EN MODERN OCH INHEMSK SKJUTDÖRRSHELHET

LiuneDoor
EN MODERN OCH INHEMSK SKJUTDÖRRSHELHET
Inledning. …………………………………………… 3
LIUNES BROSCHYR 3/2015.
Liune är det bästa alternativet för bygge inomhus … 4
Tekniska och övriga produktupp-
Inredningens dröm ……………………………… 5
Mera utrymme för boendet med
Liune Doors dörrlösningar ………………………… 6
D1 vit massivdörr ……………………………… 6
D2 vit laminatdörr ……………………………… 6
gifter i denna broschyr är till sin
natur informativa och undergår
ett kontinuerligt ändringsarbete
av Aulis Lundell Ab. Uppgifterna
baserar sig på data giltiga vid
trycktidpunkten.
D3 vit fräst 3-spegeldörr ………………………… 6
D4 vit fräst 3-spegeldörr ………………………… 7
D5 vit fukttålig ………………………………… 8
Aulis Lundell Ab förbehåller
sig rätten att ändra på data/
ler nämnda i denna instruktion.
Data i denna instruktion ersätter
D6 ekfaner ……………………………………… 9
uppgifter presenterade i tidigare
D7 med ljusöppning mdf ……………………… 10
daterade broschyrer och övriga
D8 3-spegeldörr, opal och klar ………………… 11
dokument.
D9 glasdörr opal / klar ………………………… 12
D10 klädrummets spegeldörr …………………… 13
D11 bastuns glasdörr ………………………… 14
Liune MyDoor ………………………………… 15
Liunes standard
dörrmodeller
D13 träfanerad dörr …………………………… 16
D14 dörr av printglas ………………………… 17
D1
vit massivdörr
D15 pintaliune ………………………………… 18
D2
vit laminatdörr
GAIUS badrumshelhet …………………………… 19
D3
vit slät mdf
Automation med elektricitet …………………… 20
D4
vit fräst 3-spegeldörr
Tillbehör ………………………………………… 21
D5
vit fukttålig
D6
ekfaner
D7
med ljusöppning mdf
D8
3-speglars opal och klar
D9
glasdörr opal/klar
D10
klädrummets spegeldörr
D11
bastuns glasdörr
D13
träfanerad dörr
D14
dörr av printglas
D15
pintaliune
Liune Door leveranshelhet ……………………… 22
Liune Door val …………………………………… 23
TILLBEHÖR
2
LIUNE DOOR
L1
WC lås
L2
Abloy-lås och dörrbeslag
L3
broms
L4
handtag
L5
lås för glasdörr
D12
automation med elektricitet
Med Liune Door dörrlösningar får du
2
1-3 m /dörr mera utrymme till boendet
Den moderna skjutdörren Liune Door är
en komplett dörrleveranshelhet för mellanväggar. Du har ett stort urval Liune dörrar
att välja emellan, till vilka också levereras
ett monteringsfärdigt väggstommeelement. Liune ger utrymme åt boendet
och frihet till inredningen.
Liune Door är en inhemsk produkt som är
patenterad och utvecklad enligt Finlands
standarder. Liune Door kan monteras in i
mellanvägg skjutdörrselement med dörrblad som glider in i väggkonstruktionen.
Dörren är aldrig i vägen om du så vill, därför att den låses in i väggkonstruktionen.
Du öppnar dörren genom att skjuta den
lätt framåt.
Liune Door leveranshelheten innehåller
allt, stomelement, dörr och karmar
samtfästen och valalternativen är många
enbart i vårt standardurval.
Alla svängande mellandörrar i hemmet går att
ersättas med Liunes
glidande innerdörrar.
Liune ger utrymme och
frihet vid inredning.
LIUNE
LLI
I UUN
N E DOOR
DO
O OR
OR
3
Liune är det bästa alternativet för bygge inomhus
GLIDANDE DÖRRAR
4
LIUNE DOOR
MELLANVÄGGAR
UNDERTAK
Liune Door
– Inredningens dröm
Liune Door är ett skjutdörrselement
för montering i mellanvägg, där dörr-
Alla storlekar
och modeller kan
även fås som
pardörrar.
DÖRRMODELLER
bladet glider in i väggkonstruktionen.
Systemet lämpar sig såväl för nybyggen
som för renoveringsarbeten både till
bostäder och till kontor.
