Använda Office 365 på en iPhone eller en iPad

Använda Office 365 på en iPhone eller en iPad
Snabbstartsguide
Kontrollera e-post
Konfigurera din iPhone eller iPad så att du kan skicka och
ta emot e-post från ditt Office 365-konto.
Få åtkomst till arbetsgruppens
OneNote-anteckningsbok
Få enkel åtkomst till OneNoteanteckningsböcker som sparats på en
SharePoint-gruppwebbplats eller din
OneDrive för företag-webbplats med
OneNote-appen för iPhone eller iPad.
Delta i personliga möten
Med Lync-appen kan du ansluta till
möten, skicka snabbmeddelanden eller
ringa videosamtal till kollegor och hålla
kontakten när du inte är på kontoret.
Kontrollera din kalender var du än befinner dig
Ha alltid koll på var du ska vara genom att
synkronisera din kalender med din iPhone eller iPad.
Synkronisera dina kontaker
Ha dina kontakter i din iPhone eller iPad så att det blir lättare att dela
dokument, skicka e-post och planera möten med kollegor.
Samarbeta i din arbetsgrupp
Få åtkomst till dina
gruppwebbplatser och dela eller
redigera filer som sparats där.
Arbeta med dina dokument
Använd OneDrive för företagappen för att arbeta med eller
dela dokument på din OneDrive
för företag-webbplats.
Visa och redigera dina dokument när
som helst
Med appen Office Mobile kan du visa och
redigera dokument direkt från din iPhone.
Använda e-post
Hantera din kalender
När du har konfigurerat ditt Office 365-konto för e-post på din iPhone eller iPad fungerar e-
I kalendern kan du skapa och hålla reda på
avtalade tider och möten.
posten precis som andra e-postkonton på enheten. Det här kan du göra.
•
Kontrollera e-post – Tryck på E-post på startskärmen.
Visa ett kalenderobjekt
•
Skicka e-post − Tryck på Redigera
tryck sedan på Skicka.
• Tryck på Kalender-appen.
. Lägg till mottagare, skriv ett meddelande och
•
Svara på ett e-postmeddelande − Tryck på Svara
Skicka.
•
Kontrollera andra mappar − Tryck på Mappar
•
Visa alla e-postkonton på din enhet−
Tryck på E-post. (Om du då kommer till din
inkorg trycker du på namnet på det kontot i
det övre vänstra hörnet.) Här ser du alla
konton på enheten. Du kan också visa
övriga mappar för de olika kontona. I
kontoavsnittet trycker du på kontot med
den mapp du vill visa.
Skapa ett nytt möte eller en ny händelse
. När du är klar trycker du på
. Välj den mapp du vill visa.
1. Tryck på Kalender-appen och välj tid och
övriga uppgifter för din avtalade tid.
2. På Lägg till aktivitet-skärmen trycker du
på Kalender och väljer din Office 365kalender. Tryck på Klar när du är klar.
Hantera dina kontakter
Lägg till, redigera eller ta bort kontakter från ditt
Office 365-konto.
Lägga till en kontakt
1. På startskärmen trycker du på Telefon >
Kontakter.
2. Tryck på Ny
och ange kontaktuppgifter.
Tryck på Klar när du är klar.
Redigera eller ta bort en kontakt
Tryck på Office 365kontot om du vill se
övriga mappar för
kontot.
1. Tryck på kontaktens namn och sedan på
Redigera.
2. Ändra uppgifterna och tryck på Klar. Om du vill
ta bort kontakten sveper du nedåt och trycker
på Radera kontakt.
Samarbeta och arbeta i dokument från
OneDrive för företag- eller SharePointgruppwebbplatser
På en SharePoint-gruppwebbplats kan din arbetsgrupp kommunicera, dela dokument och
samarbeta på olika projekt. OneDrive för företag är din personliga webbplats där du sparar
filer som bara du kan se, men som du enkelt kan dela med kollegor. Du kommer åt
dokument från dessa webbplatser i Office Mobile-hubben, men om du vill navigera på
webbplatsen kan du göra det från Safari-webbläsaren i din iPhone eller iPad.
Öppna OneDrive för företag eller en SharePoint-gruppwebbplats:
1. Öppna Safari.
2. Ange webbadressen för din webbplats i webbläsarens adressfält. Till exempel så här:
https://contoso-my.sharepoint.com/personal/<YourUserName>_contoso_
onmicrosoft_com kan webbadressen för en personlig webbplats som OneDrive för
företag se ut. Webbadressen till en gruppwebbplats kan se ut så här ungefär:
https://contoso.sharepoint.com/sites/contoso. (Ersätt "contoso" i webbadressen med
organisationens domännamn.)
