sid 4-45 Mar 2015 stommar klar.fm

S 2015-3
15-08-03
Marbodal och Marbodal +
PRODUKTÖVERSIKT
Mått & fakta
Prisgrupp tät lucka Lucknamn
Material i lucka
1
Arkitekt vit
Målad MFC
1
Vinga kritvit matt
MFC
2
Aspekt vit
Målad MDF
2A
Vinga mörkgrå
MFC
2A
Strimma ek
MFC
3
Arkitekt Plus vit
Målad MDF
3
Aspekt kritvit
Målad MDF
3
Form vit
Målad MDF
3
Öland vit
Målad MDF
3
Strimma ljus
MFC
3
Ljusterö
HPL
3A
Strimma mörk
MFC
4
Arkitekt plus canvas
Målad MDF
4
Arkitekt plus kritvit
Målad MDF
4
Arkitekt plus lingrön
Målad MDF
4
Arkitekt plus ljusgrå
Målad MDF
4
Form kritvit
Målad MDF
4
Form ljugrå
Målad MDF
4
Vollo vit
Folierad MDF
4
Ekerö vit
Målad MDF
4
Åkerö vit
Målad MDF
4A
Torö vit matt - ek
HPL/ trä
5
Lindö vit
Målad MDF
5
Åkerö canvas
Målad MDF
5
Åkerö ljusgrå
Målad MDF
5
Brickö
Målad MDF
5A
Form ek
Massivträ o fanér
5A
Torö ek
Fanér
6
Lindö canvas
Målad MDF
6
Lindö creme
Målad MDF
6
Lindö kritvit
Målad MDF
6
Lindö ljusgrå
Målad MDF
6
Lindö lingrön
Målad MDF
6A
Torö ek mörkgrå
Fanér
6A
Torö ek svartbets
Fanér
7
Form ek kritvit
Massivträ o fanér
7A
Lindö ek
Massivträ
A7
Öresund
Målad MDF
8
Lindö ek kritvit
Massivträ
8A
Lindö ek mörkgrå
Massivträ
8A
Ekerö björk
Massivträ
8A
Ekerö ek
Massivträ
8A
Ekerö svartbets
Massivträ
Alla luckor kan beställas med vit stomframkant (01)
Prisgrupp
dekorskåp
utan lucka
A
B
B
B
B
B
C
C
C
F
F
D
E
E
E
E
Kulör
Målad vit
Målad creme
Målad canvas
Målad kritvit
Målad lingrön
Målad ljusgrå
FMFC kritvit matt
MFC mörkgrå
MFC ljus struktur
MFC mörk struktur
MFC ek strtuktur
Ek faner
Björk faner
Ek faner svartbets
Ek faner kritvit
Ek faner mörkgrå
Färganpassad
stomme
42
45
48
49
91
57
50
90
83
84
86
81
82
56
88
89
Stomframkant
Framkant
Framkant
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Mörkgrå
30
Ek
27
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Mörkgrå
30
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Ek
27
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Ek
27
Ek
27
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Vit
01
Mörkgrå
30
Svartbets
31
Vit
01
Ek
27
Vit
01
Vit
01
Mörkgrå
30
Björk
32
Ek
27
Svartbets
31
Prisgrupp front
till sockellåda
och sockel till
utdragbar
arbetsbänk
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E
F
G
H
H
H
Utförandekod
Tät lucka
081
084
083
222
220
012
208
056
203
217
235
218
079
140
237
212
143
139
049
064
240
229
016
239
074
245
209
228
095
021
151
227
244
231
241
238
216
086
233
234
211
210
219
Hel
Hel
Hel
Hel
Delad
Delad
Hel
Delad
Delad
Delad
Hel
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Hel
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Delad
Kulör
Variantkod
Rostfri look
MFC vit
Målad vit
Målad kritvit
Målad canvas
Målad creme
Målad lingrön
Målad ljusgrå
FMFC kritvit matt
MFC mörkgrå
MFC ljus struktur
MFC mörk struktur
MFC ek strtuktur
Vit folie
Ek faner
Ek faner kritvit
Björk faner
Ek faner svartbets
Ek faner mörkgrå
Hel/delad lucka på
högskåp
Aluvitrin med
rökfärgat glas
används till:
Vinga kritvit matt
Strimma mörk
Strimma ljus
Arkitekt vit
Vinga mörkgrå
Ljusterö
Strimma ek
Form ek vitrin
används till:
Torö vit matt- ek
Torö ek
101
142
144
149
148
145
191
157
150
190
183
184
186
L12
181
188
182
156
189
Prisgrupp vitrin
0
2
3
3
B3
C3
4
4
4
4
A4
A4
B4
C4
D4
5
A5
B5
B5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
D5
6
6
B6
B6
B6
B6
B6
7
A7
B7
8
8
A8
A8
B8
Prisgrupp
vitriner med
kryss-spröjs
A
B
B
C
D
D
E
F
F
F
F
F
G
H
H
H
H
H
Lucknamn
Aluvitrin med rökfärgat glas
Aspekt vit
Arkitekt Plus vit
Form vit
Öland vit
Aspekt kritvit
Arkitekt plus canvas
Arkitekt plus kritvit
Arkitekt plus lingrön
Arkitekt plus ljusgrå
Form kritvit
Form ljugrå
Åkerö vit
Ekerö vit
Vollo vit
Form ek
Lindö vit
Åkerö canvas
Åkerö ljusgrå
Lindö vit
Lindö canvas
Lindö creme
Lindö kritvit
Lindö ljusgrå
Lindö lingrön
Brickö
Torö ek mörkgrå
Torö ek svartbets
Lindö canvas
Lindö creme
Lindö kritvit
Lindö ljusgrå
Lindö lingrön
Lindö ek
Öresund
Form ek kritvit
Ekerö björk
Ekerö svartbets
Lindö ek kritvit
Lindö ek mörkgrå
Ekerö ek
Lucknamn
Form vit
Form kritvit
Form ljusgrå
Form vit
Form kritvit
Form ljusgrå
Lindö vit
Lindö canvas
Lindö creme
Lindö kritvit
Lindö ljusgrå
Lindö lingrön
Lindö vit
Lindö canvas
Lindö creme
Lindö kritvit
Lindö ljusgrå
Lindö lingrön
Utförandekoder
Vitrin med
Vitrin med
rökfärgat
klart glas
glas
119
783
012
056
208
079
140
237
212
143
139
964
049
209
245
231
241
086
238
211
219
210
Utförandekoder
Lucka med
Lucka med
kryss-spröjs kryss-spröjs
klarglas/
klarglas/tät
klarglas
G33
G31
G32
T33
T31
T32
G25
G26
G27
G28
G29
G34
T25
T26
T27
T28
T29
T34
Vitrin med
frostat glas
883
912
956
808
979
940
937
812
943
839
064
949
909
945
831
841
986
838
911
919
910
Vitrin med
spröjs/
klarglas
703
740
716
739
774
795
721
751
727
744
616
733
734
-
Dekorskåp till vitrin
FärgFärganpassad
anpassad
stomme
stomme
Vit
Kritvit
Ljusgrå
Vit
Kritvit
Ljusgrå
Vit
Canvas
Creme
Kritvit
Ljusgrå
Lingrön
Vit
Canvas
Creme
Kritvit
Ljusgrå
Lingrön
42
49
57
42
49
57
42
48
45
49
57
91
42
48
45
49
57
91
Lucka med
flätad
fyllning
F16
F95
F21
F51
F27
F44
-
Dekorskåp till vitrin
Färganpassad
Färganpassad
stomme
stomme
Vit
Vit
Vit
Vit
Kritvit
Canvas
Kritvit
Lingrön
Ljusgrå
Kritvit
Ljusgrå
Vit
Vit
Vit
Ek
Vit
Canvas
Ljusgrå
Vit
Canvas
Creme
Kritvit
Ljusgrå
Lingrön
Vit
Ek mörkgrå
Ek svartbets
Canvas
Creme
Kritvit
Ljusgrå
Lingrön
Ek
Vit
Ek kritvit
Björk
Ek svartbets
Ek kritvit
Ek mörkgrå
Vit
42
42
42
42
49
48
49
91
57
49
57
42
42
42
81
42
48
57
42
48
45
49
57
91
42
89
56
48
45
49
57
91
81
42
88
82
56
88
89
42
Marbodal +
Prisgrupp tät lucka Beskrivning/Lucka
0
0
0
0
0
0
0
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
Prisgrupp
vitrinlucka
0
0
0
0
0
0
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
Prisgrupp vitrin
A
B
B
C
D
D
E
F
F
F
F
F
G
H
H
H
H
H
Utförandekod/
lucka
Inga målade detaljer
Vit, målade detaljer
Creme, målade detaljer
Ljusgrå, målade detaljer
Kritvit, målade detaljer
Canvas, målade detaljer
Lingrön, målade detaljer
Arkitekt Plus vit
012
Form vit
056
Arkitekt Plus kritvit
140
Arkitekt Plus canvas
079
Arkitekt Plus ljusgrå
212
Arkitekt Plus lingrön
237
Form kritvit
143
Form ljusgrå
139
Åkerö vit
740
Lindö vit
016
Åkerö canvas
239
Åkerö ljusgrå
074
Lindö creme
021
Lindö kritvit
151
Lindö canvas
095
Lindö ljusgrå
227
Lindö lingrön
244
Beskrivning/Lucka
Vit målad stomme
Creme målad stomme
Canvas målad stomme
Kritvit målad stomme
Ljusgrå målad stomme
Lingrön målad stomme
Arkitekt Plus vit
Form vit
Arkitekt Plus kritvit
Arkitekt Plus canvas
Arkitekt Plus ljusgrå
Arkitekt Plus lingrön
Form kritvit
Form ljusgrå
Åkerö vit
Lindö vit
Åkerö canvas
Åkerö ljusgrå
Lindö creme spröjs
Lindö canvas spröjs
Lindö kritvit spröjs
Lindö ljusgrå spröjs
Lindö lingrön spröjs
Lucknamn
Form vit
Form kritvit
Form ljusgrå
Form vit
Form kritvit
Form ljusgrå
Lindö vit
Lindö canvas
Lindö creme
Lindö kritvit
Lindö ljusgrå
Lindö lingrön
Lindö vit
Lindö canvas
Lindö creme
Lindö kritvit
Lindö ljusgrå
Lindö lingrön
Utförandekod
stomme/detaljer
01*
*Endast skåp 2511, 7521 och 8521 samt skåp över kyl.
23
17
18
21
33
34
23
23
21
33
18
34
21
18
23
23
33
18
17
21
33
18
34
Utförandekod
Utförandekod
vitrin med klart vitrin med
glas
frostat glas
012
912
056
956
140
940
079
979
212
812
237
937
143
943
139
839
-
Utförandekod vitrin
med spröjs och
klarglas
740
716
739
774
721
795
751
727
744
Utförandekod
vitrin med
kryss-spröjs
klarglas/
klarglas
G33
G31
G32
G25
G26
G27
G28
G29
G34
-
Kulör stomme
Utförandekod
vitrin med
kryss-spröjs
klarglas/tät
T33
T31
T32
T25
T26
T27
T28
T29
T34
Vit
Kritvit
Ljusgrå
Vit
Kritvit
Ljusgrå
Vit
Canvas
Creme
Kritvit
Ljusgrå
Lingrön
Vit
Canvas
Creme
Kritvit
Ljusgrå
Lingrön
Kulör stomme
Vit
Creme
Canvas
Kritvit
Ljusgrå
Lingrön
Vit
Vit
Kritvit
Canvas
Ljusgrå
Lingrön
Kritvit
Ljusgrå
Vit
Vit
Canvas
Ljusgrå
Creme
Canvas
Kritvit
Ljusgrå
Lingrön
Utförandekod
stomme
42
45
48
49
57
91
42
42
49
48
57
91
49
57
42
42
48
57
45
48
49
57
91
Utförandekod
stomme
42
49
57
42
49
57
42
48
45
49
57
91
42
48
45
49
57
91
Innehållsförteckning
Accessoarer, redskapsstång krom
Artikelnummerbeskrivning
Baldakin
Tillval, bearbetning av baldakin
Belysning
Beskrivning av artikelnummer
Blandare
Blocklimmad skärbräda
Bänkskåp Höjd 870mm inkl. sockel, djup 565mm
Bänkskåp udda höjder och djup
Bättringsfärg, bets
93
161
89-91
91
99-100
125
71-76
64
5-8
4
101
Rostfria bänkskivor
64-67
Rostfria bänkskivor - skärningstyper
68-70
Rostfria stänkskydd
67
Rostfria täcksidor/stödsidor
68
Ryggar
87-88
Servicesortiment, K82
105
Servicesortiment, SIS 70
105
Skåp ör barnstugor
Skåp över kyl/frys i olika höjder
Sockeltillbehör
Sockellåda, Höjd 166 mm
26-27
11-12
86
8
Dekorlist, krönlist, kakellist, dekorpelare
83-84
Socklar
Dekorsidor bänkskåp, väggskåp, högskåp
79-82
Soundunit
Dekorskåp med kryss-spröjs
25-26
Spotlightskivor
Dekorskåp med vitrinluckor
24-25
Stänkskydd i glas
Dekorskåp utan luckor
22-24
Takanslutning
82-83
Diskbänkar Franke Delux 30 mm
39-42
Tandembox Inredning, skåpsdjup 565mm
94-95
Diskbänkar Franke Delux 40 mm
42
Tandembox Inredning, skåpsdjup 665mm
95-96
Diskbänkar - tillbehör
42
Tandembox Lådsystem, skåpsdjup 330mm
93
10-11
Tandembox Lådsystem, skåpsdjup 565mm
93-94
Ekonomigarderob med sidor till golv
27
Tandembox Lådsystem, skåpsdjup 665mm
95
Elfronter
27
Trådbackar, gallerhyllor mm
97
Flyttbara högskåp med sidor till golv. Höjd 2062 mm
22
Utdragbar arbetsbänk med uppfällbar skiva
Flyttbara högskåp med sidor till golv. Höjd 2222mm
22
Vaskar, Amaltia
Diskmaskinspelare
Fronter till hörnbänk- och hörnväggskåp
Gångjärn, borrmall, lås mm
Handtag, knoppar och grepplister
86-87
Vaskar, Astracast
101-102
Vaskar, Blanco
77-78
Vaskar, Franke
85
103
92
103
27-28
32
29-30
37
31
Hjul till köksö
100
Vaskar, Ifö
36-37
Hyllor till bänk-, vägg och högskåp
101
Vaskar, Intra
33-36
Högskåp/Hyllskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel
Högskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel
22
13-17
Vaskar i komposit
Vaskar Purus
38
38-39
Högskåp L-höjd 141,4 cm inkl. sockel
13
Vaskar, Omnia Pro
29
Högskåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel
17-21
Vattenlås
29
Inredning och tillbehör
97-99
Ventilationsgaller
Jalusiskåp
9
Väggförvaringssystem
100
103-104
Kit för handtagslös lucköppning
92
Väggskåp F-höjd, 960 mm
10
Klädkammarhyllor
82
Väggskåp K-höjd 704 mm
8-9
Kompaktlaminat
Kompaktlaminat - kanter
Kompaktlaminat - skärningstyper
49-51
51
53-56
Väggskåp med viklucka K-höjd 704 mm
Väggskåp S-höjd, 864 mm
Väggskåp udda höjder
9
9
10
Kompletteringsskåp/toppskåp Höjd 256 mm, Djup 565 mm
10
Konfektionerade hyllor, tjocklek 25 mm
82
Marbodal Plus:
Kylöverdelar för Side-by-side kyl/frys, F-höjd
13
Bänkskåp Höjd 870mm inkl. sockel, djup 565mm
112-113
Kylöverdelar för Side-by-side kyl/frys, K-höjd
12
Dekorsidor bänkskåp, väggskåp, högskåp
119-120
Kylöverdelar för Side-by-side kyl/frys, S-höjd
12
Dekorskåp med kryss-spröjs
Laminatbelagda bänkskivor
43-45
Dekorskåp med vitrinluckor
113
Laminatbelagda bänkskivor - bakkantslister
51-52
Gångjärn
120
Laminatbelagda bänkskivor - kantlister
48-49
Högskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel
114
52
Högskåp L-höjd 141,4 cm inkl. sockel
114
Laminatbelagda bänkskivor - skärningstyper
53-56
Högskåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel
114-115
Laminatbelagda bänkskivor - tillbehör
56-57
Inredning och tillbehör
Laminatbelagda bänkskivor - sidoavslutningslister
113
117
Laminatbelagda stänkskydd
46
Inredning i ek till trälådor
121
Laminatsortiment - maxlängd
47
Lucksatser
122
Lucksatser
106-110
Lådkassett till väggskåp för placering på bänkskiva
Massiva trälamellbänkskivor
58-60
Målade dekortillbehör
Massiva trälamellbänkskivor - skärningstyper
61-63
Måttinformation
114
117-119
124
Metabox inredning
93
Presentation Plus
111
Metabox, Lådsystem
93
Skåp över kyl/frys F-höjd
116
97
Skåp över kyl/frys K-höjd
115
123
Skåp över kyl/frys S-höjd
115-116
Motordrivna lådor
Måttinformation
Nedfällbart bord
Passbitar
28
88-89
Trälådor i ek
120
Verktyg
121
3
Bänkskåp udda höjder och djup Skåpstommar av vit MFC.
Bänkskåp udda höjder och djup Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Bänkskåp L-höjd
med 1 hylla
Höjd 742mm inkl.
sockel,
Djup 565mm
1010 040 40 cm
1010 050 50 cm
1010 060 60 cm
1568 040 40 cm
Lådfack L-höjd
med 3 lådor. Låda
Tandembox
Höjd 742mm inkl.
1568 060 60 cm
sockel, Djup 565mm
Lådfack L-höjd
med 3 lådor.
Lådmattor i alla tre
lådorna. Låda
Tandembox Höjd
742mm inkl. sockel,
Djup 565mm
1569 040 40 cm
1569 060 60 cm
15 0402
15 0403
15 0420
16 0741
16 0741
16 0739
16 0743
16 0743
16 0759
16 0741
16 0741
16 0739
16 0743
16 0743
16 0759
1564 040 40 cm
16 0751
1564 060 60 cm
16 0753
1565 040 40 cm
Lådfack L-höjd
med 2 lådor.
1565 060 60 cm
Lådmattor i båda
lådorna.
Låda Tandembox
Höjd 742mm inkl.
sockel, Djup 565mm
16 0751
Lådfack L-höjd
med 2 lådor.
Låda Tandembox
Höjd 742mm inkl.
sockel,
Djup 565mm
16 0753
Diskbänkskåp
1007 060 60 cm 15 0480
med plåtbelagd
16 0402
botten, höjd 612 mm 1007 080 80 cm*) 15 0628
inkl. sockel.
16 0408
För porslinsvask.
Täckfront 16 0402
beställs separat till
60-bredd och
16 0408 till 80-bredd
*)Parluckor
Underskåp/
kompletteringsskåp
Höjd 256 mm
(422mm inkl. sockel),
Djup 565mm
Låda Metabox.
Kan användas som
britsskåp eller
sättas under högskåp.
Bygger tillsammans
med K-höga högskåp
2374 mm inkl. sockel.
Dvs. F-höjd
Finns ej till Öresund
4
1031 040 40 cm
16 0455
1031 050 50 cm
16 0456
1031 060 60 cm
16 0457
1031 080 80 cm
16 0458
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Underskåp/
kompletteringsskåp
Höjd 256 mm
(422mm inkl. sockel),
djup 565mm
Låda Tandembox.
Kan användas som
britsskåp eller
sättas under högskåp.
Bygger tillsammans
med K-höga högskåp
2374 mm inkl. sockel.
Dvs. F-höjd
1533 040 40 cm
16 0760
1533 050 50 cm
16 0761
1533 060 60 cm
16 0762
1533 080 80 cm
16 0763
Underskåp/
kompletteringsskåp
inkl lådmatta.
Höjd 256 mm
(422mm inkl. sockel),
djup 565mm
Låda Tandembox.
Kan användas som
britsskåp eller
sättas under högskåp.
Bygger tillsammans
med K-höga högskåp
2374 mm inkl. sockel.
Dvs. F-höjd
1534 040 40 cm
16 0760
1534 050 50 cm
16 0761
1534 060 60 cm
16 0762
1534 080 80 cm
16 0763
2664 040 40 cm
Bänkskåp
med 1liten och
2 stora lådor. Låda
2664 050 50 cm
Tandembox. Höjd 870
mm inkl. sockel.
2664 060 60 cm
Djup 665 mm
16 0741
16 0751
2664 080 80 cm
16 0744
16 0754
16 0742
16 0752
16 0743
16 0753
2664 100 100 cm 16 0777
16 0778
Bänkskåp
med 1liten och
2 stora lådor.
Lådmattor i alla tre
lådorna.
Låda Tandembox.
Höjd 870 mm inkl.
sockel.
Djup 665 mm
2665 040 40 cm
16 0741
16 0751
2665 050 50 cm
16 0742
16 0752
2665 060 60 cm
16 0743
16 0753
2665 080 80 cm
16 0744
16 0754
2665 100 100 cm 16 0777
16 0778
2668 040 40 cm
16 0735
2668 050 50 cm
16 0736
2668 060 60 cm
16 0737
2669 040 40 cm
Lådfack
med 3 små och
2669 050 50 cm
1 stor låda. Inkl.
2669 060 60 cm
säkerhetsspärr och
besticklåda i översta
lådan samt lådmattor
till övriga 3 lådor.
Låda Tandembox.
Höjd 870 mm inkl.
sockel. Djup 665 mm
16 0735
Lådfack
med 3 små och
1 stor låda.
Låda Tandembox.
Höjd 870 mm inkl.
sockel.
Djup 665 mm
16 0736
16 0737
Bänkskåp Höjd 870mm inkl. sockel, djup
565mm Skåpstommar av vit MFC.
Bänkskåp Höjd 870mm inkl. sockel, djup
565mm Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
Handduksskåp
med hängare
2091 020
20 cm
15 0461
2092 020
Bänkskåp
med sidohängt
silverfärgat utdragbart inrede med
soft-stop-funktion,
3 st hyllor. Ange
vänster eller höger
utförande
20 cm
Brickfack
utan inrede
2090 020
20 cm
15 0461
Bänkskåp
utan inrede.
*)Parluckor
2050 030
30 cm
15 0462
2050 040
40 cm
15 0464
2050 050
50 cm
15 0467
2050 060
60 cm
15 0469
Bänkskåp
med 2 hyllor.
*)Parluckor
15 0629
2050 080
80 cm*) 15 0465
2050 100
100 cm*) 15 0468
2120 030
30 cm
15 0462
2120 040
40 cm
15 0464
2120 050
50 cm
15 0467
2120 060
60 cm
15 0469
2120 080
80 cm*) 15 0465
2120 100
100 cm*) 15 0468
Diskbänkskåp
med plåtbelagd
botten.
Tätningsset
(36 7070) beställs
separat.
*)Parluckor
2021 060
60 cm
2021 070
70 cm*) 2x
15 0438
15 0469
2021 080
80 cm*) 15 0465
2021 100
100 cm*) 15 0468
Diskbänkskåp
med delad botten
och hel täckplåt.
1 barnsäkerhetsspärr per lucka.
Tätningsset
(36 7070) beställs
separat.
*)Parluckor
2024 060
60 cm
2024 070
70 cm*) 2x
15 0438
Diskbänkskåp
med plåtbelagd
botten och källsortering med fullutdrag.
Tätningsset
(36 7070) beställs
separat.
*)Parluckor
2027 060
60 cm
2027 070
70 cm*) 2x
15 0438
2027 080
80 cm*) 15 0465
2027 100
100 cm*) 15 0468
15 0469
2024 080
80 cm*) 15 0465
2024 100
100 cm*) 15 0468
15 0469
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
Diskbänkskåp
med delad botten,
sidohängd källsortering med
fullutdrag och hel
täckplåt.
1barnsäkerhetsspärr per lucka.
Tätningsset
(36 7070) beställs
separat.
*)Parluckor
2026 060
60 cm
15 0469
2026 070
70 cm*) 2x
15 0438
2026 080
80 cm*) 15 0465
2026 100
100 cm*) 15 0468
Diskbänkskåp
med källsortering
och plåtbelagd
botten.
Tätningsset
(36 7070) beställs
separat.
2025 060
60 cm
16 0402
16 0775
2025 080
80 cm
16 0408
16 0776
Diskbänkskåp
med fast front och
en hylla.
*)Parluckor
2015 060
60 cm
16 0402
15 0420
2012 060
60 cm*
16 0402
15 0413
2015 080
80 cm*
16 0408
2st
15 0402
2043 120(1) 120 cm
15 0469
Hörndiskbänkskåp
med plåtbelagd
botten. Bilden visar
högerskåp. Till
stomme utan lucka
ingår front i
utförande vit MFC.
Önskas annat
utförande beställ
art.nr 37 1101 till
120cm-skåp eller
37 1105 till 140cmskåp. Tätningsset
(36 7070) beställs
separat.Skåpet är
1000mm men
förskjuts 200mm
resp. 400mm från
vägg.
*)Parluckor
Vänster
Hörndiskbänkskåp
med plåtbelagd
botten och 1 barnsäkerhetsspärr per
lucka. Bilden visar
högerskåp.
Till stomme utan
lucka ingår front i
utförande vit MFC.
Önskas annat
utförande beställ
art.nr 37 1101 till
120cm-skåp eller
37 1105 till 140cmskåp Tätningsset
(36 7070) beställs
separat. Skåpet är
1000mm men förskjuts 200mm resp.
400mm från vägg.
*)Parluckor
Vänster
Höger
2043 120(2) 120 cm
15 0469
Vänster
2043 140(1) 140 cm*) 15 0465
Höger
2043 140(2) 140 cm*) 15 0465
2044 120(1) 120 cm
15 0469
Höger
2044 120(2) 120 cm
15 0469
Vänster
2044 140(1) 140 cm*) 15 0465
Höger
2044 140(2) 140 cm*) 15 0465
5
Bänkskåp Höjd 870mm inkl. sockel, djup
565mm Skåpstommar av vit MFC.
Bänkskåp Höjd 870mm inkl. sockel, djup
565mm Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
Hörndiskbänkskåp
med plåtbelagd
botten, sidohängd
källsortering med
fullutdrag och
1 barnsäkerhetsspärr per lucka.
Bilden visar högerskåp. Till stomme
utan lucka ingår
front i utförande vit
MFC. Önskas
annat utförande
beställ art.nr
37 1101 till 120cmskåp eller
37 1105 till 140cmskåp. Tätningsset
(36 7070) beställs
separat.Skåpet är
1000mm men
förskjuts 200mm
resp. 400mm från
vägg.
*)Parluckor
Vänster
2045 120(1) 120 cm
15 0469
Hörnbänkskåp
med 1 hylla,
levereras
komplett
monterat.
2086 090
Höger
2045 120(2) 120 cm
2045 140(1) 140 cm*) 15 0465
Höger
2045 140(2) 140 cm*) 15 0465
2087 090
BREDD
LUCKSATS NR
Bänkskåp
med låda, 1 hylla.
Låda Metabox.
Finns ej till
Öresund.
2121 040
40 cm
16 0441
15 0402
2121 050
50 cm
16 0442
15 0403
2121 060
60 cm
16 0443
15 0420
Bänkskåp
med låda och
invändiga lådor.
Låda Tandembox.
2551 040
40 cm
16 0741
15 0402
2551 050
50 cm
16 0742
15 0403
2551 060
60 cm
16 0743
15 0420
2553 040
Bänkskåp
med låda och
invändiga lådor.
2553 050
Lådmatta i översta
lådan.
2553 060
Låda Tandembox.
40 cm
16 0741
15 0402
50 cm
16 0742
15 0403
60 cm
16 0743
15 0420
2530 080
Bänkskåp
med 1 låda och en
hylla.
Låda tandembox.
80 cm
16 0744
2st
15 0402
Hörnbänkskåp
Arena Classic
vita karusell hyllor
med silvergrå
reling. Levereras
komplett
monterad. Maxbel
20kg/hylla.
2088 090
90x90
cm
2110 030(1) 30 cm
15 0462
90x90
cm
15 0455
15 0455
Bänkskåp
med invändiga
lådor.
Låda Metabox.
Bilden visar
vänsterskåp
Finns ej till
Öresund.
