehmrott
Hane
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Tik
Tik
Hane
1
2002 grundades Svenska Slovensky Kopov klubben. SSKK blev ansluten som
”Avtalsansluten rasklubb” till SKK.
Rasklubbens uppgift är att:
• Väcka intresse för och främja aveln av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,
jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.
• Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr,
och praktiskt bruk av denna.
• Informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
• Bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och
hundägandet.
• Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet.
Det finns idag ett fåtal kennlar och privat personer som föder upp Slovensky Kopov i Sverige.
För rasens fortlevnad är det bra med en sund import och användandet av täckhundar från
utlandet för att säkerställa de jakliga egenskaperna samt den genetiska variationen. Men att
även aktivt jobba med de lovande hundar vi har i Sverige. Vi står idag på en bättre bas än
2009 med 16 tikar & 9 hannar importerade de senast 5 åren, med dubbelt så många hundar
registrerade och med ett större antal vildsvin både till antalet & geografiskt i landet. Idag har
SSKK knappt ett hundratal medlemmar. För att vi skall kunna verka som rasklubb för de
ca.500 hundar som är i livet i Sverige idag, jobbar vi aktivt för att attrahera fler kopovägare
som medlemmar.
(2004 ansökte SSKK om inträde i den internationella föreningen för Slovensky Kopov
(IVZSSB) och vi blev invalda i november 2004.
Denna Förening lades ner 2008/2009 av anledningar vi i Sverige inte styr över.
Men ett samarbete mellan länderna fortsätter och har förstärkts ytterligare under 2014/2015
för att säkerställa rasens fortlevnad och genetiska variation.
Population
Rasen har under de senaste åren haft en betydande ökning i antal registrerade valpar, med
endast en nedgång under 2012. Klubben jobbar hårt med att hundarna skall komma till
vildsvinsjägare. Även älgjägare i framförallt mellan Sverige och norrut. Kopov ägare som inte
har tillräckligt med kunskap, materiel, eller jakttillfällen, ska kunna få hjälp med detta som
medlem i SSKK. Det är viktigt unga hundar verkligen får chansen att visa sina egenskaper
och kvaliterer i skogen och i övriga bedömningsaktiviteter.
Registreringsår:
2010
Antal reg/år
-
2010
2014
Visa
2011
Tikar (varav importer)
29
( 2)
31
Hanar (varav importer)
29
( 1)
21
Totalt
58
( 3)
52
2012
2013
( 2)
7
46
8
( 2)
15
2
2014
( 6)
31
( 6)
26
( 4)
30
( 4)
72
( 10)
61
( 10)
Reproduktionsförmågan hos rasen får ansen som god.
Hundar använda i avel mellan: 2010
- 2014
2010
2011
2012
2013
2014
5,5
7,3
5,0
6,9
6,4
11
6
3
9
8
Kullstorlek genomsnitt
Antal kullar
Tikar
2010
Antal kullar:
11
Totalt valpar:
61
Kullsnitt:
5,5
Hundens andel av rasen
2010
% Antal
OBS! kullar
2010
2010 2010
% Antal
valpar
Antal Antal Kull- Antal Antal
kullar valpar snitt kullar valpar
2010 Totalt Totalt
Regnr
Namn
S57986/2005
Rimdalens Era
9,1
14,8
1
9
9,0
1
9
S56939/2004
Timely Kajsa
9,1
13,1
1
8
8,0
3
18
S16161/2006
Beggy Vom Sählenbach
9,1
11,5
1
7
7,0
2
15
S57988/2005
Rimdalens Epika
9,1
9,8
1
6
6,0
1
6
S61539/2005
Ida Venandi
9,1
9,8
1
6
6,0
2
12
S13286/2006
Ada
9,1
9,8
1
6
6,0
2
13
S63316/2005
Hallmans Grappa
9,1
8,2
1
5
5,0
1
5
S13285/2006
Anny
9,1
8,2
1
5
5,0
2
13
S26357/2006
Gaddaröds Molly
9,1
8,2
1
5
5,0
2
10
S28997/2008
Ama Lesný Chór
9,1
4,9
1
3
3,0
1
3
S68501/2005
Rantafejs Stojka
9,1
1,6
1
1
1,0
4
15
2011
Antal kullar:
6
Totalt valpar:
44
Kullsnitt:
7,3
Hundens andel av rasen
Regnr
Namn
OBS!
