Seminarieinbjudan Provberedning av fasta material

Seminarieinbjudan
Provberedning av fasta material –
Från malning till klar lösning
Datum
17 Mars 2015 Lund
18 Mars 2015 Kungsbacka
m
inariu
20
Våren
em
aktiks
r
P
:
5
1
Krossning
upplösning
Praktik
Datum
17 Mars
18 Mars
Medicon Village
Scheelevägen 8, Lund
AB Ninolab
Arendalsvägen 43, Kungsbacka
MÅL
Detta utbildningsseminarium ger en omfattande
översikt av möjligheterna till mekanisk behandling
av fasta ämnen och den efterföljande mikrovågsnedbrytningen.
Det är avsett för alla användare som önskar optimera
provberedningens kvalitét och kvantitet i laboratoriet.
•
Är en föroreningsfri provberedning viktigt?
•
Vill du hitta relevanta normer och standarder
för provberedning?
•
Vill du utföra uppslutningar för ämnesanalys?
•
Vill du lösa upp eller extrahera upp till 40 prover
inom 30 minuter?
•
Vill du minska lösningsmedelsförbrukningen
vid extraktion?
Så registrera dig idag till ett av våra kostnadsfria seminarier!
program
Provberedning av fasta material –
Från malning till klar lösning
09.00
Välkommen och introduktion
Axel Schöner, CEM och Christoph Winter, Retsch
BLOCK 1: Krossning
09.30
Konsten att fragmentera
Vikten av provberedning för efterföljande analys
och eliminering av potentiella felkällor.
Användbara tips för att välja rätt utrustning för
storleksminskning.
Förbättrad användning av laboratoriekvarnar för tillförlitlig analys
Prestanda- och kvalitetsegenskaper för olika kulkvarnar och rotorer. Exempel med olika tillämpningar
(t.ex. återvinning av avfall, WEEE / RoHS, foder).
Christoph Winter, Retsch. Föreläsningen hålls på engelska.
11.00
Kaffepaus
Block 2: Upplösning
11.30
Nya tillämpningar för mikrovågsnedbrytning
Det är enklare än att koka kaffe! På bara 10 minuter
inklusive kylning, löser Discover SP-D upp provet som
då är redo för analys. Utan verktyg förseglas tryckkärlet
enkelt med ett fingertryck.
Mikrovågsuppslutning i MARS 6
Mars 6 nya ”One-Touch”-applikation gör mikrovågsnedbrytning enkel att utföra med ett enkelt knapptryck
på den inbyggda pekskärmen. Bakom denna innovation
finns 30 års erfarenhet av metoder inom mikrovågsnedbrytningsteknik.
Axel Schöner, CEM. Föreläsningen hålls på engelska.
13.00
Lunch
Block 3: Praktiska övningar
14.00
Praktisk användning av utrustningen
Visar hur man krossar och löser upp dina prover.
16.00
Dagen avslutas
d
tbil
Gratis u
ium!
minar
ningsse
Arrangör: Retsch
Retsch är den ledande leverantören av lösningar
inom området för provberedning för analys och
karakterisering av fasta material.
Från skapandet av ett representativt urval till
skonsam krossning samt noggrann och reproducerbar
siktanalys – Retsch´s enheter är till för materialförberedelse för laboratorieanalys och står för pålitlighet,
korrekta resultat och hållbarhet.
Utifrån den grekiska filosofen Aristoteles kunskap,
”Det hela är mer än summan av dess delar”, utvecklade
Retsch enheter vars kvalitetskomponenter är utformade
så att resultatet ger reproducerbara resultat samt gör
dem lätta och bekväma att använda.
Utbudet består av krossar, kvarnar, provavdelare och
siktar från optiska enheter till partikelmätning.
Retsch erbjuder:
•
•
•
Förstklassig produktkvalitet
Omfattande applikationssupport
Ett omfattande försäljnings- och servicenät
Ytterligare information på www.ninolab.se
sch
Ret ister
!
T
E
w
NYH kvarn T
lon
Cyk
AB Ninolab
Instumentvägen 4
Box 137
194 22 Upplands Väsby
Telefon: 08-590 962 00
Fax: 08-590 962 10
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.ninolab.se
Arrangör: CEM
CEM är en marknadsledare inom mikrovågstekniksanalys som utvecklar, producerar och distribuerar, över hela
världen sedan tre årtionden, nya innovativa analyssystem
för de mest skilda tillämpningarna.