Liune uppfyller hinderfrihetsbestämmelserna redan i Li08 storlek i bostadsobjekt. De standardiserade produkterna underlättar byggnadslösningarna och ger boendet värdefulla tilläggskvadrater;
allt detta garanterar Liune Door .
vit massivdörr
vit laminatdörr
vit slät mdf
vit fräst 3-spegeldörr
vit fukttålig
ekfaner
med ljusöppning mdf
3-speglar opal och klar
glasdörr opal/klar
klädningsrummets spegeldörr
bastuns glasdörr
automation med elektricitet
träfanerad dörr
dörr av printglas
pintaliune
DÖRRSKIVANS Stomme 66 mm
TJOCKLEK
Stomme 95 mm
20 mm
8 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm
Stomme 120 mm 8 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm
Liune är en fullständig leveranshelhet redan från
planeringen.
Du kan välja mellan era alternativ beroende på
användningssyfte och inredning. Höghus, småhus eller servicehus, alla boendeformer har sin
egen Liune Door för att ge utrymme och trivsel.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
LIUNE DOOR
LEVERANSINNEHÅLL
• ett färdigt element för mellanväggsstommen
för dörren
• en dörr redo för installering
• karmlister
• skruvar för skivbeklädnad av elementet
och för karmare
• utrymme är reserverat för skyddsrör
till elektriska installationer
• monteringsanvisningar och rådgivning
för boende
LIUNE DOOR
5
LiuneDoor
Liune Door dörrlösningar
Dörröppning
Dörröppning
Element/
Monteringsöppning
fri
gångöppning
66mm
95-120mm
D3 vit slät mdf
LiO6
610
LiO7
710
LiO8
810
LiO9
910
LiO10
1010
LiO12
1210
Pardörrens storlekar
LiO12
1234
LiO14
1434
LiO16
1634
LiO18
1834
LiO20
2034
LiO22
2234
bredd
höjd*
Dörrskiva
mdf slät vit
1335 / 1350
1535 / 1550
1735 / 1750
1935 / 1950
2135 / 2150
2535 / 2550
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
631
731
831
931
1031
1231
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2538 / 2558
2938 / 2958
3338 / 3358
3738 / 3758
4138 / 4158
4538 / 4558
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
631+631
731+731
831+831
931+931
1031+1031
1231+1231
2060
2060
2060
2060
2060
2060
* reserverad parkettmån max. 40 mm
Väggstommens djup
66
95
120
Dörrens
tjocklek
Handtag
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
20
20, 25
20, 25
El-vägguttag
Utanpåliggande uttag
Infällda låga uttag
Infällda uttag
66
92
Sektionsritning av stomdjup 66:
Monteringsmån
1335/1535/1735/1935/2135
Skjutdörrselementets bredd
Liune D1 -modellen
är en vit massivdörr
40 mm och D2 är en
vit laminatdörr.
2130
Skjutdörrselementets höjd
Elektrificeringsmontage
till elementstommen
D1 vit massivdörr
D2 vit laminatdörr
Måtten angivna i millimeter.
6
LIUNE DOOR
Parkettmån under
skjutdörrselementet
LiuneDoor
tilläggsutrymme för boendet.
Pardörrarnas stomdjup endast 95 och 120:
karmar
120
146
element 120 mm
95
121
D4 vit fräst 3-spegeldörr
Monteringsmån
Monteringsmån
2538/2938/338/3738/4138/4538
Skjutdörrselementets bredd
2130
Skjutdörrselementets höjd
Elektrificeringsmontage
till elementstommen
Dörröppning
Parkettmån under
skjutdörrselementet
Dörröppning
Element/
Monteringsöppning
95-120mm
66mm
fri
gångöppning
LiO6
610
LiO7
710
LiO8
810
LiO9
910
LiO10
1010
LiO12
1210
Pardörrens storlekar
LiO12
1234
LiO14
1434
LiO16
1634
LiO18
1834
LiO20
2034
LiO22
2234
bredd
höjd*
Dörrskiva
fräst, 3-speglars
1335 / 1350
1535 / 1550
1735 / 1750
1935 / 1950
2135 / 2150
2535 / 2550
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
631
731
831
931
1031
1234
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2538 / 2558
2938 / 2958
3338 / 3358
3738 / 3758
4138 / 4158
4538 / 4558
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
631+631
731+731
831+831
931+931
1031+1031
1231+1231
2060
2060
2060
2060
2060
2060
* reserverad parkettmån max. 40 mm
Väggstommens djup
66
95
120
Handtag
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Dörrens
tjocklek
20
20, 25
20, 25
El-vägguttag
Utanpåliggande uttag
Infällda låga uttag
Infällda uttag
Måtten angivna i millimeter.