Vänster
Höger
2110 030(2) 30 cm
15 0462
Vänster
2110 040(1) 40 cm
15 0464
Höger
2110 040(2) 40 cm
15 0464
Vänster
90x90
cm
2110 050(1) 50 cm
15 0455
15 0467
Höger
2110 050(2) 50 cm
15 0467
Vänster
2110 060(1) 60 cm
15 0469
Höger
2083 090
Hörnkarusell
Diskus med
2 gummibelagda
hyllor.
Maxbel 25 kg/hylla.
Luckorna monteras i karusellen,
och följer med in i
skåpet när det
öppnas
90x90
cm
2190 040
40 cm
2191 040
Bänkskåp
med 2 höga lådor
och källsortering.
Lådmatta i nedersta
lådan.
6
BESTNR
Vänster
Hörnbänkskåp
med karusell
hyllor, levereras
komplett
monterat. Maxbel
15kg/hylla.
Bänkskåp
med 2 höga lådor
och källsortering
15 0469
BESKRIVNING
40 cm
15 0625
2110 060(2) 60 cm
15 0469
Bänkskåp
med invändiga
lådor.
Låda Tandembox.
2550 040
40 cm
15 0464
2550 050
50 cm
15 0467
2550 060
60 cm
15 0469
Bänkskåp
med 2 invändiga
trälådor.
2511 040
40 cm
15 0464
2511 050
50 cm
15 0467
2511 060
60 cm
15 0469
Bänkskåp
med 1 liten och
2 stora lådor.
Låda Metabox.
Finns ej till
Öresund.
2134 040
40 cm
16 0441
16 0451
2134 050
50 cm
16 0442
16 0452
2134 060
60 cm
16 0443
16 0453
2134 080
80 cm
16 0444
16 0454
16 0764
16 0739
16 0764
16 0739
Bänkskåp Höjd 870mm inkl. sockel, djup
565mm Skåpstommar av vit MFC.
Bänkskåp Höjd 870mm inkl. sockel, djup
565mm Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
Bänkskåp
med 1 liten och
2 stora lådor.
Låda Tandembox.
2564 040
40 cm
16 0741
16 0751
2564 050
50 cm
16 0742
16 0752
2564 060
60 cm
16 0743
16 0753
2564 080
80 cm
16 0744
16 0754
2564 100
100 cm
16 0777
16 0778
2565 040
40 cm
16 0741
16 0751
2565 050
50 cm
16 0742
16 0752
2565 060
60 cm
16 0743
16 0753
2565 080
80 cm
16 0744
16 0754
2565 100
100 cm
16 0777
16 0778
Lådfack
med 3 små och
1 stor låda.
Låda Metabox.
Finns ej till
Öresund.
2138 030
30 cm
16 0652
2138 040
40 cm
16 0653
2138 050
50 cm
16 0654
2138 060
60 cm
16 0655
Lådfack
med 3 små och
1 stor låda.
Besticklåda och
barnsäkerhetsspärr i översta
lådan.
Låda Metabox.
Finns ej till
Öresund.
2139 030
30 cm
16 0652
2139 040
40 cm
16 0653
2139 050
50 cm
16 0654
2139 060
60 cm
16 0655
Lådfack
med 3 små och
1 stor låda.
Låda Tandembox.
2568 030
30 cm
16 0738
2568 040
40 cm
16 0735
2568 050
50 cm
16 0736
2568 060
60 cm
16 0737
2569 030
Lådfack
med 3 små och
2569 040
1 stor låda. Bestick- 2569 050
låda och barnsä2569 060
kerhetspärr i
översta lådan. Lådmatta i de tre
nedersta lådorna.
Låda Tandembox.
30 cm
16 0738
40 cm
16 0735
50 cm
16 0736
60 cm
16 0737
2570 040
40 cm
16 0611
16 0612
2570 050
50 cm
16 0613
16 0614
2570 060
60 cm
16 0704
16 0700
2570 080
80 cm
16 0705
16 0702
2570 100
100 cm
16 0706
16 0703
Bänkskåp
med 1 liten och
2 stora lådor.
Lådmattor i alla
lådor.
Låda Tandembox.
Bänkskåp
med 2 höga lådor.
Lådor tandembox.
Skåpet kan även
användas som
spishällskåp. Hällskydd beställs då
separat.
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
Bänkskåp
med 2 höga lådor.
Lådmattor i båda
lådorna.
Lådor tandembox.
Skåpet kan även
användas som
spishällskåp. Hällskydd beställs då
separat.
2572 040
40 cm
16 0611
16 0612
2572 050
50 cm
16 0613
16 0614
2572 060
60 cm
16 0704
16 0700
2572 080
80 cm
16 0705
16 0702
2572 100
100 cm
16 0706
16 0703
Diskbänkskåp
med 2 höga lådor.
Översta lådan har
urtag för avlopp.
Hel täckplåt i
botten. Låda
tandembox
2031 060
60 cm
16 0707
16 0700
2031 080
80 cm
16 0708
16 0702
Bänkskåp
med 2 höga lådor
och 1 invändig.
Låda tandembox
2571 060
60 cm
16 0707
16 0700
2571 080
80 cm
16 0708
16 0702
2571 100
100 cm
16 0709
16 0703
2573 060
Bänkskåp
med 2 höga lådor
och 1 invändig.
2573 080
Lådmattor i alla tre
lådorna.
2573 100
Låda tandembox
60 cm
16 0707
16 0700
80 cm
16 0708
16 0702
100 cm
16 0709
16 0703
Grytskåp
med
2 gallerhyllor.
2105 040
40 cm
15 0464
2105 050
50 cm
15 0467
2105 060
60 cm
15 0469
Hörnbänkskåp
med 1 hylla.
Bilden visar högerskåp. Till stomme
utan lucka ingår
front i utförande vit
MFC. Önskas
annat utförande
beställ art.nr
37 1100 till 110cmskåp eller
37 1101 till 120cmskåp. Skåpet är
1000mm men
förskjuts 100mm
resp. 200mm från
vägg.
*)Parluckor
Vänster
2063 100(1) 110 cm
15 0467
Höger
2063 100(2) 110 cm
15 0467
Vänster
2065 120(1) 120 cm*) 15 0469
Höger
2065 120(2) 120 cm*) 15 0469
7
Bänkskåp Höjd 870mm inkl. sockel, djup
565mm Skåpstommar av vit MFC.
Bänkskåp Höjd 870mm inkl. sockel, djup
565mm Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
Hörnbänkskåp
Le Mans med
2 utsvängbara
hyllor (1100 mm).
Maxbel 25kg/hylla.
Bilden visar högerskåp.
Till stomme utan
lucka ingår front i
utförande vit MFC.
Önskas annat
utförande beställ
art.nr 37 1100.
Karusell monteras
inte Skåpet är
1000mm men
förskjuts 100mm
från vägg.
Vänster
2075 110(1) 110 cm
15 0467
Hörnbänkskåp
med halvkarusell
(1100 mm). Maxbel
15 kg/hylla. Bilden
visar högerskåp.
Till stomme utan
lucka ingår front i
utförande vit MFC.
Önskas annat
utförande beställ
art.nr 37 1100.
Skåpet är 1000mm
men förskjuts
100mm från vägg.
Vänster
Bänkskåp
för spishäll med
2 gallerhyllor.
2104 060
Höger
2075 110(2) 110 cm
2076 110(1) 110 cm
BREDD
LUCKSATS NR
2140 060
Bänkskåp
för ugn, inbyggnadshöjd 584 mm.
Med utdragbar
gallerhylla.
60 cm
16 0401
2170 040
Bänkskåp
med strykbräda,
2 trådbackar. Utfällt
mått: 930 mm,
bredd 315 mm.
40 cm
16 0406
15 0402
Sneddat bänkskåp
med utdragbart
inrede, 2 hyllor 36°.
Bilden visar högerskåp
15 0467
Höger
2076 110(2) 110 cm
15 0467
15 0438
15 0438
Vänster
2221 030(1) 30 cm
15 0437
Höger
2221 030(2) 30 cm
15 0437
Sockellåda, Höjd 166 mm Skåpstommar av
vit MFC.
SKÅPTYP
60 cm
16 0402
15 0420
Bänkskåp
för spishäll med
2 stora lådor.
Låda Metabox.
Finns ej till
Öresund.
2136 060
60 cm
16 0402
16 0453
2136 080
80 cm
16 0783
16 0454
Bänkskåp
för spishäll med
hällskydd, 1 liten
och 2 stora lådor.
Låda
Tandembox.
2537 060
60 cm
16 0781
16 0753
2537 080
80 cm
16 0782
16 0754
Bänkskåp
med maskinlyft.
Max belastning
15 kg.
BESTNR
Sneddat bänkskåp Vänster
med 2 hyllor 36°. 2220 030(1) 30 cm
Bilden visar högerHöger
skåp
2220 030(2) 30 cm
2539 060
Bänkskåp
för spishäll med
hällskydd, 1 liten
2539 080
och 2 stora lådor.
Lådmattor in alla tre
lådorna.
Låda Tandembox.
8
15 0467
BESKRIVNING
60 cm
80 cm
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Sockellåda
Tandemboxlåda.
Handtag medföljer.
Lådans höjd 86mm
,djup 450mm.
Frontens höjd 150mm.
Välj utförande lika som
sockel till skåp.
1540 040 400
16 0413
1540 050 500
16 0414
1540 060 600
16 0415
1540 080 800
16 0416
Väggskåp K-höjd 704 mm Skåpstommar av
vit MFC.
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
Väggskåp K
med 2 hyllor.
*)Parluckor
4010 030
30 cm
15 0462
4010 040
40 cm
15 0464
4010 050
50 cm
15 0467
16 0781
16 0753
4010 060
60 cm
15 0469
4012 060
60 cm*) 15 0463
16 0782
16 0754
4010 070
70 cm*) 15 0423
4010 080
80 cm*) 15 0465
2160 040
40 cm
15 0464
2160 050
50 cm
15 0467
SKÅPTYP
Hörnväggskåp K
med 2 hyllor.
Bilden visar högerskåp.
Till stomme utan
lucka ingår front i
utförande vit MFC.
Önskas annat utförande beställ art.nr
37 1101.
Vänster
4020 080(1) 80 cm
15 0464
Höger
4020 080(2) 80 cm
15 0464
Väggskåp K-höjd 704 mm Skåpstommar av
vit MFC.
Väggskåp S-höjd, 864 mm Skåpstommar av
vit MFC.
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
Hörnväggskåp 45° 4040 060
K
med 2 hyllor.
Hörnväggskåp K
med 2 hyllor.
4045 070
BREDD
LUCKSATS NR
60x60
cm
15 0438
70x70
cm
4080 060
60 cm
4082 060
60 cm*) 15 0413
16 0407
Väggskåp K
för micro,
inbyggnadsmått
306 - 424 mm
4073 050
50 cm
15 0666
16 0780
4073 060
60 cm
15 0667
16 0407
Fläktskåp K
djup 93 mm
*)Parluckor
4061 060
60 cm
15 0420
16 0407
4062 060
60 cm*) 15 0413
16 0407
60 cm
15 0420
16 0407
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
Väggskåp för place- 4099 060 60 cm
ring på bänkskiva Khöjd
Höjd 1218mm, djup
330mm
Stommen levereras
som platt paket
(omonterad) i tre
delar Skåp, skenpar
(hö+vä) och kasett
med jalusidörr.
BREDD LUCKSATS NR
Väggskåp S
med 3 hyllor.
*)Parluckor
5010 030
30 cm
15 0442
5010 040
40 cm
15 0444
5010 050
50 cm
15 0447
5010 060
60 cm
15 0449
5012 060
60 cm*) 15 0445
5010 070
70 cm*) 15 0443
5010 080
80 cm*) 15 0446
Hörnväggskåp S
med 3 hyllor.
Bilden visar högerskåp.
Till stomme utan
lucka ingår front i
utförande vit MFC.
Önskas annat utförande beställ art.nr
37 1102.
Vänster
5020 080(1) 80 cm
15 0444
Höger
5020 080(2) 80 cm
15 0444
Hörnväggskåp 45° S 5040 060
med 3 hyllor.
60x60
cm
15 0435
Hörnväggskåp S
med 3 hyllor.
5045 070
70x70
cm
15 0648
5080 060
Väggskåp S
för fläkt med 2 hyllor.
*)Parluckor
5082 060
60 cm
15 0469
16 0403
Väggskåp S
för micro,
inbyggnadsmått
273-393 mm
5071 050
50 cm
15 0624
16 0780
5071 060
60 cm
15 0480
16 0407
Fläktskåp S
djup 93 mm
*)Parluckor
5061 060
60 cm
15 0469
16 0403
5062 060
60 cm*) 15 0463
16 0403
15 0641
60 cm*) 2x
15 0644
Jalusiskåp
SKÅPTYP
BESTNR
15 0647
Väggskåp K
för fläkt med
1 hylla.
*)Parluckor
4083 060
Fläktskåp K
1 hylla.
4084 060
Djup 93 mm Lucka/
luckor ej vändbara.
*)Parluckor
BESKRIVNING
LUCKSATS NR
60 cm*) 15 0463
16 0403
-
5083 060
Fläktskåp S
2 hyllor.
5084 060
Djup 93 mm Lucka/
luckor ej vändbara
*)Parluckor
60 cm
15 0642
60 cm*) 2x
15 0645
Väggskåp med viklucka K-höjd 704 mm
Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Väggskåp K
med 2 hyllor och
viklucka.
4074 060 60 cm
15 0631
4074 080 80 cm
15 0632
9
Väggskåp F-höjd, 960 mm Skåpstommar av
vit MFC.
Kompletteringsskåp/toppskåp Höjd 256
mm, Djup 565 mm Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Bygger tillsammans med K-höga högskåp 2374 mm inkl.
sockel. Dvs. F-höjd
Väggskåp F
med 3 hyllor.
*)Parluckor
6010 030
30 cm
15 0458
SKÅPTYP
6010 040
40 cm
15 0460
6010 050
50 cm
15 0471
6010 060
60 cm
15 0472
6012 060
Hörnväggskåp F
med 3 hyllor.
Bilden visar högerskåp.
Till stomme utan
lucka ingår front i
utförande vit MFC.
Önskas annat utförande beställ art.nr
37 1104.
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
Toppskåp
höjd 256 mm.
9055 040
40 cm
15 0665
9055 050
50 cm
15 0666
60 cm*) 15 0475
9055 060
60 cm
15 0667
6010 070
70 cm*) 15 0477
9055 080
80 cm
15 0668
6010 080
80 cm*) 15 0476
6020 080(1) 80 cm
Väggskåp F
för fläkt med
2 hyllor.
*)Parluckor
6020 080(2) 80 cm
15 0460
SKÅPTYP
6045 070
60x60
cm
70x70
cm
6082 060
60 cm*) 15 0445
16 0407
Väggskåp
höjd 320mm *)Parluckor
3410 040 40 cm
15 0651
3410 050 50 cm
15 0652
3410 060 60 cm
15 0653
Väggskåp
med klaffbeslag och
gångjärn, höjd
320mm
3370 040 40 cm
15 0669
3370 050 50 cm
15 0670
3370 060 60 cm
15 0671
3370 080 80 cm
15 0672
Väggskåp L
med 1 hylla, höjd
576mm
*)Parluckor
3010 040 40 cm
15 0402
3010 050 50 cm
15 0403
3010 060 60 cm
15 0420
15 0449
16 0407
50 cm
15 0624
16 0780
60 cm
15 0480
16 0407
6061 060
60 cm
15 0449
16 0407
60 cm*) 15 0445
16 0407
60 cm
BREDD LUCKSATS NR
3412 060 60 cm*) 2x
15 0650
15 0649
60 cm
6083 060
Fläktskåp F
3 hyllor.
6084 060
Djup 93 mm. Lucka/
luckor ej vändbara
*)Parluckor
BESTNR
3410 080 80 cm*) 2x
15 0651
6080 060
6062 060
BESKRIVNING
15 0459
6071 050
Väggskåp F
för micro.
Inbyggnadsmått 368 6071 060
- 488 mm,
1 hylla
Fläktskåp F
djup 93 mm
*)Parluckor
10
Väggskåp udda höjder, Skåpstommar av vit
MFC.
Höger
Hörnväggskåp 45° F 6040 060
med 3 hyllor.
Hörnväggskåp F
med 3 hyllor.
15 0460
Vänster
15 0643
60 cm*) 2x
15 0646
3012 060 60 cm*) 15 0413
3010 080 80 cm*) 15 0421
Väggskåp
med 4 hyllor, höjd
1248mm
*)Parluckor
1120 040 40 cm
15 0432
1120 080 80 cm*) 15 0434
Diskmaskinspelare Skåpstommar av vit
MFC.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
1009 060 60 cm
Underskåp
för upphöjd diskmaskin.
Höjd 350 mm, inkl.
sockel. Djup 565mm.
Låda Metabox. Finns
ej till Öresund.
16 0434
1509 060 60 cm
Underskåp
för upphöjd diskmaskin. Höjd 350mm,
inkl. sockel, djup
565mm.
Låda Tandembox.
16 0734
1510 060 60 cm
Underskåp
för upphöjd diskmaskin. Med lådmatta. Höjd 350 mm,
inkl. sockel, djup
565mm.
Låda Tandembox.
16 0734
Diskmaskinspelare Skåpstommar av vit
MFC.
Skåp över kyl/frys i olika höjder.
Skåpstommar av vit MFC
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
2325 060 60 cm
Skåp för placering i
diskmaskinspelare Khöjd för uppbyggnad
av diskmaskin, Höjd
896 mm, djup
565mm. Används tillsammans med underskåp för diskmaskin.
Lucka och dekorsidor
beställs separat.
15 0439
2326 060 60 cm
Skåp för placering i
diskmaskinspelare
S-höjd för uppbyggnad av diskmaskin.
Höjd 1056 mm, djup
565mm.
Låda Metabox.
Används tillsammans
med underskåp för
diskmaskin. Lucka,
lådfront och dekorsidor beställs separat.
15 0439
16 0450
2526 060 60 cm
Skåp för placering i
diskmaskinspelare
S-höjd för uppbyggnad av diskmaskin.
Höjd 1056 mm, djup
565mm.
Låda Tandembox.
Används tillsammans
med underskåp för
diskmaskin. Lucka,
lådfront och dekorsidor beställs separat.
15 0439
16 0750
2528 060 60 cm
Skåp för placering i
diskmaskinspelare
S-höjd för uppbyggnad av diskmaskin.
Lådmatta ingår. Höjd
1056mm, djup
565mm.
Låda Tandembox.
Används tillsammans
med underskåp för
diskmaskin. Lucka,
lådfront och dekorsidor beställs separat.
15 0439
16 0750
Skåp över kyl/frys i olika höjder.
Skåpstommar av vit MFC
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
9260 060 60 cm
Tak över kyl/frys
höjd 84 mm, djup
565mm, Inkl. täckfront
med dubbelhäftande
tejp. Täckfronten kapas
till rätt mått av kund och
ingår endast vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist beställes
separat
K-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 19502025mm.
16 0403
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
9301 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 224 mm,
djup 565mm.
K-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1850-1880 mm.
Galler beställs separat.
S-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 2010-2025mm.
Galler beställs separat.
15 0664
9302 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 256 mm, djup
565mm
K-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1810-1820 mm.
Galler beställs separat.
S-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 2000mm.
Galler beställs separat.
15 0664
9303 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 288 mm,
djup 565mm,
K-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1790-1800mm.
Galler beställs separat.
S-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1950mm.
Galler beställs separat.
15 0667
9304 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 320 mm,
djup 565mm
K-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1750-1760mm.
Galler beställs separat.
F-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 2010-2025mm.
Galler beställs separat.
15 0667
9305 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 352 mm,
djup 565mm
K-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1710 mm. Täcklist
och galler beställs
separat.
S-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1875-1880 mm.
Täcklist och galler
beställs separat.
15 0667
16 0407
9306 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 352 mm,
djup 565mm
F-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 2000 mm.
Galler beställs separat.
15 0667
11
Skåp över kyl/frys i olika höjder.
Skåpstommar av vit MFC
SKÅPTYP
12
BESKRIVNING
BESTNR
Skåp över kyl/frys i olika höjder.
Skåpstommar av vit MFC
BREDD LUCKSATS NR
9307 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 400 mm, djup
565mm
S-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1820-1865 mm.
Galler beställs separat.
F-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1950mm.
Galler beställs separat.
15 0671
9308 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 448 mm,
djup 565mm
F-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1865-1875 mm.
Täcklist och galler
beställes separat
15 0673
16 0407
9309 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 448 mm, djup
565mm
S-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1790-1810 mm.
Galler beställes separat
F-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1880mm.
Galler beställes separat
15 0673
9294 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 496 mm,
djup 565 mm
K-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1590-1600 mm.
Galler beställes separat
S-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1750-1760 mm.
Galler beställes separat
F-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1850-1860 mm.
Galler beställes separat
15 0480
9295 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 544 mm,
djup 565mm
K-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1550-1560 mm.
Galler beställes separat
S-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1710 mm.
Galler beställes separat
F-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1790-1820 mm.
Galler beställes separat
15 0480
9296 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 576 mm,
djup 565mm
F-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1754-1760 mm.
Galler och täcklist
beställes separat
15 0480
16 0407
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
9273 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 608 mm,
djup 565mm
F-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1750mm.
Galler och täcklist
beställes separat
15 0480
16 0407
9297 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 656 mm,
djup 565mm
S-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1590-1600 mm.
Galler beställes separat
F-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1710mm.
Galler beställes separat
15 0420
9298 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 704 mm,
djup 565mm
S-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1550-1560 mm.
Galler beställes separat
15 0420
9299 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 752 mm,
djup 565mm
F-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1590-1600 mm.
Galler beställes separat
15 0469
9314 060 60 cm
Skåp över kyl/frys
höjd 544+256 mm,
djup 565 mm
F-höjd:
Kombinera med vitvaruhöjd 1550-1560 mm.
Galler beställes separat
15 0667
15 0480
Kylöverdelar för Side-by-side kyl/frys,
K-höjd, Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Skåp över kyl side by 9310 090 90 cm 15 0665
15 0666
side 90 cm
höjd 256 mm, för vitvaruhöjd 1800-1810 mm.
Skåp över kyl side by 9311 090 90 cm 15 0669
15 0670
side 90 cm
höjd 320 mm, för vitvaruhöjd 1740-1780 mm
Kylöverdelar för Side-by-side kyl/frys,
S-höjd, Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Skåp över kyl side by 9173 090 90 cm
side 90 cm, höjd
448mm, för vitvaruhöjd
1740-1810 mm
15 0623
15 0624
Kylöverdelar för Side-by-side kyl/frys,
F-höjd, Skåpstommar av vit MFC.
Högskåp L-höjd 141,4 cm inkl. sockel. Skåpstommar av vit MFC
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Skåp över kyl side by 9312 090 90 cm
side
90 cm, höjd 2x256 mm,
för vitvaruhöjd 18001810 mm.
Skåp över kyl side by
side
90 cm, höjd 320+256
mm, för vitvaruhöjd
1740-1780 mm.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
9313 090 90 cm 15 0665
15 0666
15 0669
15 0670
Högskåp L
med 1 hylla
Högskåp L
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
392-526 mm
BESTNR
BREDD
2315 040 40 cm
LUCKSATS NR
15 0432
2315 050 50 cm
15 0433
2315 060 60 cm
15 0430
2322 060 60 cm
16 0407
15 0469
2520 060 60 cm
Högskåp L
med 3 lådor.
För inbyggnad,
inbyggnadsmått 584
mm.
Låda Tandembox.
16 0749
16 0749
16 0759
2531 060 60 cm
Högskåp L
med 3 lådor.
Lådmattor i alla tre
lådorna. För inbyggnad, inbyggnadsmått 584 mm.
Låda Tandembox.
16 0749
16 0749
16 0759
2527 060 60 cm
Högskåp L
med 1 låda. För
inbyggnad, inbyggnadsmått 376-456
samt 592 mm.
Låda Tandembox.
16 0407
16 0750
2522 060 60 cm
Högskåp L
med 1 låda.
Lådmatta ingår. För
inbyggnad, inbyggnadsmått 376-456
samt 592 mm.
Låda Tandembox.
16 0407
16 0750
2524 060 60 cm
Högskåp L
med två lådor. För
integrerad kyl/frys,
inbyggnadsmått 936
mm. Låda
Tandembox.
15 0472
16 0748
16 0750
BESTNR
BREDD
2523 060 60 cm
Högskåp L
med två lådor.
Lådmattor i båda
lådorna.
För integrerad kyl/
frys, inbyggnadsmått 936 mm. Låda
Tandembox.
2x
15 0665
2x
15 0666
Högskåp L-höjd 141,4 cm inkl. sockel. Skåpstommar av vit MFC
BESKRIVNING
LUCKSATS NR
15 0472
16 0748
16 0750
Högskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel Skåpstommar av vit MFC
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Högskåp K
med 1 hylla.
*)Parluckor
7090 040
40 cm
15 0660
7090 050
50 cm
15 0662
7090 060
60 cm
15 0663
7090 080
80 cm*) 15 0661
7312 040
40 cm
15 0660
7312 050
50 cm
15 0662
7312 060
60 cm
15 0663
7312 080
80 cm*) 15 0661
Garderob K
med 1 hylla,
2 stänger.
*)Parluckor
7061 060
Garderob K
med 1 hylla, 1 stång, 7061 080
1 hög invändig
trälåda och 1 byxhållare.
*)Parluckor
60 cm
15 0663
80 cm*) 15 0661
7314 040
Garderob K
med 1 hylla, 1 stång, 7314 050
2 backar.
7314 060
40 cm
15 0660
50 cm
15 0662
60 cm
15 0663
Linneskåp K
med 5 hyllor och
4 backar.
7316 040
40 cm
15 0660
7316 050
50 cm
15 0662
7316 060
60 cm
15 0663
Hyllskåp K
med 5 hyllor.
7010 040
40 cm
15 0660
7010 050
50 cm
15 0662
7010 060
60 cm
15 0663
7032 060
60 cm
15 0663
7034 060
Städskåp K med
utdragbart inrede,
plåtbelagd botten och
hylla.
60 cm
15 0663
Städskåp K
13
Högskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel Skåpstommar av vit MFC
Högskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel Skåpstommar av vit MFC
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
7065 050
Speceriskåp K
Tandem utdrag.
Inredet levereras
omonterat.
Maxbelastning hylla
dörr: 20 kg
Maxbelastning hylla
skåp: 50 kg
Inrede i silvergrå
finish
50 cm
Hörnskafferi K
levereras i delar.
101x
15 0663
101 cm
7070 103
15 0662
Speceriskåp K
1 hög och 4 låga
invändiga lådor.
Låda Tandembox.
7510 040
40 cm
15 0660
7510 050
50 cm
15 0662
7510 060
60 cm
15 0663
Speceriskåp K
4 låga invändiga
lådor, en hylla och
plåtbelagd botten.
Låda Metabox.
Bilden visar
vänsterskåp
Vänster
7021 040(1) 40 cm
15 0660
Höger
7021 040(2) 40 cm
15 0660
Vänster
7021 050(1) 50 cm
15 0662
Höger
7021 050(2) 50 cm
15 0662
Vänster
7021 060(1) 60 cm
15 0663
Höger
7021 060(2) 60 cm
40 cm
15 0660
50 cm
15 0662
60 cm
15 0663
7040 040
Högskåp K
lucka, 1 liten och
2 stora lådor.
Låda Metabox.
7040 050
Finns ej till Öresund.
*)Parluckor
40 cm
15 0432
16 0471
16 0451
50 cm
15 0433
16 0472
16 0452
7040 060
60 cm
15 0430
16 0448
16 0453
7040 080
80 cm*) 15 0434
16 0474
16 0454
7540 040
40 cm
15 0432
16 0771
16 0751
7540 050
50 cm
15 0433
16 0772
16 0752
7540 060
60 cm
15 0430
16 0748
16 0753
7540 080
80 cm*) 15 0434
16 0774
16 0754
Högskåp K
lucka, 1 liten och
2 stora lådor.
Låda Tandembox.
*)Parluckor
14
15 0663
7521 040
Speceriskåp K
6 invändiga trälådor. 7521 050
Bilden visar vänster7521 060
skåp
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Högskåp K
lucka, 1 liten och
2 stora lådor.
Lådmattor i alla tre
lådorna.
Låda Tandembox.
*)Parluckor
7541 040
40 cm
15 0432
16 0771
16 0751
7541 050
50 cm
15 0433
16 0772
16 0752
7541 060
60 cm
15 0430
16 0748
16 0753
7541 080
80 cm*) 15 0434
16 0774
16 0754
7158 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
luckor. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått 344464 mm
60 cm
15 0420
16 0407
15 0439
7135 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
luckor. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått 536656 mm.
