Oklar, solid fokalitet i icke-cirrotisk CEUS vid Hemangiom MR FNH

Oklar, solid fokalitet i icke-cirrotisk
lever (= fynd vid ”initial undersökning”)
Icke
hypervaskulär
CEUS
Oklar
Oklar
diagnos
Hypervaskulär
Om initial
undersökning talar för
sannolik FNH/adenom
CEUS
vid
oklart fynd vid
initial undersökning
Leverabscess
MR
Diagnosen
klar behandla
Oklar/susp
FNH,
adenom
Leverbiopsi*
med leverspecifik
kontrast (Multihance)
från fokalitet och
omgivande lever
Hemangiom
Diagnosen klar avskriv
Metastas
MR
Fokal
steatos
Angiomyolipom
Handlägg enligt PM
Adenom
Diagnosen klar –
avskriv. Ny kontroll
endast om symtom.
med leverspecifik
kontrast
(Multihance)
Oklar/susp
adenom, HCC
FNH
Leverbiopsi*
Diagnosen klar
– avskriv. Ny
kontroll endast
om symtom.
FNH
från fokalitet och
omgivande lever
Uppföljning med MR
(6+12 mån)
Oklar
* Beslut om leverbiopsi tas på leverkonferens