El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet
EE
El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar
inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande.
På EE blandas teori och praktik. Teoretiska genomgångar följs av praktiska
laborationer. Våra lokaler är välutrustade och anpassade till modern teknik.
#SBOTDIFOÊSJTUÊOEJHVUWFDLMJOHPDIWJQÌ&&BSCFUBSGÚSBUUEVTLBMÊSBEJHBUUMÊSB
Det första året är gemensamt för alla elever och då läser du grundläggande kurser
så att du kan göra enklare felsökningar och mätningar, montera och löda olika
delar med mera. Du får också lära dig vilka regler och bestämmelser som gäller
då man utför elarbeten.
Efter första terminen väljer du vilken inriktning du vill gå: Automation, Datoroch kommunikationsteknik eller Elteknik. Det som avgör vilken inriktning du
LPNNFSGÌHÌÊSGÚSTUPDIGSÊNTUEJOGBMMFOIFUPDIEJUUJOUSFTTF0NBOUBMFUQMBUTFS
på en inriktning blir fullt så är det ditt meritvärde från grundskolan som avgör.
I årskurs två börjar man att läsa de kurser som är specifika för varje inriktning.
Programmet arbetar med eget datanätverk för utbildning och har en egen
hemsida; http:// WattNet.se. Där visar vi upp de möjligheter som finns vilket gör att
du kan förbereda dig inför en spännande framtid. Vi tror på individuell utveckling
och låter dig få avgöra dina val efter dina intressen.
Efter programmet
Exempel på yrkesutgångar efter
programmet kan, beroende av val av
inriktning, vara automationstekniker,
it-supporttekniker, installationselektriNHURFKODUPWHNQLNHU0HULQIR¿QQVSn
vår hemsida, WattNet.se.
För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet krävs
att man dessutom läser Engelska 6,
Svenska/ Svenska som andraspråk
2 och 3, tillsammans 300 poäng. Vid
Västerviks Gymnasium garanterar vi
att alla som vill kan få läsa dessa kurser inom programmets 2500 poäng
HOOHUVRPXW|NDWSURJUDP'HW¿QQV
även eftergymnasiala utbildningsalternativ inom såväl högskola som
yrkeshögskola som är inriktade mot
branschen.
Vill du veta mer så tala med din
studie- och yrkesvägledare.
EE i Västervik jobbar med internationalisering vilket ger dig en möjlighet att göra
FOEFMBWEJO"1-VUPNMBOET7JIBSTPNNÌMBUUHFTBNUMJHBFMFWFSFONÚKMJHIFUUJMM
att under sin studietid komma ut och prova på hur det är att jobba i andra länder.
QR-kod
11
Inriktning
Automation
Målet för inriktningen Automation är att du ska
få grundläggande kunskaper i att planera, installera och driftsätta olika typer av automatiserade styrsystem.
I vår vardag så slår man samman många olika teknikområden och ser till
att de elektriska och mekaniska funktionerna samarbetar. Ett bra exempel
är tvättmaskinen med en mekanisk tvättrumma som drivs med en elektrisk
motor. Denna är i sin tur styrd av ett styrsystem med olika tvättprogram.
4BNIÊMMFUCMJSBMMUNFSCFSPFOEFBWBVUPNBUJTFSJOHPDIEFULPNNFSBMMUJEBUU
behövas välutbildad arbetskraft inom detta område.
En stor del av utbildningen handlar om Fastighetsautomation där programNFSJOHBW4NBSUBIVTJOHÌS7JKPCCBSÊWFONFEUFLOJTLQSPHSBNNFSJOHNPU
TUZSTZTUFNPDIBMMBOOBONÚKMJHUFLOJLGÚSBUUWJTBBUUPNÚKMJHUëOOTJOUF
När du blivit automationselev får du samma möjligheter som elteknikeleverna
att ta en ”ETG-examen”. Detta innebär lite högre krav på dig som student
men som i gengäld ger dig möjlighet att slippa lärlingstiden när du sedan
börjar arbeta och då få en bättre ingångslön.
*JOSJLUOJOHFOJOHÌSNJOTUWFDLPST"1-%FUUBBSCFUTQMBUTGÚSMBHEBMÊSBOEF
gör du under ditt andra och tredje läsår på ett företag inom ditt framtida
yrkesval.
Hur kom det sig att du valde det här programmet?
Jag har alltid varit intresserad av el och teknik och jag vill arbeta med det
här i framtiden.