2011
2011 2011 2011 2011 Totalt Totalt
% Antal
kullar
% Antal Antal Antal Kull- Antal Antal
valpar kullar valpar snitt kullar valpar
S47545/2004 Sibbofjärdens Alida
16,7
20,5
1
9
9,0
2
S44886/2007 Brita Vojles Lest
16,7
20,5
1
9
9,0
1
16
9
S56939/2004 Timely Kajsa
16,7
15,9
1
7
7,0
3
18
S68501/2005 Rantafejs Stojka
16,7
15,9
1
7
7,0
4
15
Rantafejs Riga
S48915/2006
Niniane Of The Lake
16,7
15,9
1
7
7,0
1
7
S68502/2005 Rantafejs Strelka
16,7
11,4
1
5
5,0
1
5
2012
Antal kullar:
3
Totalt valpar:
15
Kullsnitt:
5,0
Hundens andel av rasen
Regnr
Namn
OBS!
2012
2012 2012 2012 2012 Totalt Totalt
% Antal
kullar
% Antal Antal Antal Kull- Antal Antal
valpar kullar valpar snitt kullar valpar
S13286/2006 Ada
33,3
46,7
1
7
7,0
2
13
S26357/2006 Gaddaröds Molly
33,3
33,3
1
5
5,0
2
10
S68501/2005 Rantafejs Stojka
33,3
20,0
1
3
3,0
4
15
3
2013
Antal kullar:
9
Totalt valpar:
62
Kullsnitt:
6,9
Hundens andel av rasen
Regnr
Namn
OBS!
Rantafejs Nynaeve
SE33705/2012
Al'Meara Av Zast
2013
2013 2013 2013 2013 Totalt Totalt
% Antal
kullar
% Antal Antal Antal Kull- Antal Antal
valpar kullar valpar snitt kullar valpar
22,2
22,6
2
14
7,0
2
14
10 10,0
1
10
SE22119/2010
Gucka Espets
Driva
11,1
16,1
1
SE21538/2010
Boxholmsjägarens
Yaffa
11,1
12,9
1
8
8,0
1
8
SE57028/2013
Asta Z Hornej
Baby
11,1
12,9
1
8
8,0
1
8
S11258/2009 Bronesslans Paxi
11,1
11,3
1
7
7,0
1
7
S35922/2009 Sativa
11,1
9,7
1
6
6,0
1
6
Kira Von Der
SE51132/2013
Schweinegrube
11,1
8,1
1
5
5,0
1
5
S68501/2005 Rantafejs Stojka
11,1
6,5
1
4
4,0
4
15
2014
Antal kullar:
8
Totalt valpar:
51
Kullsnitt:
6,4
Hundens andel av rasen
Regnr
Namn
OBS!
SE29173/2013 Fila Lohyna
2014
2014 2014 2014 2014 Totalt Totalt
% Antal
kullar
% Antal Antal Antal Kull- Antal Antal
valpar kullar valpar snitt kullar valpar
12,5
17,6
1
9
9,0
1
9
12,5
15,7
1
8
8,0
1
8
SE38085/2014 Gina
12,5
15,7
1
8
8,0
1
8
SE47971/2010 Gaddaröds Ila
12,5
13,7
1
7
7,0
1
7
Rantafejs
SE38826/2010
Princezná Av Zust
12,5
11,8
1
6
6,0
1
6
SE48206/2011 Saga
12,5
11,8
1
6
6,0
1
6
Boxholmsjägarens
S33167/2008
Zäta
12,5
7,8
1
4
4,0
1
4
Boxholmsjägarens
Yra
12,5
5,9
1
3
3,0
1
3
SE46689/2011
SE21542/2010
Rantafejs
Yalgonata Av Grist
Hannar
2010
Antal kullar:
11
Totalt valpar:
61
Kullsnitt:
5,5
Hundens andel av rasen
Regnr
Namn
OBS!
