• Camilla Hansson, verksamhetsansvarig för HK


Camilla Hansson, verksamhetsansvarig för HK-sim och för Baby- & minisim var på plats
tillsammans med Niklas Andersson, simmare i HK, för att presentera verksamheterna och
berätta om klassningen i HK-sim. Mycket intressant och mycket nyttig information!

Svenska Handikappidrottsförbundet har bytt namn till Svenska Parasportförbundet. MASS
kommer i konsekvens med detta att byta namn på HK-sim till ”Parasim med simskola för
funktionshindrade”. Detta för att särskilja tävlingsidrotten från simskola och motionssim.

Styrelsen följer halvårsvis upp de mål som togs av årsmötet. Arbete pågår i linje med
målen och vi ligger i fas. Samtidigt är en majoritet av målen så kallade kvalitativa mål (inte
siffror) och här behöver vi kompletterande uppföljningsverktyg för att få tydligare svar.

Liselotte Caple kommer att på kort sikt ersätta Tina Carlsson som verksamhetsansvarig för
sim- och teknikskolan (se tidigare information på hemsidan). En rekrytering kommer att
startas, när arbetssätt och organisation är fastslagna.

Arbetet med rekryteringen av en junior- och seniortränare pågår och följer plan.

Föräldramöten har genomförts i samtliga tävlingsgrupper. Under vecka 41 kommer
föräldramöten för parasim (HK) att genomföras.

Ekonomi: Vi ligger i fas med budget. Terminsavgifterna för 2016 kommer att höjas något
för att kompensera för kostnadsökningar (framför allt löner). Budgetarbetet är i full gång.

OBS! Vi har ett mycket lågt funktionärsengagemang bland våra föräldrar. Våra
funktionärer ser till att våra barn och ungdomar kan tävla. Har man barn som
tävlingssimmar måste man bidra. Så enkelt är det. Vi vill påminna om det beslut som
medlemsmötet har tagit om att minst en förälder per tävlingssimmarfamilj ska ha ett
långsiktigt engagemang för klubben – förslagsvis som funktionär. Situationen är mycket,
mycket allvarlig och vi uppmanar samtliga föräldrar, som inte är funktionärer idag, att
skyndsamt maila [email protected] för att anmäla sig till en funktionärskurs.
/Styrelsen gm Ingela Qvirist (ordf)