Obs! Om du är osäker på webbplatsens webbadress kan du navigera till den från
datorns webbläsare och kontrollera webbadressen i adressfönstret eller skicka den till
dig själv via e-post så att du kan kopiera och klistra in den.
3. När inloggningsskärmen för Microsoft Office 365 öppnas anger du ditt användarnamn
och lösenord och trycker på Logga in. Om webbplatsen öppnas i en mobilvy och du vill
använda datorvyn klickar du på Inställningar
> Växla till datorvy. Om du vill växla
tillbaka till mobilvyn trycker du på Inställningar > Mobilvy.
4. Om du använder mobilvyn trycker du på
Inställningar
> Webbplatsinnehåll
för att visa en lista över allt innehåll, som
exempelvis dokument- eller listbibliotek
på en webbplats.
Datorvy
Mobilvy
Tips Du kan enkelt navigera mellan din OneDrive för företag-webbplats och
valfri gruppwebbplats som du följer genom att trycka på OneDrive eller
Webbplatser från navigeringsrubriken i datorvyn.
Använda iPhone- och iPad-appar
Installera appar för din iPhone eller iPad som är utformade för att fungera med Office
365, så att du kan fortsätta att samarbeta med kollegor och arbeta när du inte är på
plats. Om du vill ha information om hur du i loggar in på de här apparna första gången
kan du läsa snabbstartsguiden – Konfigurera Office 365 på en iPhone eller iPad:
• Lync 2013 för iPhone eller Lync 2013 för iPad
• OneDrive för företag för Office 365-prenumeranter
• OneNote för iPhone eller OneNote för iPad
• Office Mobile för Office 365-prenumeranter (för iPhone-användare)
Använda Lync 2013-appen
Om Lync används i din organisation kan du
använda Microsoft Lync 2013-appen för iPhone
eller iPad och vara uppkopplad även när du inte
är på kontoret.
Ange status eller logga ut
Du kan ändra status genom att trycka på din
status på skärmen Min info och sedan välja
status eller trycka på Logga ut.
Söka efter en kontakt
Tryck på Sök på skärmen Kontakter.
Börja skriva en persons namn i
sökrutan. Resultatet visas nedanför
rutan.
Skicka ett snabbmeddelande
När du hittar personen du söker efter trycker
du på namnet och sedan på
Snabbmeddelande-ikonen. Skriv meddelandet
och tryck på Skicka-ikonen.
Obs! Du kan skicka ett snabbmeddelande
under ett videosamtal genom att trycka på
Snabbmeddelande-ikonen, skriva
meddelandet och trycka på Skicka-ikonen.
Lägga till ljud i ett snabbmeddelande
När du befinner dig i ett snabbmeddelande
och vill ringa upp kontakten trycker du på
Telefon-ikonen och väljer det nummer du vill
ringa.
Ansluta till ett Lync-möte
Om du vill ansluta till ett Lync-möte väljer du
det möte du vill ansluta till på fliken Möten och
trycker sedan på Anslut till möte.
Använd appen OneDrive för företag för Office 365prenumeranter
När du är inloggad tar OneDrive för företag-appen dig direkt till dina filer och mappar.
Du kan börja visa och arbeta i filerna med en gång.
Visa dina OneDrive för företag-filer
Om du vill öppna ett objekt trycker du bara på
det. En nedladdningsknapp
visas om en fil går att visa offline.
Det finns tre alternativ för att visa dina filer.
Längst ner på skärmen OneDrive för företag
gör du något av följande:
• Visa alla OneDrive för företag-filer genom
att trycka på Filer.
• Visa dina senaste OneDrive för företag-filer
genom att trycka på Senaste.
• Visa filer du har gjort tillgängliga för
offlinevisning genom att trycka på Offline.
Dela en fil
1. Tryck på den fil som du vill dela.
2. När filen öppnas trycker du på OneDrive för företag-delningsknappen
Om du redan delar filen ser du en lista över de personer som delar filen. Annars ser
du meddelandet ”Det här objektet delas inte”.
3. Tryck på Lägg till
skärmen Dela.
högst upp på
4. På skärmen Lägg till personer trycker du på
rutan Dela med och anger e-postadressen
till den person som du vill dela filen med. Du
kan också trycka på Lägg till
och välja
ett namn i din kontaktlista. Upprepa för varje
person som du vill dela filen med.
5. Ange delningsbehörigheterna för den
person du bjuder in till att dela filen.
Standardinställningen är Låt mottagaren
redigera. Du kan ändra
delningsbehörigheten senare, om du vill.
Visa filer när du är offline
6. Tryck på Lägg till.
Ladda ned OneDrive för företag-filer till din iPhone eller iPad så kan du visa dem när du
är offline.