2010
2010 2010 2010 2010 Totalt Totalt
% Antal
kullar
% Antal Antal Antal Kull- Antal Antal
valpar kullar valpar snitt kullar valpar
S11127/2004 Timely Corro
9,1
14,8
1
9
9,0
1
9
S57999/2005 Sibbofjärdens Cello
9,1
13,1
1
8
8,0
2
14
SPKP11069
9,1
11,5
1
7
7,0
2
15
S11124/2004 Timely Ceke
9,1
9,8
1
6
6,0
1
6
S40979/2006 Dexter
9,1
9,8
1
6
6,0
2
14
S19834/2008 Rimdalens Kanec
9,1
9,8
1
6
6,0
1
6
S55330/2004 Gamekeeper's
9,1
8,2
1
5
5,0
2
13
Jager Spod Sihly
4
Whiskey Hip Hop
S56938/2004 Timely Kasper
9,1
8,2
1
5
5,0
1
5
Sibbofjärdens
S38027/2006
Fredda
9,1
8,2
1
5
5,0
2
14
S57991/2005 Rimdalens Emir
9,1
4,9
1
3
3,0
2
12
S58704/2007 Knutstorps Zumo
9,1
1,6
1
1
1,0
1
1
2011
Antal kullar:
6
Totalt valpar:
44
Kullsnitt:
7,3
Hundens andel av rasen
Regnr
Namn
OBS!
2011
2011 2011 2011 2011 Totalt Totalt
% Antal
kullar
% Antal Antal Antal Kull- Antal Antal
valpar kullar valpar snitt kullar valpar
S49387/2004 Rimdalens Chrix
16,7
20,5
1
9
9,0
2
16
Sibbofjärdens
S38027/2006
Fredda
16,7
20,5
1
9
9,0
2
14
S47548/2004 Sibbofjärdens Ajax
16,7
15,9
1
7
7,0
2
13
S15578/2006 Rimdalens Fesak
16,7
15,9
1
7
7,0
2
16
Gringo Venator
PKRVI/13770
Magnus
16,7
15,9
1
7
7,0
1
7
S35925/2009 Pang
16,7
11,4
1
5
5,0
1
5
2012
Antal kullar:
3
Totalt valpar:
15
Kullsnitt:
5,0
Hundens andel av rasen
OBS!
2012
2012 2012 2012 2012 Totalt Totalt
% Antal
kullar
% Antal Antal Antal Kull- Antal Antal
valpar kullar valpar snitt kullar valpar
Regnr
Namn
S23767/2008
Rantafejs
Majeský Av Riem
33,3
46,7
1
7
7,0
1
7
VDH/SBV09079
Hasso Von Der
Schweinegrube
33,3
33,3
1
5
5,0
1
5
SPKP14411
Aris Morske Oko
33,3
20,0
1
3
3,0
1
3
2013
Antal kullar:
9
Totalt valpar:
62
Kullsnitt:
6,9
Hundens andel av rasen
OBS!
2013
2013 2013 2013 2013 Totalt Totalt
% Antal
kullar
% Antal Antal Antal Kull- Antal Antal
valpar kullar valpar snitt kullar valpar
Regnr
Namn
S54651/2007
Longbergets
Sigge
22,2
22,6
2
14
7,0
2
14
VDH/SBV2010004 Ivo Von Der
11,1
16,1
1
10 10,0
1
10
5
Schweingrube
S40979/2006
Dexter
11,1
12,9
1
8
8,0
2
14
SE50899/2013
Argo Z
Judavinklu
11,1
12,9
1
8
8,0
1
8
SE65744/2010
Myrris Macallan
11,1
11,3
1
7
7,0
1
7
S11040/2007
Råhultets
Mcpherson
11,1
9,7
1
6
6,0
1
6
S26352/2006
Gaddaröds
Arrak
11,1
8,1
1
5
5,0
2
9
SPKP13895/11
Fico Ziciho
Pustatina
11,1
6,5
1
4
4,0
1
4
2014
Antal kullar:
8
Totalt valpar:
51
Kullsnitt:
6,4
Hundens andel av rasen
2014 2014 2014 2014 Totalt Totalt
% Antal Antal Antal Kull- Antal Antal
valpar kullar valpar snitt kullar valpar
Regnr
Namn
SPKP14929
Eddy Krssakov
Dvor
37,5
35,3
3
18
6,0
3
18
CLPSK1257/13
Albi Spod
Vinohrádku
12,5
15,7
1
8
8,0
1
8
SE47695/2014 Mrki
12,5
15,7
1
8
8,0
1
8
Artos Vom
VDHSBV09054
Hexenkamp
12,5
13,7
1
7
7,0
1
7
12,5
11,8
1
6
6,0
1
6
12,5
7,8
1
4
4,0
2
9
SPKP13636/12
OBS!