60 cm
15 0469
16 0407
15 0420
7144 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
luckor. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått
792-912 mm.
60 cm
15 0671
16 0407
15 0469
Högskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel Skåpstommar av vit MFC
Högskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel Skåpstommar av vit MFC
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
7145 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
luckor. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått 1104
(592, 392-502) mm.
60 cm
15 0667
16 0407
15 0420
7143 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och tre lådor.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått
408-528 mm.
Låda Metabox.
Finns ej till Öresund.
60 cm
15 0469
16 0407
16 0448
16 0453
7136 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och två lådor.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått 536656 mm.
Låda Metabox.
Finns ej till Öresund.
60 cm
7147 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och en låda.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått
1048-1168 mm.
Låda Metabox.
Finns ej till Öresund.
60 cm
15 0469
16 0407
16 0453
15 0480
16 0407
16 0459
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
7151 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och två lådor.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått
1104(592, 392-502)
mm. Låda Metabox.
Finns ej till Öresund.
60 cm
15 0667
16 0407
16 0453
7155 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och en låda.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått
1048(588/338-458)
mm. Låda Metabox.
Finns ej till Öresund.
60 cm
15 0420
16 0407
16 0459
7543 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och tre lådor.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått 408528 mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0469
16 0407
16 0748
16 0753
15
Högskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel Skåpstommar av vit MFC
Högskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel Skåpstommar av vit MFC
SKÅPTYP
SKÅPTYP
16
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
7544 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och tre lådor.
Lådmattor i alla tre
lådorna. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått 408528 mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0469
16 0407
16 0748
16 0753
7536 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och två lådor.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått 536656 mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0469
16 0407
16 0753
7545 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och två lådor.
Lådmattor i båda
lådorna. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått 536656 mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0469
16 0407
16 0753
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
7547 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och en låda.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått
1048-1168 mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0480
16 0407
16 0759
7551 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och en låda.
Lådmatta ingår.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått
1048-1168 mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0480
16 0407
16 0759
7558 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och två lådor.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått 1104
(592, 392-502) mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0667
16 0407
16 0753
Högskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel Skåpstommar av vit MFC
Högskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel Skåpstommar av vit MFC
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
7563 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och två lådor.
Lådmattor i båda
lådorna. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått 1104
(592, 392-502) mm.
Låda Tandembox.
60 cm
7555 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och en låda.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått 1048
(588/388-458) mm.
Låda Tandembox.
60 cm
7565 060
Högskåp K
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och en låda.
Lådmatta ingår.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått 1048
(588/388-458) mm.
Låda Tandembox.
60 cm
7114 060
Högskåp K
för integrerad kyl/frys.
Utan rygg i nischen,
inbyggnadsmått 1392
mm. Med silverfärgat
ventilationsgaller för
sockel.
*) Kan ersättas med
oborrade luckor till
vitvaror med “door on
door” -montering.
Beställes separat
60 cm
15 0667
16 0407
16 0753
15 0420
16 0407
16 0759
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
7112 060
Högskåp K
för integrerad kyl/frys,
utan rygg i nischen,
inbyggnadsmått 1768
mm. Med silverfärgat
ventilationsgaller för
sockel.
*) Kan ersättas med
oborrade luckor till
vitvaror med “door on
door” -montering.
Beställes separat
60 cm
15 0430*
15 0469*
7116 060
Högskåp K
för integrerad kyl/frys,
utan rygg i nischen,
inbyggnadsmått 1784
mm. Passar bl a
Siemens. Med silverfärgat ventilationsgaller för sockel.
*) Kan ersättas med
oborrade luckor till
vitvaror med “door on
door” -montering.
Beställes separat
60 cm
15 0430*
15 0469*
Högskåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel.
Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Högskåp S
med 1 hylla.
*)Parluckor
8090 040
40 cm
15 0656
8090 050
50 cm
15 0658
8090 060
60 cm
15 0659
8090 080
80 cm*) 15 0657
8312 040
40 cm
15 0656
8312 050
50 cm
15 0658
8312 060
60 cm
15 0659
8312 080
80 cm*) 15 0657
15 0420
16 0407
16 0759
Garderob S
med 1 hylla,
2 stänger.
*)Parluckor
15 0480
15 0431*
16 0401
8061 060
Garderob S
med 1 hylla, 1 stång, 8061 080
1 hög invändig
trälåda och
1 byxhållare.
*)Parluckor
60 cm
15 0659
8314 040
Garderob S
med 1 hylla, 1 stång, 8314 050
2 backar.
8314 060
40 cm
15 0656
50 cm
15 0658
60 cm
15 0659
Linneskåp S
med 5 hyllor,
4 backar.
8316 040
40 cm
15 0656
8316 050
50 cm
15 0658
8316 060
60 cm
15 0659
Hyllskåp S
med 5 hyllor.
8010 040
40 cm
15 0656
8010 050
50 cm
15 0658
8010 060
60 cm
15 0659
80 cm*) 15 0657
17
Högskåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel.
Skåpstommar av vit MFC.
Högskåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel.
Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Städskåp S
8032 060
60 cm
15 0659
8034 060
Städskåp S med
utdragbart inrede,
plåtbelagd botten och
hylla.
60 cm
8065 050
Speceriskåp S
Tandem utdrag.
Inredet levereras
omonterat.
Maxbelastning hylla
dörr: 20 kg
Maxbelastning hylla
skåp: 50 kg
Inrede i silvergrå
finish
50 cm
Hörnskafferi S
levereras i delar.
101x
15 0659
101 cm
8070 103
15 0658
8510 040
40 cm
15 0656
8510 050
50 cm
15 0658
8510 060
60 cm
15 0659
Speceriskåp S
4 låga invändiga
lådor, en hylla och
plåtbelagd botten.
Låda Metabox.
Bilden visar
vänsterskåp
Vänster
8021 040(1) 40 cm
15 0656
Höger
15 0656
Vänster
8021 050(1) 50 cm
15 0658
Höger
8021 050(2) 50 cm
15 0658
Vänster
8021 060(1) 60 cm
15 0659
Höger
8021 060(2) 60 cm
15 0659
8521 040
40 cm
15 0656
8521 050
50 cm
15 0658
8521 060
60 cm
15 0659
8040 040
Högskåp S
lucka, 1 liten och
2 stora lådor.
Låda Metabox.
8040 050
Finns ej till Öresund.
*)Parluckor
40 cm
15 0410
16 0471
16 0451
50 cm
15 0411
16 0472
16 0452
8040 060
60 cm
15 0431
16 0448
16 0453
8040 080
80 cm*) 15 0412
16 0474
16 0454
Speceriskåp S
6 invändiga
trälådor.
Bilden visar
vänsterskåp
18
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Högskåp S
lucka, 1 liten och
2 stora lådor.
Låda Tandembox.
*)Parluckor
8540 040
40 cm
15 0410
16 0771
16 0751
8540 050
50 cm
15 0411
16 0772
16 0752
8540 060
60 cm
15 0431
16 0748
16 0753
8540 080
80 cm*) 15 0412
16 0774
16 0754
8541 040
40 cm
15 0410
16 0771
16 0751
8541 050
50 cm
15 0411
16 0772
16 0752
8541 060
60 cm
15 0431
16 0748
16 0753
8541 080
80 cm*) 15 0412
16 0774
16 0754
15 0659
Speceriskåp S
1 hög och 4 låga
invändiga lådor.
Låda Tandembox.
8021 040(2) 40 cm
BESKRIVNING
Högskåp S
lucka, 1 liten och
2 stora lådor.
Lådmattor i alla tre
lådorna.
Låda Tandembox.
*)Parluckor
8162 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
luckor. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått 312432 mm.
60 cm
15 0469
16 0407
15 0472
8159 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
luckor. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått
376-496 mm.
60 cm
15 0439
16 0407
15 0469
Högskåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel.
Skåpstommar av vit MFC.
Högskåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel.
Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
8135 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
luckor. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått 536656 mm.
60 cm
15 0449
16 0407
15 0420
8142 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
luckor. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått 824944 mm.
60 cm
15 0480
16 0407
15 0469
8163 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
luckor. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått
1072(592/350-470
mm.
60 cm
8161 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och tre lådor.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat. Inbyggnadsmått 376-496 mm.
Låda Metabox.
Finns ej till Öresund.
60 cm
15 0480
16 0407
15 0420
15 0439
16 0407
16 0448
16 0453
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
8136 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och två lådor.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat. Inbyggnadsmått 536-656 mm.
Låda Metabox.
Finns ej till Öresund.
60 cm
15 0449
16 0407
16 0453
8146 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och en låda.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat. Inbyggnadsmått 1080-1200
mm.
Låda Metabox.
Finns ej till Öresund.
60 cm
15 0420
16 0407
16 0459
8157 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och två lådor.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat. Inbyggnadsmått 1072(592/350470) mm.
Låda Metabox.
Finns ej till Öresund.
60 cm
15 0480
16 0407
16 0453
19
Högskåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel.
Skåpstommar av vit MFC.
Högskåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel.
Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
SKÅPTYP
20
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
8155 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och en låda.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat. Inbyggnadsmått 1072(592/350470) mm.
Låda Metabox.
Finns ej till Öresund.
60 cm
15 0469
16 0407
16 0459
8545 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och två lådor.
Lådmattor i alla tre
lådorna. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått
536-656 mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0449
16 0407
16 0753
8561 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och tre lådor.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat. Inbyggnadsmått 376-496 mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0439
16 0407
16 0748
16 0753
8546 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och en låda.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat. Inbyggnadsmått 1080-1200 mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0420
16 0407
16 0759
8544 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och tre lådor.
Lådmattor i alla tre
lådorna. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.Inbyggnadsmått
376-496 mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0439
16 0407
16 0748
16 0753
8551 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och en låda.
Lådmatta ingår.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.
Inbyggnadsmått
1080-1200 mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0420
16 0407
16 0759
8536 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och två lådor.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat. Inbyggnadsmått 536-656 mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0449
16 0407
16 0753
8557 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och två lådor.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat. Inbyggnadsmått 1072 (592/350470) mm.
Låda Tandembox.
60 cm
15 0480
16 0407
16 0753
Högskåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel.
Skåpstommar av vit MFC.
Högskåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel.
Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
8564 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och två lådor.
Lådmattor i båda
lådorna. Täckfront
beställs separat vid
beställning av skåp
utan monterade fronter. Täckfronten ingår
vid beställning av
skåp med monterad
lucka. Täcklist för
sågad täckfront
beställs separat.
Inbyggnadsmått
1072 (592/350-470)
mm.
Låda Tandembox.
60 cm
8555 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och en låda.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat. Inbyggnadsmått 1072 (592/350470) mm.
Låda Tandembox.
60 cm
8565 060
Högskåp S
för inbyggnad, bakkantsventilerat, med
lucka och en låda.
Lådmatta ingår.
Täckfront beställs
separat vid beställning av skåp utan
monterade fronter.
Täckfronten ingår vid
beställning av skåp
med monterad lucka.
Täcklist för sågad
täckfront beställs
separat.Inbyggnadsmått 1072 (592/350470) mm.
Låda Tandembox.
60 cm
8119 060
Högskåp S
för integrerad
kyl/frys, utan rygg i
nischen, inbyggnadsmått 1392 mm.
Metallgaller beställs
separat. Med silverfärgat ventilationsgaller för sockel.
*) Kan ersättas med
oborrade luckor till
vitvaror med “door on
door” -montering.
Beställes separat
60 cm
15 0480
16 0407
16 0753
15 0469
16 0407
16 0759
15 0469
16 0407
16 0759
15 0480
16 0407
15 0431*
16 0401
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
8118 060
Högskåp S
för integrerad
kyl/frys, utan rygg i
nischen, inbyggnadsmått 1768 mm.
Metallgaller beställs
separat. Med silverfärgat ventilationsgaller för sockel.
*) Kan ersättas med
oborrade luckor till
vitvaror med “door on
door” -montering.
Beställes separat
60 cm
15 0430*
16 0407
15 0469*
8120 060
Högskåp S
för integrerad
kyl/frys, utan rygg i
nischen, inbyggnadsmått 1784 mm,
passar bl a Siemens.
Metallgaller beställs
separat.
Med silverfärgat
ventilationsgaller för
sockel.
*) Kan ersättas med
oborrade luckor till
vitvaror med “door on
door” -montering.
Beställes separat
60 cm
15 0430*
16 0407
15 0469*
8212 060
Högskåp S
för integrerad
kyl/frys, utan rygg i
nischen, inbyggnadsmått 1768 mm.
Med silverfärgat
ventilationsgaller för
sockel.
*) Kan ersättas med
oborrade luckor till
vitvaror med “door on
door” -montering.
Beställes separat
60 cm
15 0431*
15 0469*
8216 060
Högskåp S
för integrerad
kyl/frys, utan rygg i
nischen, inbyggnadsmått 1784 mm.
Passar bl a Siemens.
Med silverfärgat
ventilationsgaller för
sockel.
*) Kan ersättas med
oborrade luckor till
vitvaror med “door on
door” -montering.
Beställes separat
60 cm
15 0431*
15 0469*
21
Högskåp/Hyllskåp K-höjd 2118 mm inkl.
sockel. Skåpstommar av vit MFC.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
Hyllskåp K
med 5 hyllor. Djup 33 cm
Säljs endast utan monterade
luckor.
7171 040 40 cm
Flyttbara högskåp med sidor till golv.
Höjd 2222 mm Skåpstommar av vit MFC.
Finns endast till Arkitekt vit, Aspekt vit och Aspekt kritvit
SKÅPTYP
7171 060 60 cm
7171 080 80 cm
Flyttbara högskåp med sidor till golv.
Höjd 2062 mm Skåpstommar av vit MFC.
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
Städskåp
8432 060
60 cm
15 0659
Dekorskåp utan luckor
Finns endast till Arkitekt vit, Aspekt vit och Aspekt kritvit
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
Garderob
med 1 hylla,
2 stänger
Garderob
med 1 hylla,
1 stång och
2 trådkorgar
Linneskåp
med 5 hylla,
4 trådbackar
Städskåp
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
7422 040
40 cm
15 0660
7422 050
50 cm
15 0662
7422 060
60 cm
15 0663
7424 040
40 cm
15 0660
7424 050
50 cm
15 0662
7424 060
60 cm
15 0663
7426 040
40 cm
15 0660
7426 050
50 cm
15 0662
7426 060
60 cm
15 0663
7432 060
60 cm
15 0663
Flyttbara högskåp med sidor till golv.
Höjd 2222 mm Skåpstommar av vit MFC.
Finns endast till Arkitekt vit, Aspekt vit och Aspekt kritvit
SKÅPTYP
22
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
Garderob
med 1 hylla,
2 stänger
8422 040
40 cm
15 0656
8422 050
50 cm
15 0658
8422 060
60 cm
15 0659
Garderob
med 1 hylla,
1 stång och
2 trådkorgar
8424 040
40 cm
15 0656
8424 050
50 cm
15 0658
8424 060
60 cm
15 0659
Linneskåp
med 5 hylla,
4 trådbackar
8426 040
40 cm
15 0656
15 0657
8426 050
50 cm
15 0658
8426 060
60 cm
15 0659
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
Väggskåp
3030 040
Höjd 320mm, djup 330mm 3030 050
40 cm
3030 060
60 cm
3030 080
80 cm
3360 040
Väggskåp L-höjd
med trähylla. Höjd 576mm, 3360 050
djup 330 mm
3360 060
40 cm
3360 080
80 cm
3210 040
Väggskåp,
med 1 glashylla. Höjd
3210 050
576mm, djup 330 mm OBS
3210 060
gångjärn medföljer
3210 080
40 cm
Väggskåp K-höjd
3 vinhyllor.
Höjd 704mm,
djup 330mm
4370 020
20 cm
Väggskåp K-höjd
2 hyllor av trä.
Höjd 704mm,
djup 330mm
4350 020
20 cm
Väggskåp K-höjd
2 hyllor av trä
Höjd 704mm,
djup 330mm
(D=Skåp i delar)
4360 040
40 cm
4360 050
50 cm
4360 060
60 cm
50 cm
50 cm
60 cm
50 cm
60 cm
80 cm
4360 060(D) 60 cm
4360 080
80 cm
Väggskåp K
med 2 glashyllor Höjd
704mm, djup 330mm
OBS gångjärn medföljer
4210 040
40 cm
4210 050
50 cm
4210 060
60 cm
4210 080
80 cm
Väggskåp S-höjd
4 vinhyllor,
Höjd 864mm,
djup 330mm
5370 020
20 cm
Väggskåp S-höjd
3 hyllor av trä
Höjd 864mm,
djup 330mm
5350 020
20 cm
Dekorskåp utan luckor
SKÅPTYP
Dekorskåp utan luckor
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
Väggskåp S
3 hyllor av trä
(D=Skåp i delar)
Höjd 864mm,
djup 330mm
5360 040
40 cm
5360 050
50 cm
5360 060
60 cm
5360 060(D) 60 cm
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
7170 040
Högskåp K-höjd
7 hyllor av trä
7170 080
Höjd 2118 mm inkl. sockel
djup 330mm
40 cm
8170 040
Högskåp S-höjd
8 hyllor av trä
8170 080
Höjd 2278 mm inkl. sockel ,
djup 330mm
40 cm
80 cm
5360 080
80 cm
Väggskåp S
med 3 glashyllor
Höjd 864mm,
djup 330mm
OBS gångjärn medföljer
5210 040
40 cm
5210 050
50 cm
5210 060
60 cm
5210 080
80 cm
Väggskåp F-höjd
4 vinhyllor
Höjd 960mm,
djup 330mm
6370 020
20 cm
Väggskåp för placering på 4284 040
bänkskiva K-höjd
4 hyllor av trä, höjd
1120mm (inkl sockel 1218/
1208 mm),
djup 330mm
40 cm
Väggskåp F-höjd
3 hyllor av trä
Höjd 960mm,
djup 330mm
6350 020
20 cm
Väggskåp för placering på 4284 080
bänkskiva K-höjd
4 hyllor av trä, höjd
1120mm (inkl sockel 1218/
1208 mm),
djup 330mm
80 cm
Väggskåp F-höjd
3 hyllor av trä
(D=Skåp i delar)
Höjd 960mm,
djup 330mm
6360 040
40 cm
50 cm
6360 060
60 cm
Väggskåp för placering på 5284 040
bänkskiva S-höjd
4 hyllor av trä höjd 1248
mm (inkl sockel 1378/1368
mm), djup 330mm
40 cm
6360 050
Väggskåp för placering på 5284 080
bänkskiva S-höjd
4 hyllor av trä höjd 1248
mm (inkl sockel 1378/1368
mm),
djup 330mm
80 cm
6360 060(D) 60 cm
80 cm
6360 080
80 cm
Väggskåp F
med 3 glashyllor
Höjd 960mm,
djup 330mm
OBS gångjärn medföljer
6210 040
40 cm
6210 050
50 cm
6210 060
60 cm
6210 080
80 cm
Avslutningsskåp K-höjd
vägg
Höjd 704mm,
djup 350mm
4392 030
30 cm
Väggskåp för placering på 6284 040
bänkskiva F-höjd
5 hyllor av trä Höjd 1408
mm (inkl sockel 1474/1464
mm), djup 330mm
40 cm
Avslutningsskåp S-höjd
vägg
Höjd 864mm,
djup 350mm
5392 030
30 cm
Väggskåp för placering på 6284 080
bänkskiva F-höjd
5 hyllor av trä Höjd 1408
mm (inkl sockel 1474/1464
mm), djup 330mm
80 cm
Avslutningsskåp F-höjd
vägg
Höjd 960mm,
djup 350mm
6392 030
30 cm
9280 040
Sockel till väggskåp i
K-höjd för placering på
bänkskiva. Höjd 98 mm för
30 mm bänkskiva
40 cm
9281 040
Sockel till väggskåp i
K-höjd för placering på
bänkskiva. Höjd 88 mm för
40 mm bänkskiva
40 cm
9280 080
Sockel till väggskåp i
K-höjd för placering på
bänkskiva. Höjd 98 mm för
30 mm bänkskiva
80 cm
9281 080
Sockel till väggskåp i
K-höjd för placering på
bänkskiva. Höjd 88 mm för
40 mm bänkskiva
80 cm
9282 040
Sockel till väggskåp i
S-höjd för placering på
bänkskiva. Höjd 130mm för
30 mm bänkskiva
40cm
Avslutningsskåp
bänkskåp
Höjd 704mm exkl sockel
(870mm inkl sockel)
djup 585 mm.
2252 030
Vinfack
inredningsfack till dekorskåp, bredd 366 mm,
höjd 335 mm
3021 040
30 cm
36,6
23
Dekorskåp utan luckor
SKÅPTYP
Dekorskåp med vitrinluckor
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
9283 040
Sockel till väggskåp i
S-höjd för placering på
bänkskiva. Höjd 120mm för
40 mm bänkskiva
40cm
9282 080
Sockel till väggskåp i
S-höjd för placering på
bänkskiva. Höjd 130mm för
30 mm bänkskiva
80cm
9283 080
Sockel till väggskåp i
S-höjd för placering på
bänkskiva. Höjd 120mm för
40 mm bänkskiva
80cm
9284 040
Sockel till väggskåp i
F-höjd för placering på
bänkskiva. Höjd 66 mm för
30 mm bänkskiva
40cm
9285 040
Sockel till väggskåp i
F-höjd för placering på
bänkskiva. Höjd 56 mm för
40 mm bänkskiva
40cm
9284 080
Sockel till väggskåp i
F-höjd för placering på
bänkskiva. Höjd 66 mm för
30 mm bänkskiva
80cm
9285 080
Sockel till väggskåp i
F-höjd för placering på
bänkskiva. Höjd 56 mm för
40 mm bänkskiva
80cm
SKÅPTYP
Dekorskåp med vitrinluckor
Stommen följer luckans kulör Artikelnummer på sockel till
bänkstående vitrinskåp hittas under kapitel Dekorskåp
utan luckor
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BREDD
Lucksats
nr
3240 050
Väggskåp med
vitrinlucka
3240 060
med klaffbeslag och
3240 080
gångjärn Höjd
320mm, djup
330mm
50 cm
15 0670
60 cm
15 0671
80 cm
15 0672
3210 040
40 cm
15 0560
3210 050
50 cm
15 0562
3210 060
60 cm
15 0563
3210 080
80 cm
15 0561
4210 040
Väggskåp K-höjd
vitrin med 2 glas4210 050
hyllor Höjd 704mm,
4210 060
djup 330mm
40 cm
15 0452
50 cm
15 0454
60 cm
15 0457
4210 080
Väggskåp K-höjd
vitrin med 2 glashyllor Höjd 704mm,
djup 330mm
80 cm
15 0453
5210 040
Väggskåp S-höjd
vitrin med 3 glas5210 050
hyllor Höjd 864mm, 5210 060
djup 330mm
40 cm
15 0484
50 cm
15 0487
60 cm
15 0489
Väggskåp för vitrinlucka L-höjd
med glashylla Höjd
576mm, djup 330
mm
24
BESTNR
Stommen följer luckans kulör Artikelnummer på sockel till
bänkstående vitrinskåp hittas under kapitel Dekorskåp
utan luckor
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
Lucksats
nr
5210 080
Väggskåp S-höjd
vitrin med 3 glashyllor Höjd 864mm,
djup 330mm
80 cm
15 0485
6210 040
Väggskåp F-höjd
vitrin med 3 glas6210 050
hyllor Höjd 960mm, 6210 060
djup 330mm
40 cm
15 0491
50 cm
15 0497
60 cm
15 0499
6210 080
Väggskåp F-höjd
vitrin med 3 glashyllor Höjd 960mm,
djup 330mm
80 cm
15 0492
7160 040
Högskåp K-höjd
vitrinlucka uppe och
täckt lucka nere.
4 glashyllor och
3 hyllor av trä. Höjd
2118 mm inkl. sockel
, djup 330mm
40 cm
15 0440
15 0464
7160 080
Högskåp K-höjd
vitrinluckor uppe och
täckta luckor nere.
4 glashyllor och
3 hyllor av trä. Höjd
2118 mm inkl. sockel
, djup 330mm
80 cm
15 0426
15 0465
8160 040
Högskåp S-höjd
vitrinlucka uppe och
täckt lucka nere.
5 glashyllor och
3 hyllor av trä. Höjd
2278 mm inkl. sockel
, djup 330mm
40 cm
15 0407
15 0464
8160 080
Högskåp S-höjd
vitrinluckor uppe och
täckta luckor nere.
5 glashyllor och
3 hyllor av trä. Höjd
2278 mm inkl. sockel
, djup 330mm
80 cm
15 0425
15 0465
4283 040
Väggskåp för
placering på bänkskiva K-höjd
vitrin med 4 glashyllor Höjd 1120mm
(inkl sockel 1218/
1208 mm), djup
330mm
40 cm
15 0620
4283 080
Väggskåp för
placering på bänkskiva K-höjd
vitrin med 4 glashyllor Höjd 1120mm
(inkl sockel 1218/
1208 mm), djup
330mm
80 cm
2x15
0620
Dekorskåp med vitrinluckor
Dekorskåp med kryss-spröjs
Stommen följer luckans kulör Artikelnummer på sockel till
bänkstående vitrinskåp hittas under kapitel Dekorskåp
utan luckor
Stommen följer luckans kulör Artikelnummer på sockel till
bänkstående vitrinskåp hittas under kapitel Dekorskåp
utan luckor
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
Lucksats
nr
5283 040
Väggskåp för
placering på bänkskiva S-höjd
vitrin med 4 glashyllor Höjd 1248 cm
(inkl sockel 1378/
1368 mm), djup
330mm
40 cm
15 0440
5283 080
Väggskåp för
placering på bänkskiva S-höjd
vitrin med 4 glashyllor Höjd 1248 cm
(inkl sockel 1378/
1368 mm), djup
330mm
80 cm
6283 040
Väggskåp för
placering på bänkskiva F-höjd
vitrin med 5 glashyllor Höjd 1408 mm
(inkl sockel 1474/
1464 mm), djup
330mm
40 cm
6283 080
Väggskåp för
placering på bänkskiva F-höjd
vitrin med 5 glashyllor Höjd 1408 mm
(inkl sockel 1474/
1464 mm), djup
330mm
80 cm
15 0426
15 0407
15 0425
Dekorskåp med kryss-spröjs
Stommen följer luckans kulör Artikelnummer på sockel till
bänkstående vitrinskåp hittas under kapitel Dekorskåp
utan luckor
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Väggskåp K-höjd
krysspröjs med glas
upptill och nertill.
2 glashyllor
Höjd 704mm,
djup 330mm
4210 040 40 cm
Väggskåp K
krysspröjs med glas
upptill och nertill.
2 glashyllor
Höjd 704mm,
djup 330mm
4210 080 80 cm
Väggskåp K-höjd
krysspröjs med glas
upptill och tät spegel
nertill. 2 glashyllor
Höjd 704mm,
djup 330mm
4210 040 40 cm
Väggskåp K-höjd
krysspröjs med glas
upptill och tät spegel
nertill. 2 glashyllor
Höjd 704mm,
djup 330mm
4210 080 80 cm
15 0452
2x
15 0452
15 0452
2x
15 0452
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Väggskåp S-höjd
krysspröjs med glas
upptill och nertill.
3 glashyllor
Höjd 864mm,
djup 330mm
5210 040 40 cm
15 0484
Väggskåp S-höjd
krysspröjs med glas
upptill och nertill.
3 glashyllor
Höjd 864mm,
djup 330mm
5210 080 80 cm
2x
15 0484
Väggskåp S-höjd
krysspröjs med glas
upptill och tät spegel
nertill. 3 glashyllor
Höjd 864mm,
djup 330mm
5210 040 40 cm
15 0484
Väggskåp S-höjd
krysspröjs med glas
upptill och tät spegel
nertill. 3 glashyllor
Höjd 864mm,
djup 330mm
5210 080 80 cm
2x
15 0484
Väggskåp F-höjd
krysspröjs med glas
upptill och nertill.
3 glashyllor
Höjd 960mm,
djup 330mm
6210 040 40 cm
15 0491
Väggskåp F-höjd
krysspröjs med glas
upptill och nertill.
3 glashyllor
Höjd 960mm,
djup 330mm
6210 080 80 cm
2x
15 0491
Väggskåp F-höjd
krysspröjs med glas
upptill och tät spegel
nertill. 3 glashyllor
Höjd 960mm,
djup 330mm
6210 040 40 cm
15 0491
Väggskåp F-höjd
krysspröjs med glas
upptill och tät spegel
nertill. 3 glashyllor
Höjd 960 mm,
djup 330 mm
6210 080 80 cm
2x
15 0491
Väggskåp för placering 4283 040 40 cm
på bänkskiva K-höjd
krysspröjs med glas
upptill och nertill.
