Läs mer om Stora Valla-skolans politikerlunch

2015-04-24
Handläggare:
Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen
Deltagande politiker:
Anita Bohlin-Neuman socialnämnden
Degerfors
Jan Johansson kommunstyrelsen Degerfors
Kent Gustafsson folkhälsonämnden
Karlskoga/Degerfors
Örjan Samuelsson kultur- och utbildning
Deltagande ungdomar: 50 ungdomar i år 7-9
Återrapportering politikerlunch Stora valla skolan
23 april 2015
Skola
 Flera av ungdomarna i denna grupp kommer att läsa program i
Degerfors till hösten.
 Önskar trådlöst internet på skolorna och fler datorer. Det börjar
lätta upp nu tack vare I-pads.
 Ungdomarna anser att gratis datorer på skolan (gymnasiet) är en
konkurrensfråga. De hoppas att inte några väljer
gymnasieprogram utifrån vilken dator de får.
 Schemat är okej, dock ville några börja skoldagen lite senare. 99:30
 Lugn skola, bra ställe att vara på.
 Lärarna är bra och metodiska.
 Skolan är informativ.
 Skolan är bra.
 Stökiga killar i klassen. Killarna springer runt och bråkar.
 Läxhjälpen som ges på skolan är väldigt bra och uppskattad.
 Skolan är ganska okej.
 Gympasalen i Stora vallahallen bör förbättras med nya golv,
väldigt nedsliten.
 Mer ordning i skolan på högstadiet jämfört med mellanstadiet.
Dock många inställda lektioner. Tyvärr tas denna tid ej igen och
det sker ingen uppföljning att kunskapsbristen tillgodoses.
 Betygsystemet är ej bra.
 Raster för korta speciellt lunchrast
 Känner sig trygga och tycker om sin skola.
 Har inte märkt någon mobbing
 Uppskattar läxhjälp av pedagoger efter skolan slut.
 Lärarna är olika bra.
 En elev berättar att han varit mobbad tidigare men det har blivit
bättre sen han började på Stora valla skolan. Nu trivs han.
g:\folkhälsa och barnkonvention\medborgardialog\sveriges ungdomsråd medborgardialogprojekt 2012-2014\kung- ungdomsråd\politikerluncher\politikerlunch 2015\återrapportering\150423 återrapportering
stora valla.doc
POSTADRESS
FAKTURAADRESS
TELEFON
E-POSTADRESS
PLUSGIRO
691 83 KARLSKOGA
Fakturahantering
0586-610 00
[email protected]
12 27 80-0
BESÖKSADRESS
Box 50755
202 71 MALMÖ
TELEFAX
WEBBADRESS
ORG NR
0586-622 49
www.karlskoga.se
212000-1991
Skrantahöjdsvägen 35
2 (3)
2015-04-24
 Maten är bra men det är för kort lunchrast (35 min)
 Vill ha internet i skolan
Trafik/vägar
 De undrar när cykelvägen till Karlskoga är klar. varit lovade att
den skulle vara klar till våren
 Bättre busstider
 Miljön är viktig
Skolmat
 Skolmaten var de inte lyriska över, underliga maträtter, pastan
klibbig och okokt. Maten kall när de har sen lunch.
 Vid sen lunch och populär maträtt kan maten vara slut. Ersätts då
med hamburgare och liknande.
 Skolmaten börjar bli bättre. De äter mer mat nu under luncherna.
Maten är mer välsmakande nu. Väldigt varierande smak och
utbud.
 Fiskgrytan med apelsinsmak var ej poppis. Restaurangkycklingen
var däremot superb.
 Skolmaten är bra.
 Skolmaten går att äta dock får potatisen en hinna (skinn) på sig.
Bättre med potatis att skala själv.
 Bra om det blir ekologisk mat!!
 Frukost i skolan
 Måste finnas alternativ för fläskmat
 Gillar skolan och maten
 Vegetariska maten är god
Fritid
 Lite aktiviteter på kvällar och helger.
 För mycket fokus på fotbollen. Den får alla resurser.
 Små föreningar får kämpa sig fram med ungdomslag medans Dif
får massa förmåner
 Likaså får andra föreningar mindre att röra sig med då Dif slukar
så mycket pengar utan att vinna matcherna enligt ungdomarna.
 Positvit med innebandy och handboll i Degerfors.
 Dåligt med affärer, man måste åka till Kga eller Örebro för att
shoppa. Klädaffärer är det de saknar mest.
 Många stannar hemma på kvällar helger då aktiviteter saknas ute
på stan.
 Fotbollen är bra, dessa killar spelar i ungdomslaget
 Positivt att det åter finns volleyboll i Dfs, Orion.
 Fritidsgården är bra. Dock korta öppettider ibland. Denna
frekventeras främst av sjuor och åttor.
 Bra med sport och ridaktiviteter i närområdet.
 Alla var föreningsaktiva friidrott,dans
 Vill ha ett ungdomsdisco
 Pojkar klass 9 painballförening skulle finnas.
3 (3)
2015-04-24




Ungdomsgård bör finnas/ bättre öppningstider
Önskemål av en motorgård
Vallahallen är bra med beachvolley-planen. Önskar
skateboardramp och friidrottsredskap.
Vill ha en multi-idrottsplan, innebandy, basket, fotboll
Politik
 Politik är nödvändigt men de vill bli mer insatta och pålästa i
detta.
 Få partier med på skolvalen. Tre stycken i höstas. Önskar mer
info inför skolval.