De nya mikrovågsnedbrytningsenheterna
MARS 6 och Discover SP-D.
Mikrovågsugnens laboratoriesystem MARS 6 och
Discover SP-D är enkel att använda och har utvecklats
för extremt hög provkapacitet i grundämnesanalys.
I kombination med den nya teknikens reaktionsbehållare,
kan fullständiga och reproducerbara uppslutningar
förverkligas. Därför används MARS 6 och Discover SP-D
specifikt för syraupplösning av följande provtyper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Växtprover
Djurvävnad
Fisk, skaldjur och marina prover
Sediment, jord och slam
Avloppsvatten
Mat
Gödsel
Näringsämnen
Blod, hår, serum och urin
Mineraler och malmer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiva farmaceutiska substanser
Färgämnen
Asfalt, hartser och bindemedel
Plast och olja
Tandlegeringar
Eldfasta oorganiska material
Karbider, nitrider och oxider
Keramik och stål
Mineralprover
Katalysatorer och många fler…
Ytterligare information på www.ninolab.se
NYH
min ET! Upp
ute
r ink slutnin
g
lusi
ve k på 10
ylni
ng!
AB Ninolab
Instumentvägen 4
Box 137
194 22 Upplands Väsby
Telefon: 08-590 962 00
Fax: 08-590 962 10
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.ninolab.se
Arrangör: Ninolab
Företaget grundades 1965 av Erik Nilsson och
Ingemar Nordin. Företaget har varit ett privatägt familjeföretag sedan starten.
Vår affärsidé är att utrusta svenska och danska laboratorier
med apparatur och instrument av högsta kvalitet samt att
tillhandahålla service i egen regi på levererad utrustning.
Vi skall även med ingående kunskaper om produkterna
samt deras användningsområden bidra med den bästa
lösningen för våra kunder.
Vårt huvudkontor ligger i Upplands Väsby norr om
Stockholm. Vi har även ett regionkontor i Kungsbacka
samt ett i Malmö/Lund regionen.
Det danska kontoret finns utanför Köpenhamn.
På Ninolab fokuserar vi på hög kvalitet och vi sätter alltid
dina behov först. Vi hjälper dig att skräddarsy en lösning
för både enskilda produkter och hela system.
Våra kvalitetsmål är att ge en korrekt monterad produkt
med rätt funktioner på avtalad tid och inte minst till rätt pris.
På Ninolab är vi mycket medvetna om vårt ansvar sträcker
sig längre än leveransen av själva produkten .
Vi har kvalificerade och engagerade medarbetare, och våra
produktspecialister finns tillgängliga för frågor om program
och stöd i allmänhet och vår serviceavdelning erbjuder alla
typer av tjänster för dina produkter.
Huvudkontoret i Upplands Väsby
Vi har ett starkt miljötänk och hela vårt agerande
präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så
att vi, våra leverantörer och kunder minimerar
påverkan på miljön.
Kontakta oss om du vill veta mer om hur bra produkter
blir ännu bättre med rätt leverantör!
Vi är specialister inom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Värme, kyla & klimatkontroll
Diskning & sterilisering
Vägning, provberedning & kontroll
Vatten, luftrening & renrum
Bioteknik
Service
Inredning
Projektering
Helhetslösningar
Finansiering
AB Ninolab
Instumentvägen 4
Box 137
194 22 Upplands Väsby
Telefon: 08-590 962 00
Fax: 08-590 962 10
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.ninolab.se
Ninol
ab labor Din leveran
atorie
utrus tör av
tning
Anmälan
Ni kan anmäla er per fax:
Ninolab: 08-590 962 10
Ni kan även anmäla er via mail:
[email protected]
Jag vill registrera mig på gratisseminariet
”Provberedning av fasta material - Från malning till klar lösning”
q 17/3-2015 Lund
18/3-2015
Kungsbacka
q
Efter registreringen får du en bekräftelse på e-mail med vägbeskrivning
och karta
q
Tyvärr kan jag inte delta men vill gärna bli kontaktad av
någon gällande:
Minskning och homogenisering (RETSCH)
q
Mikrovågsnedbrytning (CEM)
q
Namn..............................................................................................................................
Företag............................................................................................................................
Avdelning......................................................................................................................
Gata.................................................................................................................................
Postadress......................................................................................................................
Telefon.............................................................................................................................
Fax....................................................................................................................................
Mail..................................................................................................................................
Branch.............................................................................................................................