4 glashyllor
Höjd 1120mm (inkl
sockel 1218/1208
mm), djup 330mm
15 0620
Väggskåp för placering 4283 080 80 cm
på bänkskiva K-höjd
krysspröjs med glas
upptill och nertill.
4 glashyllor
Höjd 1120mm (inkl
sockel 1218/1208
mm), djup 330mm
2x
15 0620
25
Dekorskåp med kryss-spröjs
Dekorskåp med kryss-spröjs
Stommen följer luckans kulör Artikelnummer på sockel till
bänkstående vitrinskåp hittas under kapitel Dekorskåp
utan luckor
Stommen följer luckans kulör Artikelnummer på sockel till
bänkstående vitrinskåp hittas under kapitel Dekorskåp
utan luckor
SKÅPTYP
SKÅPTYP
26
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Väggskåp för placering 4283 040 40 cm
på bänkskiva K-höjd
krysspröjs med glas
upptill och tät spegel
nertill. 4 glashyllor
Höjd 1120mm (inkl
sockel 1218/1208
mm), djup 330mm
15 0620
Väggskåp för placering 6283 040 40 cm
på bänkskiva F-höjd
krysspröjs med glas
upptill och tät spegel
nertill. 5 glashyllor
Höjd 1408 mm (inkl
sockel 1474/1464
mm), djup 330mm
15 0407
Väggskåp för placering 4283 080 80 cm
på bänkskiva K-höjd
krysspröjs med glas
upptill och tät spegel
nertill. 4 glashyllor
Höjd 1120mm (inkl
sockel 1218/1208
mm), djup 330mm
2x
15 0620
Väggskåp för placering 6283 080 80 cm
på bänkskiva F-höjd
krysspröjs med glas
upptill och tät spegel
nertill. 4 glashyllor
Höjd 1408 mm (inkl
sockel 1474/1464
mm), djup 330mm
2x
15 0407
Väggskåp för placering 5283 040 40 cm
på bänkskiva S-höjd
krysspröjs med glas
upptill och nertill.
4 glashyllor
Höjd 1248 cm (inkl
sockel 1378/1368
mm), djup 330mm
15 0440
Väggskåp för placering 5283 080 80 cm
på bänkskiva S-höjd
krysspröjs med glas
upptill och nertill.
4 glashyllor Höjd 1248
cm (inkl sockel 1378/
1368 mm), djup
330mm
2x
15 0440
Väggskåp för placering 5283 040 40 cm
på bänkskiva S-höjd
krysspröjs med glas
upptill och tät spegel
nertill. 4 glashyllor
Höjd 1248 cm (inkl
sockel 1378/1368
mm), djup 330mm
15 0440
Väggskåp för placering 5283 080 80 cm
på bänkskiva S-höjd
krysspröjs med glas
upptill och tät spegel
nertill. 4 glashyllor
Höjd 1248 cm (inkl
sockel 1378/1368
mm), djup 330mm
2x
15 0440
Väggskåp för placering 6283 040 40 cm
på bänkskiva F-höjd
krysspröjs med glas
upptill och nertill.
5 glashyllor
Höjd 1408 mm (inkl
sockel 1474/1464
mm), djup 330mm
15 0407
Väggskåp för placering 6283 080 80 cm
på bänkskiva F-höjd
krysspröjs med glas
upptill och nertill.
5 glashyllor
Höjd 1408 mm (inkl
sockel 1474/1464
mm), djup 330mm
2x
15 0407
Skåp för barnstugor Skåpstommar av vit
MFC.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
1241 040
Steglåda bredd 40cm.
Passar till 1213 40, 1220 40.
Utförande vit MFC, Höjd 141mm,
Djup 385 mm. Laminatbelagd på ovansidan, framkant typ MF2 i vitt.
Steglådan glider på glidproppar.
1241 050
Steglåda bredd 50cm.
Passar till 1213 50, 1220 50.
Utförande vit MFC, Höjd 141mm,
Djup 385 mm. Laminatbelagd på ovansidan, framkant typ MF2 i vitt.
Steglådan glider på glidproppar.
1241 060
Steglåda bredd 60cm.
Passar till 1213 60, 1220 60.
Utförande vit MFC, Höjd 141mm,
Djup 385 mm. Laminatbelagd på ovansidan, framkant typ MF2 i vitt.
Steglådan glider på glidproppar.
1241 080
Steglåda bredd 80cm.
Passar till 1213 80, 1220 80.
Utförande vit MFC, Höjd 141mm,
Djup 385 mm. Laminatbelagd på ovansidan, framkant typ MF2 i vitt.
Steglådan glider på glidproppar.
Sockel till steglåda.
Höjd 166mm, bredd 400mm, djup
504mm. Utförande vit MFC.
1213 040
Sockel till steglåda.
Höjd 166mm, bredd 500mm, djup
504mm. Utförande vit MFC.
1213 050
Sockel till steglåda.
Höjd 166mm, bredd 600mm, djup
504mm. Utförande vit MFC.
1213 060
Sockel till steglåda.
Höjd 166mm, bredd 800mm, djup
504mm. Utförande vit MFC.
1213 080
Skåp för barnstugor Skåpstommar av vit
MFC.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
Sockel till steglåda.
Höjd 166mm, bredd 400mm, djup
565mm. Utförande vit MFC.
1220 040
Sockel till steglåda.
Höjd 166mm, bredd 500mm, djup
565mm. Utförande vit MFC.
1220 050
Sockel till steglåda.
Höjd 166mm, bredd 600mm, djup
565mm. Utförande vit MFC.
1220 060
Sockel till steglåda.
Höjd 166mm, bredd 800mm, djup
565mm. Utförande vit MFC.
1220 080
7256 060
Britsskåp/madrass-skåp med 5 fack.
Ventilerat högskåp, Utförande vit MFC.
Höjd 2118 mm inkl. sockel, Bredd 600
mm, Djup 580 mm exkl lucka. Levereras
utan sockel och lucka (15 0419)
Elfronter Djup 70mm. Endast med vit ram. Ej färganpassad stomframkant. Finns endast till Arkitekt och
Aspekt vit.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Elfront K-höjd
(1952mm)
utan sockel
7990 060
600
15 0663
7990 080
800
15 0661
Elfront S-höjd
(2112mm)
utan sockel
8990 060
600
15 0659
8990 080
800
15 0657
Elfront K-höjd
(1952mm)
utan sockel
med spanjolett
lås beställs
separat
7991 060
600
15 0663
7991 080
800
15 0661
Elfront S-höjd
(2112mm)
utan sockel
med spanjolett
lås beställs
separat
8991 060
600
15 0659
8991 080
800
15 0657
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
Garderob med 1 hylla, 1 stång P1039808 3423 01
och gångjärn och par luckor
Emballage av krympfilm
Minsta orderkvantitet 10st
P1039879 3423 01
Kombigarderob med mellansida,
1 hel och 3 halv hyllor, 1 stång,
gångjärn och par luckor Emballage av krympfilm
Minsta orderkvantitet 10st
Ekonomigarderob med sidor till golv. Höjd
2062 mm, Djup 565 mm, Sockelhöjd 101 mm, Luckhöjd
1948 mm. Urtag för golvsockellist i nedre bakkant 69x12
mm OBS Nettopriser
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
Garderob med 1 hylla, 1 stång P1039904392301
och gångjärn och lucka
P1039905392301
Emballage av papp
P1039906392301
Minsta orderkvantitet 20st
Kombigarderob med mellansida, 1 hel och 3 halv hyllor,
1 stång, gångjärn och par
luckor Emballage av papp
Minsta orderkvantitet 10st
P1039910392301
Utdragbar arbetsbänk med uppfällbar bänkskiva
2062 mm, Djup 565 mm, Sockelhöjd 101 mm, Luckhöjd
1948 mm. Urtag för golvsockellist i nedre bakkant 69x12
mm OBS Nettopriser
BESKRIVNING
2062 mm, Djup 565 mm, Sockelhöjd 101 mm, Luckhöjd
1948 mm. Urtag för golvsockellist i nedre bakkant 69x12
mm OBS Nettopriser
Garderob med 1 hylla, 1 stång P1039908392301
och gångjärn och par luckor
Emballage av papp
Minsta orderkvantitet 10st
Ekonomigarderob med sidor till golv. Höjd
SKÅPTYP
Ekonomigarderob med sidor till golv. Höjd
BESTNR
Garderob med 1 hylla, 1 stång P1039804 3423 01
och gångjärn och lucka
P1039805 3423 01
Emballage av krympfilm
P1039806 3423 01
Minsta orderkvantitet 20st
Finns endast med vit stomme. Levereras omonterat.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
Utdragbart bänkskåp med uppfällbar bänkskiva
Vit stomme med
2 invändiga låga
lådor med vita f
ronter, hjul och
samtliga beslag som
behövs för att montera lucka, sockel
och bänkskivor.
Höjd 704, djup
500mm Beställ till
lucka (15 0655),
sockel (16 0417)
och bänkskivor
(YSP52530 och
YSP65430) samt
valfritt handtag.
Vänstervariant har
lådorna på vänster
sida och tvärsom.
Vänster
BREDD LUCKSATS NR
2094 060(1) 60 cm 15 0655
Höger
2094 060(2) 60 cm 15 0655
27
Bänkskivor till utdragbar arbetsbänk
xxx ersätts med laminatnumret. Se sid 47
Artikel
Mått
Utörande
Antal Best nr
i förp
Bänkskivor
till utdragbar arbetsbänk
Kantlist MF1
runt om
Prisgrupp 1
560x30x525
560x30x654
Prisgrupp 2
Främre skivan
Bakre skivan
1
1
YSP52530 0xxx
YSP65430 0xxx
560x30x525
560x30x654
Främre skivan
Bakre skivan
1
1
YSP52530 0xxx
YSP65430 0xxx
Bild
Lucka till utdragbar abetsbänk
LUCKANTAL
MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
SATS NR LUCKOR (BxH)
PER
LUCKSATS
15 0655 1
596x700
Nedfällbart bord, Vägghängt bord med nedfällbar bänkskiva med ben. Aventos öppningsbeslag som är enkla att lyfta
Beskrivning BESTNR
Utförande
Arbetsplats KVI EK 4095 0800
Bredd
839mm,
Höjd
1248mm,
KVI SV 4095 0800
Djup
223mm
Inkl 4 vita
hyllor
NVI EK 4095 0800
Bordsskiva/ Bestickfack
lucka kritvit och bordsben i ek
natur
Utdragbar arbetsbänk (2094)
lucka svart och bordsben i ek
natur
Sockelfront för utdragbar arbetsbänk
(2094)
Beskrivning BESTNR
Matplats
Bredd
839mm,
Höjd
1248mm,
Djup 223
mm
Inkl 3 vita
hyllor
Utförande
Utförande
KVI EK 4096 0800 Bordsskiva/ Glas-
lucka kritvit hållare,
bestickfack
och bordsben i ek
natur
KVI SV 4096 0800 Bordsskiva/ Glas-
lucka kritvit hållare,
bestickfack
och bordsben i svart
ek
NVI EK 4096 0800 Bordsskiva/ Glas-
lucka vit
hållare,
bestickfack
och bordsben i ek
natur
NVI SV 4096 0800 Bordsskiva/ Glas-
lucka vit
hållare,
bestickfack
och bordsben i svart
ek
SVT EK 4096 0800 Bordsskiva/ Glas-
lucka svart hållare,
bestickfack
och bordsben i ek
natur
SVT SV 4096 0800 Bordsskiva/ Glas-
lucka svart hållare,
bestickfack
och bordsben i svart
ek
28
och bordsben i svart
ek
SVT EK 4095 0800 Bordsskiva/ Bestickfack
Nedfällbart bord, Vägghängt bord med nedfällbar bänkskiva med ben. Aventos öppningsbeslag som är enkla att lyfta
Bild
Bordsskiva/ Bestickfack
lucka vit
och bordsben i ek
natur
lucka vit
LUCKANTAL
MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
SATS NR LUCKOR (BxH)
PER
LUCKSATS
596x150
Bordsskiva/ Bestickfack
lucka kritvit och bordsben i svart
ek
NVI SV 4095 0800 Bordsskiva/ Bestickfack
Sockelfront för utdragbar arbetsbänk
16 0417 1
Utförande
SVT SV 4095 0800 Bordsskiva/ Bestickfack
lucka svart och bordsben i svart
ek
Tillbehör och inreden
36 1677 0000
Glashållare Ek natur
o tallriksSvart ek
hållare
36 1678 0000
Bordsben
36 1679 0000
Ek natur
36 1676 0000
Svart ek
36 1674 0000
Bestickfack Ek natur
36 1675 0000
36 1684 0000
Svart ek
Förvarings- Svart skinn
fack
Vaskar, Omnia Pro
Vaskar för inbyggnad.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Porslin, Omnia Pro 60
Omnia Pro 60
Porslinsvask, alpinvit med silbricka/propp samt
bräddavlopp. Levereras exkl. vattenlås.
Yttermått 595x500x200 mm. Ej vändbar.
OBS! tolerans +- 1%
Vid montering i trä- och laminatbänkar görs
urtaget på plats:
Bredd = vaskens faktiska bredd +2 mm
Djup = vaskens faktiska djup -21 mm
Vasken monteras så att överkanten är cirka
10 mm över bänkskivan.
Kräver passfront (16 0402) som beställs
separat.
Vid montering i sten gäller följande urtagsmått:
Bredd = 550 mm
Djup = 450 mm
Monteras så att bänkskivan vilar på vaskens överkant.
Kräver passfront (16 0402) som beställs separat.
Vattenlås (18 4379) beställs separat.
Vask för inbyggnad
150
500
430
65
555
595
595
180
200
585
Trä- och laminatskivor
Stenskivor
Porslin, Omnia Pro 80
Trä- och laminatskivor
Stenskivor
Vask för inbyggnad
Omnia Pro 80
Porslinsvask, alpinvit med silbricka/propp samt
bräddavlopp. Levereras exkl. vattenlås.
Yttermått 795x500x220 mm. Ej vändbar.
OBS! tolerans +- 1%
Vid montering i trä- och laminatbänkar görs
urtaget på plats:
Bredd = vaskens faktiska bredd +2 mm
Djup = vaskens faktiska djup -21 mm
Vasken monteras så att överkanten är cirka 10 mm över
bänkskivan.
Kräver passfront (16 0408) som beställs separat.
Vid montering i sten gäller följande urtagsmått:
Bredd = 745 mm
Djup = 450 mm
Monteras så att bänkskivan vilar på vaskens överkant.
Kräver passfront (16 0408) som beställs separat.
Vattenlås (18 4380) beställs separat.
48 4171 0000
48 4172 0000
Vattenlås
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Vattenlås
Prevex
För enkelho
För dubbelho
48 4379 0000
48 4380 0000
Vaskar, Astracast
Underlimmade vaskar i laminat- och massivträbänkskivor
Vaskar för svetsning i rostfria bänkskivor
Vaskar för inbyggnad/planlimning
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Onyx 4016
Vask i rostfritt 1 mm stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och
vattenlås.
Lådmått: 162x400x110 mm.
Invändig hörnradie 13 mm.
För skåpsbredd min. 300 mm*
Obs! Vid insvetsning av dubbla vaskar skall
avståndet vara minst 35 mm mellan vaskarnas
insidor. Vid dubbla vaskar i laminatbänkskiva skall
avståndet vara minst 60mm.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6004016
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8459 0000
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
18 8477 0000
Vask för inbyggnad/planlimning
48 4304 0000
29
Vaskar, Astracast
Underlimmade vaskar i laminat- och massivträbänkskivor
Vaskar för svetsning i rostfria bänkskivor
Vaskar för inbyggnad/planlimning
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Onyx 4034
Vask i rostfritt 1 mm stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och
vattenlås.
Lådmått: 340x400x225 mm.
Invändig hörnradie 13 mm.
För skåpsbredd min. 400 mm*
Obs! Vid insvetsning av dubbla vaskar skall
avståndet vara minst 35 mm mellan vaskarnas
insidor. Vid dubbla vaskar i laminatbänkskiva skall
avståndet vara minst 60mm.
Vask i rostfritt 1 mm stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och
vattenlås.
Lådmått: 500x400x190 mm.
Invändig hörnradie 13 mm.
För skåpsbredd min. 600 mm*
Obs! Vid insvetsning av dubbla vaskar skall
avståndet vara minst 35 mm mellan vaskarnas
insidor. Vid dubbla vaskar i laminatbänkskiva skall
avståndet vara minst 60mm.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6004034
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8460 0000
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
18 8478 0000
Vask för inbyggnad/planlimning
48 4305 0000
Vask i rostfritt 1 mm stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och
vattenlås.
Lådmått: 700x400x190 mm.
Invändig hörnradie 13 mm.
För skåpsbredd min. 800 mm*
Obs! Vid insvetsning av dubbla vaskar skall
avståndet vara minst 35 mm mellan vaskarnas
insidor. Vid dubbla vaskar i laminatbänkskiva skall
avståndet vara minst 60mm.
Vask i rostfritt 1 mm stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och
vattenlås.
Lådmått: 340x400x225 mm.
Lådmått: 162x400x110 mm
Invändig hörnradie 13 mm.
För skåpsbredd min. 600 mm*
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6004070
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8462 0000
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
18 8480 0000
Vask för inbyggnad/planlimning
48 4307 0000
Onyx 4050
Onyx 4070
Onyx 4053
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6004054
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8461 0000
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
18 8479 0000
Vask för inbyggnad/planlimning
48 4306 0000
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8463 0000
Vask för inbyggnad/planlimning
48 4308 0000
Vask för inbyggnad
Vask i rostfritt 1,2 mm stål.
48 4310 0000
Levereras med korgventil, bräddavlopp och
vattenlås.Lådmått: 530x395x229 mm.
För skåpsbredd min. 600 mm*
Vid montering i trä- och laminatbänkar görs
urtaget på plats:
Bredd = vaskens faktiska bredd +2 mm
Djup = vaskens faktiska djup -21 mm
Vasken monteras så att överkanten är cirka
10 mm över bänkskivan.
Kräver passfront (16 0402) som beställs
separat.
Vid montering i sten gäller följande urtagsmått:
Bredd = 550 mm, Djup = 415 mm
Monteras så att bänkskivan vilar på vaskens överkant.
Kräver passfront (16 0402) som beställs
separat.
*Minsta skåpsbredd tar endast hänsyn till att vasken får plats i skåpsstommen. När man sätter vasken i skåp med sidohängda luckor måste man ta
hänsyn till gångjärnen, och att man ska kunna justera och eventuellt montera bort dem. Ca 50 mm från skåpstommens sida till vaskens utsida bör
vara fri.
Alternativ 1: Välj en bredare stomme.
Alternativ 2: Vasken flyttas längre bak i stommen så att gångjärnen är fria.
Alternativ 3: Vasken förskjuts så långt åt sidan som möjligt om det bara är gångjärn på ena sidan.
Alternativ 4: Ett skåp med fast front överst och lucka/luckor under används, så att gångjärnen hamnar längre ner.
Alternativ 5: Ett diskbänkskåp med källsortering i låda används.
Belfast
30
*
Vaskar, Franke
Underlimmade vaskar i laminat- och massivträbänkskivor
Vaskar för svetsning i rostfria bänkskivor
Vaskar för inbyggnad.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
BR 300
Vask i rostfritt 0,8 mm stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och
vattenlås.
Lådmått: ø 330 mm
Djup: 180 mm
För skåpsbredd min. 400 mm*
ROX 210
Vask i rostfritt 0,8 mm stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och
vattenlås.
Lådmått: ø 380 mm
Djup: 155 mm
För skåpsbredd min. 500 mm*
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6000300
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8455 0000
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
18 8473 0000
Vask för inbyggnad
48 4300 0000
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6000210
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8456 0000
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
18 8474 0000
Vask för inbyggnad
48 4301 0000
ROX 400
Vask i rostfritt 0,8 mm stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och
vattenlås.
Lådmått: 400x340x155 mm
För skåpsbredd min. 500 mm*
ROX 480
Vask i rostfritt 0,8 mm stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och
vattenlås.
Lådmått: 480x340x155 mm
För skåpsbredd min. 600 mm*
RBU 400
Vask i rostfritt 0,8 mm stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och
vattenlås.
Lådmått: 399x399mm Djup 150mm
För skåpsbredd min. 500mm*
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Avlopp vänster
Y6001401
Avlopp höger
Y6001402
Avlopp bak
Y6001400
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Avlopp vänster
18 8483 0000
Avlopp höger
18 8457 0000
Avlopp bak
18 8484 0000
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
Avlopp till vänster
18 8485 0000
Avlopp till höger
18 8475 0000
Avlopp bak
18 8486 0000
Vask för inbyggnad
48 4302 0000
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Avlopp vänster
Y6001407
Avlopp höger
Y6001408
Avlopp bak
Y6001406
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Avlopp vänster
18 8491 0000
Avlopp höger
18 8458 0000
Avlopp bak
18 8492 0000
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
Avlopp till vänster
18 8493 0000
Avlopp till höger
18 8476 0000
Avlopp bak
18 8494 0000
Vask för inbyggnad
48 4303 0000
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6001413
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8628 0000
Vask för inbyggnad
48 4481 0000
*Minsta skåpsbredd tar endast hänsyn till att vasken får plats i skåpsstommen. När man sätter vasken i skåp med sidohängda luckor måste man ta
hänsyn till gångjärnen, och att man ska kunna justera och eventuellt montera bort dem. Ca 50 mm från skåpstommens sida till vaskens utsida bör
vara fri.
Alternativ 1: Välj en bredare stomme.
Alternativ 2: Vasken flyttas längre bak i stommen så att gångjärnen är fria.
Alternativ 3: Vasken förskjuts så långt åt sidan som möjligt om det bara är gångjärn på ena sidan.
Alternativ 4: Ett skåp med fast front överst och lucka/luckor under används, så att gångjärnen hamnar längre ner.
Alternativ 5: Ett diskbänkskåp med källsortering i låda används.
31
Vaskar, Amaltia
Vaskar för inbyggnad.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Amaltia 62x50 1 1/2B
Amaltia 62x50, rostfritt stål,
kvalite 18/10 tjocklek 0,7 mm.
Korgventil. Vattenlås.
Djup 120/180 mm.
För skåpsbredd min. 600 mm*
(Min. skivdjup utan kantlist 585 mm).
Endast högerutförande.
Vask för inbyggnad
Högerutförande
Amaltia 79x50, rostfritt stål,
kvalite 18/10 tjocklek 0,7 mm.
Korgventil. Vattenlås.
Djup 180 mm.
För skåpsbredd min. 800 mm*
(Min. skivdjup utan kantlist 585 mm).
Vask för inbyggnad
Amaltia 100x50, rostfritt stål,
kvalite 18/10 tjocklek 0,7 mm.
Korgventil. Vattenlås.
Djup 120/180 mm.
För skåpsbredd min. 600 mm*
(Min. skivdjup utan kantlist 585 mm).
Bilden visar högerutförande.
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
Högerutförande
48 4156 0000
48 4167 0000
Amaltia 116x50, rostfritt stål,
kvalite 18/10 tjocklek 0,7 mm.
Korgventil. Vattenlås.
Djup 180 mm.
För skåpsbredd min. 800 mm*
(Min. skivdjup utan kantlist 585 mm).
Bilden visar högerutförande.
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
Högerutförande
48 4157 0000
48 4168 0000
Amaltia Plus 100x50, rostfritt stål,
kvalite 18/10 tjocklek 0,7 mm.
Korgventil. Vattenlås.
Djup 200 mm.
För skåpsbredd min. 600 mm*
(Min. skivdjup utan kantlist 585 mm).
Bilden visar högerutförande.
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
Högerutförande
48 4158 0000
48 4169 0000
Amaltia 79x50 2B
Amaltia 100x50 1 1/2B 1D
Amaltia 116x50 2B 1D
Amaltia Plus 100x50 1B 1D
48 4154 0000
48 4155 0000
*Minsta skåpsbredd tar endast hänsyn till att vasken får plats i skåpsstommen. När man sätter vasken i skåp med sidohängda luckor måste man ta
hänsyn till gångjärnen, och att man ska kunna justera och eventuellt montera bort dem. Ca 50 mm från skåpstommens sida till vaskens utsida bör
vara fri.
Alternativ 1: Välj en bredare stomme.
Alternativ 2: Vasken flyttas längre bak i stommen så att gångjärnen är fria.
Alternativ 3: Vasken förskjuts så långt åt sidan som möjligt om det bara är gångjärn på ena sidan.
Alternativ 4: Ett skåp med fast front överst och lucka/luckor under används, så att gångjärnen hamnar längre ner.
Alternativ 5: Ett diskbänkskåp med källsortering i låda används.
32
Vaskar, Intra
Underlimmade vaskar i laminat- och massivträbänkskivor
Vaskar för svetsning i rostfria bänkskivor
Vaskar för inbyggnad.
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
INTRA MEGA IME 80
804
Mega IME 80, rostfritt stål
Upplyftsventil i båda lådorna.
Bräddavlopp i en låda.
Inklusive diskmedelspump och vattenlås.
Skåpsbredd min. 800 mm*
(Min. skivdjup utan kantlist 560 mm).
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6004300
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 5300 0000
Vask för inbyggnad
48 3661 0000
Eurora-EU60, rostfritt stål.
Upplyftsvred, korgventil och diskmedelspump.
Vattenlås.
Djup 120 resp. 175 mm.
För skåpsbredd min. 600 mm*
(Min. skivdjup utan kantlist 570 mm).
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Högerutförande
Y6002502
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Högerutförande
18 5502 0000
Vask för inbyggnad
Högerutförande
48 2653 0000
Eurora-EUP60, rostfritt stål.
Upplyftsvred, korgventil och diskmedelspump.
Vattenlås.
Djup 120 resp. 175 mm.
För skåpsbredd min. 600 mm*
(Min. skivdjup utan kantlist 570 mm).
Bilden visar högerutförande.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6002049
Högerutförande
Y6002059
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 6049 0000
Högerutförande
18 6059 0000
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
48 2654 0000
Högerutförande
48 2655 0000
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6002249
Högerutförande
Y6002259
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 6249 0000
Högerutförande
18 6259 0000
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
48 2656 0000
Högerutförande
48 2657 0000
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6000724
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8335 0000
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
18 8377 0000
410
500
TYP/MÅTT
344
30
344
410
344
510
INTRA EURORA EU 60
608
150
344
INTRA EURORA EUP60
410
510
430
344
900
150
344
EURORA EUP80
410
510
430
344
900
300
344
INTRA FRAME FR 155
426
380
201
155
INTRA FRAME FR 340
130
386
340
130
426
380
Intra Eurora-EUP80, rostfritt stål.
Upplyftsvred, korgventil, diskmedelspump och
Vattenlås.
Djup 175 mm.
För skåpsbredd min. 750 mm.
(Min. skivdjup utan kantlist 570 mm).
Bilden visar högerutförande.
Frame FR155, rostfritt stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås.
För skåpsbredd min. 300 mm*
Lådmått: 155x380x120 mm. Invändig hörnradie
25 mm.
Yttermått 201x426 mm.
Radie ytterhörn 10 mm.
Frame FR340, rostfritt stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås.
För skåpsbredd min. 400 mm*.
Lådmått: 340x380x160 mm. Invändig hörnradie
25 mm.
Yttermått 386x426 mm,
Radie ytterhörn 10 mm.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6000725
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8336 0000
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
18 8378 0000
33
Vaskar, Intra
Underlimmade vaskar i laminat- och massivträbänkskivor
Vaskar för svetsning i rostfria bänkskivor
Vaskar för inbyggnad.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Frame FR520, rostfritt stål.
Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås.
För skåpsbredd min. 600 mm*.
Lådmått: 520x380x180 mm.
Invändig hörnradie 25 mm.
Yttermått 566x426 mm,
radie ytterhörn 10 mm.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6000726
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8337 0000
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
18 8379 0000
Frame FR60SH, rostfritt stål.
Levereras med upplyftsventil, bräddavlopp och
renssil i den stora lådan och korgventil i den lilla.
Vattenlås, diskmedelspump och sköljkorg i svart
plast.
För skåpsbredd min. 600 mm*
Stora lådan: 340x380x160 mm
Lilla lådan: 155x380x120 mm
Invändig hörnradie 25 mm.