2014
% Antal
kullar
Astor Z Micinskeho
Haja
S26352/2006 Gaddaröds Arrak
Inavelsgraden hos Slovensky Kopov är relativt låg, med vissa undantag. I Sverige har
inavelsgraden inte varit över 3 % sedan 2007 och inte över 1 % sedan 2014. SSKK har i sina
avelsrekommendationer framställt att vi tillåter en inavelsgrad i varje enskild kull upp till
6.25% i enlighet med SKK rekommendation. Det är i sig högt. En anledning till att
inavelsgraden kan vara hög, är att man i Slovakien och andra länder har linjeavlat väldigt hårt
tidigare. Emellanåt vill/behöver vi förstärka bra linjer/gener med så kallad linjeavel. I
dagsläget upplever vi inga problem utan ser att vi har en god genetisk spridning.
Inavelgraden
2007
2008
2009
3,5 %
2,3 %
1,7 %
2010
2%
2011
2012
2013
2,8 %
2,8 %
2,8 %
Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.
6
2014
1%
Avelsstruktur- barnbarn
Visa:
tabell
Kön:
Tikar
Svenskfödda barnbarn, antal:
Visa
t.o.m.:
* Övriga är de ej svenskfödda avkommor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer och tävlingshundar.
Dessa räknas ej med i rasstatistik.
Antal hundar:
Regnr
S20312/2005
S37787/2002
S39604/2002
S39605/2002
S56939/2004
S58457/2003
S47545/2004
S39618/2002
27
S57988/2005
S39615/2002
Hundnamn
OBS! Föd.år
DIANA SPOD KUNOVEJ
2004
ODRA VLCI POTOK
1997
TIMELY ARA
2002
TIMELY ANJA
2002
TIMELY KAJSA
2004
FILIA VENANDI
2002
SIBBOFJÄRDENS ALIDA
2004
BULLRA
2002
BEGGY VOM
2004
SÄHLENBACH
RANTAFEJS STOJKA
2005
TIMELY BIKA
2002
ASTA
1999
ADA
2005
IDA VENANDI
2004
JELA Z GRZNÁRKY
2001
GADDARÖDS MOLLY
2006
AMSEL VOM
2002
HAVELBERGER DOM
JUTA
2000
BRITA VOJLES LEST
2005
ALA SPOD ROSNIAROK
1999
ASTA Z HORNEJ BABY
2008
TIMELY AYA
2002
CLEA SPOD
2004
PROSTREDNÉHO VRCHU
RANTAFEJS RIGA
2006
MORGHANA LE FAY
RIMDALENS EPIKA
2005
BLIXTRA
2002
S12653/2006
CITA DOBROCAJKA
S16161/2006
S68501/2005
S39600/2002
S37788/2002
S13286/2006
S61539/2005
S31801/2003
S26357/2006
S12322/2008
S38782/2002
S44886/2007
S61325/2005
SE57028/2013
S39606/2002
S35388/2005
S48914/2006
2004
7
Sv.födda
avk. * Övr. avk
28
0
23
0
21
0
20
0
18
0
18
0
16
0
16
0
Sv. barnbarn
20
57
9
66
9
46
7
16
* Övr.
barnbarn
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
26
0
15
14
14
13
12
11
10
0
0
0
0
0
0
0
14
22
74
18
15
37
10
0
0
0
0
0
0
0
10
0
6
0
9
9
9
8
8
0
0
2
1
0
28
6
30
18
6
0
0
1
0
0
7
0
1
0
6
0
11
0
6
5
0
0
7
14
0
0
4
0
26
0
Visa:
tabell
Kön:
Hanar
Svenskfödda barnbarn, antal:
Visa
t.o.m.:
* Övriga är de ej svenskfödda avkommor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer och tävlingshundar.
Dessa räknas ej med i rasstatistik.