LIUNE DOOR
7
LiuneDoor
Monteringsmån
1335/1535/1735/1935/2135/2535
Skjutdörrselementets bredd
2130
Skjutdörrselementets höjd
Elektrificeringsmontage
till elementstommen
D5 vit fuktbeständig
Parkettmån under
skjutdörrselementet
95
121
Sektionsritning av stomdjup 95:
Dörröppning
Dörröppning
Element/
Monteringsöppning
95-120mm
66mm
fri
gångöppning
LiO6
610
LiO7
710
LiO8
810
LiO9
910
LiO10
1010
LiO12
1210
Pardörrens storlekar
LiO12
1234
LiO14
1434
LiO16
1634
LiO18
1834
LiO20
2034
LiO22
2234
bredd
höjd*
Dörrskiva
mdf
fuktbeständing
1335 / 1350
1535 / 1550
1735 / 1750
1935 / 1950
2135 / 2150
2535 / 2550
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
631
731
831
931
1031
1231
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2538 / 2558
2938 / 2958
3338 / 3358
3738 / 3758
4138 / 4158
4538 / 4558
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
631+631
731+731
831+831
931+931
1031+1031
1231+1231
2060
2060
2060
2060
2060
2060
* reserverad parkettmån max. 40 mm
Väggstommens djup
66
95
120
8
LIUNE DOOR
Handtag
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Dörrens
tjocklek
20
20, 25
20, 25
El-vägguttag
Utanpåliggande uttag
Infällda låga uttag
Infällda uttag
LiuneDoor
Dörröppning
Dörröppning
Element/
Monteringsöppning
fri
gångöppning
bredd
95-120mm
LiO7
710
LiO8
810
LiO9
910
LiO10
1010
LiO12
1210
Pardörrens storlekar
LiO12
1234
LiO14
1434
LiO16
1634
LiO18
1834
LiO20
2034
LiO22
2234
höjd*
Dörrskiva
ekfaner
1535 / 1550
1735 / 1750
1935 / 1950
2135 / 2150
2535 / 2550
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
731
831
931
1031
1231
2060
2060
2060
2060
2060
2538 / 2558
2938 / 2958
3338 / 3358
3738 / 3758
4138 / 4158
4538 / 4558
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
631+631
731+731
831+831
931+931
1031+1031
1231+1231
2060
2060
2060
2060
2060
2060
D6 ekfaner
D6 ekfaner är en vacker dörr som är tillverkad
av en timmerman. Dess glansgrad är matt.
* reserverad parkettmån max. 40 mm
Väggstommens djup
95
120
Dörrens
tjocklek
Handtag
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
25
25
Monteringsmån
El-vägguttag
Infällda låga uttag
Infällda uttag
Monteringsmån
2538/2938/338/3738/4138/4538
Skjutdörrselementets bredd
2130
Skjutdörrselementets höjd
Elektrificeringsmontage
till elementstommen
Parkettmån under
skjutdörrselementet
D6 stomdjupet endast 95 och 120:
146
120
121
95
element 120 mm
karmar
Måtten angivna i millimeter.
LIUNE DOOR
9
LiuneDoor
Dörren med ljusöppning är av laminerat
säkerhetsglas.
D7 med ljusöppning MDF
Dörröppning
Dörröppning
Element/
Monteringsöppning
95-120mm
fri
gångöppning
LiO7
710
LiO8
810
LiO9
910
LiO10
1010
LiO12
1210
Pardörrens storlekar
LiO12
1234
LiO14
1434
LiO16
1634
LiO18
1834
LiO20
2034
LiO22
2234
bredd
Dörrskiva
ljusöppning
klar/opal
höjd*
1535 / 1550
1735 / 1750
1935 / 1950
2135 / 2150
2535 / 2550
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
731
831
931
1031
1231
2060
2060
2060
2060
2060
2538 / 2558
2938 / 2958
3338 / 3358
3738 / 3758
4138 / 4158
4538 / 4558
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
631+631
731+731
831+831
931+931
1031+1031
1231+1231
2060
2060
2060
2060
2060
2060
* reserverad parkettmån max. 40 mm
Väggstommens djup
95
120
95
120
Dörrens
tjocklek
Handtag
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
25
25
40
40
El-vägguttag
Infällda låga uttag
Infällda uttag
Utanpåliggande uttag
Utanpåliggande uttag
Monteringsmån
1535/1735/1935/2135/2535
Skjutdörrselementets bredd
2130
Skjutdörrselementets höjd
Elektrificeringsmontage
till elementstommen
Måtten angivna i millimeter.