Vad har ni hittills fått göra?
Vi har gjort väldigt mycket, allt från vanliga elinstallationer till industriinstallationer och PLC-programmering (smarta styrsystem för industri
och hem).
Vad tycker du är roligast?
När man märker att allt fungerar som det ska. Att man får jobba praktiskt i nästan varje kurs.
Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier?
Börja sommarjobba på Elajo som elinstallatör. Får se om jag fortsätter
jobba eller utbilda mig vidare inom automation.
12
12
Alexander Tellman
EE12 Automation
Kontaktpersoner
Rektor, Dennis Fagerudd
0490-25 42 71
[email protected]
Programansvarig, Hans Jonsson
0490-25 43 07
[email protected]
Studie- och yrkesvägledare,
Maria Moreau 0490-25 43 43
[email protected]
Inriktning
Dator- och kommunikationsteknik
Vill du jobba med att fabricera hemsidor, bygga
nätverk och programmera så väljer du inriktningen Dator- och kommunikationsteknik. Den
ger dig kunskaper för arbete i olika miljöer där
datorer används.
)PTPTTGÌSEVVUWFDLMBEJOGÚSNÌHBBUUZSLFTNÊTTJHUBSCFUBNFETZTUFNPDI
komponenter som används inom dator- och kommunikationstekniken.
Praktiska arbetsmoment utvecklar din förmåga att lösa problem och utföra
enklare felsökning och reparationer, både självständigt och i samarbete med
andra.
Programmet har en egen internetserver (http://WattNet.se) med en fast lina
parallellt med ett utbildningsnät. Vår avdelning är modernt utrustad och den
allra senaste tekniken finns tillgänglig för dig.
Du kommer att lära dig hur man kan koppla upp sig mot fysiska enheter,
förändra dess funktion och göra det möjligt att styra och övervaka. Dessutom
får du lära dig hur ett nätverk är uppbyggt och jobba en hel del med säkerheten. Du får även lära dig att svetsa fiber, konfigurera servrar och brandväggar
samt göra det möjligt för andra att kunna använda datortekniken på ett säkert
och tillförlitligt sätt.
Vi jobbar också med att utveckla egna program, appar samt styrprogram till
CMBNJOJEBUPSFSTPN"SEVJOPPDI3BTQCFSSZ1JFUD
*JOSJLUOJOHFOJOHÌSNJOTUWFDLPST"1-%FUUBBSCFUTQMBUTGÚSMBHEBMÊSBOEF
sker under ditt andra och tredje läsår på ett företag inom ditt framtida yrkesval.
Hur kom det sig att du valde det här programmet?
Jag tänkte att det var en bra framtidsbransch att jobba med datorer
och jag har hela tiden varit intresserad av ny teknik.
Vad har ni hittills fått göra?
Vi har gjort massor med saker, vi har gjort mycket lödningar av kretskort, designat hemsidor och satt upp några säkerhetskameror. .
Vad tycker du är roligast?
Att programmet är både teoretiskt och praktiskt och att göra hemsidor.
Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier?
-DJWURUMDJNRPPHUV|NDWLOOWHNQLVNWEDVnUSnK|JVNRODI|UDWWInÀHU
alternativ till högskolestudier. Och där tror jag att jag kommer studera
vidare med något inom data.
Jawad Haydari
EE 13 Data- och kommunikationsteknik
Kontaktpersoner
Rektor, Dennis Fagerudd
0490-25 42 71
[email protected]
Programansvarig, Hans Jonsson
0490-25 43 07
[email protected]
Studie- och yrkesvägledare,
Maria Moreau 0490-25 43 43
[email protected]
13
Inriktning
Elteknik
Målet för inriktningen Elteknik är att du ska få
grundläggande kunskaper i att planera, installera
och underhålla elanläggningar med god säkerhet. Om du vill jobba fritt och självständigt och
tycker att det är kul att lösa tekniska problem så
kommer du att trivas i elteknikbranschen.
Att kunna bygga upp och underhålla elanläggningar kräver kunskaper om
olika materials egenskaper och om hur verktyg används. Arbete med el kräver
också stora krav på säkerhet eftersom ett misstag kan orsaka stora skador både
på personer och egendom.
Inom denna inriktning kan du välja att spetsa dig mot larm och säkerhet och/
eller lära dig mera om kommunikationsnät, inkluderande fibersvetsning och
kontaktering. Du kan också komplettera med kurser från övriga inriktningar
till exempel Fastighetsautomation och teknisk programmering.