Antal hundar:
28
Regnr
Hundnamn
OBS! Föd.år
S31802/2003
REN KRSSÁKOV DVOR
1996
S37407/2002
BLESK
1999
S14578/2004
ARACK VOM LEHMROTT
2003
S52622/2006
CEDRO SPOD HIRKY
2001
S49387/2004
RIMDALENS CHRIX
2004
SPKP11069
JAGER SPOD SIHLY
2000
S57999/2005
SIBBOFJÄRDENS CELLO
2005
S53727/2003
TIMELY JOCK
2003
S40979/2006
DEXTER
2006
S38027/2006
SIBBOFJÄRDENS FREDDA
2006
S47548/2004
SIBBOFJÄRDENS AJAX
2004
S55332/2004
GAMEKEEPER'S HIP STAR
2004
S61326/2005
LORD Z PRIEVRANY
2002
S57991/2005
RIMDALENS EMIR
2005
SPKP11926/04 JOGI MARCILÁZ
2002
SPKP12249/07 DENY Z POLCINY
2003
SPKP11739
LOTOR SPOD SIHLY
2002
VDH02/0960230 CARUSO VON ROTTMÜNDE
2002
RANTAFEJS MAJESKÝ AV
S23767/2008
2008
RIEM
S18620/2005
ANTON VOM HÜBENTHAL
2004
S39609/2002
TIMELY ARKO
2002
GRINGO VENATOR
PKRVI/13770
2008
MAGNUS
S11124/2004
TIMELY CEKE
2003
S19834/2008
RIMDALENS KANEC
2008
SPKP12381
BAT Z HRUSKOVE DVORA
2004
DENNY HARTMANOVSKY
CLPSK/560
1998
POTOK
S11123/2004
TIMELY CARO
2003
S58704/2007
KNUTSTORPS ZUMO
2007
Sv.födda
avk.
43
30
27
24
16
15
14
14
14
14
13
13
13
12
11
10
10
10
* Övr.
avk
1
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
Sv.
barnbarn
89
116
73
10
7
26
11
28
4
16
4
13
17
7
6
6
14
5
* Övr.
barnbarn
3
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
7
0
14
0
7
7
0
0
20
16
0
0
7
0
8
0
6
6
6
0
0
2
11
7
4
0
0
1
4
0
26
0
3
1
0
0
9
6
0
0
En enskild planerad parning kan ändå vara olämplig trots låg grad av inavel. Orsaken kan vara
att t.ex. de gener som hanhunden bär på redan finns talrikt representerade bland stammens
tikar, d.v.s. hanhunden är närbesläktad med övriga tikar i rasen. Men detta behöver inte alltid
stoppa oss för att använda individer vi anser ha goda jaktliga egenskaper.
Det har importerats några hundar ifrån Bosnien. Under 2014 föddes 6 hannar och 2 tikar efter
2 av dessa importer. Samt att en hanne parats med en tik efter våra tidiga Blesk/linjer under
våren 2015. Dessa har i princip inget mätbart släktskap med de hundar och länder vi hittills
arbetat med och kan därför vara väldigt intressanta genetiskt för Sverige. Dessa hundar har
även visat sig intressanta som täckhundar till våra samarbetsländer. Framförallt Tyskland som
bett om hjälp med parning av en handfull tikar.
8
I dagsläget finns det 197 tikar och 186 hannar med S i reg.nr
samt 144 st tikar och 114 hannar med SE i sitt reg.nr. Totalt 341 tikar och 300 hannar ger
alltså 641 registrerade Slovensky Kopovs hos (Svenska Kennelklubben Inga registeringar
2015 ingår i dessa)
Av dessa uppskattar vi att ett 150-tal är exporterade eller avlidna.
Mål
•
•
•
•
•
•
•
Att samtliga avelsdjur är mentalt, jaktigt och exteriört beskrivna
Att öka bredden på avelsbasen
Att inavelsökning är under 2 % (Uppnått 2014)
Att arbeta för ett öppet samarbete mellan uppfödare, privatpersoner, SSDV, SKK
samt Kopovklubbarna i andra länder.
Att öka kunskapen om avel och uppfödning hos uppfödare och hundägare
Att ha en sund och stark klubb där alla Kopovägare skall få den hjälp & stöd som
behövs, samt att alla skall vara välkomna som medlemmar
Att rasklubben får verktyg & information att bedöma vilka hundar som bör gå i avel
och att SSKKs avelskriterier följs för att få valphänvisning
Strategier
•
•
•
•
•
•
•
Att informera fortlöpande om negativa verkningar av inavel och brisande genetisk
variation.
