FÖRSÄLJNINGSPROGNOS

FÖRSÄLJNINGSPROGNOS
Datum
Org nr
Bryggeri/Importör
Aluminium Burk
≤ 3,5% alkoholhalt
Pant
Kostnad
1 kr
0,89 kr
Antal st/år
Aluminium Burk
> 3,5% alkoholhalt
Pant
Kostnad
1 kr
0,80 kr
Antal st/år
Stål Burk
Pant
Kostnad
1 kr
0,89 kr
Antal st/år
Klar PET
≤ 3,5% alkoholhalt
Pant
Kostnad
1 kr
1,11 kr
Antal st/år
Klar PET
> 3,5% alkoholhalt
Pant
Kostnad
Antal st/år
Klar PET
≤ 3,5% alkoholhalt
Pant
Kostnad
2 kr
2,31 kr
Antal st/år
Klar PET
> 3,5% alkoholhalt
Pant
Kostnad
Pant
1 kr
1,16 kr
Antal st/år
Kostnad
Antal st/år
Underskrift:
Namnförtydligande:
2,12 kr
Färgad PET
> 3,5% alkoholhalt
Pant
Kostnad
1 kr
1,07 kr
Antal st/år
Färgad PET
≤ 3,5% alkoholhalt
Pant
2 kr
Antal st/år
Färgad PET
≤ 3,5% alkoholhalt
Kostnad
1 kr
1,02 kr
2 kr
2,36 kr
Färgad PET
> 3,5% alkoholhalt
Pant
Kostnad
Antal st/år
2 kr
2,17 kr