Yttermått 595x510 mm, radie ytterhörn 10mm.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6000705
Högerutförande
Y6000706
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 8341 0000
Högerutförande
18 8503 0000
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
48 4238 0000
Högerutförande
48 4309 0000
Frame FR60SX, rostfritt stål.
Levereras med upplyftsventil, renssil, bräddavlopp
och vattenlås.
Diskmedelspump och sköljkorg i svart plast.
För skåpsbredd min. 600 mm*
Lådmått: 520x380x180 mm
Invändig hörnradie 25 mm.
Yttermått 595x510 mm, radie ytterhörn 10mm.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6000700
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8340 0000
Vask för inbyggnad
48 4239 0000
INTRA FRAME FR 78D
Frame FR78D, rostfritt stål.
Levereras med upplyftsventil, renssil, bräddavlopp
och vattenlås.
Diskmedelspump och sköljkorg i svart plast.
För skåpsbredd min. 800 mm*
Lådmått: 2st 340 x 380 x 160mm
Invändig hörnradie 25 mm.
Yttermått 780x595 mm, radie ytterhörn 10 mm.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y60000780
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8622 0000
Vask för inbyggnad
48 4478 0000
INTRA FRAME FR 97SH
Frame FR97SH, rostfritt stål.
Levereras med upplysftsventil, bräddavlopp och
renssil i den stora lådan och korgventil i den lilla.
Vattenlås, diskmedelspump och sköljkorg i svart
plast.
För skåpsbredd min. 600 mm*
Stora lådan: 340x380x160 mm
Lilla lådan: 155x380x120 mm
Invändig hörnradie 25 mm.
Yttermått 970x510 mm, radie ytterhörn 10mm.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6000720
Högerutförande
Y6000721
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 8343 0000
Högerutförande
18 8342 0000
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
48 4243 0000
Högerutförande
48 4242 0000
Frame FR97SX, rosfritt stål.
Levereras med upplyftsventil, renssil, bräddavlopp
och vattenlås.
Diskmedelspump och sköljkorg i svart plast.
För skåpsbredd min. 600 mm*
Lådmått: 520x380x180 mm
Invändig hörnradie 25 mm.
Yttermått 970x510 mm,
radie ytterhörn 10 mm.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6000710
Högerutförande
Y6000711
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 8430 0000
Högerutförande
18 8429 0000
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
48 4245 0000
Högerutförande
48 4244 0000
INTRA FRAME FR 520
426
380
130
566
520
130
INTRA FRAME FR 60SH
595
155
130
25
380
510
340
130
INTRA FRAME FR 60SX
510
380
130
595
520
130
25
510
380
130
340
970
155
130
INTRA FRAME FR 97SX
510
380
130
520
130
34
970
Vaskar, Intra
Underlimmade vaskar i laminat- och massivträbänkskivor
Vaskar för svetsning i rostfria bänkskivor
Vaskar för inbyggnad.
TYP/MÅTT
INTRA FRAME FR 97SXH
970
520
155
510
380
130
25
130
INTRA HORIZON HZ 615 SH
415
510
615
160
415
510
815
Frame FR97SXH, rostfritt stål.
Levereras med upplyftsventil, bräddavlopp och
renssil i den stora lådan och korgventil i den lilla.
Vattenlås, diskmedelspump och sköljkorg i svart
plast.
För skåpsbredd min. 800 mm*
Stora lådan: 520x380x180 mm
Lilla lådan: 155x380x120 mm
Invändig hörnradie 25 mm.
Yttermått 970x510 mm, radie ytterhörn 10mm.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6000728
Högerutförande
Y6000727
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 8432 0000
Högerutförande
18 8431 0000
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
48 4247 0000
Högerutförande
48 4246 0000
Horizon HZ 615 SH, rostfritt stål.
Levereras med korgventiler, bräddavlopp och ett
kranhål.
För skåpsbredd min. 600 mm*
Stora lådan: 345x415x160 mm.
Lilla lådan: 160x415x120 mm.
(Min. skivdjup utan kantlist 585 mm).
Bilden visar högerutförande.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6006152
Högerutförande
Y6006151
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 8326 0000
Högerutförande
18 8242 0000
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
48 4248 0000
Högerutförande
48 4140 0000
Horizon HZ 815 DM, rostfritt stål.
Levereras med korgventiler, bräddavlopp i den
ena lådan och med ett kranhål.
För skåpsbredd min. 800 mm*
Lådor 345x415x160 mm.
(Min. skivdjup utan kantlist 585 mm).
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6008153
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8251 0000
Vask för inbyggnad
48 4143 0000
Horizon HZD 815 SH, rostfritt stål.
Med avrinningsplan.
Levereras med korgventiler, bräddavlopp i den
stora lådan och ett kranhål.
För skåpsbredd min. 600 mm*
Stora Lådan: 345x415x160 mm.
Lilla lådan: 160x415x120 mm.
(Min. skivdjup utan kantlist 585 mm).
Bilden visar högerutförande.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6008152
Högerutförande
Y6008151
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 8245 0000
Högerutförande
18 8246 0000
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
48 4141 0000
Högerutförande
48 4142 0000
Horizon HZD 1120 D, rostfritt stål.
Med avrinningsplan.
Levereras med korgventiler, bräddavlopp och med
ett kranhål.
För skåpsbredd min. 800 mm*
Lådmått: 345x415x160 mm.
(Min. skivdjup utan kantlist 585 mm).
Bilden visar högerutförande.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6001120
Högerutförande
Y6001121
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 8254 0000
Högerutförande
18 8255 0000
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
48 4144 0000
Högerutförande
48 4145 0000
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6001894
Högerutförande
Y6001895
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 8626 0000
Högerutförande
18 8625 0000
Vask för inbyggnad
Vänsterutförande
48 4480 0000
Högerutförande
48 4479 0000
345
345
INTRA HORIZON HZD 815 SH
415
510
815
345
160
INTRA HORIZON HZD 1120 D
415
510
1120
345
345
INTRA CITY 80S
ø35
ø27
ø20
116,5
800
763
340
500
463
R53
BESTÄLLNINGSNUMMER
345
INTRA HORIZON HZ 815 DM
R10
BESKRIVNING
43,5
400
City 80S, rostfritt stål.City 80S, rostfritt stål
Med avrinningsplan
Levereras med bräddavlopp och ett kranhål.
För skåpsbredd min. 500 mm*
Lådmått: 400x340x180 mm.
(Min. skivdjup utan kantlist 585 mm).
Totalmåttet på vask för inbyggnad är 795x495mm
35
Vaskar, Intra
Underlimmade vaskar i laminat- och massivträbänkskivor
Vaskar för svetsning i rostfria bänkskivor
Vaskar för inbyggnad.
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
INTRA VK44
Tvättbänk i rostfritt stål. Rymmer 22 liter.
Kräver skåpsbredd 500mm* vid underlimmad ho
och 600mm* vid infällnad.
Levereras utan bräddavlopp.
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6000044
Infällnadstvättbänk
48 4296 0000
190±5
30
TYP/MÅTT
485
385
340
440
*Minsta skåpsbedd tar endast hänsyn till att vasken får plats i skåpsstommen. När man sätter vasken i skåp med sidohängda luckor måste man ta
hänsyn till gångjärnen, och att man ska kunna justera och eventuellt montera bort dem. Ca 50 mm från skåpstommens sida till vaskens utsida bör
vara fri.
Alternativ 1: Välj en bredare stomme.
Alternativ 2: Vasken flyttas längre bak i stommen så att gångjärnen är fria.
Alternativ 3: Vasken förskjuts så långt åt sidan som möjligt om det bara är gångjärn på ena sidan.
Alternativ 4: Ett skåp med fast front överst och lucka/luckor under används, så att gångjärnen hamnar längre ner.
Alternativ 5: Ett diskbänkskåp med källsortering i låda används
Vaskar, Ifö
Underlimmade vaskar i laminat- och massivträbänkskivor
Vaskar för svetsning i rostfria bänkskivor, Vaskar för inbyggnad.
Korgventil, bräddavlopp och vattenlås ingår i samtliga vaskar som standard.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
IFÖ CONCERT C1-560K
Vask i rostfritt stål.
Inget hål för blandare.
För skåpsbredd 600mm*
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
Vänsterutförande
18 8602 0000
Högerutförande
18 8601 0000
Vask för inbyggnad
Vändbar
48 4289 0000
Vask i rostfritt stål.
Inget hål för blandare.
Liten sköljlåda i plast medföljer.
För skåpsbredd 600mm*
Bilden visar vänsterutförande.
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
Vänsterutförande
18 8604 0000
Högerutförande
18 8603 0000
Vask för inbyggnad
Vändbar
48 4290 0000
Vask i rostfritt stål.
Hål för blandare 35mm i vask underlimmad i laminatskiva.
Inget hål för blandare på vask underlimmad i massivträ eller för inbyggnad.
För skåpsbredd 800mm*
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6007409
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 8605 0000
Vask för inbyggnad
48 4291 0000
Vask i rostfritt stål.
Hål för blandare 35mm i vask underlimmad i laminatskiva.
Inget hål för blandare på vask underlimmad i massivträ eller för inbyggnad.
För skåpsbredd 800mm*
Bilden visar vänsterutförande
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6007149
Högerutförande
Y6007159
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 8608 0000
Högerutförande
18 8617 0000
Vask för inbyggnad
Vändbar
48 4292 0000
490 420
Depth 160
75
35
450
560
IFÖ CONCERT C46-560K
295
490 420
35
290
30
560
160
45
IFÖ CONCERT C33-770K
490 420
35
335
30
770
335
35
IFÖ CONCERT C24-770K
490 420
35
36
380
30
770
290
35
Vaskar, Ifö
Underlimmade vaskar i laminat- och massivträbänkskivor
Vaskar för svetsning i rostfria bänkskivor, Vaskar för inbyggnad.
Korgventil, bräddavlopp och vattenlås ingår i samtliga vaskar som standard.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
IFÖ CONCERT C3P-770K
Vask i rostfritt stål.
Inget hål för blandare.
För skåpsbredd 400mm*
Vask för inbyggnad
Vändbar
48 4293 0000
490 420
35
335
30
770
341
29
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6007649
295
490 420
Högerutförande
Y6007659
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 8611 0000
341
160
29
35
335
Högerutförande
18 8618 0000
30
30
Vask för inbyggnad
960
Vändbar
48 4294 0000
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatIFÖ CONCERT C24P-1135K
Vask i rostfritt stål.
Hål för blandare 35mm i vask underlimmad i lami- bänkskiva
Vänsterutförande
Y6007949
natskiva.
490 420
Y6007959
Inget hål för blandare på vask underlimmad i mas- Högerutförande
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
sivträ eller för inbyggnad.
Vänsterutförande
18 8614 0000
För skåpsbredd 800mm*
29
35
380
341
290
30
Högerutförande
18 8619 0000
Bilden visar vänsterutförande
1135
Vask för inbyggnad
Vändbar
48 4295 0000
*Minsta skåpsbredd tar endast hänsyn till att vasken får plats i skåpsstommen. När man sätter vasken i skåp med sidohängda luckor måste man ta
hänsyn till gångjärnen, och att man ska kunna justera och eventuellt montera bort dem. Ca 50 mm från skåpstommens sida till vaskens utsida bör
vara fri.
Alternativ 1: Välj en bredare stomme.
Alternativ 2: Vasken flyttas längre bak i stommen så att gångjärnen är fria.
Alternativ 3: Vasken förskjuts så långt åt sidan som möjligt om det bara är gångjärn på ena sidan.
Alternativ 4: Ett skåp med fast front överst och lucka/luckor under används, så att gångjärnen hamnar längre ner.
Alternativ 5: Ett diskbänkskåp med källsortering i låda används.
IFÖ CONCERT C36P-960K
Vask i rostfritt stål.
Hål för blandare 35mm.
För skåpsbredd 600mm*
Bilden visar vänsterutförande
.
Vaskar, Blanco
Underlimmade vaskar i laminat- och massivträbänkskivor
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
BLANCO CLASSIC 8, FBLCL8
Classic 8 FLBCL8, rostfritt stål.
Hål för blandare 35mm.
Korgventil och vattenlås.
Djup 175 mm.
För skåpsbredd min. 800 mm*
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Y6004101
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
18 4151 0000
BLANCO CLASSIC 8, FBLCL8
Classic 8 FLBCL8, rostfritt stål.
Hål för blandare 35mm.
Korgventil och vattenlås.
Djup 175 mm.
För skåpsbredd min. 800 mm*
Bild visar högerutförande
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Vänsterutförande
Y6004149
Högerutförande
Y6004159
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Vänsterutförande
18 4549 0000
Högerutförande
18 4559 0000
*Minsta skåpsbredd tar endast hänsyn till att vasken får plats i skåpsstommen. När man sätter vasken i skåp med sidohängda luckor måste man ta
hänsyn till gångjärnen, och att man ska kunna justera och eventuellt montera bort dem. Ca 50 mm från skåpstommens sida till vaskens utsida bör
vara fri.
Alternativ 1: Välj en bredare stomme.
Alternativ 2: Vasken flyttas längre bak i stommen så att gångjärnen är fria.
Alternativ 3: Vasken förskjuts så långt åt sidan som möjligt om det bara är gångjärn på ena sidan.
Alternativ 4: Ett skåp med fast front överst och lucka/luckor under används, så att gångjärnen hamnar längre ner.
Alternativ 5: Ett diskbänkskåp med källsortering i låda används
37
Vaskar i komposit
Underlimmade vaskar i laminat- och massivträbänkskivor
Vaskar för inbyggnad
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
DOMUS D-100
Vask i grafitfärgad komposit.
Levereras med upplyftsventil, vattenlås och skärbräda i glas.
Kranhål är förborrade för valfri placering av armatur och ev tillbehör.
Lådmått: 379x380x203 mm
För skåpsbredd min. 500 mm*
Vask för inbyggnad
Grafit
48 4323 0000
Vask i grafitfärgad komposit. Vändbar.
Upplyftsventil, vattenlås och skärbräda i glas.
Kranhål är förborrade för valfri placering av armatur och ev tillbehör.
Stora lådan: 343x380x203 mm
Lilla lådan: 161x380x203 mm
Skåpsbredd min. 600 mm*
Vask för inbyggnad
Grafit
48 4148 0000
Vask i grafitfärgad komposit.
Vändbar.
Upplyftsventil, vattenlås, skärbräda i glas.
Kranhål är förborrade för valfri placering av armatur och ev tillbehör.
Låda: 343x380x203 mm
Låda: 343x380x203 mm
Skåpsbredd min. 800 mm*
Vask för inbyggnad
Grafit
48 4152 0000
Vask i kompositmaterialet Fragranite i färgerna
grafit och vit.
Levereras med upplyftsventil och vattenlås.
Kranhål är förborrade för valfri placering av armatur och ev tillbehör.
Lådmått: 500x370x200 mm
För skåpsbredd min. 600 mm*
Urskärningsmått för inbyggnad: 546x506mm med
hörnradie 15mm
Underlimmad vask i Kompakt- och laminatbänkskiva
Grafit
Y6000202
Vit
Y6000205
Underlimmad vask i Massivträbänkskiva
Grafit
18 8504 0000
Vit
18 8501 0000
Vask för inbyggnad
Grafit
48 4321 0000
Vit
48 4322 0000
DOMUS D-150
DOMUS D-200
Mythos
*Minsta skåpsbredd tar endast hänsyn till att vasken får plats i skåpsstommen. När man sätter vasken i skåp med sidohängda luckor måste man ta
hänsyn till gångjärnen, och att man ska kunna justera och eventuellt montera bort dem. Ca 50 mm från skåpstommens sida till vaskens utsida bör
vara fri.
Alternativ 1: Välj en bredare stomme.
Alternativ 2: Vasken flyttas längre bak i stommen så att gångjärnen är fria.
Alternativ 3: Vasken förskjuts så långt åt sidan som möjligt om det bara är gångjärn på ena sidan.
Alternativ 4: Ett skåp med fast front överst och lucka/luckor under används, så att gångjärnen hamnar längre ner.
Alternativ 5: Ett diskbänkskåp med källsortering i låda används.
Vaskar, Purus
Vaskar för svetsning i rostfria bänkskivor
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
PURUS VPK 600
VPK 600, rostfritt stål.
Med korgventiler och vattenlås.
Djup 160 mm.
För skåpsbredd min. 600 mm*
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
Vänster
18 6210 0000
Höger
18 6211 0000
160
TYP/MÅTT
436
380
35
339
180
554
38
Vaskar, Purus
Vaskar för svetsning i rostfria bänkskivor
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
PURUS VPK 800
VPK 800, rostfritt stål.
Med korgventiler och vattenlås.
Djup 160 mm.
För skåpsbredd min. 800 mm*
Svetsad vask i rostfria bänkskivor
18 6209 0000
160
TYP/MÅTT
436
35
339
339
713
*Minsta skåpsbredd tar endast hänsyn till att vasken får plats i skåpsstommen. När man sätter vasken i skåp med sidohängda luckor måste man ta
hänsyn till gångjärnen, och att man ska kunna justera och eventuellt montera bort dem. Ca 50 mm från skåpstommens sida till vaskens utsida bör
vara fri.
Alternativ 1: Välj en bredare stomme.
Alternativ 2: Vasken flyttas längre bak i stommen så att gångjärnen är fria.
Alternativ 3: Vasken förskjuts så långt åt sidan som möjligt om det bara är gångjärn på ena sidan.
Alternativ 4: Ett skåp med fast front överst och lucka/luckor under används, så att gångjärnen hamnar längre ner.
Alternativ 5: Ett diskbänkskåp med källsortering i låda används.
Diskbänkar Franke Delux 30 mm
Rostfri diskbänk med slät yta. Materialtjocklek 0,8 mm
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Franke Delux - 1000x600
Heltäckande diskbänk med enkellåda.
Levereras med silbricka och vattenlås.
Inget kranhål.
För skåpsbredd min 400 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Franke Delux F10
Vändbar
48 4327 0000
Heltäckande diskbänk med enkellåda.
Levereras med silbricka och vattenlås.
Inget kranhål.
För skåpsbredd min 400 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Franke Delux F12
Vändbar
48 4328 0000
Heltäckande diskbänk med en stor och en liten
låda.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 600 mm.
Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm.
Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.
Bild visar vänsterutförande.
Franke Delux G10
Vänsterutförande
Högerutförande
48 4330 0000
48 4334 0000
Heltäckande diskbänk med en stor och en liten
låda.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 600 mm.
Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm.
Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.
Bild visar vänsterutförande.
Franke Delux G12
Vänsterutförande
Högerutförande
48 4331 0000
48 4335 0000
Franke Delux - 1200x600
Franke Delux - 1000x600
Franke Delux - 1200x600
39
Diskbänkar Franke Delux 30 mm
Rostfri diskbänk med slät yta. Materialtjocklek 0,8 mm
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Franke Delux - 1220x600
Heltäckande diskbänk med en stor och en liten
låda.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 600 mm.
Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm.
Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.
Bild visar vänsterutförande.
Franke Delux G122
Vänsterutförande
Högerutförande
48 4332 0000
48 4336 0000
Heltäckande diskbänk med en stor och en liten
låda.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 600 mm.
Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm.
Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.
Bild visar vänsterutförande.
Heltäckande diskbänk med en stor och en liten
låda.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 600 mm.
Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm.
Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.
Bild visar vänsterutförande.
Heltäckande diskbänk med en stor och en liten
låda.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 600 mm.
Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm.
Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.
Bild visar vänsterutförande.
Heltäckande diskbänk med en stor och en liten
låda.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 600 mm.
Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm.
Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.
Bild visar vänsterutförande.
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Franke Delux G14
Vänsterutförande
Högerutförande
48 4333 0000
48 4337 0000
Franke Delux G16
Vänsterutförande
Högerutförande
48 4338 0000
48 4341 0000
Franke Delux G18
Vänsterutförande
Högerutförande
48 4339 0000
48 4342 0000
Franke Delux G20
Vänsterutförande
Högerutförande
48 4340 0000
48 4343 0000
Franke Delux - 1400x600
Franke Delux - 1600x600
Franke Delux - 1800x600
Franke Delux - 2000x600
Franke Delux - 800x600
Franke Delux - 1200x600
40
Franke Delux H8
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levere- Franke Delux H12
ras med två korgventiler, bräddavlopp och vatten- Vänsterutförande.
Högerutförande.
lås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
48 4344 0000
48 4345 0000
48 4350 0000
Diskbänkar Franke Delux 30 mm
Rostfri diskbänk med slät yta. Materialtjocklek 0,8 mm
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Franke Delux - 1400x600
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Franke Delux H14
Vänsterutförande.
Högerutförande.
48 4346 0000
48 4351 0000
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Franke Delux H142
Vänsterutförande.
Högerutförande.
48 4347 0000
48 4352 0000
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Franke Delux H16
Vänsterutförande.
Högerutförande.
48 4348 0000
48 4353 0000
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Franke Delux H162
Vänsterutförande.
Högerutförande.
48 4349 0000
48 4354 0000
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Franke Delux H18
Vänsterutförande.
Högerutförande.
48 4355 0000
48 4360 0000
Franke Delux H182
Vänsterutförande.
Högerutförande.
48 4356 0000
48 4361 0000
Franke Delux H20
Vänsterutförande.
Högerutförande.
48 4357 0000
48 4362 0000
Franke Delux H20 C
Centrerad
48 4365 0000
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Franke Delux H22
Vänsterutförande.
Högerutförande.
48 4358 0000
48 4363 0000
Franke Delux - 1420x600
Franke Delux - 1600x600
Franke Delux - 1620x600
Franke Delux - 1800x600
Franke Delux - 1820x600
Franke Delux - 2000x600
Franke Delux - 2000x600
Franke Delux - 2200x600
41
Diskbänkar Franke Delux 30 mm
Rostfri diskbänk med slät yta. Materialtjocklek 0,8 mm
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Franke Delux - 2400x600
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Franke Delux H24
Vänsterutförande.
Högerutförande.
48 4359 0000
48 4364 0000
Franke Delux H24 C
Centrerad
48 4366 0000
Heltäckande hörndiskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
Djup hoar 180mm
Yttermått: 1119 x 605mm
Franke Delux Corner
Franke Delux - 2400x600
Franke Delux - Corner
48 4329 0000
Diskbänkar Franke Delux 40 mm
Rostfri diskbänk med slät yta. Materialtjocklek 0,8 mm
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Franke Delux - 800x600
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Franke Delux H8-40
Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.
Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och
vattenlås.
Levereras med kranhål Ø35mm.
För skåpsbredd min 800 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Låda: 350 x 435 x 170 mm.
Franke Delux H14-40
Vänsterutförande
Högerutförande
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
DISKMEDELSPUMP
Diskmedelspump. Håltagning: Ø 28 mm.
Franke Delux - 1400x600
48 4368 0000
48 4367 0000
48 4377 0000
Diskbänkar tillbehör
42
48 2665 0000
Laminatbelagda bänkskivor
Monteringsfärdiga ”skräddarsydda” bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.
Pris per löpmeter. Minsta prisenhet 200 mm.
OBS! Priset för bänkskivan beräknas alltid utifrån djupaste/längsta skivmåttet innan ev. utskärning.
xxx ersätts med laminatnumret
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Utförande 1
Prisgrupp 1
Raka kanter, tjocklek 30 och 40mm
Kantlist beställs på eget artikelnummer.
Se sid 48-49 vilka kanter som kan väljas
150-250mm
30mm
40mm
251-450mm
30mm
40mm
451-625mm
30mm
40mm
626-900mm
30mm
40mm
901-1260mm
30mm
40mm
150-250mm
30mm
40mm
251-450mm
30mm
40mm
451-625mm
30mm
40mm
626-900mm
30mm
40mm
901-1260mm
30mm
40mm
150-250mm
30mm
40mm
251-450mm
30mm
40mm
451-625mm
30mm
40mm
626-900mm
30mm
40mm
901-1260mm
30mm
40mm
150-250mm
30mm
40mm
251-450mm
30mm
40mm
451-625mm
30mm
40mm
626-900mm
30mm
40mm
901-1260mm
30mm
40mm
Utförande 1
Prisgrupp 2
Utförande 1
Duo-lamninat Prisgrupp 1
Utförande 1
Duo-lamninat Prisgrupp 2
Raka kanter, tjocklek 30 och 40mm
Kantlist beställs på eget artikelnummer.
Se sid 48-49 vilka kanter som kan väljas
Raka kanter, tjocklek 30 och 40mm
Kantlist beställs på eget artikelnummer.
Se sid 48-49 vilka kanter som kan väljas
Raka kanter, tjocklek 30 och 40mm
Kantlist beställs på eget artikelnummer.
Se sid 48-49 vilka kanter som kan väljas
Y22030 0xxx
Y22038 0xxx
Y22130 0xxx
Y22138 0xxx
Y22230 0xxx
Y22238 0xxx
Y22330 0xxx
Y22338 0xxx
Y22430 0xxx
Y22438 0xxx
Y23030 0xxx
Y23038 0xxx
Y23130 0xxx
Y23138 0xxx
Y23230 0xxx
Y23238 0xxx
Y23330 0xxx
Y23338 0xxx
Y23430 0xxx
Y23438 0xxx
Y25030 0xxx
Y25038 0xxx
Y25130 0xxx
Y25138 0xxx
Y25230 0xxx
Y25238 0xxx
Y25330 0xxx
Y25338 0xxx
Y25430 0xxx
Y25438 0xxx
Y24030 0xxx
Y24038 0xxx
Y24130 0xxx
Y24138 0xxx
Y24230 0xxx
Y24238 0xxx
Y24330 0xxx
Y24338 0xxx
Y24430 0xxx
Y24438 0xxx
43
Laminatbelagda bänkskivor
Monteringsfärdiga ”skräddarsydda” bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.
Pris per löpmeter. Minsta prisenhet 200 mm.
OBS! Priset för bänkskivan beräknas alltid utifrån djupaste/längsta skivmåttet innan ev. utskärning.
xxx ersätts med laminatnumret
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Utförande 2 MF2
Prisgrupp 1
Postformade skivor,
tjocklek 30mm. Radie=8mm
(Kan ej fås till högglanslaminat)
200-450mm
30mm
451-610mm
30mm
611-900mm
30mm
901-1200mm
30mm
Utförande 2 MF2
Duo-laminat Prisgrupp 1
Utförande 3
Prisgrupp 1
Utförande 3 Duo-laminat
Prisgrupp 1
Utförande 4
Prisgrupp 1
44
Postformade skivor,
tjocklek 30mm. Radie=8mm
(Kan ej fås till högglanslaminat)
Dubbel-postformade skivor,
tjocklek 30mm. Radie=8mm
(Kan ej fås till högglanslaminat)
Dubbel-postformade skivor,
tjocklek 30mm. Radie=8mm
(Kan ej fås till högglanslaminat)
För överlaminerade raka framkanter.
Tjocklek 30 och 40mm
Kantlist beställs på eget artikelnummer.
Se sid 48-49 vilka kanter som kan väljas
200-450mm
30mm
451-610mm
30mm
611-900mm
30mm
901-1200mm
30mm
200-450mm
30mm
451-629mm
30mm
630mm
30mm
631-900mm
30mm
901-1200mm
30mm
200-450mm
30mm
451-629mm
30mm
630mm
30mm
631-900mm
30mm
901-1200mm
30mm
150-250mm
30mm
40mm
251-450mm
30mm
40mm
451-625mm
30mm
40mm
626-900mm
30mm
40mm
901-1260mm
30mm
40mm
Y50030 0xxx
Y50130 0xxx
Y50230 0xxx
Y50330 0xxx
Y50530 0xxx
Y50630 0xxx
Y50730 0xxx
Y50830 0xxx
Y51030 0xxx
Y51130 0xxx
Y51430 0xxx
Y51230 0xxx
Y51330 0xxx
Y51530 0xxx
Y51630 0xxx
Y51930 0xxx
Y51730 0xxx
Y51830 0xxx
Y22530 0xxx
Y22538 0xxx
Y22630 0xxx
Y22638 0xxx
Y22730 0xxx
Y22738 0xxx
Y22830 0xxx
Y22838 0xxx
Y22930 0xxx
Y22938 0xxx
Laminatbelagda bänkskivor
Monteringsfärdiga ”skräddarsydda” bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.
Pris per löpmeter. Minsta prisenhet 200 mm.
OBS! Priset för bänkskivan beräknas alltid utifrån djupaste/längsta skivmåttet innan ev. utskärning.
xxx ersätts med laminatnumret
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Utförande 4
Prisgrupp 2
För överlaminerade raka framkanter.
Tjocklek 30 och 40mm
Kantlist beställs på eget artikelnummer.
