Hogia Bokslut

Hogia Bokslut
– Det idealiska verktyget för hela bokslutsarbetet
Snabbt och enkelt upprättar du en årsredovisning!
Med Hogia Bokslut går det snabbt och enkelt att ta fram ett professionellt bokslut och
upprätta en årsredovisning. De mallar och dokument som behövs för bokslutsarbetet
finns i programmet. Hogia Bokslut är integrerat med Hogias systemlösningar men
fungerar även med andra ekonomi- och affärssystem.
Hogia Bokslut med Årsredovisning
Använder du Hogias Ekonomilösning?
Från Hogias program sker importen av företags- och
räkenskapsinformation, med automatik när du startar Hogia
Bokslut från andra Hogia-program. På motsvarande sätt finns
en inbyggd automatik när du går från Bokslut till ett annat
Hogia-program.
Annat ekonomi- eller affärssystem?
Från ditt ekonomi- eller affärssystem hämtar du företags- och
räkenskapsinformation via en SIE-import. Uppgifterna kan
även hämtas från Excel eller via import av en textfil.
Sambanden förenklar
och kvalitetssäkrar arbetet
I programmet används samband för att definiera relationen
mellan olika konton och rader, exempelvis vilka som ska
visas på en bilaga eller vilka som ska summeras till en rad i
årsredovisningen. Eftersom samma samband används för
programmets olika delar kan du alltid vara säker på att olika
rapporter överensstämmer. Du sparar också mycket tid
genom att ändringar bara behöver göras på ett ställe.
Arbetsgången är logisk och strukturerad
Hogia Bokslut är enkelt och strukturerat och ger dig allt som
behövs för bokslutet och årsredovisningen! Med hjälp av
Hogia Bokslut tar du dig effektivt genom bokslutsarbetet steg
för steg med årsredovisningen som slutprodukt, oavsett K2eller K3-reglerna!
Arbetsgången i programmet leder dig genom arbetet med ditt
bokslut, fram till den färdiga årsredovisningen.
Arbetsgången i programmet säkerställer att alla viktiga
moment genomförs. I bokslutsspecifikationerna upprättar du
kontospecifikationer och får blankett- och beräkningsstöd för
beräkning av till exempel skatter, avskrivningar och upplupen
löneskatt. Inventarieregistret är väl integrerat och förser
bokslutsspecifikationerna med alla uppgifter.
hogia.se/qa
Kontroll, dokumentation och rapporter
Om du har Hogia Skatt
I bokslutsprocessen dokumenteras bokslutsarbetet, där du
kan arbeta med bokslutskontrollfrågor och anpassa dessa
för ditt företag. Detta kan du även göra direkt i samband
med att du arbetar med bokslutsspecifikationerna.
Det är när du upprättar ditt bokslut för ditt företag som du
även gör det egentliga arbetet med din deklaration. Vid
bokslutet ska du göra en beräkning av årets skattekostnad och
komma fram till om du har en skatteskuld eller skattefordran.
Du måste därför bland annat göra bedömningen om
kostnader är avdragsgilla eller ej. Vid bokslutet beräknar
du även eventuell fastighetsskatt och särskild löneskatt.
Du gör kanske avsättningar för att justera ditt resultat. När
du är klar med ditt bokslut i Hogia Bokslut trycker du på
verktygsknappen för Hogia Skatt och du får med dig samtliga
beräkningar till Skatteprogrammet. Du stämmer av dina
deklarationskontroller, gör eventuellt någon komplettering
och därefter är deklarationen klar.
Det finns färdiga rapporter för att skriva ut årsredovisningsbilagor, abetsblad med mera. Välj mellan färdiga rapporter
eller skapa egna. Genom kopplingen till årsredovisningssambandet överensstämmer alltid bilagorna med årsredovisningen och övriga rapporter.
När bokslutet är färdigt är
årsredovisningen i princip klar
Programmet innehåller årsredovisningsmallar som
uppdateras löpande efter förändringar i lagar och
rekommendationer. Eftersom mallarna är länkade mot
sambandet och övrig information via så kallade dynamiska
länkar, är årsredovisningen till största delen klar när du
öppnar den. Alla ändringar i Hogia Bokslut slår med
automatik igenom i årsredovisningen och du slipper göra
tidsödande exporter.
Det arbete du lägger ner i Hogia Bokslut behöver inte göras
dubbelt om du också har Hogia Skatt.
Sammanfattning
• Fungerar med alla ekonomi- och affärssystem.
• Med hjälp av Bokslutsspecifikationerna får du stöd för de avstämningar och beräkningar som behöver göras.
• Arbetsgången säkerställer att alla viktiga moment genomförs.
• Bokslutskontrollfrågorna kvalitetssäkrar ditt arbete.
• Välj mellan färdiga rapporter eller skapa egna.
• Blankett- och beräkningsstöd för beräkning av t ex skatter, avskrivningar och upplupen löneskatt.
• Årsredovisningsmallar enligt regelverken för K2 och K3 – som standard på svenska och engelska, alltid uppdaterade
enligt lagar, regler och rekommendationer.
• Ändringar får automatiskt genomslag i bokslut och årsredovisning.
• Inventarieregister som förser bokslutsspecifikationer med alla uppgifter.
Hogia Performance Management AB
Tfn 0303-72 57 00 | [email protected] | www.hogia.se/qa