10
LIUNE DOOR
Parkettmån under
skjutdörrselementet
Monteringsmån
Monteringsmån
LiuneDoor
2538/2938/338/3738/4138/4538
Skjutdörrselementets bredd
2130
Skjutdörrselementets höjd
Elektrificeringsmontage
till elementstommen
Parkettmån under
skjutdörrselementet
D8 3-spegeldörr, opal/klar
D8 stomdjupet endast 95 och 120:
146
120
121
95
element 120 mm
Dörröppning
karmar
Dörröppning
Element/
Monteringsöppning
95-120mm
fri
gångöppning
LiO7
710
LiO8
810
LiO9
910
LiO10
1010
LiO12
1210
Pardörrens storlekar
LiO12
1234
LiO14
1434
LiO16
1634
LiO18
1834
LiO20
2034
LiO22
2234
bredd
höjd*
Dörrskiva
3-spegeldörr
opal/klar
1535 / 1550
1735 / 1750
1935 / 1950
2135 / 2150
2535 / 2550
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
731
831
931
1031
1231
2060
2060
2060
2060
2060
2538 / 2558
2938 / 2958
3338 / 3358
3738 / 3758
4138 / 4158
4538 / 4558
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
631+631
731+731
831+831
931+931
1031+1031
1231+1231
2060
2060
2060
2060
2060
2060
* reserverad parkettmån max. 40 mm
Väggstommens djup
95
120
95
120
Handtag
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Dörrens
tjocklek
25
25
40
40
El-vägguttag
Infällda låga uttag
Infällda uttag
Utanpåliggande uttag
Utanpåliggande uttag
De flesta av Liunes modeller kan
fås som pardörrar med ett eller
två dörrblad.
Måtten angivna i millimeter.
LIUNE DOOR
LIUN
11
LiuneDoor
D9 glasdörr opal/klar
Liunes glasdörrsmodell går att välja som
manuell eller som en automatiserad skjutdörr.
Dörröppning
Dörröppning
95-120mm
fri
gångöppning
LiO7
710
LiO8
810
LiO9
910
LiO10
1010
LiO12
1210
Pardörrens storlekar
LiO12
1234
LiO14
1434
LiO16
1634
LiO18
1834
LiO20
2034
LiO22
2234
Element/
Monteringsöppning
Dörrskiva
bredd
glasdörr
höjd*
1535 / 1550
1735 / 1750
1935 / 1950
2135 / 2150
2535 / 2550
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
731
831
931
1031
1231
2045
2045
2045
2045
2045
2538 / 2558
2938 / 2958
3338 / 3358
3738 / 3758
4138 / 4158
4538 / 4558
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
631+631
731+731
831+831
931+931
1031+1031
1231+1231
2045
2045
2045
2045
2045
2045
* reserverad parkettmån max. 40 mm
Väggstommens djup
95
120
Handtag
Utstående eller infällt
Utstående eller infällt
Dörrens
tjocklek
8
8
El-vägguttag
Infällda låga uttag
Infällda uttag
Obs! Ifall du väljer ett utstående handtag blir dörrens kant synlig 100 mm och minskar
således den fria gångöppningen.
Li09 (Li010 element + Li011 dörr = fri gångöppning 910 mm)
Li08 (Li09 element + Li010 dörrstorlek = fri gångöppning 810 mm)
Glas har en stor inverkan i den moderna
arkitekturen. Ett kreativt användande av stora
fönster, glasdörrar och andra tillämpningar gör
byggnaderna ljusa, rymliga och attraktiva.
Måtten angivna i millimeter.
12
LIUNE DOOR
LiuneDoor
Liune Door isolerar ljudet 30 %
bättre än en vanlig dörr.