Att uppmana och hjälpa uppfödare/hundägare att meritera tikar och hanhundar.
Att för rasens utveckling hjälpa intresserade personer att importera lämpliga hundar
Jobba mot att en majoritet av svenska kullarna skall bli hänvisade av klubben
Att försöka få fler Kopovägare att röntga sina hundar
Titta på en ev. utvärdering av RAS varje år mellan 1 Jan och slutet på Mars inför
aktuellt årsmöte
Att medlemmar i klubben bör ha ett sunt engagemang och en fortlöpande
kundskapsutbildning
Hälsa:
Hälsoläget i rasen får anses som gott.
De sjukdomar/defekter som har förekommit efter att granskat statistiken ifrån
försäkringsbolagen de senaste 5 åren är: Autoimmun hemolytisk anemi, Anemier, Trötthet,
Pyometra, Epileptiforma kramper och Akut gastroenterit. Dessa sjukdomar sticker ut något i
siffrorna. Förekomsten av de flesta av dessa och övriga åkommor är mindre än 0,5% och
ingen överstiger 1%. En frisk ras hålls frisk med noggrann övervakning så detta arbete måste
fortsätta. Rasen har också haft några fall av hjärtproblem genom åren. Vi håller på att
kartlägga dessa linjer tillsammans med avelsrådet i Tyskland, som också håller på med denna
kartläggning just nu.
Övriga skador som rapporterats har uppkommit vid jakt (snittningar, klobrott, stakskador och
överkörda av bil).
9
Höftledsdysplasi (HD)
Av de hundar som är röntgade så är det ett endast en hund som uppvisat HD-resultat sämre än
C.
Då väldigt få röntgar sina hundar och då vi har en nedåtgående trend, uppmanar SSKK
samtliga hundägare att de skall höftledsröntga sina hundar, samt att arbeta aktivt med
denna fråga.
Nedan ser man i diagrammet att det är knappt en tredjedel av hundarna som höftledsröntgas.
Anledningen till detta kan vara att de enbart används till jakt eller ej uppnått ålder för
godkänd röntgen.
Födelseår:
2010
-
2015
Typ:
Diagnos
HD, nya avläsningssystemet
2009
antal/trend
2010
2011
HD grad A
3
(37,5 %)
8
(53,3 %)
3
(27,3 %)
HD grad B
5
(62,5 %)
6
(40,0 %)
5
(45,5 %)
1
(6,7 %)
2
(18,2 %)
1
(9,1 %)
HD grad C
Visa
2012
1
(100,0 %)
2013
1
(33,3 %)
1
(33,3 %)
1
(33,3 %)
HD grad D
HD grad E
Totalt antal undersökta
8
15
11
1
3
Snittålder för undersökning (månader)
19
28
23
12
14
Antal födda
22
61
44
15
62
* Se även gamla avläsningssystemet
10
SSKK är med i SKK:s hälsoprogram, vilket i vårt fall innebär att känd höftledsstatus på
föräldradjuren krävs för att få registrera valpar. Detta registreras födelseår.
Mål
•
•
•
Att upprätthålla kopovens goda hälsostatus
Följa upp hälsoläget i rasen kontinuerligt
Att de hälsoproblem som upptäckts ej ökar
Strategier
• Att genomföra fler hälsoenkäter regelbundet.
• Informera på SSKK:s hemsida om de hälsoproblem som finns i rasen
• Uppmana hundägare att höftledsröntga sina hundar
• Spara information om de individer som har defekter och hälsoproblem för att inneha
underlag för aveln
Mentalitet/funktion:
Slovensky Kopov är framavlad för jakt i svår och bergig terräng. Den har en lätt, rörlig &
snabbsprungen kropp och uppvisar stor uthållighet. Kopoven skall arbeta självständigt och
med stort mod kunna ta sig an vildsvin Den bedriver både stånd/drevarbete, utan att på något
sätt vara för skarp. Rasen bör alltid jagas in på vildsvin, vilket också är det primära viltet.
SSKK uppmanar och hjälper ägare att jaga in hunden så att den ej ! Driver Rådjur. I Sverige
har det visat sig att Kopoven jagar Älg, Kronhjort, Lodjur & Räv med utmärkt resultat men
den skall ej betraktas som någon kombinationshund.
