Rörelseapparaten Uppgift Klar

Rörelseapparaten
Uppgift
Läs om skelettet HÄR.
Vilka uppgifter har skelettet?
Finns det olika sorters ben?
Hur är skelettet uppbyggt?
Vad är en led och varför har vi dem?
Läs om musklerna HÄR.
Vilka uppgifter har musklerna?
Finns det olika sorters muskler?
Hur är en muskel uppbyggd?
Vad är senor och vad gör de?
Tillsammans med en kompis:
Hur arbetar muskler och skelett tillsammans för att vi
ska kunna röra på oss?
Klar