Se sid 48-49 vilka kanter som kan väljas
150-250mm
30mm
40mm
251-450mm
30mm
40mm
451-625mm
30mm
40mm
626-900mm
30mm
40mm
901-1260mm
30mm
40mm
150-250mm
30mm
40mm
251-450mm
30mm
40mm
451-625mm
30mm
40mm
626-900mm
30mm
40mm
901-1260mm
30mm
40mm
150-250mm
30mm
40mm
251-450mm
30mm
40mm
451-625mm
30mm
40mm
626-900mm
30mm
40mm
901-1260mm
30mm
40mm
Utförande 4 Duo-lamninat
Prisgrupp 1
Utförande 4 Duo-lamninat
Prisgrupp 2
För överlaminerade raka framkanter.
Tjocklek 30 och 40mm
Kantlist beställs på eget artikelnummer.
Se sid 48-49 vilka kanter som kan väljas
För överlaminerade raka framkanter.
Tjocklek 30 och 40mm
Kantlist beställs på eget artikelnummer.
Se sid 48-49 vilka kanter som kan väljas
Y23530 0xxx
Y23538 0xxx
Y23630 0xxx
Y23638 0xxx
Y23730 0xxx
Y23738 0xxx
Y23830 0xxx
Y23838 0xxx
Y23930 0xxx
Y23938 0xxx
Y26530 0xxx
Y26538 0xxx
Y26630 0xxx
Y26638 0xxx
Y26730 0xxx
Y26738 0xxx
Y26830 0xxx
Y26838 0xxx
Y26930 0xxx
Y26938 0xxx
Y24530 0xxx
Y24538 0xxx
Y24630 0xxx
Y24638 0xxx
Y24730 0xxx
Y24738 0xxx
Y24830 0xxx
Y24838 0xxx
Y24930 0xxx
Y24938 0xxx
45
Laminatbelagda stänkskydd
Monteringsfärdiga stänkskydd ”skräddarsydda” i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.
Komplett måttsatt ritning bifogas ordern. Laminatbelagda stänkskydd, max. längd enligt tabell.
Tjocklek 12 resp. 16 mm. Pris per löpmeter. Kantlist alla kanter. Minsta prisenhet 200mm.
xxx ersätts med laminatnumret
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MF 1
Prisgrupp 1
Laminatkantlist lika bänkskiva.
Tjocklek 0,8 mm.
Höjd 150-450mm
12 mm
16 mm
Höjd 451-625 mm
12 mm
16 mm
Höjd 626-900 mm
12 mm
16 mm
Höjd 901-1260 mm
12 mm
16 mm
Höjd 150-450mm
12 mm
16 mm
Höjd 451-625 mm
12 mm
16 mm
Höjd 626-900 mm
12 mm
16 mm
Höjd 901-1260 mm
12 mm
16 mm
MF 1
Prisgrupp 2
46
Laminatkantlist lika bänkskiva.
Tjocklek 0,8 mm.
Y40512 0xxx
Y40516 0xxx
Y40612 0xxx
Y40616 0xxx
Y40712 0xxx
Y40716 0xxx
Y40812 0xxx
Y40816 0xxx
Y47012 0xxx
Y48016 0xxx
Y47112 0xxx
Y48116 0xxx
Y47212 0xxx
Y48216 0xxx
Y47312 0xxx
Y48316 0xxx
Laminatsortiment Prisgrupp 1
Benämning
Marbodals laminat nr
Maxlängd
Aluminium (OBS endast till stänkpaneler)
Basaltino
Brasil svart
Delano oak
Drivved
Ek block
Ek karbon
Ek natur
Fantasi beige
Fantasi grafit
Fantasi ljusgrå
Flinga ljus
Furu vit
Gomera
Grå betong
Grå sandsten
Ljus betong
Ljusgrå sandsten
Mörk drivved
Mörk metall
Mörkgrå kvarts
Oak chamonix
Rustik ljus**
Skiffer högblank*
Skiffer rustik
Svart mocka
Svart struktur
Textil brun
Textil grå
Virvarr antracit
Virrvarr ljusgrå
Vit
Vit högblank*
Vit marmor
Väv
Zeus antracit
181
556
525
599
578
571
604
607
519
390
249
603
605
558
600
581
606
580
579
542
551
561
590
465
565
597
584
589
588
450
537
451
464
598
601
534
3030
4080
4080
4080
4080
4080
4040
4040
4080
4080
4080
4040
4040
4080
4080
4080
4040
4080
4080
4080
4080
4080
4080
3580
3640
4080
4080
4080
4080
4080
4080
4080
3580
4080
4080
4080
*Obs! Laminatmönster med högblank yta kan ej utföras i MF2.
** Obs! Rustiklaminaten har stora färgskiftningar och kan därför ge extra markerade skarvar.
Laminatsortiment Prisgrupp 2
Benämning
Marbodals laminat nr
Maxlängd
Svart matt***
602
4040
***Kan ej utföras i MF2
47
Laminatbelagda bänkskivor, Framkants-/kortkantslister
Pris per lpm
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MF1
Laminatkantlist (30 och 40mm)
Endast till utförande 1.
30 och 40mm
Alltid samma utförande som
bänkskivelaminatet.
Y5101 300
MF1
Sarg
Laminatkantlist, tjocklek 0,8 mm.
Valbart höjdmått i intervallet 31-120 mm.
Tjocklek anges på ritning.
Endast till utförande 1.
31-120 mm
Alltid samma utförande som
bänkskivelaminatet.
Y5101 600
Endast till utförande 4
30mm
30mm
30mm
30mm
Ek klarlack
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Y5300 103
Y5300 145
Y5300 154
Y5300 1206
40mm
40mm
40mm
40mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Ek klarlack
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Ek klarlack
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Y53004 103
Y53004 145
Y53004 154
Y53004 1206
Y5301 103
Y5301 145
Y5301 154
Y5301 1206
40mm
40mm
40mm
40mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Ek klarlack
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Ek klarlack
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Y53014 103
Y53014 145
Y53014 154
Y53014 1206
Y5304 103
Y5304 145
Y5304 154
Y5304 1206
30mm
30mm
30mm
30mm
Ek klarlack
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Y5306 103
Y5306 145
Y5306 154
Y5306 1206
40mm
40mm
40mm
40mm
Ek klarlack
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Y53064 103
Y53064 145
Y53064 154
Y53064 1206
31-120
TYP/MÅTT
19
MF0
10mm dold rak trälist
MF3
5mm rak träkantlist
Endast till utförande 1
MF4
13mm träkantlist
Fasad 7x4mm uppe och nere
Endast till utförande 1
MF5
17mm träkantlist
Radie 8mm uppe och 3mm nere.
Endast till utförande 1
48
Laminatbelagda bänkskivor, Framkants-/kortkantslister
Pris per lpm
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MF20
Överskjutande rak träkantlist
Tjocklek 10mm, djup 20mm
Endast till utförande 4
30mm
30mm
30mm
30mm
Ek klarlack
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Y5320 103
Y5320 145
Y5320 154
Y5320 1206
Tjocklek 10mm, djup 30mm
Endast till utförande 4
30mm
30mm
30mm
30mm
Ek klarlack
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Y5335 103
Y5335 145
Y5335 154
Y5335 1206
Endast till utförande 1
30mm
Rostfri look
Y5334 120
40mm
Rostfri look
Y53344 120
10
TYP/MÅTT
20
10
MF35
Överskjutande rak träkantlist
30
MF31
1,5mm polypropenlist i rostfri look
MF1+
1,5mm polypropenlist
Endast till utförande 1
xxx ersätts med laminatnumret
MF42
2mm massiv kantlist i rostfritt
Endast till utförande 1
Kan kombineras med MF1+ eller MF1 på
kort-bakkant
30mm
Alltid samma utförande som
bänkskivelaminatet.
Y5332 0xxx
40mm
Alltid samma utförande som
bänkskivelaminatet.
Y53324 0xxx
30mm
Rostfritt
Y53421 300
40mm
Rostfritt
Y53421 3004
Kompaktlaminat
Monteringsfärdiga ”skräddarsydda” bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.
Pris per löpmeter.
Komplett måttsatt ritning bifogas ordern.
Bänkskivor i kompaktlaminat kan beställas med eller utan aluram. Maxlängd på kompaktlaminat enligt tabell. Maxlängd
på aluram 3 580 mm, längre ramar har synlig skarv. Skivor med aluram kan endast beställas vinkelräta och endast ett
fåtal skärningar är möjliga. Om urtag ska göras på plats i kompaktlaminatet skall dessa mått anges på ritningen för
skivor med aluram så att ramen kan anpassas. xxxxx ersätts med variantnumret
Benämning
Marbodals laminat nr
Längd
Prisgrupp
Vit med svart kärna
Flinga ljus med svart kärna
Svart mocka med svart kärna
0457H
0603H
0597H
150-4080 mm
150-4040 mm
150-4040 mm
1
1
1
Svart matt med svart kärna
Vit med vit kärna
0602H
0001H
150-4040 mm
150-4180 mm
2
2
49
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Kompaktlaminat MF0
Prisgrupp 1
Kompaktlaminat, tjocklek 10 mm.
Putsad kant beställs separat på artikelnummer
Y5300H
Djup 150-250 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 251-450 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 451-625 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 626-900 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 901-1260 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 150-250 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 251-450 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 451-625 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 626-900 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 901-1260 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 150-250 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 251-450 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 451-625 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 626-900 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 901-1260 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 150-250 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 251-450 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 451-625 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 626-900 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 901-1260 mm
Tjocklek 10 mm
10 mm
Kompaktlaminat MF0
Prisgrupp 2
10 mm
Kompaktlaminat MF0
med aluram utan indrag
Prisgrupp 1
10 mm
30 mm
Kompaktlaminat MF0
med aluram utan indrag
Prisgrupp 2
10 mm
30 mm
Kompaktlaminat MF0
med aluram med indrag 32mm
Prisgrupp 1
10 mm
30 mm
Kompaktlaminat, tjocklek 10 mm.
Putsad kant beställs separat på artikelnummer
Y5300H
Kompaktlaminat, tjocklek 10 mm.
Aluramen livar med bänkskivans framkant.
Maxmått aluram 3580 mm, vid längre skivor
skarvas aluramen.
Kortkanten kan ha indrag 0, 20 eller 32 mm.
Anges på separat artikelnummer.
Endast ett fåtal skärningar är möjliga.
Putsad kant beställs separat på artikelnummer
Y5300H
Kompaktlaminat, tjocklek 10 mm.
Aluramen livar med bänkskivans framkant.
Maxmått aluram 3580 mm, vid längre skivor
skarvas aluramen.
Kortkanten kan ha indrag 0, 20 eller 32 mm.
Anges på separat artikelnummer.
Endast ett fåtal skärningar är möjliga.
Putsad kant beställs separat på artikelnummer
Y5300H
Kompaktlaminat, tjocklek 10 mm.
Aluramen är indragen 32mm från bänkskivans
framkant.
Kortkanten kan ha indrag 0, 20 eller 32 mm.
Anges på separat artikelnummer.
Maxmått aluram 3580 mm, vid längre skivor
skarvas aluramen.
Endast ett fåtal skärningar är möjliga.
Putsad kant beställs separat på artikelnummer
Y5300H
Djup 150-250 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 251-450 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 451-625 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 626-900 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 901-1260 mm
Tjocklek 10 mm
Kompaktlaminat, tjocklek 10 mm.
Aluramen är indragen 32mm från bänkskivans
framkant.
Kortkanten kan ha indrag 0, 20 eller 32 mm.
Anges på separat artikelnummer.
Maxmått aluram 3580 mm, vid längre skivor
skarvas aluramen.
Endast ett fåtal skärningar är möjliga.
Putsad kant beställs separat på artikelnummer
Y5300H
Djup 150-250 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 251-450 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 451-625 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 626-900 mm
Tjocklek 10 mm
Djup 901-1260 mm
Tjocklek 10 mm
Y63010 xxxxx
Y63110 xxxxx
Y63210 xxxxx
Y63310 xxxxx
Y63410 xxxxx
Y63510 xxxxx
Y63610 xxxxx
Y63710 xxxxx
Y63810 xxxxx
Y63910 xxxxx
Y61010 xxxxx
Y61110 xxxxx
Y61210 xxxxx
Y61310 xxxxx
Y61410 xxxxx
Y61510 xxxxx
Y61610 xxxxx
Y61710 xxxxx
Y61810 xxxxx
Y61910 xxxxx
Y62010 xxxxx
Y62110 xxxxx
Y62210 xxxxx
Y62310 xxxxx
Y62410 xxxxx
32 mm
Kompaktlaminat MF0
med aluram med indrag 32mm
Prisgrupp 2
10 mm
30 mm
32 mm
50
Y62510 xxxxx
Y62610 xxxxx
Y62710 xxxxx
Y62810 xxxxx
Y62910 xxxxx
Kompaktlaminat kanter
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MF0 Kompaktlaminat
Putsad kant.
Pris per löpmeter.
OBS om detta artikelnummer inte bokas så kommer kanten oputsad.
Kant inklusive aluram.
Pris per löpmeter.
Obs .
Putsad kant art nr Y5300H måste också beställas
för att få en putsad kant. Används för att markera
vilket indrag kortkant/resp bakkant ska ha gällande aluramen.
Alltid samma utförande som
bänkskivelaminatet.
Y5300H
Tjocklek 10 mm
Aluram indrag 0 mm
Tjocklek 10 mm
Aluram indrag 20 mm
Tjocklek 10 mm
Aluram indrag 32 mm
Y86000 100
Kompaktlaminat MF0 med aluram kortkant/bakkant
Y86000 120
Y86000 132
Laminatbelagda bänkskivor - bakkantslister
Lösa bakkantlister som levereras i fasta längder. Anpassas och monteras på plats. Pris per styck.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
B1
Bakkantlist av trä. 27x16mm.
EJ MONTERAD.
Längd 650 mm
Ek
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Längd 1500 mm
Ek
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Längd 3050 mm
Ek
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Längd 650 mm
Ek
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Längd 1500 mm
Ek
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Längd 3050 mm
Ek
Ek vitbets
Ek svartbets
Valnöt oljad
Längd 650 mm
Ek
Vitbetsad ek
Svartbetsad ek
Valnöt
Längd 1500 mm
Ek
Vitbetsad ek
Svartbetsad ek
Valnöt
Längd 3050 mm
Ek
Vitbetsad ek
Svartbetsad ek
Valnöt
B5
B7
Bakkantlist av trä. 27x30mm.
EJ MONTERAD.
Bakkantlist av trä. 30x30mm.
EJ MONTERAD
YB10650 103
YB10650 145
YB10650 154
YB10650 1206
YB11500 103
YB11500 145
YB 11500154
YB11500 1206
Y0301 103
Y0301 145
Y0301 154
Y0301 1206
YB50650 103
YB50650 145
YB50650 154
YB50650 1206
YB51500 103
YB51500 145
YB51500 154
YB51500 1206
Y305 103
Y305 145
Y305 154
Y305 1206
YB70650 103
YB70650 145
YB70650 154
YB70650 1206
YB71500 103
YB71500 145
YB71500 154
YB71500 1206
Y307 103
Y307 145
Y307 154
Y307 1206
51
Laminatbelagda bänkskivor - bakkantslister
Lösa bakkantlister som levereras i fasta längder. Anpassas och monteras på plats. Pris per styck.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
B41
Bakkantlist i rostfritt. 20x10mm
EJ MONTERAD
Längd 650 mm
Rostfritt
Längd 1500 mm
Rostfritt
Längd 3050 mm
Rostfritt
B42
Bakkantlist i rostfritt. 15x15mm
EJ MONTERAD
Längd 650 mm
Rostfritt
Längd 1500 mm
Rostfritt
Längd 3050 mm
Rostfritt
YB410650 181
YB411500 181
YB413050 181
YB420650 181
YB421500 181
YB423050 181
Laminatbelagda bänkskivor - Sidoavslutningslister
Pris per styck
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Monterad sidoavslutningslist
I massiv natureloxiderad aluminium.
För avslutning mot spis eller diskbänk.
Monteras över laminatkant.
Upp till 600mm lång.
Denna list anpassas efter framkanten på
laminatbänskivan hos Implast.
Fungerar ihop med MF0, MF1, MF1+, MF2, MF3,
MF0, MF4 och MF31.
Endast till 90º vinkel, typ 26 och typ 62.
30mm
40mm
Y30
Y304
Lös sidoavslutningslist
I massiv natureloxiderad aluminium.
För avslutning mot spis eller diskbänk.
Monteras över laminatkant.
Upp till 600mm lång.
För bänkskivor med rak framkant.
Endast till 90º vinkel.
Vändbar höger/vänster
I massiv natureloxiderad aluminium.
För avslutning mot spis eller diskbänk.
630mm lång.
Dubbelpostformad.
Kapas till rätt mått hö/vä.
För 30mm laminatbänkskiva.
30mm
40mm
36 0447 0000
36 0448 0000
Lös sidoavslutningslist
52
30mm
vänster
vändbar höger/
36 0449 0000
Laminatbelagda bänkskivor - skärningstyper
Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Vinkelskarvar är alltid 90°. Hörn typ 18 och 22 utföres
alltid som 45° hörn (se ritning). Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till skivans grundpris.
Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen.
Figurer visande omfattning av ingående kantlist.
Priserna är per bearbetning. Pris för kantlist tillkommer, om inget annat är angivet.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
Typ 0 Skarv
Alla skivor utom kompaktlaRak eller vinklad skarv (inkl. spännbeslag).
Endast rak och 90 graders skarv är möjlig till kom- minat
paktlaminat.
Kompaktlaminat
Skarvarna ersätts av xyz via ritprogram, men totalpriset är detsamma.
Exempel: 90 graders skarven enligt bild nere till
vänster, Y0 ersätts i ritprogram av 1st 01YAVSK
och 1st 01YUTFR
Y0
Maxmått 1230x3580 mm.
Vinkelhörnskiva med skarpt hörn, rak eller snedskuren.
Vid pålimmad postform ingår list i
bearbetningspriset
* MF1+/MF31 utföres rundad med radie
40 mm.
** Kompaktlaminat kan endast får med
90 graders vinkel
(gäller både med och utan aluram)
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+*
MF31*
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat**
Y2MF1
Y2TRÄ
Y2SARG
Y2MF1P
Y2MF31
Y2MF42
Y2MF2PP
Y2KOMP
En utskärning i framkant eller i bakkant för kantlist.
Vid liknande utskärningar utan list använd art.nr
Y3MF1
Vid två urskärningar likt tre av bilderna till
vänster beställs två st typ 3.
Vid pålimmad postform ingår listen i
bearbetningspriset.
* MF1+/MF31 utföres rundad med radie
40 mm.
**För kompaktlaminat gäller de två bilderna till
höger
Runt hörn. Ange radien. Min 70 mm.
*Undantag: List MF31/MF1+ har min radie 40mm
och Postform har min radie 100mm. MF2 utföres
med laminatlist MF1.
Finns ej till MF20 och MF35.
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+*
MF31*
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat**
Y3MF1
Y3TRÄ
Y3SARG
Y3MF1P
Y3MF31
Y3MF42
Y3MF2PP
Y3KOMP
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+*
MF31*
MF42
Postform*
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Y7MF1
Y7TRÄ
Y7MF1P
Y7MF31
Y7MF2
Y7KOMP
Typ 9
*Träkantlist endast med radie 400, 500 eller 600
mm.
Finns ej till MF20 och MF35.
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
Typ 10
Urtag för vask, ventilationsgaller, spishäll,
eluttag Twist (diameter 105mm) eller blandare
(urtag ej kantlistat) Urfräsning för stenskiva/kakel
utföres med radie 7mm i hörn
Urtag kan inte placeras närmare än 200 mm från
längd- eller vinkelskarv.
Avstånd urtag - till bänkskivans kortkant, min 50
mm. Avstånd urtag - till bänkskivans främre och
bakre kant, min 50 mm.
Laminatlist MF1
Trälist*
MF1 Sarg
MF1+
MF31
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Rektangulärt urtag på alla
skivor utom kompaktlaminat
Rektangulärt urtag på
kompaktlaminat
Cirkulärt urtag på alla skivor
utom kompaktlaminat
Cirkulärt urtag på kompaktlaminat
Y9MF1
Y9TRÄ
Y9MF1P
Y9MF31
Y9KOMP
Y10
Typ 2
Utförande för list
MF31/MF1+ R=40 mm
R=40
Utförande för list
MF31/MF1+ R=40 mm
BESTÄLLNINGSNUMMER
Y0KOMP
R=40
Typ 3
Utförande för list
MF31/MF1+ R=40 mm
R=40
R=40
Typ 7
Utförande vid postf.skiva
ger laminatlist
MF1
MF1
P
Y10KOMP
Y10B
Y10BKOMP
53
Laminatbelagda bänkskivor - skärningstyper
Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Vinkelskarvar är alltid 90°. Hörn typ 18 och 22 utföres
alltid som 45° hörn (se ritning). Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till skivans grundpris.
Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen.
Figurer visande omfattning av ingående kantlist.
Priserna är per bearbetning. Pris för kantlist tillkommer, om inget annat är angivet.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Typ 13
Rundad kortsida
Minsta radie 70 mm.
*Undantag: Postform utföres som MF1 med min
radie 100 mm.
MF1+/MF31 har min radie 40mm
Finns ej till MF20 och MF35.
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+*
MF31*
MF42
Postform*
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Y13MF1
Y13TRÄ
Y13MF1P
Y13MF31
Y13MF2
Y13KOMP
Matplats i båge endast radie 400, 500 eller 600
mm.
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+
MF31
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+
MF31
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Y14MF1
Y14TRÄ
Y14MF1P
Y14MF31
Y14KOMP
Y18MF1
Y18TRÄ
Y18SARG
Y18MF1P
Y18MF31
Y18MF42
Y18MF2
Y18KOMP
Utförande vid postf.skiva
ger laminatlist
MF1
MF1
MF1
P
Typ 14
Utförande för list
MF31/MF1+ R=40 mm
R=40
Typ 18
Spishörn 45°.
Lägg till 2st Typ skarv för att få med skarvar inkl.
beslag
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
Typ 62
45° snedskärning för golvspis i hörn
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+
MF31
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Y62MF1
Y62TRÄ
Y62SARG
Y62MF1P
Y62MF31
Y62MF42
Y62MF2
-
Vinklad urskärning. Vid liknande utskärningar utan
list använd Y4MF1
Vid framdragen spis beställs 2st Typ 4
Vid pålimmad postform ingår list i
bearbetningspriset
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+
MF31
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Y4MF1
Y4TRÄ
Y4SARG
Y4MF1P
Y4MF31
Y4MF42
Y4MF2
Y4MF2PP
Y4KOMP
45° snedskärning eller efter ritning. Vid liknande
utskärningar utan list använd Y46MF1
Vid pålimmad postform ingår list i
bearbetningspriset
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+
MF31
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Y46MF1
Y46TRÄ
Y46SARG
Y46MF1P
Y46MF31
Y46MF42
Y46MF2
Y46MF2PP
Y46KOMP
Utförande för list
MF31/MF1+ R=40 mm
Utförande vid postf.skiva
ger laminatlist
MF1
R=40
P
Typ 4
Pålimmad PF-list ingår
Utförande för list
MF31/MF1+ R=40 mm
R=40
R=40
PP
PP
P
Utförande vid postf.skiva
ger laminatlist
MF1
MF1
P
Typ 46
Utförande för list
MF31/MF1+ R=40 mm
Utförande vid postf.skiva
MF1/MF2PP
R=40
54
P
Laminatbelagda bänkskivor - skärningstyper
Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Vinkelskarvar är alltid 90°. Hörn typ 18 och 22 utföres
alltid som 45° hörn (se ritning). Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till skivans grundpris.
Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen.
Figurer visande omfattning av ingående kantlist.
Priserna är per bearbetning. Pris för kantlist tillkommer, om inget annat är angivet.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Typ 19
Runt, invändigt hörn.
Ange radien. Min 70 mm.
Undantag: MF1+/MF31 har min radie 40mm
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+
MF31
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Y19MF1
Y19TRÄ
Y19MF1P
Y19MF31
Y19KOMP
Typ 20
Urtag för spis etc. efter ritning. Vid liknande
utskärning utan list använd Y20MF1
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
Typ 22
Hörn 45°.
Maxmått 1230x1230 mm.
OBS Lägg till 2st Typ Skarv för att få med skarvar
inkl beslag
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+
MF31
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+
MF31
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+
MF31
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Y20MF1
Y20TRÄ
Y20SARG
Y20MF1P
Y20MF31
Y20MF42
Y20KOMP
Y22MF1
Y22TRÄ
Y22SARG
Y22MF1P
Y22MF31
Y22MF42
Y22MF2
Y22KOMP
Y24MF1
Y24TRÄ
Y24SARG
Y24MF1P
Y24MF31
Y24MF42
Y24MF2
Y24MF2PP
Y24KOMP
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+**
MF31**
MF42
Postform*
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+
MF31
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
Y45MF1
Y45TRÄ
Y45SARG
Y45MF1P
Y45MF31
Y45MF42
Y45MF2
YMF2PP
-
Typ 24
Pålimmad PF-list ingår
PP
Vinklat hörn min 40 mm.
vid liknande utskärning utan list använd Y24MF1
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
PP
P
Utförande vid postf. skiva
ger laminatlist
Utförande för list
MF31/MF1+ R=40 mm
MF1
R=40
R=40
MF1
P
Typ 45
Vinklat hörn 45° 15x15 mm.
Finns ej till kompaktlaminat med aluram
* Postform utföres som MF1.
** MF1+/MF31 utföres rundad med radie 20 mm.
Obs kortkant skall kantlistas med samma kantlist.
Pålimmad postform på kortsida vid postformad
skiva
Pålimmad postformad list ingår
PP
P
55
Laminatbelagda bänkskivor - skärningstyper
Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Vinkelskarvar är alltid 90°. Hörn typ 18 och 22 utföres
alltid som 45° hörn (se ritning). Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till skivans grundpris.
Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen.
Figurer visande omfattning av ingående kantlist.
Priserna är per bearbetning. Pris för kantlist tillkommer, om inget annat är angivet.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Typ 26
Lösning för anslutande spis/diskbänk för postformad skiva. Laminatlist ingår.
Laminatlist MF1
Trälist
MF1 Sarg
MF1+
MF31
MF42
Postform
Pålimmad postform
Kompaktlaminat
-
MF1
P
Tillägg
För bänkskivor efter mall (schablon), pris per kök/
order
Y26MF2
Y66
Bra att veta:
P = Postform, PP = Pålimmad postform
På bilderna visas list med tjock linje. Vid pålimmad
postform blir det generellt en markering/nivåskillnad på översidan. På enfärgade
laminat blir denna skarv mer synlig.
Tillbehör till laminatbänkskivor
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Tempknoppar
Monteringssats med 16 st knoppar.
Tempknoppar
18 0212 0000
Underhållsset för träframkant
30ml, för framkant på laminatbänkskiva
Vitbets
Svartbets
Olja till ek och valnöt
Rensgörningsset för laminatbänskivor
Innehåller:
flaska 250ml med laminatrens, svamp och
bruksanvisning.
Kan även användas på högtryckslaminatluckor
för montering under laminatbänkskiva vid diskmaskin. 800 x 140 mm
Används när kompaktlaminatet läggs direkt på
stommarna. Behövs om stommen är 600mm
bred eller mer.
Fästs i stommens mittersta hålrad och ska liva
med stommens ovansida.