D10 klädrummets spegeldörr
Dörröppning
Dörröppning
Element/
Monteringsöppning
95-120mm
fri
gångöppning
LiO7
710
LiO8
810
LiO9
910
LiO10
1010
LiO12
1210
Pardörrens storlekar
LiO14
1434
LiO16
1634
LiO18
1834
LiO20
2034
LiO22
2234
bredd
höjd*
Dörrskiva
**MDF klädrummet spegeldörr
1535 / 1550
1735 / 1750
1935 / 1950
2135 / 2150
2535 / 2550
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
731
831
931
1031
1231
2060
2060
2060
2060
2060
2938 / 2958
3338 / 3358
3738 / 3758
4138 / 4158
4538 / 4558
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
731+731
831+831
931+931
1031+1031
1231+1231
2060
2060
2060
2060
2060
* reserverad parkettmån max. 40 mm
**Obs! Upphängning.
Väggstommens djup
95
120
95
120
Handtag
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Infällt, tillverkarens standard
Dörrens
tjocklek
25
25
40
40
El-vägguttag
Infällda låga uttag
Infällda uttag
Utanpåliggande uttag
Utanpåliggande uttag
Liune D10 är en vit mdf -dörr.
Spegeln är placerad på valfri sida.
Måtten angivna i millimeter.
LIUNE DOOR
13
LiuneDoor
D11 bastuns glasdörr
Ett vackert handtag till bastun är
en bestående del av Liune.
Dörröppning
Dörröppning
95-120mm
fri
gångöppning
LiO7
LiO8
LiO9
LiO10
LiO12
LiO13
610
710
810
910
1110
1210
Element/
Monteringsöppning
Dörrskiva
bredd
glasdörr
1535 / 1550
1735 / 1750
1935 / 1950
2135 / 2150
2535 / 2550
2735 / 2750
höjd*
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
731
831
931
1031
1231
1331
1960
1960
1960
1960
1960
1960
* reserverad parkettmån max. 40 mm
Väggstommens djup
95
120
Handtag
Utstående, tillverkarens standard
Utstående, tillverkarens standard
Dörrens
tjocklek
El-vägguttag
8
8
Infällda låga uttag
Infällda uttag
Obs! Dörrens kant blir synlig 100 mm och minskar således den fria gångöppningen.
Li09 (Li010 element + Li011 dörr = fri gångöppning 910 mm)
Li08 (Li09 element + Li010 dörrstorlek = fri gångöppning 810 mm)
Liune glasdörr till bastun, som alternativ finns
klart-, opal-, ljust eller mörkt rökfärgat glas.
Klibbal är standard
hos karmarna.
14
LIUNE DOOR
LiuneDoor
För Liune är allting möjligt.
www.liune.fi/mydoor
I Liune MyDoor -konceptet, där du är
designer. Du hittar objektet på adressen
www.liune.fi/mydoor.
Den visuella planeringen, kontrollen över färgerna
och de olika materialen utgör en utmaning för det
grafiska planeringsarbetet. Med hjälp av Liunes
MyDoor-verktyg har du möjlighet att planera en
dörr för en önskvärd omgivning och äntligen inreda fritt. Du kan fast göra en dörr som bokstavligen
ser ut som dig själv.
Kravet för materialet är CMYK. Det bör
sparas i formen jpg, tiff eller eps. Bilden
skall vara 300 dpi i storleken 1:1, för att
materialet skall kunna tryckas.
Liune Door lämpar sig för nybyggande, modernisering, repareringsbygge, produktion av bostäder, egnahems- och höghus, allmänna utrymmen, servicehus, seniorboende och daghem.
Liune Door befriar utrymme hemma hos oss alla.
Det går att planera My Door -dörren för vilken
som helst av Liunes stomm- och dörrstorlekar,
de är alla tillgängliga. Som funktion finns en
manuell- eller en automationsmodell.
LIUNE DOOR
15
LiuneDoor
Dörrarna är nyanserade i transparent färg som
resulterat i en vacker grå färg. Alternativen är tall,
nöt, bok eller björkfaner.
D13 träfanerad dörr
De träfanerade dörrarna bearbetas vackert gråa
med en nyanserad transparent färg. Träalternativen är tall, nöt, bok eller björkfaner. Du kan även
välja en egen nyanserad transparent färg som
passar in i din inredning.