Intresset för att starta på jaktprov i Sverige är relativt lågt. Anledningen kan vara att jakt efter
vildsvin är svårt, både vad det gäller tillgång (rör sig över stora områden) samt att det är sällan
ett vilt som buktar utan går lätt utom hörhåll för domare. Då många föredrar spårsnö eller
vetskap om god tillgång på vildsvin vid ett specifikt jaktprovstillfälle, är det problematiskt att
det endast finns 10st jaktprovsdomare i landet (2014-12-29). Bokning med kort varsel leder
ofta till högre kostnader och besked att domaren redan är bokad på annat. Det är också ett
problem vid vildsvinsbedömning av hundar som jagar annat vilt, t.ex. älg, kron och räv.
Hösten 2014 kontaktade vi Tax, Drever & Beagle klubbarna, som också bedömer drivande
hundar. Vi frågade om vi skulle kunna använda deras domare som gästdomare på dispens tills
SSDV har fått fram ett tillräckligt stort antal domare med en god geografisk spridning. Än så
länge har vi bara fått svar ifrån Taxklubben och de inte ser ett problem i detta, men det är upp
till varje domare att ta beslut om detta själv. Vidare måste SSDV se till att domarna får
möjlighet att läsa på sig på vårt prov innan jaktprov. Detta kommer vi att ta upp med SSDV
under 2015 inför kommande säsong.
Det finns nu ett jaktprov för vildsvin utformat av SSDV som har anammats av SKK och
skall gälla för samtliga drivande hundraser med vildsvin som huvuduppgift ur FCI:s grupp 6.
SSDV har också startat upp en försöksaktivitet med västkameror då jaktprovsdomare ofta har
svårt att hänga med den drivande hunden för att konstatera vad hunden driver.
Då dokumenterade jaktprovsmeriter är mycket viktiga för rasen och hur rasen uppfattas,
arbetar SSKK fokuserat med att främja meritering av våra Kopov inom SSKK.
11
Beträffande vårt avelsarbete, jobbar vi nu tillsammans mest med avelsråden i Slovakien och
Tyskland som har stor erfarenhet av detta arbete. Vi strävar mot att i största grad ha samma
kriterier för att genetiskt avels bedöma våra hundar, även över gränserna. Detta är mycket
viktigt när vi planerar parning över landsgränserna. Då är det lätt för de olika avelsråden att
söka hundar för att nå uppställda mål med avkommorna, exempelvis bättre skall, mindre
större storlek, mer eller mindre skärpa m.m.
Även att öka andelen mentalbeskrivna hundar är önskvärt då de resultaten kan vara mycket
användbara i avelsarbetet. En icke önskvärd mentalitet kan vara skillnaden mellan hundens liv
eller död om hunden blir anfallen av ett vildsvin. Många mentala sidor är genetiskt betingade.
Därför är hundens mentalbeskrivning en viktig pusselbit i avelsarbetet tillsammans med
hägntest, hälsa, skallvillighet, spårkvalitet, utställning, utvärdering av avkommor etc. Med
hela pusslet lagt kan avelsrådet bedöma förväntade nedärvningsegenskaper från såväl enskild
individ som kombinationen tik/hanhund.
Under augusti/september 2015 kommer en testgrupp att utföra ett anlagsprov för unghundar
12-18 månader som innefattar. (skallprov på harspår, skogssläpp, hägntest på Vildsvin, BPH
mentaltest, måttagning/fotografering och utställning (se bilaga) för att sedan utvärdera om
detta kan bli ett arbetsredskap för framtida avelsarbetet. Som beskrivs i texten ovan.
2014 beslutades att för att få avelsgodkännande gäller.
A-A parning. Båda föräldradjuren ska godkänt resultat på Jaktprov Vildsvin för drivande
hundar i FCI-grupp 6 med lägst ett 2:a pris.
A-B parning En förälder godkänt jaktprov & den andre godkänt anlagstest i hägn.
B-B parning Båda föräldrar godkänt anlagstest i hägn
Under tiden 2009-2010 gäller även Svenska Wachtelhundsklubbens och Tysk terrier
Vildsvinsprov för de Kopovs som utfört detta.
Samt övriga kriterier som är gällande.