36 0513 0000
36 0514 0000
36 0515 0000
36 0512 0000
Fuktspärr/skyddsfolie
Tvärförstyvning till kompaktlaminat
56
36 0511 0000
Till 600mm breda stommar
Till 700mm breda stommar
Till 800mm breda stommar
Till 1000mm breda stommar
36 0516 0000
36 0517 0000
36 0518 0000
36 0519 0000
Tillbehör till laminatbänkskivor
TYP/MÅTT
Laminat
Beställningsnummer hellängd
Beställningsnummer halvängd
Lösa
laminatlister (MF1)
Bredd 40mm
249
390
450
451
464
465
519
525
534
537
542
551
556
558
561
565
571
578
579
580
581
584
588
589
590
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 3580
längd 3580
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 3640
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 4040
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 1790
längd 1790
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 1820
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
längd 2020
32 0246 0007
32 0246 0008
32 0246 0009
32 0246 0010
32 0246 0011
32 0246 0012
32 0246 0013
32 0246 0014
32 0246 0015
32 0246 0016
32 0246 0017
32 0246 0018
32 0246 0019
32 0246 0020
32 0246 0021
32 0246 0022
32 0246 0023
32 0246 0024
32 0246 0025
32 0246 0026
32 0246 0027
32 0246 0028
32 0246 0029
32 0246 0030
32 0246 0031
32 0246 0032
32 0246 0033
32 0246 0034
32 0246 0035
32 0246 0036
32 0246 0037
32 0246 0038
32 0246 0039
32 0246 0040
32 0246 0041
32 0246 0042
32 0247 0007
32 0247 0008
32 0247 0009
32 0247 0010
32 0247 0011
32 0247 0012
32 0247 0013
32 0247 0014
32 0247 0015
32 0247 0016
32 0247 0017
32 0247 0018
32 0247 0019
32 0247 0020
32 0247 0021
32 0247 0022
32 0247 0023
32 0247 0024
32 0247 0025
32 0247 0026
32 0247 0027
32 0247 0028
32 0247 0029
32 0247 0030
32 0247 0031
32 0247 0032
32 0247 0033
32 0247 0034
32 0247 0035
32 0247 0036
32 0247 0037
32 0247 0038
32 0247 0039
32 0247 0040
32 0247 0041
32 0247 0042
57
-
Massiva trälamellbänkskivor Monteringsfärdiga ”skräddarsydda” bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.Komplett måttsatt
ritning bifogas ordern. Bänkskivor av massiv trälamell, kantbearbetade en långkant, max. längd 4100 mm. Tjocklek 30 resp. 40 mm. Lamellbredd
ca 40 mm. Lameller i bänkskivans längdriktning. Pris per löpmeter. Minsta prisenhet 200 mm. Bänkskivor är ytbehandlade med hög-raffinerad kallpressad linolja. De bänkskivor som levereras oljade kan kan mot pristillägg levereras behandlade med hårdvaxolja. Vi rekommenderar hårdvaxbehandling på bänkskivor med underlimmad vask. I samband med montering av massiva trälamellbänkskivor, rekommenderas en monteringssats.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MF 1
Rak framkant, putsad.
Behandling med hårdvaxolja kan beställas till på
oljade skivor
Djup 0-400 mm
30 mm
Valnöt, oljad
40 mm
Valnöt, oljad
30 mm
Ek, oljad
40 mm
Ek, oljad
30 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, hårdvaxoljad
30 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
40 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
40mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
30 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
40 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
Djup 401-625 mm
30 mm
Valnöt, oljad
40 mm
Valnöt, oljad
30 mm
Ek, oljad
40 mm
Ek, oljad
30 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, hårdvaxoljad
30 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
40 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
30 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
40 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
Djup 626-900 mm
30 mm
Valnöt, oljad
40 mm
Valnöt, oljad
30 mm
Ek, oljad
40 mm
Ek, oljad
30 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, hårdvaxoljad
30 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
40 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
30 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
40 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
Djup 901-1230 mm
30 mm
Valnöt, oljad
40 mm
Valnöt, oljad
30 mm
Ek, oljad
40 mm
Ek, oljad
30 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, hårdvaxoljad
30 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
40 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, termobehandlad , hårdvaxoljad
30 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
40 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
Tillägg kortkant
Pris/st
Tillägg bakkant
Pris per löpmeter
58
184 000 1830 121
184 000 1840 121
187 000 1830 121
187 000 1840 121
183 000 1830 121
183 000 1840 121
193 000 1830 121
193 000 1840 121
194 000 1830 121
194 000 1840 121
195 000 1830 121
195 000 1840 121
196 000 1830 121
196 000 1840 121
197 000 1830 121
197 000 1840 121
198 000 1830 121
198 000 1840 121
184 000 1830 122
184 000 1840 122
187 000 1830 122
187 000 1840 122
183 000 1830 122
183 000 1840 122
193 000 1830 122
193 000 1840 122
194 000 1830 122
194 000 1840 122
195 000 1830 122
195 000 1840 122
196 000 1830 122
196 000 1840 122
197 000 1830 122
197 000 1840 122
198 000 1830 122
198 000 1840 122
184 000 1830 123
184 000 1840 123
187 000 1830 123
187 000 1840 123
183 000 1830 123
183 000 1840 123
193 000 1830 123
193 000 1840 123
194 000 1830 123
194 000 1840 123
195 000 1830 123
195 000 1840 123
196 000 1830 123
196 000 1840 123
197 000 1830 123
197 000 1840 123
198 000 1830 123
198 000 1840 123
184 000 1830 124
184 000 1840 124
187 000 1830 124
187 000 1840 124
183 000 1830 124
183 000 1840 124
193 000 1830 124
193 000 1840 124
194 000 1830 124
194 000 1840 124
195 000 1830 124
195 000 1840 124
196 000 1830 124
196 000 1840 124
197 000 1830 124
197 000 1840 124
198 000 1830 124
198 000 1840 124
18 3520 0000
18 2520 0000
Massiva trälamellbänkskivor Monteringsfärdiga ”skräddarsydda” bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.Komplett måttsatt
ritning bifogas ordern. Bänkskivor av massiv trälamell, kantbearbetade en långkant, max. längd 4100 mm. Tjocklek 30 resp. 40 mm. Lamellbredd
ca 40 mm. Lameller i bänkskivans längdriktning. Pris per löpmeter. Minsta prisenhet 200 mm. Bänkskivor är ytbehandlade med hög-raffinerad kallpressad linolja. De bänkskivor som levereras oljade kan kan mot pristillägg levereras behandlade med hårdvaxolja. Vi rekommenderar hårdvaxbehandling på bänkskivor med underlimmad vask. I samband med montering av massiva trälamellbänkskivor, rekommenderas en monteringssats.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MF 2
Postformad framkant, putsad.
Radie 8 mm.
Behandling med hårdvaxolja kan beställas till på
oljade skivor
Djup 0-400 mm
30 mm
Valnöt, oljad
40 mm
Valnöt, oljad
30 mm
Ek, oljad
40 mm
Ek, oljad
30 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, hårdvaxoljad
30 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
40 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
40mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
30 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
40 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
Djup 401-625 mm
30 mm
Valnöt, oljad
40 mm
Valnöt, oljad
30 mm
Ek, oljad
40 mm
Ek, oljad
30 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, hårdvaxoljad
30 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
40 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
30 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
40 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
Djup 626-900 mm
30 mm
Valnöt, oljad
40 mm
Valnöt, oljad
30 mm
Ek, oljad
40 mm
Ek, oljad
30 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, hårdvaxoljad
30 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
40 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
30 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
40 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
Djup 901-1230 mm
30 mm
Valnöt, oljad
40 mm
Valnöt, oljad
30 mm
Ek, oljad
40 mm
Ek, oljad
30 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek svartbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ek vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, hårdvaxoljad
30 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
40 mm
Ask vitbets, hårdvaxoljad
30 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
40 mm
Ask skiffer, hårdvaxoljad
30 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
40 mm
Ask, termobehandlad, hårdvaxoljad
30 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
40 mm
Vintage ek, hårdvaxoljad
Tillägg kortkant
Pris/st
Tillägg bakkant
Pris per löpmeter
184 000 1830 221
184 000 1840 221
187 000 1830 221
187 000 1840 221
183 000 1830 221
183 000 1840 221
193 000 1830 221
193 000 1840 221
194 000 1830 221
194 000 1840 221
195 000 1830 221
195 000 1840 221
196 000 1830 221
196 000 1840 221
197 000 1830 221
197 000 1840 221
198 000 1830 221
198 000 1840 221
184 000 1830 222
184 000 1840 222
187 000 1830 222
187 000 1840 222
183 000 1830 222
183 000 1840 222
193 000 1830 222
193 000 1840 222
194 000 1830 222
194 000 1840 222
195 000 1830 222
195 000 1840 222
196 000 1830 222
196 000 1840 222
197 000 1830 222
197 000 1840 222
198 000 1830 222
198 000 1840 222
184 000 1830 223
184 000 1840 223
187 000 1830 223
187 000 1840 223
183 000 1830 223
183 000 1840 223
193 000 1830 223
193 000 1840 223
194 000 1830 223
194 000 1840 223
195 000 1830 223
195 000 1840 223
196 000 1830 223
196 000 1840 223
197 000 1830 223
197 000 1840 223
198 000 1830 223
198 000 1840 223
184 000 1830 224
184 000 1840 224
187 000 1830 224
187 000 1840 224
183 000 1830 224
183 000 1840 224
193 000 1830 224
193 000 1840 224
194 000 1830 224
194 000 1840 224
195 000 1830 224
195 000 1840 224
196 000 1830 224
196 000 1840 224
197 000 1830 224
197 000 1840 224
198 000 1830 224
198 000 1840 224
18 3521 0000
18 2521 0000
59
Massiva trälamellbänkskivor Monteringsfärdiga ”skräddarsydda” bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.Komplett måttsatt
ritning bifogas ordern. Bänkskivor av massiv trälamell, kantbearbetade en långkant, max. längd 4100 mm. Tjocklek 30 resp. 40 mm. Lamellbredd
ca 40 mm. Lameller i bänkskivans längdriktning. Pris per löpmeter. Minsta prisenhet 200 mm. Bänkskivor är ytbehandlade med hög-raffinerad kallpressad linolja. De bänkskivor som levereras oljade kan kan mot pristillägg levereras behandlade med hårdvaxolja. Vi rekommenderar hårdvaxbehandling på bänkskivor med underlimmad vask. I samband med montering av massiva trälamellbänkskivor, rekommenderas en monteringssats.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MF1 Brolösning
Kan användas tillsammans med MF1.
Tjocklek 30 och 40 mm.
Bänkskivedjup 0-400 mm
Pris per styck
Bänkskivedjup 401-625 mm
Pris per styck
Bänkskivedjup 626-900 mm
Pris per styck
Bänkskivedjup 901-1230 mm
Pris per styck
Bänkskivedjup 0-400 mm
Pris per löpmeter
Bänkskivedjup 401-625 mm
Pris per löpmeter
Bänkskivedjup 626-900 mm
Pris per löpmeter
Bänkskivedjup 901-1230 mm
Pris per löpmeter
Bänkskivedjup 0-400 mm
Pris per löpmeter
Bänkskivedjup 401-625 mm
Pris per löpmeter
Bänkskivedjup 626-900 mm
Pris per löpmeter
Bänkskivedjup 901-1230 mm
Pris per löpmeter
Pris per styck
Tilläggspris för Hårdvaxbehandling
Tilläggspris för ytbehandlad undersida / baksida. Lika ytbehandling som
ovansida.
Kan ej fås till Vintage ek
Tilläggspris skyddsfolie, monterat
Skyddsfolie för att avvisa
fukt och värme från diskmaskin.
Mått 560 x 560 mm.
Måttsätts på ritning.
Obligatorisk för garantianspråk.
Skyddsfolie
Skyddsfolie för att avvisa
fukt och värme från diskmaskin.
Mått 560 x 560 mm.
Obligatorisk för garantianspråk.
Pris per styck
Monteringssats
Innehåll:
0,5 l LiGna Naturolja, Slipsvamp, Aluminiumtejp,
Lim, Skruv, Brickor,
Monteringsvinklar,
Monterings- och skötselanvisning.
Monteringssats
Monteringssats för hårdvaxoljade trä- Innehåll:
lamellbänkskivor
0,125 l LiGna Hårdvaxolja,
Slipsvamp, Aluminiumtejp,
Lim, Skruv, Brickor,
Monteringsvinklar,
Monterings- och skötselanvisning.
Monteringssats för oljade trälamellbänkskivor
Underhålls- och reservdelar till trälamellbänkskivor
Tempknoppar
60
Monteringssats med 16 st
knoppar
18 0069 0000
18 0070 0000
18 0071 0000
18 0072 0000
18 0035 0000
18 0036 0000
18 0037 0000
18 0038 0000
18 0054 0000
18 0055 0000
18 0056 0000
18 0057 0000
18 0211 0000
28 0211 0000
18 0208 0000
18 0209 0000
LiGna Naturolja
Burk à 0,5 l
LiGna Hårdvaxolja (även till Ask thermo)
Burk à 0,25 l
LiGna Hårdvaxolja (även till Ask thermo)
Burk à 0,5 l
Bets till svartbetsad ekbänkskiva
Flaska à 0,125 l
LiGna vitpigmenterad Hårdvaxolja
Burk à 0,25 l
LiGna Skifferpigmenterad Hårdvaxolja
Burk à 0,25 l
Spännbeslag för skarv
Förpackning om 3 st
18 0040 0000
Tempknoppar
18 0212 0000
18 0201 0000
18 0202 0000
18 0203 0000
18 0213 0000
18 0214 0000
18 0217 0000
Massiva trälamellbänkskivor - skärningstyper
Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Vinkelskarvar är alltid 90°.
Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till skivans grundpris.
Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen. Figurer visar
omfattning av ingående kantbearbetning.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Typ rak skarv
Rak skarv inkl. spännbeslag.
MF1
MF2
18 0130 3100
18 0130 3200
Typ 3
Utskärning i framkant eller bakkant.
MF1
MF2
18 0103 3100
18 0103 3200
Typ 4
Vinkelskiva nedskuren.
MF1
MF2
18 0104 3100
18 0104 3200
Typ 6
Snedskärning oputsad kant.
MF1
MF2
18 0106 3100
18 0106 3200
Typ 8
Enkel utskärning vid bakkant.
MF1
MF2
18 0108 3100
18 0108 3200
Typ 9
Radie 400, 500 eller 600 mm.
MF1
MF2
18 0109 3100
18 0109 3200
Typ 10
*Urtag för vask, spishäll etc.
MF1
MF2
18 0125 3100
18 0125 3200
61
Massiva trälamellbänkskivor - skärningstyper
Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Vinkelskarvar är alltid 90°.
Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till skivans grundpris.
Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen. Figurer visar
omfattning av ingående kantbearbetning.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Typ 11
Hörnskarv inkl. spännbeslag.
MF1
MF2
18 0111 3100
18 0111 3200
Typ 13
Ange radien.
MF1
MF2
18 1013 3100
18 1013 3200
Typ 14
Radie i båge endast 400, 500 eller 600 mm.
MF1
MF2
18 1014 3100
18 1014 3200
Typ 17
*Urtag för ventilationsgaller, eluttag Twist (Ø
105mm) o d.
MF1
MF2
18 0117 3100
18 0117 3200
Typ 18
Hörn utföres alltid som 45°
MF1
MF2
18 0118 3100
18 0118 3200
Typ 20
*Urtag för spis etc.
MF1
MF2
18 0120 3100
18 0120 3200
Typ 21
Runt hörn. Ange radien.
MF1
MF2
18 0121 3100
18 0121 3200
62
Massiva trälamellbänkskivor - skärningstyper
Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Vinkelskarvar är alltid 90°.
Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till skivans grundpris.
Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen. Figurer visar
omfattning av ingående kantbearbetning.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Typ 22
Hörn utföres alltid som 45°
MF1
MF2
18 0126 3100
18 0126 3200
Typ 23
Runt, invändigt hörn.
Ange radien.
MF1
MF2
18 0123 3100
18 0123 3200
Typ 24
Vinklat hörn.
MF1
MF2
18 0124 3100
18 0124 3200
Typ 45
Vinklat hörn 45°.
15x15 mm.
MF1
MF2
18 0145 3100
18 0145 3200
Typ 46
Snedskärning putsad kant.
MF1
MF2
18 0146 3100
18 0146 3200
Typ 100
**Stabiliseringsjärn för djupa bänkskivor, inkl fräsning.
Obs! Pris per stabiliseringsjärn
MF1
MF2
18 0100 3100
18 0100 3200
*Urtag kan inte placeras närmare än 200 mm från längd- eller vinkelskarv. Avstånd urtag - till bänkskivans kortkant, min 100 mm. Avstånd urtag - till
bänkskivans främre och bakre kant, min 50 mm.
Vid placering av dubbla hällar skall avståndet mellan hällarna vara min. 200 mm.
**Stabiliseringsjärn rekommenderas som förstärkning på bänkskivor av massivträ som på längd och bredd har en fri överskjutande del överstigande
150 mm. Stabiliseringsjärnen placeras vinkelrät mot bänkskivans längdriktning, 200 mm från bänkskivans kortända och med c/c 500-600 mm intervall utmed den del av bänkskivan som är frihängande. Annars gäller ej garantin.
63
Blocklimmad skärbräda
Beställningssätt: Ritning till Marbodal, exakt måttsatt.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Blocklimmad skärbräda
För formatsågning inom angivna maxmått. Profilfräsning ( r=5 mm ) av de på ritning markerade
överkanter och hörn. Underkanter samt de kanter
som ej är markerade på ritning brytes. Fräsning,
brytning av kanter och inoljning ingår i priserna.
Maxmått 700 x 605 mm
70 mm
Ek, oljad
Maxmått 700 x 1220 mm
70 mm
Ek, oljad
187 000 1870 912
187 000 1870 913
Rostfria bänkskivor
Monteringsfärdiga ”skräddarsydda” bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.
Komplett måttsatt ritning bifogas ordern.
Rostfria bänkskivor, max. längd 4000 mm. Tjocklek 20,30,40 samt 41-100 mm. Angivna djupmått inkluderar kantprofil.
Pris per löpmeter. Minsta prisenhet 500 mm.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MF 1
Rak framkant med invikt underkant.
Rak kort - och bakkant utan invikt underkant.
Djup 0-400 mm
20 mm
130 000 1820 141
30 mm
130 000 1830 141
40 mm
130 000 1840 141
41 - 100 mm
130 000 1841 141
Djup 401-625 mm
20 mm
130 000 1820 142
30 mm
130 000 1830 142
40 mm
130 000 1840 142
41 - 100 mm
130 000 1841 142
Djup 626-900 mm
20 mm
130 000 1820 143
30 mm
130 000 1830 143
40 mm
130 000 1840 143
41 - 100 mm
130 000 1841 143
Djup 901-1230 mm
20 mm
130 000 1820 144
30 mm
130 000 1830 144
40 mm
130 000 1840 144
41 - 100 mm
130 000 1841 144
Tillägg kortkant MF1 med invikt underkant
Pris/st
18 3536 0000
Tillägg bakkant MF1 med invikt underkant
Pris per löpmeter
18 2536 0000
Djup 0-400 mm
20 mm
130 000 1820 241
30 mm
130 000 1830 241
40 mm
130 000 1840 241
41 - 100 mm
130 000 1841 241
Djup 401-625 mm
20 mm
130 000 1820 242
30 mm
130 000 1830 242
40 mm
130 000 1840 242
41 - 100 mm
130 000 1841 242
Djup 626-900 mm
20 mm
130 000 1820 243
30 mm
130 000 1830 243
40 mm
130 000 1840 243
41 - 100 mm
130 000 1841 243
Djup 901-1230 mm
20 mm
130 000 1820 244
30 mm
130 000 1830 244
40 mm
130 000 1840 244
41 - 100 mm
130 000 1841 244
Tillägg kortkant MF2 med invikt underkant
Pris/st
18 3537 0000
Tillägg bakkant MF2 med invikt underkant
Pris per löpmeter
18 2537 0000
10
MF 2
Postformad framkant med invikt underkant, radie
8 mm.
Kort - och bakkant rak typ MF1, utan invikt underkant.
10
64
Rostfria bänkskivor
Monteringsfärdiga ”skräddarsydda” bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.
Komplett måttsatt ritning bifogas ordern.
Rostfria bänkskivor, max. längd 4000 mm. Tjocklek 20,30,40 samt 41-100 mm. Angivna djupmått inkluderar kantprofil.
Pris per löpmeter. Minsta prisenhet 500 mm.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MF 13
Kantprofil typ Classic .
Framkant med invikt underkant,
Kort - och bakkant utan invikt underkant.
Djup 0-400 mm
30 mm
130 000 1830 341
40 mm
130 000 1840 341
41 - 100 mm
130 000 1841 341
Djup 401-625 mm
30 mm
130 000 1830 342
40 mm
130 000 1840 342
41 - 100 mm
130 000 1841 342
Djup 626-900 mm
30 mm
130 000 1830 343
40 mm
130 000 1840 343
41 - 100 mm
130 000 1841 343
Djup 901-1230 mm
30 mm
130 000 1830 344
40 mm
130 000 1840 344
41 - 100 mm
130 000 1841 344
Tillägg kortkant MF13 med invikt underkant
Pris/st
18 3538 0000
Tillägg bakkant MF13 med invikt underkant
Pris per löpmeter
18 2538 0000
Djup 0-400 mm
30 mm
130 000 1830 441
40 mm
130 000 1840 441
41-100 mm
130 000 1841 441
Djup 401-625 mm
30 mm
130 000 1830 442
40 mm
130 000 1840 442
41-100 mm
130 000 1841 442
Djup 626-900 mm
30 mm
130 000 1830 443
40 mm
130 000 1840 443
41-100 mm
130 000 1841 443
Djup 901-1230 mm
30 mm
130 000 1830 444
40 mm
130 000 1840 444
41-100 mm
130 000 1841 444
Tillägg kortkant MF14 med invikt underkant
Pris/st
18 3539 0000
Tillägg bakkant MF14 med invikt underkant
Pris per löpmeter
18 2539 0000
Tillägg bakkant MB14 med invikt underkant
Pris per löpmeter
18 2543 0000
Djup 0-400 mm
30 mm
130 000 1830 541
40 mm
130 000 1840 541
Djup 401-625 mm
30 mm
130 000 1830 542
40 mm
130 000 1840 542
Djup 626-900 mm
30 mm
130 000 1830 543
40 mm
130 000 1840 543
Djup 901-1230 mm
30 mm
130 000 1830 544
40 mm
130 000 1840 544
Tillägg kortkant MF15 med invikt underkant
Pris/st
18 3540 0000
Tillägg bakkant MF15 med invikt underkant
Pris per löpmeter
18 2540 0000
17
14
3
10
MF 14
Kantprofil typ Droppkant .
Framkant med invikt underkant,
Kort - och bakkant utan invikt underkant.
MB 14 Kantprofil för kort - och bakkant med plan
för anslutning av stänkskydd eller kakel, bredd
12mm. Med invikt underkant.
30
3
10
12 30
3
MB14
10
MF 15
16
30
10
Kantprofil typ Överskjutande rak kant .
Nedre framkant med invikt underkant.
Kort - och bakkant typ MF1 utan invikt underkant.
65
Rostfria bänkskivor
Monteringsfärdiga ”skräddarsydda” bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.
Komplett måttsatt ritning bifogas ordern.
Rostfria bänkskivor, max. längd 4000 mm. Tjocklek 20,30,40 samt 41-100 mm. Angivna djupmått inkluderar kantprofil.
Pris per löpmeter. Minsta prisenhet 500 mm.
TYP/MÅTT
MB 6
17
MB 60
17
MB 10
17
BESTÄLLNINGSNUMMER
Bakkantprofil med hålkäl, radie 10 mm.
Höjd på bakkant 30-100 mm, standardhöjd
70 mm om inget annat anges.
Höjd anges från kantsektionens överkant.
Tillägg bakkant
Pris per löpmeter
18 2548 0000
Bakkantprofil med hålkäl, radie 10 mm.
Täckt baksida.
Höjd på bakkant 30-100 mm, standardhöjd
70 mm om inget annat anges.
Höjd anges från kantsektionens överkant.
Tillägg bakkant
Pris per löpmeter
18 2551 0000
Bakkantprofil, uppvikt kant.
Höjd på bakkant 30-100 mm, standardhöjd
70 mm om inget annat anges.
Höjd anges från kantsektionens överkant.
Tillägg bakkant
Pris per löpmeter
18 2550 0000
Bakkantprofil, uppvikt kant och täckt baksida. Höjd Tillägg bakkant
Pris per löpmeter
på bakkant 30-100 mm, standardhöjd
70 mm om inget annat anges.
Höjd anges från kantsektionens överkant.
MB 100
17
MB 101
X=100-400
Y=50-150
66
BESKRIVNING
18 2552 0000
Bakkantprofil, med uppvikt plan och täckt baksida. Tillägg bakkant med uppvikt plan
Höjd
Pris per löpmeter
18 2554 0000
(Y) på plan 50-150 mm, bredd (X) 100-400 mm.
Planets bredd skall vara minst 30 mm större än
höjd . Höjd på plan anges från kantsektionens
överkant.
Bakkantprofil MB 101 kan kombineras med framkant typ MF1, MF13 och MF14. Tjocklek på framkant max 60 mm.
Bänkskivans max längd 3700 mm upp till max
djup 800 mm.
Bänkskivans max längd 2400 mm upp till max
djup 965 mm.
Rostfria bänkskivor
Monteringsfärdiga ”skräddarsydda” bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.
Komplett måttsatt ritning bifogas ordern.
Rostfria bänkskivor, max. längd 4000 mm. Tjocklek 20,30,40 samt 41-100 mm. Angivna djupmått inkluderar kantprofil.
Pris per löpmeter. Minsta prisenhet 500 mm.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
MB 110
17
Hål för blandare
Hål för diskmedelspump
BESTÄLLNINGSNUMMER
Bakkantprofil, uppvikt kant och täckt baksida. Bak- Tillägg bakkant
sidan punktsvetsad mot den nedvikta överkanten. Pris per löpmeter
Kan användas utmed bänkskivans hela bredd
eller del där av.
Höjd på bakkant 30-100 mm, standardhöjd
70 mm om inget annat anges.
Höjd anges från kantsektionens överkant.
35 mm diameter.
Avstånd från diskbänklåda till hål 50 mm.
28 mm diameter.
18 2553 0000
Pris per styck.
18 0112 0000
Pris per styck.
18 0113 0000
Rostfria stänkskydd
Monteringsfärdiga stänkskydd ”skräddarsydda” i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.
Komplett måttsatt ritning bifogas ordern.
Rostfria stänkskydd, max. längd 4000 mm. Tjocklek 12 resp. 16 mm. Kantprofil MF1 alla kanter. Pris per löpmeter.
Minsta prisenhet 500 mm.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MF 1
Rak framkant runt om.
Djup 0-400 mm
12 mm
16 mm
Djup 401-625 mm
12 mm
16 mm
Djup 626-900 mm
12 mm
16 mm
Djup 901-1230 mm
12 mm
16 mm
130 000 1812 141
130 000 1816 141
130 000 1812 142
130 000 1816 142
130 000 1812 143
130 000 1816 143
130 000 1812 144
130 000 1816 144
67
Rostfria täcksidor / stödsidor
Monteringsfärdiga ”skräddarsydda” sidor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.
Komplett måttsatt ritning bifogas ordern.
Rostfria sidor, max. höjd 2800 mm. Tjocklek 20,30,40 samt 41-100 mm. Angivna djupmått inkluderar kantprofil.
Pris per löpmeter. Minsta prisenhet 200 mm.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
Sida med kantprofil typ MF 1
Rak kant runt om, plåttäckt en sida. Fram och
Djup 0-400 mm
bakkant övervikt 40 mm, på ej täckt sida. Plåttäckt 20 mm
130 000 3720 141
över- undersida.
30 mm
130 000 3730 141
40 mm
130 000 3740 141
41 - 100 mm
130 000 3741 141
Djup 401-625 mm
20 mm
130 000 3720 142
30 mm
130 000 3730 142
40 mm
130 000 3740 142
41 - 100 mm
130 000 3741 142
Djup 626-900 mm
20 mm
130 000 3720 143
30 mm
130 000 3730 143
40 mm
130 000 3740 143
41 - 100 mm
130 000 3741 143
Djup 901-1200 mm
20 mm
130 000 3720 144
30 mm
130 000 3730 144
40 mm
130 000 3740 144
41 - 100 mm
130 000 3741 144
Monteringsbeslag, plåtvinkel 25x25x500 mm
Pris/st
18 0358 0000
Kompletterande täckning av hel eller del av sida. Hel plåttäckning
Rostfri plåt limmas på sidans fyllning.
Djup 0 - 400 mm
18 0060 0000
Djup 401 - 625 mm
18 0061 0000
Djup 626 - 900 mm
18 0062 0000
Djup 901 - 1200 mm
18 0063 0000
Plåttäckning nedtill, höjd 200 mm.
Djup 0 - 400 mm
18 0065 0000
Djup 401 - 625 mm
18 0066 0000
Djup 626 - 900 mm
18 0067 0000
Djup 901 - 1200 mm
18 0068 0000
40 mm
Tillägg, täckning av sida
Plåt
Spån/
lamellskiva
200 mm
BESTÄLLNINGSNUMMER
Plåt
Rostfria bänkskivor - skärningstyper
Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till
skivans grundpris.
Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen.
Figurer visande omfattning av ingående kantprofil.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Typ 2
Maxmått 1230x2700 mm.
Vinkelskiva med skarpt hörn, rak eller snedskuren.
