DELICATA BABY - Lane Mondial

DELICATA BABY
COPYRIGHT © LANEMONDIAL
lanemondial.com
TRÖJA
MATERIAL
Garn DELICATA, färg 302 rosa, 100 (150) gr
Stickor nr 2,5 och 3
Stoppnål med rundad spets
5 pärlemorknappar, 12 mm i diameter
Svårighetsgrad: medel
Storlek: 0/3 (6/9) månader
STICKSÄTT
Resårstickning 1 rm 1 am, slätstickning, bladmönster: stickas på 19 maskor enligt diagram.
STICKFASTHET
10x10 cm = 27 maskor och 38 varv slätstickning med stickor nr 3.
BESKRIVNING
Vänster bakstycke: lägg upp 33 (38) m med st nr 2,5 och sticka 12 v resårst 1 rm 1 am för kanten, motsvarande 3 cm. Byt till st nr 3 och sticka slätst.
När arb mäter 13 (16) cm från kanten maska av 4 (5) m till vänster för ärmhålet och lämna därefter de 29 (33) resterande maskorna vilande.
Höger bakstycke: stickas på samma sätt som vänster bakstycke men åt motsatt håll.
Framstycke: lägg upp 71 (81) m med st nr 2,5 och sticka 12 v resårst 1 rm 1 am för kanten, motsvarande 3 cm. Byt till st nr 3 och sticka 26 (31) m
slätst, 19 m bladmönster enligt diagrammet, 26 (31) m slätst. När arb mäter 13 (16) cm från kanten maska av 4 (5) m i varje sida för ärmhålen och
lämna därefter de 63 (71) resterande maskorna vilande.
Ärm: lägg upp 41 (49) m med st nr 2,5 och sticka 12 v resårst 1 rm 1 am för kanten, motsvarande 3 cm. Byt till st nr 3 och sticka slätst. Från
5:e v öka 1 m innanför 2 m vart 8:e v 4 gånger, 1 m vart 6:e v 2 gånger. När arb mäter 14 (17) cm från kanten maska av 4 (5) m i varje sida för
ärmhålsringningen och lämna därefter de 45 (51) resterande maskorna vilande.
Ok: plocka upp samtliga m med st nr 3,5 på följande sätt: sticka de första 26 (30) m på vänster bakstycke, 1 enkel hoptagning (lyft 1 m, sticka 1 m,
dra den lyfta m över), 1 omslag, 1 dubbel hoptagning genom att sticka den sista m på bakstycket och de 2 nästföljande m på vänster ärm, 1 omslag, 2
rm tills, sticka de 38 (44) nästföljande m på ärmen, 1 enkel hoptagning, 1 omslag, 1 dubbel hoptagning genom att sticka den sista m på ärmen och de
2 nästföljande m på framstycket, 1 omslag, 2 rm tills, sticka de 56 (64) nästföljande m på framstycket räta, 1 enkel hoptagning, 1 omslag, 1 dubbel
hoptagning genom att sticka den sista m på framstycket och de 2 nästföljande m på höger ärm, 1 omslag, 2 rm tills, sticka de 38 (44) nästföljande m
på ärmen, 1 enkel hoptagning, 1 omslag, 1 dubbel hoptagning genom att sticka den sista m på ärmen och de 2 nästföljande m på höger bakstycke,
1 omslag, 2 rm tills, sticka de sista 25 (29) m på höger bakstycke. Fortsätt att sticka slätst på samtliga m, för raglanintagningarna sticka som på 1:a
v, sticka vartannat v ytterligare 16 (18) gånger, 1 enkel hoptagning, 1 omslag, 1 dubbel hoptagning, 1 omslag och 2 rm tills i höjd med de föregående. När arb mäter 7,5 cm från början på oket, maska samtidigt av de 17 (19) mittersta m för halsringningen och fortsätt att sticka varje del för sig,
minska ytterligare mot mitten 1 m varje v tills det inte finns några m kvar på framstycket. När raglanintagningarna har gjort lämnas samtliga maskor
vilande.