2015 kommer det ske lite aktiviteter kring BPH 2015 för att se om detta kan vara en bra
byggsten i avelsarbetet för Kopoven samt att det blir en av delproven i det nya anlagstestet.
Typ:
översikt
Sammanställning per år
Antal födda
Födelsedatum:
2005
2009
22
Antal starter BPH
-
2014
Visa
2010
2011
2012
2013
2014
61
44
15
62
51
1
5
1
5
1
5
varav - hanar
1
1
varav - tikar
0
4
0
0
varav - hanar
0
0
varav - tikar
0
0
Ägaren avstår skott
0
0
Beskrivaren avbryter
0
0
Ägaren avbryter
0
0
Oacceptabelt beteende
0
0
Fördjupad genomgång
0
0
varav genomförda BPH
Med skott
Utan skott
12
2015
Mål
•
•
•
•
Att bibehålla de egenskaper som är typiska för Slovensky Kopov, såsom stor dådkraft,
Jaktlust, klara av Vildsvins attacker, väl balanserat skall m.m.
Att öka antalet jaktprovsmeriterade hundar
Att öka antalet mentalbeskrivna hundar
Avels bedöma hundar likt våra sammarbetsländer och tillsammans med våra
uppfödare i Sverige jobba mot att komma upp mot 75 % bedömda hundar.
Strategier:
•
•
•
•
•
•
Att med riktad avel föra de typiska egenskaperna för rasen vidare
Att anordna jaktprov, BPH, hägnträning, Klubbjakter, Utställning samt övriga
aktiviteter i klubbens regi
Att hålla strikt koll på hälsan så att vår relativt friska ras ej blir sämre med att
hundantalet växer
Uppmana fler att röntga sina hundar så att vi får bredd på siffrorna angående hälsan
Ta väl om hand valpintresserade så att unghundarna får rätt start som vildsvinshund
Börja titta att mäta hundars skallnivå likt våra grannländer i söder
Ingen hund har startat på MH sedan 2008 och endast en handfull BPH. Men vi har gjort en
nystart våren 2015 med en klubbträff i Mars med 7 startade hundar och har som mål att hjälpa
fler att starta.
Exteriört
Rasstandarden beskriver en lätt, smidig och uthållig hund.
Vikten på hundar i Sverige ligger i de flesta fall över idealvikten på 16 kg, så även i andra
länder såsom Slovakien, Tyskland och Tjeckien. Vikten på tikar är vanligtvis 15 – 19 kg och
på hanar 18 – 22 kg. Dock vet vi att vi har hannar som ligger mellan 25-30 kg Mankhöjden på
rasen i Sverige ligger nog många i det högre läget, tikar 40-45 cm och hanar 45-50 cm. Det
finns dock hundar som ligger utanför dessa värden. Men detta har inte påverkat deras jaktliga
egenskaper.
På utställningar i Sverige brukar det i regel vara få kopov anmälda med några undantag. Men
vi jobbar för att fler också vill ställa ut, och att samla oss vid specifika tillfällen gärna då
utanför jakt säsong.
För att få en exteriör överblick av rasen så har SSDV ansökt om att anordna officiell
utställning 2017. Det kommer även att ske en icke officiell utställning 2015 Elmia
(Jönköping)
Mål:
•
Att medelvikten på hanar respektive tikar inte skall öka under de närmaste fem åren
13
•
•
Att behålla rastypiska detaljer som är relaterade till rasens ursprung
Att mankhöjden inte ökar på hanar eller tikar
Strategier:
• Att uppmana hundägare till utställning att mäta sina hundar samt att kontrollera
tänderna
• Att informera vid konferenser och träffar att betydelsen av rätt mankhöjd & viktläge
• Att arbeta fram en exteriörbeskrivning som kan användas
Detta dokument är förankrat hos medlemmar och styrelse i Svenska Slovakiska Kopov
Klubben genom att varit tillgängligt för åsikter på årsmöte och hemsida innan inlämnandet
till SSDV/SKK.
Bilaga 1: SSKK:s avelsrekommendationer.
Bilaga 2: RAS fakta föregående period.
Bilaga 3: Brevsvar Taxklubben.
Avelsrådet Svenska Slovensky Kopov Klubben (SSKK)
Glenn Johansson
2015-08-01
14