EE i Västervik är en ETG-partner (elteknikbranschens gymnasium). Det finns
DBTU&5(TLPMPSJ4WFSJHFTPNUJMMTBNNBOTVUWFDLMBSFMUFLOJLVUCJMEOJOHFO
%VHÚSTPNBMMBBOESBFMFWFSQÌ&&FOWFDLPSMÌOH"1-NFOJOPNFMUFLOJL
så är denna kvalitetssäkrad. Terminsvisa prov och ett veckolångt praktiskt
ZSLFTUFTUHÚSEFUNÚKMJHUBUUEVÊSFOGÊSEJHFMFLUSJLFSFGUFSUSFÌSIPTPTT
&OEFMBWEJUUBSCFUTQMBUTGÚSMBHEBMÊSBOEF"1-
IBSEVDIBOTFOBUUGÌVUGÚSB
J5ZTLMBOE7JIBSFUUÌSMÌOHUTBNBSCFUFNFEEFOOB#FSVGLPMMFH7JFSTFO
som hjälper oss att finna lämpliga praktikplatser.
Hur kom det sig att du valde det här programmet?
För att det är både praktiskt och teoretiskt. Det verkade intressant och
GHW¿QQVP\FNHWDUEHWHLQRP\UNHVRPUnGHW
Vad har ni hittills fått göra?
Mycket, bl.a satt upp lamputtag och det senaste är om fastighetsautomation i hemmet, en del räknande just nu.
Vad tycker du är roligast?
Den praktiska delen, att koppla in centraler (proppskåp) och t ex
VWU|PEU\WDUH9LKnOOHUMXVWQXSnDWWVYHWVD¿EHURFKGHWlUUROLJW
Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier?
Jobba som elektriker i Västerviks kommun.
14
14
Jesper Nyström
EE 13 Elteknik
Kontaktpersoner
Rektor, Dennis Fagerudd
0490-25 42 71
[email protected]
Programansvarig, Hans Jonsson
0490-25 43 07
[email protected]
Studie- och yrkesvägledare,
Maria Moreau 0490-25 43 43
[email protected]
Struktur
El- och energiprogrammet
Programfördjupningar
600 p
400-500 p
700-800 p
100
Datorteknik 1a
100
DATOR- OCH
50
Elektromekanik
100
KOMMUNIKATIONSTEKNIK
Idrott och hälsa 1
100
Energiteknik 1
100
Dator- och nätverksteknik 100
Vi erbjuder många
möjligheter till individuella studievägar.
Matematik 1
100
Mekatronik 1
100
Elektronik och
Engelska 5
Historia 1a:1
400 p
Naturkunskap 1a:1
50
mikrodatorteknik
100
Religionskunskap 1
50
Kommunikationsnät
100
Samhällskunskap 1a:1
50
Nätverksteknik
100
Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1
100
Vi rekommenderar
ett besök på vår
hemsida:
http://WattNet.se
Gymnasiearbete 100 p
Inriktningar
Individuellt val 200 p
Gymnasiegemensamma Programgemensamma
ämnen
ämnen
och ett klick på
”EE-programmet”
ELTEKNIK
Elektroteknik
100
Praktisk ellära
Elinstallationer
100
200
Kommunikationsnät
100
AUTOMATION
Praktisk ellära
100
Mät- och styrteknik
Mät- och reglerteknik
100
100
Programmerbara styrsystem
100
OBS! Med reservation för eventuella ändringar.
Fyra anledningar att välja EE:
1. Om du väljer Elteknik kan du jobba som installationselektriker eller larmtekniker. Om du planerar smart har
du också möjlighet att studera vidare.
2. Är du intresserad av datorer – alltifrån operativsystem till webbdesign – väljer du dator- och kommunikationsteknik. Lyckas du med dina studier så är världen vidöppen.
3. Om du är intresserad av teknisk programmering och gillar att bygga ihop maskiner så väljer du Automation.
Detta område växer och det är en ständig brist på kompetens.
4. El- och energiprogrammet ger dig en utbildning som kan ta dig vidare. Till mer
utbildning eller till ett spännande framtidsjobb. Programmet ger dig - oavsett mål en mycket bra grund för ett skönt och spännande framtida liv.
Programansvarig
Hans Jonsson
15