Ändra delningsbehörighet
1. Tryck på den fil du vill hämta och öppna.
2. Tryck på nedladdningsknappen
3. Filen visas nu i listan när du trycker på Offline. Tänk på att offlineversionen av filen
endast är en nedladdad kopia. Om du redigerar den här filen synkroniseras inte
uppdateringarna med versionen som är sparad i OneDrive för företag.
1. Tryck på den fil du vill ändra delningsbehörigheterna för.
2. När filen öppnas trycker du på OneDrive för företag-delningsknappen
3. Tryck på den person vars behörigheter du vill ändra.
4. Tryck på den behörighetsinställning du vill ha.
Använda OneNote-appen
Synkronisera Office 365-anteckningsböcker
Om du har anteckningsböcker som du använder regelbundet på Office 365 SharePointwebbplatser kan du synkronisera dem med din iPhone eller iPad genom att lägga till
Office 365-kontot efter att du loggat in med ett Microsoft-konto .Kontrollera att de
anteckningsböcker du vill öppna är sådana som du nyligen har visat på datorn eller
någon annan enhet. Anteckningsböcker som du inte har öppnat på länge synkroniseras
inte när du loggar in.
Arbeta offline
Synkronisera först anteckningsboken med OneDrive för företag, så synkroniserar
OneNote automatiskt dina ändringar medan du arbetar. Om du vid någon tidpunkt
förlorar Internetanslutningen eller stänger av den, synkroniseras eventuella väntande
ändringar så snart du är online igen.
Dela anteckningar
Du kan skicka enskilda sidor via e-post eller dela en anteckningsbok.
1. Om du har en anteckningsbok öppen trycker du på Anteckningsböcker.
Skicka en sida via e-post
2. Tryck på Inställningar
1. Öppna sidan du vill skicka och tryck på pilen i det övre högra hörnet
3. Tryck på Konton > Lägg till en tjänst > Office 365 SharePoint.
2. Tryck på Skicka sida via e-post.
4. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på Logga in för att lägga till ditt
Office 365-konto.
Skicka en länk till anteckningsbok
5. Stäng OneNote-inställningar.
2. Tryck på pilen högst upp
6. På skärmen Anteckningsböcker trycker du
på Fler anteckningsböcker. Dina
3. Tryck på den högra pilen på anteckningsboken
du vill dela
anteckningsböcker visas under Senaste.
1. Tryck på Anteckningsböcker.
4. Välj om mottagaren ska kunna visa eller
redigera. Ett e-postmeddelande öppnas med
en länk till anteckningsboken.
5. Ange e-postadressen och skicka meddelandet.
Använda Office Mobile-appen
Hämta dokument på din iPhone
Det bästa sättet att hämta dina Office 365-dokument till din iPhone är att spara dem online,
till exempel på OneDrive för företag eller SharePoint-gruppwebbplatser. Du kan visa dem
senare från din iPhone.
1. Om du inte redan är ansluten till dina Office 365-
dokument och vill ansluta till OneDrive för företag
eller SharePoint trycker du på mappen Öppna.
2. På skärmen Platser trycker du på Lägg till en
plats och loggar in med ditt Office 365användarnamn och -lösenord. Om du befinner dig
i en undermapp trycker du på Bakåt-knappen och
går till skärmen där det står Lägg till en plats.
3. Tryck på den tjänst där ditt dokument finns sparat
och öppna det genom att trycka på det.
Dela dokument
Du kan dela dokument genom att bifoga dem i
ett e-postmeddelande.
Vad du kan göra i Word
Öppna filtyperna: .doc, .docx, .dot, .dotx,
.dotm, .docm
Dela filer via e-post
Redigera de här filtyperna: .docx, .dotx
Söka text
Lägga till, ta bort och visa kommentarer
Formatera text
Vad du kan göra i Excel
Öppna filtyperna: .xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm,
.xltm
Söka efter text i en arbetsbok
Redigera de här filtyperna: .xlsx, .xltx
Sortera markerade data
Navigera genom bladen i Dispositionsvy
Formatera celler
Använda filter
Rensa celler
Visa summa, medelvärde osv. för ett
intervall med hjälp av AutoSum
Ångra/Gör om
Lägga till, ta bort och visa kommentarer
Dela filer via e-post
1. Öppna det dokument som du vill dela.
Vad du kan göra i PowerPoint
2. Tryck på Arkiv
3. Tryck på Dela.
Öppna filtyperna: .ppt, .pptx, .pps, .ppsx,
.pptm, .ppsm
Navigera mellan bilderna i miniatyrvisning
4. Skriv meddelandet och tryck på Skicka.
Redigera de här filtyperna: .pptx, .pptm
Dela presentationen via e-post
Arbeta offline
Lägga till och redigera bildanteckningar
Du kan fortsätta arbeta på Office-dokument när du är offline. När du vill spara
ändringarna på servern kontrollerar du att du har anslutning till Internet. Tryck sedan på
Arkiv > Spara.