Konferens för killar om normer, samhällsideal och sexuellt våld

Konferens för killar om normer,
samhällsideal och sexuellt våld
Var: Thorildsplans gymnasiums aula, Drottningholmsvägen 82, Kungsholmen
När: onsdag 25 mars, klockan 14:30-16:45
Presskontakt: Emma Blomdahl, 070 64 94 690, [email protected]
- Att bekämpa sexuellt våld har länge setts som en kvinnofråga, men för att få
bukt med detta samhällsproblem tror vi att det är jätteviktigt att även killar känner
att de kan vara delaktiga i kampen mot det sexuella våldet istället för att ses som
ett hot, säger Emma Blomdahl och Julia Östfeldt, grundare av Föreningen
Tillsammans.
Efter att ha föreläst för en blandad publik över hela landet om normer, sex och sexuellt våld
föddes idén om att arrangera en konferens för killar på gymnasiet - ett koncept som
Föreningen Tillsammans i samarbete med Fattaman testar för första gången och som de
hoppas kunna utveckla i framtiden.
- Vi märkte under våra föreläsningar att killar i större utsträckning än tjejer har en stereotyp
bild av våldtäkt, hur brottet ser ut, vem som drabbas och vem som är gärningsman. Vi
tänkte då att det skulle vara bra att möta killar för att diskutera dessa stereotypa
föreställningar och även prata om normer, berättar Julia.
Både hon och Emma har själva blivit utsatta för sexuellt våld och föreläser i dag om sina
upplevelser med syfte att sprida kunskap och förändra samhällets stereotypa bilder av
sexuellt våld och de normer som säger hur killar och tjejer förväntas vara och agera. Under
en eftermiddagskonferens på Thorildsplans gymnasium kommer de att berätta om sina
erfarenheter för att sedan lämna över ordet till killarna och männen som får fortsätta att
diskutera frågan.
- När vi talar till killar tror vi att det är viktigt att denna dialog i mångt och mycket också förs
av killarna själva, främst då vi inte vill att killarna som lyssnar ska uppleva att vi som kvinnor
står där och lägger kollektiv skuld på dem och deras kön, säger Emma.
Shahab Ahmadian från rörelsen Fattaman kommer bland annat föreläsa om machokultur
och eftermiddagen kommer avslutas med en paneldebatt, där även killarna kan ställa frågor
angående ämnet. Bland gästerna i paneldebatten finns psykologen Magnus Loftsson som
doktorerat i våld och genus, bloggaren och polisen Martin Malmgren, PrevenTell, hjälplinjen
vid oönskad sexualitet, samt Fattaman.
VÄSTERMALMSGALLERIAN