MONTERING
Knappkant bak: plocka upp 87 (97) m med st nr 2,5 längs öppningarna på varje bakstycke och sticka 8 v resårst 1 rm 1 am, motsvarande 2 cm. Gör
4 knapphål på 1 m var med jämna mellanrum på det 3:e v på höger bakstyckes knappkant (för varje knapphål gör 1 omslag och 2 rm tills). Maska av.
Halskant: plocka upp 87 (97) m med st nr 2,5 runt halsringningen inklusive sidorna på bakstyckets kanter och sticka 8 v resårst 1 rm 1 am, motsvarande 2 cm. Gör 1 knapphål på 1 m på kantens högra sida, i höjd med de andra. Maska av. Sy underärmsömmarna och sidsömmarna. Sy i knapparna
på vänster bakstycke i höjd med knapphålen.
BENVIT TRÖJA
STICKSÄTT
Resårstickning 2 rm 2 am, slätstickning, avigvänd slätstickning, flätmönster: stickas på ett antal maskor som är delbart med 23+2. 1:a och 3:e
v: * 2 rm, 3 am, 3 rm, (1 am, 1 vriden rm) 4 gånger, 1 am, 3 rm, 3 am *, upprepa från * till * hela varvet ut och avsluta med 2 rm. 2:a v och alla
jämna v: sticka m som de kommer (sticka de vridna m från föregående v vridna aviga). 5:e v: * 2 rm, 3 am, 7 m korslagda till höger A (lämna
4 m vilande bakom arb, sticka 1 vriden rm, 1 am och 1 vriden rm, lyft över den 1:a vilande m på vänster sticka och sticka den avig, lämna de
resterande m vilande bakom, sticka slutligen de 3 m som lämnats vilande räta), 1 am, 7 m korslagda till vänster A (lämna 4 m vilande framför
arb, sticka de 3 nästföljande m räta, lyft över den 1:a vilande m på vänster sticka och sticka den avig, lämna de resterande m vilande framför,
sticka slutligen m som lämnats vilande på följande sätt: 1 vriden rm, 1 am, 1 vriden rm), 3 am *, upprepa från * till * hela varvet ut och avsluta
med 2 rm . 7:e och 9:e v: * 2 rm, 3 am, (1 vriden rm, 1 am) 2 gånger, 3 rm, 1 am, 3 rm, (1 am, 1 vriden rm) 2 gånger, 3 am *, upprepa från * till
* hela varvet ut och avsluta med 2 rm. 11:e v: * 2 rm, 3 am, 7 m korslagda till höger B (lämna 4 m vilande bakom arb, sticka de 3 nästföljande
m räta, lyft över den 1:a vilande m på vänster sticka och sticka den avig, lämna de resterande m vilande bakom, sticka slutligen m som lämnats
vilande på följande sätt: 1 vriden rm, 1 am, 1 vriden rm), 1 am, 7 m korslagda till vänster B (lämna 4 m vilande framför arb, sticka 1 vriden rm,
1 am och 1 vriden rm, lyft över den 1:a vilande m på vänster sticka och sticka den avig, lämna de resterande m vilande framför, sticka slutligen
de 3 m som lämnats vilande räta), 3 am *, upprepa från * till * hela varvet ut och avsluta med 2 rm. 13:e v: upprepa från 1:a v.
STICKFASTHET
10x10 cm = 27 maskor och 38 varv slätstickning med stickor nr 3.
