Information till boende Nr. 3 feb. 2015

Ombyggnad av kajen längs Fyrstigen & Båthamnen vid Germaniaviken
Information till boende
Nr. 3
feb. 2015
Säkerhet:
Tack och lov har vi hittills inte haft någon olycka på arbetsplatsen eller för tredje man.
Vi fokuserar förstås mycket på att förutse och undvika potentiella risker.
Mycket tacksam för era tipser och synpunkter.
Idag (5/2) efter rivning av gamla muren rasade en relativt stor fyllningsklump vid en
sektion mellan Fyrstigen 3 & 5.Inget oväntat för den här trånga passagen men det
visade sig att ”kallmuren” har tidigare gjutits ihop med massor av mindre stenfyllning på
baksidan som följde med under rivningen.
Då bestämde vi att stänga av vägen omedelbart och meddelade Danderyds kommun.
Vi har provisoriskt förstärkt slänten under vägen men rasrisken är fortfarande
överhängande för tung fordonstrafik.
I väntan på åtgärder får vi återigen be boende på Fyrstigen (i synnerhet Fyrstigen 5)
att parkera sina bilar utanför Fyrstigen och gå fram till grinden.
En säker ”gångfålla” ordnas snarast möjlig.
Vid akut fall och för pågående reparationer på Fyrstigen 5 får biltrafiken ske under
kontrollerade former i kontakt med Skanskas arbetsledning!
Tack på förhand för visad hänsyn…
1av 5
Fyrstigen
Pågående arbeten:
Efter det relativt låga vattenståndet som vi hade innan Jul kom ett ovanligt högt och
vågigt vatten som har ställt med mycket besvär och många svårigheter för arbeten.
Just nu håller vi på med gjutning av nya fundamentet som hittills trots den besväriga
väderleken hunnit göra ca 60 % av det (på totalt 169 meter).
Färdiggjutet betongfundament som ligger under högt vatten I väntan på
återmontering av nya stenmuren, feb. 2015
Återmontering av nya muren startasr i början av vecka 08 (16 feb.).
Då börjar vi längst in vid grinden till Fyrstigen 5 för att påskynda återfyllning och
säkerställning av den ostabila slänten utanfö,,mellan Fyrstigen 3 och 5.
Så att den trånga passagen blir klar för biltrafik först, förhoppningsvis under andra
halvan mars.
2av 5
Tider:
Under feb. – mars kommer vi att passa på och jobba så mycket som möjligt när vattnet
är lågt som t.ex. denna helg (lör – sön. 7-8 feb) som vi jobbar mellan 8-16 med hopp om
att SMHI:s prognos håller!
Om allt går bra enligt vår planering kommer den nya muren vara återmonterad under
juli månad och asfaltering av första etappen (sträckan längs Strandsvägen) klar innan
byggsemester (v. 28-31).
Arbeten kommer att pågå för fullt även under ”semester” för att förkorta byggtiden så
mycket som möjligt!
Träbrygga /soldäck
Den nya bryggan har redan grundlagts (på 3 st. nya inborrade stålpålar i berg) och
kommer att byggas på en helt ny stomme av varmförzinkade stålbalkar.
Danderyds Kommunen har även beställt räcken, belysning och badstege till det nya
trädäcket.
Nya bryggan beräknas bli klar under augusti.
3av 5
Båthamnen
Båthamnen är nästan klar (göt den innan årsskiftet) och inklädning av sponten pågår
som kan bli klar under februari så att återmontering av hamnutrustningar och diverse
små detaljer under mars månad och Hamnföreningen kan ta över den nya båthamnen
från 1:a april enligt överenskommelse.
Färdiggjuten båthamn kläs med tryckimpregnerat virke - feb. 2015
4av 5
Jag vill avsluta den här gången med en vacker bild vid Samsöviken som togs utanför vårt
arbetsplatskontor strax före jul.
Med vänliga hälsningar
Skanska
Projektchef
Shari Moeini
5av 5