Dörrytan är en högklassig skjutdörr som har tillverkats av vår timmerman. Dörren och karmarna
tillverkas alltid i samma nyans. Alternativt kan du
välja vita släta karmar.
Dörröppning
Dörröppning
95-120mm
fri
gångöppning
LiO7
710
LiO8
810
LiO9
910
LiO10
1010
LiO12
1210
Pardörrens storlekar
LiO12
1234
LiO14
1434
LiO16
1634
LiO18
1834
LiO20
2034
LiO22
2234
Element/
Monteringsöppning
bredd
höjd*
Dörrskiva
tall/nöt/
bok/björkfaner
1535 / 1550
1735 / 1750
1935 / 1950
2135 / 2150
2535 / 2550
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
731
831
931
1031
1231
2060
2060
2060
2060
2060
2538 / 2558
2938 / 2958
3338 / 3358
3738 / 3758
4138 / 4158
4538 / 4558
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
631+631
731+731
831+831
931+931
1031+1031
1231+1231
2060
2060
2060
2060
2060
2060
* reserverad parkettmån max. 40 mm
Dörren öppnas och stängs genom
ett lätt tryck vid handtaget. Den
låser sig in i väggen och då den
frigörs fungerar den som en
rumsavdelare.
16
LIUNE DOOR
LiuneDoor
Du kan även planera ett eget bildmotiv
www.liune.fi/mydoor eller välja ur vår
strålande kollektion.
D14 dörr av printglas opal/klar
Dörröppning
Dörröppning
Element/
Monteringsöppning
95-120mm
fri
gångöppning
LiO7
710
LiO8
810
LiO9
910
LiO10
1010
LiO12
1210
Pardörrens storlekar
LiO12
1234
LiO14
1434
LiO16
1634
LiO18
1834
LiO20
2034
LiO22
2234
bredd
Dörrskiva
dörr av printglas
opal/klar
höjd*
1535 / 1550
1735 / 1750
1935 / 1950
2135 / 2150
2535 / 2550
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
731
831
931
1031
1231
2045
2045
2045
2045
2045
2538 / 2558
2938 / 2958
3338 / 3358
3738 / 3758
4138 / 4158
4538 / 4558
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
2130 / 2170
631+631
731+731
831+831
931+931
1031+1031
1231+1231
2045
2045
2045
2045
2045
2045
* reserverad parkettmån max. 40 mm
**Obs! Upphängning.
Väggstommens djup
95
120
Handtag
Utstående, tillverkarens standard
Utstående, tillverkarens standard
Dörrens
tjocklek
8
8
El-vägguttag
Infällda låga uttag
Infällda uttag
Obs! Ifall du väljer ett utstående handtag blir dörrens kant synlig 100 mm och minskar
således den fria gångöppningen.
Li09 (Li010 element + Li011 dörr = fri gångöppning 910 mm)
Li08 (Li09 element + Li010 dörrstorlek = fri gångöppning 810 mm)
Kravet för materialet för printbilden är 300 dpi i storleken 1:1,
CMYK. Det bör sparas som jpg, tiff
eller eps.
LIUNE DOOR
17
LiuneDoor
Dörrmaterial målad slät mdf- eller
glasskjutdörr.
Istället för tavlan kan dörren
hängas upp på väggen.
D15 pintaliune
PintaLIUNE -systemet innehåller en skjutdörr
samt hela installeringspaketet. PintaLIUNE hängs
likt en gardin upp på väggen. Materialet leveraras
utan karmar och ytlister.
Dörren passar perfekt ihop med väggen. Liunes
tekniska förverkligande garanterar att slutresultatet är tilltalande.
Istället för tavlan kan dörren hängas upp på väggen. Välj LIUNE, där dörren glider in i mellanväggen om du trots det vill hänga upp en tavla på
väggen.
Dörröppning Dörr
Dörr
Dörr
bredd
höjd
höjd
mdf
glas
780
880
990
1080
1180
1280
1380
1480
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
LiO7
LiO8
LiO9
LiO10
LiO11
LiO12
LiO13
LiO14
Dörr
Dörr
Handtag Handtag
speciellt speciellt mdf glasdörr/
hög
hög standard mdf
mdf
glas
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
fräst
fräst
fräst
fräst
fräst
fräst
fräst
fräst
I leveransen tillhör skena, kornisch och fästen för väggmontage.