10x10 cm = 35 maskor och 38 varv flätmönster med stickor nr 3.
lanemondial.com
COPYRIGHT © LANEMONDIAL
MATERIAL
Garn DELICATA BABY, färg 426 benvit, 100 (150) gr
Stickor nr 2,5 och 3
Stoppnål med rundad spets
Hjälpsticka nr 3
6 genomskinliga knappar, 12 mm i diameter
60 cm rosa sidenband, 5 mm i bredd
Svårighetsgrad: medel
Storlek: 0/3 (6/9) månader
BESKRIVNING
Vänster bakstycke: lägg upp 33 (38) m med st nr 2,5 och sticka 14 v resårst 2 rm 2 am för kanten, motsvarande 2,5 cm. Byt till st nr 3 och sticka
slätst. När arb mäter 13 (16) cm från kanten, maska av 4 m till vänster för raglanintagningen och minska ytterligare innanför 2 m, 1 m vartannat v 16
(19) gånger (för minskningarna till vänster gör en enkel hoptagning genom att lyfta 1 m, sticka 1 m, dra den lyfta m över). När arb mäter 9 (11) cm
från raglanintagningens början lämna de 13 (15) resterande maskorna vilande för halsringningen.
Höger bakstycke: stickas på samma sätt som vänster bakstycke men åt motsatt håll. Minskningarna görs genom att sticka 2 rm tills.
Framstycke: lägg upp 75 (87) m med st nr 2,5 och sticka 14 v resårst 2 rm 2 am för kanten, motsvarande 2,5 cm. Byt till st nr 3 och sticka: 2 (8) m
avigvänd slätst, 71 m flätmönster, 2 (8) m avigvänd slätst. När arb mäter 12 (15) cm från kanten, gör hålvarvet för bandet genom att sticka 1 v på
följande sätt: * 2 rm, 2 rm tills, 1 omslag *, upprepa från * till * hela varvet ut och avsluta med 3 rm. Fortsätt att sticka slätst på samtliga m, minska 2
(4) m jämnt fördelade på det 1:a v. När arb mäter 13 (16) cm från kanten maska av 4 m i varje sida för raglanintagningarna och minska ytterligare innanför 2 m, 1 m vartannat v 16 (19) gånger. När arb mäter 6 (8) cm från raglanintagningarnas början lämna samtidigt de 13 (17) mittersta m vilande
för halsringningen och sticka varje del för sig, minska ytterligare mot mitten 1 m varje v 6 gånger, 1 m vartannat v 3 gånger.
Ärm: lägg upp 40 (49) m med st nr 2,5 och sticka 14 v resårst 2 rm 2 am för kanten, motsvarande 2,5 cm. Byt till st nr 3 och sticka slätst. Från det
5:e v öka i sidorna innanför 2 m, 1 m vart 8:e v 4 gånger, 1 m vart 6:e v 2 gånger. När arb mäter 13 (16) cm från kanten maska av 4 m i sidorna för
raglanintagningarna och minska därefter innanför 2 m, 1 m vartannat v 17 (20) gånger. När arb mäter 9,5 (11) cm från raglanintagningarnas början
lämna de 10 (13) resterande m vilande för halsringningen.
COPYRIGHT © LANEMONDIAL
MONTERING
Sy de 4 raglansömmarna. Knappkant bak: plocka upp 89 (99) m med st nr 2,5 längs öppningarna på de båda bakstyckena och sticka 10 v resårst 2
rm 2 am, motsvarande 2 cm. Gör 5 knapphål på 1 m var med jämna avstånd på det 3:e v på höger kant (för varje knapphål gör 1 omslag och 2 rm
tills). Maska av. Halskant: plocka upp 87 (97) m med st nr 2,5 runt halsringningen inklusive sidorna på knappkanterna bak och sticka 10 v resårst 2
rm 2 am, motsvarande 2 cm. Gör 1 knapphål på 1 m på höger kant bak i höjd med de andra. Maska av. Sy underärmsömmarna och sidsömmarna. Sy
i knapparna på vänster knappkant bak i höjd med knapphålen. Trä in bandet i hålvarvet på framstycket, fäst det i sidorna med ett par stygn och lämna
en bit mitt fram för att forma en rosett.
lanemondial.com