Året 2015 på Strandön

Året 2015 på Strandön
I schemat nedan beskrivs föreningens viktigaste händelser
respektive arbetsuppgifter som måste utföras varje år.
Där går också att utläsa när händelserna inträffar respektive
arbetena lämpligast bör genomföras.
Februari
Mars
April
l Kallelse till årsmötet
skickas ut.
l Bokning utöver sommarperioderna via mejl och
telefon öppnar 8 mars.
l Årsmöte den 24 mars.
l Strandön öppnar den 27
mars = tidigaste dag för
att bo på ön 2015.
l Vattnet sätts på.
l Toaletterna kontrolleras.
l Bastustegen monteras.
l Bastun görs klar.
l Ansökningar till sommarperioderna lämnas in
senast den 26 mars.
l Lottning av stugor till
sommaren sker 30 mars.
l Bokningsbekräftelser
för sommarperioderna
kommer den 8 april.
l Stugor som inte blivit uthyrda under sommarperioden går att boka
från den 15 april.
l Städlagen ska vara
utsedda den 5 april.
l Städperioden är från den
24 april till den 10 maj.
Maj
Juni
l Städperioden slutar den
10 maj.
l Båtarna börjar sjösättas
senast den 10 maj.
l Kärrskjul och kärror blir
klara för användning.
l Badstegarna sätts
i vattnet.
l Tennisplanen blir klar.
l Lekplatsen blir klar.
l Fotbollsplanen blir klar.
l Intendenter för sommarperioderna bokas upp.
l Midsommarfirande på
fotbollsplanen.
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Januari
l Båtarna tas upp den 6
september.
l Lagen till höströjningen
ska vara klara den 13
september.
l Höströjning sker 16-18
oktober.
l Strandön stänger den 18
oktober.
l Utskick om inbetalning
av medlemsavgift för
år 2016 görs.