PintaLIUNE är en snabb lösning
som gör det möjligt att skaffa hela
installeringspaketet från ett och
samma ställe.
18
LIUNE DOOR
välj
välj
välj
välj
välj
välj
välj
välj
GAIUS badrumshelhet
De omsorgsfullt planerade lösningarna och noggrannt
dimensionerade funktionella elementen hjälper användarna
a att röra sig
självständigt och gör det möjligt för assistenter att arbeta i ergonomiska positioner.
Med hjälp av produkthelheten som kombinerar bekanta, högklassiga och funktionella badrumshelheter samt nya konstruktioner maximeras effektiviteten
i byggandet och säkerheten i fuktiga utrymmen.
Den glidande mellandörren uppfyller
de ställda kraven på hinderfria
utrymmen samt möjliggör en effektiv
användning av utrymmet.
Dörren som glider in i väggen
är planerad enligt kraven på
hinderfrihet.
Väggkonstruktionerna är
dimensionerade enligt
badrummets möbler.
Fördelar med badrumshelhet
av stålstomme:
• noggrann konstruktion och alltid rakt enligt mått
• lätt att röra på
• bra installeringsergonomi
• enkel och snabb installering
• i samband med anvädning av gipsskivor
erbjuder den en bra fuktighets-, brand- och
ljudteknisk lösning
• sparar tid och material då den är tillverkad
på förhand
Färdigt dimensionerade
väggkonstruktioner av stålstomme
Det finns många fördelar med starka strukturer av
stål. Det är lätt att hantera och installera byggnadsprofiler som är tillverkade av stål. De är tillverkade
i mängdmått enligt föremål. Materialet är hårt och
miljövänligt under hela dess livscykel. Med hjälp av
stålprofiler skapas en hållbar struktur. Dessutom är
dessa produkter noggrant mätta, har högklassig
kvalitetssäkring och hög beredskapsgrad.
GAIUS -möbler och
konstruktionslösningar.
Dörren kan vara pardörr eller enkeldörr.
LIUNE DOOR
19
LiuneDoor
Skjutdörrsautomaten möjliggör
en fullständig hinderfrihet.
Automation D12
Går att välja för alla Liunes dörrmodeller,
men inte för fuktiga utrymmen.
Dörröppning
Dörröppning
95-120mm
fri
gångöppning
LiO7
710
LiO8
810
LiO9
910
LiO10
1010
LiO12
1210
Pardörrens storlekar
LiO12
1234
LiO14
1434
LiO16
1634
LiO18
1834
LiO20
2034
LiO22
2234
Element/
Monteringsöppning
bredd
höjd*
Dörrskiva
elektriska dörrar,
välj dörr
1535 / 1550
1735 / 1750
1935 / 1950
2135 / 2150
2535 / 2550
2140 / 2240
2140 / 2240
2140 / 2240
2140 / 2240
2140 / 2240
731
831
931
1031
1231
2060
2060
2060
2060
2060
2538 / 2558
2938 / 2958
3338 / 3358
3738 / 3758
4138 / 4158
4538 / 4558
2140 / 2240
2140 / 2240
2140 / 2240
2140 / 2240
2140 / 2240
2140 / 2240
631+631
731+731
831+831
931+931
1031+1031
1231+1231
2060
2060
2060
2060
2060
2060
* reserverad parkettmån max. 40 mm
Bruksmekanismen kan fås
i form av fjärrkontroll,
rörelsedetektor eller tryckknapp.
20
LIUNE DOOR
Elektrifieringen finns färdigt i
elementstommarna som är tillverkade i fabrik.
LiuneDoor Tillbehör
WC:ns rött/grönt lås + handtag.
Dörrarna 22-25 mm.
Lås för glasdörren.
Dörrarna 8 mm.
Abloy-låsstomme och dörrbeslag
stål/vit. Dörrarna 25 mm.
Utstående handtag
Handtag för dörrar 20 eller 25 mm
Standardhandtag
Slätt vitt standardhandtag
fräst/målat i dörrens nyans
försänkt
Trådhandtag
krom 300 mm
Bastuhandtag Liune
Försänkt i MDF eller glasdörr
Rund
rostfritt stål 60 mm
Försänkt i en MDF dörr
Oval
silver
Rund
silver
Lås
WC rött/grönt lås.
Rund
silver 46 mm
Försänkt i glasdörr, fungerar på båda sidorna, 1 handtag/dörr
Rund
guld 46 mm
Rektangel
silver 143 mm
Rund
anodiserad,
svart 60 mm
Rund
anodiserad,
silver 60 mm
Tillbehör
Broms för glasdörr.
LIUNE DOOR
21
Liune Door
Leveranshelheten innefattar
Skjutdörrselementet
Ett monteringsfärdigt stomelement med fasta
bärskenor och undre styrskenor av aluminium
samt utrymme för den valda Liune dörrskivan.
Skjutdörr
Dörrens upphängningsmekanismer är färdigmonterade och flera modeller har självlåsande
studsregel och dragdon.
Karmar
Standardkarm (slät vit) är alltid dimensionerad för
en gipsskiva/monteringssida. Bastuns karmar är
av klibbal. Liune D5 leveransens karmar är fuktbeständiga.
Fästen
Lagrade hjulenheter samt skruvar till fästning av
gipsskivorna för elementets del och för fästning
av karmarna.
Förberedd för montage av elrör
Elementet har färdiga hål för dragning av elledningar.
Monteringsanvisningar
För ett element som monteras i byggnadens stomskede och för en dörr som i allmänhet monteras i
samband med ytarbeten. (Leveransen innehåller
inte gipsskivor och ytlister)
För arkitekter och designers: FREE Liune
GDL-objekt för ArchiCAD går att ladda ner
www.aulislundell.fi eller www.liune.fi
22
LIUNE DOOR
Till leveransen hör ett monteringsfärdigt
Liune Door är
en modern
skjutdörrshelhet
för mellanväggar.
väggstommeelement so m dörren
glider in i. Liune helheten sparar utrymme
och ger cirka 1-3 m2 värdefulla
tilläggskvadrater till nyttoanvändning,
på grund av att dörren när den är öppen
befinner sig innanför väggen.
Så här väljer du Liune Door helheten
1. MELLANVÄGGSSTOMMENS TJOCKLEK
ELEMENT ENLIGT DJUPET PÅ STOMMEN
VÄLJ
66 mm, 95 mm eller 120 mm
2. DÖRRÖPPNINGENS BREDD
Liune Door karmar:
146
121
92
120
95
66
Mellanväggsstomme Dörrbredd
66 mm
Li06, Li07, Li08, Li09, Li010
95 mm och 120 mm
Li06, Li07, Li08, Li09, Li010, Li012
95 mm och 120 mm
Dörrbredd som pardörr
Li012, Li014, Li016, Li018, Li020
3. SKJUTDÖRRENS MATERIAL OCH TJOCKLEK
Mot beställning levereras
karmar för två skivor.
vit massivdörr
vit laminatdörr
vit slät mdf
vit fräst spegeldörr
vit fuktbeständig
ekfaner
med ljusöppning mdf
3-spegeldörr opal och klar
glasdörr, opal/klar
spegeldörr
bastuns glas opal/klart
träfanerad dörr
dörr av printglas
pintaliune
TILLBEHÖR
L1
WC lås
L2
Abloy-låss och dörrbeslag
L3
broms
L4
andtag
L5
lås för glasdörr
D12
automation med elektricitet
40 mm
40 mm
20, 25 mm
20, 25 mm
25 mm
25 mm
25, 40 mm
25, 40 mm
8 mm
25, 40 mm
8 mm
25 mm
8 mm
8, 25 mm
20, 25, 40
25, 40 mm
8 mm
8, 25, 40 mm
BB
I
LERING
TAL
S
N
SN A
Liune Door levereras
alltid med karm för
en dörrskiva.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D13
D14
D15
Stomleveransens Liune -element
levereras byggnadsplatsvis, antingen
1. i en del eller
2. i två Luine Quick Frame delar
LIUNE DOOR
23
Liune Door:
Försäljning:
Aulis Lundell Oy
Puh. 020 7341 400
Inlook Oy
STARK
Toimiva koti DoMedi Oy
[email protected][email protected]
www.liune.fi
Aulis Lundell Oy:s verksamhet är certifierad
enligt ISO 9001: 2008-kvalitetssystemet.
Verksamheten har varit certifierad sedan år 2004.
Sedan 2004 har verksamheten fungerat enligt
miljöledningssystemet.
Liune Door har patent i EU:s, Norges och USA:s områden.