MF1
MF2
MF13
MF14
MF15
18 0302 3100
18 0302 3200
18 0302 3300
18 0302 3400
18 0302 3500
Typ 3
Utskärning i framkant eller i bakkant med kantprofil
MF1
MF2
MF13
MF14
MF15
MB10
MB100
18 0303 3100
18 0303 3200
18 0303 3300
18 0303 3400
18 0303 3500
18 0303 0010
18 0303 0100
68
Rostfria bänkskivor - skärningstyper
Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till
skivans grundpris.
Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen.
Figurer visande omfattning av ingående kantprofil.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Typ 7
Runt hörn. Ange radien. Min 70 mm.
MF1
18 0307 3100
Typ 10
*Urtag för ventilationsgaller, inbyggnadshäll etc.
(urtag utan kantprofil)
MF1
MF2
MF13
MF14
MF15
18 0311 3100
18 0311 3200
18 0311 3300
18 0311 3400
18 0311 3500
Typ 13
Radie min 70 mm.
MF1
18 0313 3100
Typ 18
Hörn utföres alltid som 45°.
MF1
MF2
MF13
MF14
MF15
18 0318 3100
18 0318 3200
18 0318 3300
18 0318 3400
18 0318 3500
Typ 20
Urtag för spis etc. inklusive kantprofil
MF1
MF13
MF14
MB10
MB100
18 0320 3100
18 0320 3300
18 0320 3400
18 0320 0010
18 0320 0100
Typ 22
Maxmått 1230x1230 mm.
Hörn utföres alltid som 45°.
MF1
MF2
MF13
MF14
MF15
18 0322 3100
18 0322 3200
18 0322 3300
18 0322 3400
18 0322 3500
Typ 24
Vinklat hörn min 40 mm.
MF1
MF2
MF13
MF14
MF15
18 0324 3100
18 0324 3200
18 0324 3300
18 0324 3400
18 0324 3500
Typ 45
Vinklat hörn 45° 15x15 mm.
Vinklat hörn MF2 utföres som MF1.
MF1
MF2
MF13
MF14
MF15
18 0345 3100
18 0345 3200
18 0345 3300
18 0345 3400
18 0345 3500
69
Rostfria bänkskivor - skärningstyper
Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till
skivans grundpris.
Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen.
Figurer visande omfattning av ingående kantprofil.
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Typ 46
Snedskärning med kantprofil.
MF1
MF2
MF13
MF14
MF15
Typ 50
Upphöjd gavel med radie,
radien bör vara 50% av upphöjning.
Måttsätt höjd och djup på ritning
18 0350 0000
Typ 51
Täckt upphöjd gavel.
Täckt med upp till 1/3 av skivans djup.
Måttsätt på ritning, djup på den täckta delen.
Symbol på ritning ” T 1/3 ”.
Bågformad framkant med max 100 mm mått diffe- MF1
rans från skivans djup vid gaveln.
Måttsätt på ritning.
18 0351 0000
Typ 60
Urtag för Twist eluttag
Ø 105mm
18 0346 3100
18 0346 3200
18 0346 3300
18 0346 3400
18 0346 3500
18 0360 3100
18 0114 0000
*Urtag i bänkskiva djup 600 mm kan vara max 900x500 mm, placerat 50 mm från bänksskivans fram- och bakkant. Avstånd urtag - till bänkskivans
kortkant, min 40 mm.
70
Blandare
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MORA INXX A1
Mora INXX A1, rak pip.
Krom.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 200 mm.
Keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco (Energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare 8 l/min)
Svängbar pip 120°
Håltagning Ø29-37 mm
Krom
48 0365 0000
Mora INXX A1, rund pip.
Krom.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 210 mm.
Keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco (Energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare 7 l/min)
Svängbar pip 120°
Håltagning Ø29-37 mm
Krom
48 0367 0000
Mora INXX A5.
Krom.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 205 mm.
Keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco (Energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare 8 l/min)
Svängbar pip 120°
Håltagning Ø29-37 mm
Krom
48 0382 0000
Mora INXX, diskmaskinsavstängning.
Krom.
Diskbänk, tjocklek max 3 mm.
Håltagning:Ø min 29, max 32 mm.
Krom
48 0370 0000
Mora INXX, diskmaskinsavstängning.
Krom.
För bänkskiva max 48 mm
Håltagning Ø29-32 mm
Krom
48 0372 0000
270
234
200
40
350
H ltagning
(max)
fl37
fl10
(min)
fl29
MORA INXX A1
325
190
210
40
H ltagning
(max)
fl37
350
fl10
(min)
fl29
MORA INXX A5
225
305
205
Håltagning
(max)
Ø37
40
350
Ø10
(min)
Ø29
MORA INXX diskmaskinsavstängning
43
34
G 1/2
MORA INXX diskmaskinsavstängning
43
29
105
G 1/2
G 1/2
71
Blandare
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MORA MMIX K2
Mora MMIX K2.
Krom med diskmaskinsavstängning.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 218 mm.
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare
9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft
PEX®
Svängbar pip 110°
Godkänd av reumatikerförbundet
Håltagning Ø32-35 mm
Mora MMIX K2.
Krom utan diskmaskinsavstängning.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 218 mm.
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare
9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft
PEX®
Svängbar pip 110°
Godkänd av reumatikerförbundet
Håltagning Ø32-35 mm
Mora MMIX K5.
Krom med diskmaskinsavstängning.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 237 mm.
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare
9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft
PEX®
Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan
kv och vv, inställd på kv
Håltagning Ø32-37 mm
Mora MMIX K5.
Krom utan diskmaskinsavstängning.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 237 mm.
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare
9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft
PEX®
Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
Godkänd av reumatikerförbundet
Håltagning Ø32-37 mm
Mora MMIX K6.
Krom med diskmaskinsavstängning.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 234 mm.
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare
9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft
PEX®
Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan
kv och vv, inställd på kv
Håltagning Ø32-37 mm
Krom
48 0436 0000
Krom
48 0437 0000
Krom
48 0426 0000
Krom
48 0438 0000
Krom
48 0427 0000
176
MORA MMIX K2
MORA MMIX K5
MORA MMIX K5
MORA MMIX K6
72
Blandare
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MORA MMIX K7
Mora MMIX K7.
Krom med diskmaskinsavstängning.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 237 mm.
ESS (Energisparsystem)
Mjukstängning med keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco (Energi- och vattenbesparande strålsamlare
9 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft
PEX®
Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360°
Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan
kv och vv, inställd på kv
Håltagning Ø32-37 mm
Mora REXX K5.
Krom med diskmaskinsavstängning.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 200 mm.
ESS (Energisparsystem)
Keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco (Energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare 8 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft
PEX®
Svängbar pip 60°, 120° eller 360°
Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan
kv och vv, inställd på kv
Håltagning Ø32-35 mm
Mora REXX K6.
Krom med diskmaskinsavstängning.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 180 mm.
ESS (Energisparsystem)
Keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco (Energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare 8 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft
PEX®
Svängbar pip 60°, 120° eller 360°
Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan
kv och vv, inställd på kv
Håltagning Ø32-35 mm
Mora REXX K7.
Krom med diskmaskinsavstängning.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 155 mm.
ESS (Energisparsystem)
Keramisk tätning
Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
Eco (Energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare 8 l/min)
Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft
PEX®
Svängbar pip 60°, 120° eller 360°
Med diskmaskinsavstängning. Omställbar mellan
kv och vv, inställd på kv
Håltagning Ø32-35 mm
Krom
48 0428 0000
Krom
48 0429 0000
Krom
48 0430 0000
Krom
48 0431 0000
MORA REXX K5
MORA REXX K6
MORA REXX K7
73
Blandare
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
MORA Classic
Mora Classic.
Krom
Mått, c/c blandare – vattenutkast 190 mm.
Keramiska överstycken
Svängbar pip 120°
Håltagning Ø33-37 mm
Krom
48 0336 0000
MORA Classic diskmaskinsavstängning
Mora Classic, diskmaskinsavstängning.
Krom.
Bänkskiva, tjocklek max 40 mm.
Håltagning Ø29-37 mm
Krom
48 0338 0000
Mora Cera.
Krom med diskmaskinsavstängning.
Utdragbar handdusch.
Håltagning: Ø 33-37 mm.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 200 mm.
Svängbar pip 120°.
Krom
48 0433 0000
Tapwell EVO 184,
krom eller mässing med diskmaskinsavstängning.
Håltagning: Ø 35 mm.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 190 mm.
Svängbar pip 160°.
Krom
Mässing
48 0410 0000
48 0461 0000
Tapwell EVO 185,
krom utan diskmaskinsavstängning.
Utdragbar handdusch.
Håltagning: Ø 35 mm.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 212 mm.
Svängbar pip 360°.
Krom
48 0409 0000
G 1/2
G 1/2
MORA Cera
Tapwell EVO 184
335
190
250
56
Ø50
163
Ø30
67.5
33.5
96
Ø60
420
180
Max60
Min
Ø33.5
350
3/4G"
10mm
Tapwell EVO 185
388
212
228
Ø50
Max 35
Ø60
15x1
480
15x1
Min Ø33.5
G 3/8"
74
Blandare
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Tapwell EVO 186,
krom med diskmaskinsavstängning.
Håltagning: Ø 35 mm.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 218,5 mm.
Svängbar pip 360°.
Krom
48 0408 0000
Tapwell EVO 200
Tapwell EVO 200.
Krom, utan diskmaskinsavstängning
Separat handdusch.
Håltagning blandare: Ø 35 mm.
Håltagning handdusch: Ø26 mm
Mått, c/c blandare – vattenutkast 193 mm
Svängbar pip 360°.
Krom
48 0417 0000
Tapwell SK 184
Tapwell SK 184,
krom med diskmaskinsavstängning.
Håltagning: Ø 35 mm.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 238 mm.
Svängbar pip 160°.
Sintef, VTT, Swedcert, Säker Vatten godkänd
Krom
48 0439 0000
Tapwell SK 887,
krom med diskmaskinsavstängning och utdragbar
handdusch.
Håltagning: Ø 35 mm.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 240 mm.
Svängbar pip 360°.
Sintef, VTT, Swedcert, Säker Vatten godkänd
Krom
48 0444 0000
Tapwell EVO 186
534.5
218.5
56
67.5
33.5
Ø30
163
162.5
Ø50
96
max.60
Ø60
180
min.Ø 33.5
350
420
3/4”G
249
371
238
Ø45
Håltagning
Ø35
375
G1/2
10 mm
Tapwell SK 887
256
287
240
Ø50
Håltagning
Ø35
G 1/2"
75
Blandare
TYP/MÅTT
BESKRIVNING
BESTÄLLNINGSNUMMER
Tapwell SK 984
Tapwell SK 984,
krom med diskmaskinsavstängning.
Håltagning: Ø 35 mm.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 230 mm.
Svängbar pip 160°.
Sintef, VTT, Swedcert, Säker Vatten godkänd
Krom
48 0441 0000
Tapwell LEA 884,
krom med diskmaskinsavstängning.
Håltagning: Ø 35 mm.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 178 mm.
Svängbar pip 160°.
Sintef, VTT, Swedcert, Säker Vatten godkänd
Krom
48 0440 0000
Tapwell FME 181,
krom/vit utan diskmaskinsavstängning.
Håltagning: Ø 35 mm.
Mått, c/c blandare – vattenutkast 216,5 mm.
Svängbar pip 360°.
Sintef, VTT, Swedcert, Säker Vatten godkänd
Krom/vit
48 0442 0000
Tapwell VLV 284 diskmaskinsavstängning
Tapwell VLV 284,
diskmaskinsavstängning i krom.
Håltagning: Ø 28 mm.
Max tjocklek bänkskiva 40mm
Säker Vatten godkänd
Krom
48 0443 0000
Tapwell BI 284 diskmaskinsavstängning
Tapwell BI 284.
Krom, diskmaskinsavstängning.
Håltagning: Ø28 mm
Krom
48 0415 0000
263
359
230
Ø45
Håltagning
Ø35
375
G1/2
10 mm
Tapwell LEA 884
Tapwell FME 181
270
203
216.5
Håltagning
Ø35
1/2”
MAX 60
31
33
1/2”
76
Handtag, knoppar och grepplister
Säljes i 1-pack
ARTIKEL
ARTNR
CC-mått
Arc rostfri
32 7735 0000
160
Arn antik
32 7740 0000
96/
Längd 164
Arn antik knopp
32 7725 0000
-
Art rostfri
32 7379 0000
32 7722 0000
128
192
Brygga rostfri
32 7730 0000
160/192
dubbelgängad
Cylinder rostfri knopp
32 7724 0000
32 7715 0000
160
Deco rostfri/svart
32 7716 0000
160
Deco rostfri/vit
Fas rostfri
32 7717 0000
32 7714 0000
32 7745 0000
32 7746 0000
32 7747 0000
Kompass rostfri
32 7751 0000
Kon rostfri knopp
32 7739 0000
Korg antik
32 7726 0000
-
Kurs rostfri
32 7733 0000
32 7734 0000
128
192
Lod antik
32 7753 0000
32 7752 0000
48
160
Manta ek
32 7756 0000
32 7750 0000
32
160/ Längd 240
Nav rostfri knopp
32 7727 0000
-
Oval antik-look
32 7390 0000
-
Oval borstad
32 7507 0000
-
Oval eloxerad
32 7508 0000
-
Oval mässing
32 7773 0000
-
Pik rostfri
32 7648 0000
32 7649 0000
32 7650 0000
32 7651 0000
128
192
256
448
Pir rostfri
32 7741 0000
160
Plastknopp vit
32 0315 0000
-
160
160
64/ Längd 92
160/ Längd 230
224/Längd 294
32 7720 0000
32 7721 0000
128
192
Gourmet rostfri
32 7736 0000
32 7737 0000
128
192
32 7644 0000
32 7645 0000
32 7646 0000
32 7647 0000
CC-mått
160
Graf rostfri
Klackhandtag rostfri
ARTNR
-
Deco rostfri/ek
Deco rostfri/valnöt
ARTIKEL
128
192
256
448
77
ARTIKEL
ARTNR
Platå rostfri
32 7723 0000
192
Point aluminium
32 7731 0000
-
Point krom
32 7512 0000
CC-mått
ARTNR
CC-mått
T-grepp läder
32 7770 0000
160/
Längd 224
T-grepp rostfri
32 7640 0000
32 7641 0000
32 7642 0000
32 7643 0000
128/ Längd 192
192/ Längd 256
256/ Längd 320
448/ Längd 512
Tradition borstad
32 7384 0000
96
Tradition eloxerad
32 7503 0000
96
Tradition antik-look
32 7504 0000
96
Tradition mässing
32 7771 0000
96
Tråd rostfri
32 7719 0000
32 7171 0000
32 7172 0000
32 7177 0000
96
128
192
256
Vindel rostfri
32 7732 0000
128
Zenith aluminium
32 7703 0000
32 7704 0000
32 7705 0000
32 7706 0000
32 7707 0000
längd 40
längd 136
längd 236
längd 336
längd 436
Zenith fulllängd rostfri
32 7685 0000
32 7686 0000
32 7687 0000
32 7688 0000
32 7689 0000
32 7690 0000
32 7691 0000
32 7692 0000
32 7693 0000
32 7694 0000
längd 196
längd 296
längd 312
längd 346
längd 396
längd 446
längd 496
längd 596
längd 796
längd 996
Zenith fulllängd rostfri
dubbel
32 7695 0000
32 7696 0000
32 7697 0000
längd 396
längd 496
längd 596
Zenith rostfri
32 7698 0000
32 7699 0000
32 7700 0000
32 7701 0000
32 7702 0000
längd 40
längd 136
längd 236
längd 336
längd 436
Zenith vit
32 7708 0000
32 7709 0000
32 7710 0000
32 7711 0000
32 7712 0000
längd 40
längd 136
längd 236
längd 336
längd 436
-
Point rostfri
32 7124 0000
-
Porslinsknopp/rostfri fot
32 7509 0000
-
Radie rostfri
32 7718 0000
160
Skålen antik-look
32 7506 0000
64
Skålen borstad
32 7381 0000
64
Skålen eloxerad
32 7505 0000
64
Skålen mässing
32 7772 0000
64
Solo krom
32 7657 0000
32 7658 0000
32 7659 0000
32 7660 0000
32 7661 0000
32
128
192
256
448
Solo rostfri
32 7652 0000
32 7653 0000
32 7654 0000
32 7655 0000
32 7656 0000
32
128
192
256
448
Solo svart
32 7662 0000
32 7663 0000
32 7664 0000
32 7665 0000
32 7666 0000
32
128
192
256
448
Solo vit
32 7672 0000
32 7673 0000
32 7674 0000
32 7675 0000
32 7676 0000
32
128
192
256
448
78
ARTIKEL
Dekorsidor, bänkskåp, väggskåp, högskåp
Dekorsidor, bänkskåp, väggskåp, högskåp
16 och 25mm dekorsidor tillverkas vändbara med svagt
rundad fram- och bakkant.
Artikel
Mått
Utförande
Ant i Best nr
förp
Dekorsida
bänkskåp
16mm
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
Ommanltad i
folierat
utförande
704x
585
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1340 1830
37 1340 1840
37 1340 1860
37 1340 1900
37 1340 1500
37 1340 L120
37 1340 L060
37 1340 1440
37 1340 1450
37 1340 1480
37 1340 1490
37 1340 1570
37 1340 1910
37 1340 1810
37 1340 1820
37 1340 1560
37 1340 1880
37 1340 1890
37 1360 1440
37 1360 1450
1
37 1360 1480
1
37 1360 1490
1
37 1360 1570
1
37 1360 1910
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1341 1830
37 1341 1840
37 1341 1860
37 1341 1900
37 1341 1500
37 1341 1420
37 1341 L120
37 1341 L060
37 1341 1440
37 1341 1450
37 1341 1480
37 1341 1490
37 1341 1570
37 1341 1910
37 1341 1810
37 1341 1820
37 1341 1560
37 1341 1880
37 1341 1890
37 1361 1440
37 1361 1450
1
37 1361 1480
1
37 1361 1490
1
37 1361 1570
1
37 1361 1910
Dekorsida
bänkskåp
16mm
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
Ommanltad i
folierat
utförande
870x
585
16 och 25mm dekorsidor tillverkas vändbara med svagt
rundad fram- och bakkant.
Artikel
Mått
Utförande
Ant i Best nr
förp
Dekorsida
bänkskåp
16mm
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
Ommanltad i
folierat
utförande
870x
685
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1342 1830
37 1342 1840
37 1342 1860
37 1342 1900
37 1342 1500
37 1342 L120
37 1342 L060
37 1342 1440
37 1342 1450
37 1342 1480
37 1342 1490
37 1342 1570
37 1342 1910
37 1342 1810
37 1342 1820
37 1342 1560
37 1342 1880
37 1342 1890
37 1362 1440
37 1362 1450
1
37 1362 1480
1
37 1362 1490
1
37 1362 1570
1
37 1362 1910
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1343 1830
37 1343 1840
37 1343 1860
37 1343 1900
37 1343 1500
37 1343 L120
37 1343 L060
37 1343 1440
37 1343 1450
37 1343 1480
37 1343 1490
37 1343 1570
37 1343 1910
37 1343 1810
37 1343 1820
37 1343 1560
37 1343 1880
37 1343 1890
37 1363 1440
37 1363 1450
1
37 1363 1480
1
37 1363 1490
1
37 1363 1570
1
37 1363 1910
Dekorsida
väggskåp Khöjd 16 mm
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
Ommanltad i
folierat
utförande
704 x
350
79
Dekorsidor, bänkskåp, väggskåp, högskåp
Dekorsidor, bänkskåp, väggskåp, högskåp
16 och 25mm dekorsidor tillverkas vändbara med svagt
rundad fram- och bakkant.
16 och 25mm dekorsidor tillverkas vändbara med svagt
rundad fram- och bakkant.
Artikel
Mått
Utförande
Ant i Best nr
förp
Artikel
Dekorsida
väggskåp Shöjd 16 mm
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
Ommanltad i
folierat
utförande
864 x
350
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1344 1830
37 1344 1840
37 1344 1860
37 1344 1900
37 1344 1500
37 1344 L120
37 1344 L060
37 1344 1440
37 1344 1450
37 1344 1480
37 1344 1490
37 1344 1570
37 1344 1910
37 1344 1810
37 1344 1820
37 1344 1560
37 1344 1880
37 1344 1890
37 1364 1440
37 1364 1450
Dekorsida
väggskåp
höjd
1500mm,
16 mm
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
Ommanltad i
folierat
utförande
1
37 1364 1480
1
37 1364 1490
1
37 1364 1570
1
37 1364 1910
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1345 1830
37 1345 1840
37 1345 1860
37 1345 1900
37 1345 1500
37 1345 L120
37 1345 L060
37 1345 1440
37 1345 1450
37 1345 1480
37 1345 1490
37 1345 1570
37 1345 1910
37 1345 1810
37 1345 1820
37 1345 1560
37 1345 1880
37 1345 1890
37 1365 1440
37 1365 1450
1
37 1365 1480
1
37 1365 1490
1
37 1365 1570
1
37 1365 1910
Dekorsida
väggskåp Fhöjd 16 mm
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
Ommanltad i
folierat
utförande
80
960 x
350
Mått
Utförande
1500 x Ljus struktur, MFC
350
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Dekorsida
1952 x Ljus struktur, MFC
högskåp K585
Mörk struktur, MFC
höjd 16 mm´
Ek struktur, MFC
Kantlist runt
Mörkgrå, MFC
om på MFC,
laminat och
Kritvit matt, MFC
faner
Vit, folie
Målad runt
Vit matt, laminat
om på MDF
Vit, målad MDF
Ommanltad i
folierat
Créme, målad MDF
utförande
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Ant i Best nr
förp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1346 1830
37 1346 1840
37 1346 1860
37 1346 1900
37 1346 1500
37 1346 L120
37 1346 L060
37 1346 1440
37 1346 1450
37 1346 1480
37 1346 1490
37 1346 1570
37 1346 1910
37 1346 1810
37 1346 1820
37 1346 1560
37 1346 1880
37 1346 1890
37 1366 1440
37 1366 1450
1
37 1366 1480
1
37 1366 1490
1
37 1366 1570
1
37 1366 1910
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1347 1830
37 1347 1840
37 1347 1860
37 1347 1900
37 1347 1500
37 1347 L120
37 1347 L060
37 1347 1440
37 1347 1450
37 1347 1480
37 1347 1490
37 1347 1570
37 1347 1910
37 1347 1810
37 1347 1820
37 1347 1560
37 1347 1880
37 1347 1890
37 1367 1440
37 1367 1450
1
37 1367 1480
1
37 1367 1490
1
37 1367 1570
1
37 1367 1910
Dekorsidor, bänkskåp, väggskåp, högskåp
Dekorsidor, bänkskåp, väggskåp, högskåp
16 och 25mm dekorsidor tillverkas vändbara med svagt
rundad fram- och bakkant.
16 och 25mm dekorsidor tillverkas vändbara med svagt
rundad fram- och bakkant.
Artikel
Ant i Best nr
förp
Artikel
Mått
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1348 1830
37 1348 1840
37 1348 1860
37 1348 1900
37 1348 1500
37 1348 L120
37 1348 L060
37 1348 1440
37 1348 1450
37 1348 1480
37 1348 1490
37 1348 1570
37 1348 1910
37 1348 1810
37 1348 1820
37 1348 1560
37 1348 1880
37 1348 1890
37 1368 1440
37 1368 1450
Dekorsida
bänkskåp
25 mm
Kantlist runt
om på faner
Målad runt
om på MDF
870 x
585
1
37 1368 1480
1
37 1368 1490
1
37 1368 1570
1
37 1368 1910
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1349 1830
37 1349 1840
37 1349 1860
37 1349 1900
37 1349 1500
37 1349 1420
37 1349 L120
37 1349 L060
37 1349 1440
37 1349 1450
37 1349 1480
37 1349 1490
37 1349 1570
37 1349 1910
37 1349 1810
37 1349 1820
37 1349 1560
37 1349 1880
37 1349 1890
37 1369 1440
37 1369 1450
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
870 x Vit, målad MDF
685
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1500 x Vit, målad MDF
350
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek vitbets, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1332 1440
37 1332 1450
37 1332 1480
37 1332 1490
37 1332 1570
37 1332 1910
37 1332 1810
37 1332 1820
37 1332 1560
37 1332 1880
37 1332 1890
37 1333 1440
37 1333 1450
37 1333 1480
37 1333 1490
37 1333 1570
37 1333 1910
37 1333 1810
37 1333 1820
37 1333 1560
37 1333 1880
37 1333 1890
37 1334 1440
37 1334 1450
37 1334 1480
37 1334 1490
37 1334 1570
37 1334 1910
37 1334 1810
37 1334 1820
37 1334 1560
37 1334 1880
37 1334 1890
Dekorsida
väggskåp
höjd
2400mm,
25 mm
Kantlist runt
om på faner
Målad runt
om på MDF
2400 x Vit, målad MDF
350
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1335 1440
37 1335 1450
37 1335 1480
37 1335 1490
37 1335 1570
37 1335 1910
37 1335 1810
37 1335 1820
37 1335 1560
37 1335 1880
37 1335 1890
1
37 1369 1480
Dekorsida
högskåp
25 mm
Kantlist runt
om på faner
Målad runt
om på MDF
1
37 1369 1490
1
37 1369 1570
1
37 1369 1910
2400 x Vit, målad MDF
585
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
2400 x Vit, målad MDF
585
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1336 1440
37 1336 1450
37 1336 1480
37 1336 1490
37 1336 1570
37 1336 1910
37 1336 1810
37 1336 1820
37 1336 1560
37 1336 1880
37 1336 1890
37 9237 1440
37 9237 1450
37 9237 1480
37 9237 1490
37 9237 1570
37 9237 1910
Mått
Utförande
2112 x Ljus struktur, MFC
585
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Dekorsida
2400 x Ljus struktur, MFC
högskåp
585
Mörk struktur, MFC
16 mm
Ek struktur, MFC
Kantlist runt
Mörkgrå, MFC
om på MFC,
laminat och
Kritvit matt, MFC
faner
Vit, MFC
Målad runt
Vit, folie
om på MDF
Vit matt, laminat
Ommanltad i
folierat
Vit, målad MDF
utförande
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
MDFLingrön, målad
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Dekorsida
högskåp Shöjd 16 mm
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
Ommanltad i
folierat
utförande
Dekorsida
bänkskåp
25 mm
Kantlist runt
om på faner
Målad runt
om på MDF
Dekorsida
väggskåp
höjd
1500mm,
25 mm
Kantlist runt
om på faner
Målad runt
om på MDF
Dekorsida
borrad för
tappad
sockel
Målad runt
om
Utförande
Ant i Best nr
förp
81
Dekorsidor, bänkskåp, väggskåp, högskåp
Klädkammarhyllor
16 och 25mm dekorsidor tillverkas vändbara med svagt
rundad fram- och bakkant.
Artikel
Artikel
Mått
Utförande
Ant i Best nr
förp
Sockel med
tapp för
skarvning
med dekorsida
Målad runt
om
166 x
584
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
25 9094 1440
25 9094 1450
25 9094 1480
25 9094 1490
25 9094 1570
25 9094 1910
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Hylla
1200 x
Kantlist fram- 390
kant och kortsidor
Vit MFC, 16 mm
1
22 2767 1420
Hylla
2485 x
Kantlist fram- 390
kant och
kortsidor
Vit MFC, 16 mm
1
22 2769 1420
Klädstång
1175
Vit metall 21x16 mm 1
22 2720 0000
Konfektionerade hyllor, tjocklek 25 mm
Klädstång
2460
Vit metall 21x16 mm 1
22 2722 0000
Artikel
Hörn/skarvbeslag
16
Vit, för 16 mm hylla
1
22 2715 0000
Konsol till
hylla med
stånghållare
225 x
295
Vit metall
1
22 2791 0000
Vit plast
1
22 2716 0000
Mått
Utförande
Ant. Best nr
i
förp
Hylla
Djup 200 mm.
Bredd Min 300 mmMax 2420 mm.
Borrad för väggfästen.
Intervall 300-1000mm,
2 fästen.
Intervall 10011800mm, 3 fästen.
Intervall 1801-2420
mm, 4 fästen.
Obs! pris/ lpm.
Kantlist tre sidor på
faner (framkant och
kortsidor)
Målad tre sidor på
MDF (framkant och
kortsidor)
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1315 1440
37 1315 1450
37 1315 1480
37 1315 1490
37 1315 1570
37 1315 1910
37 1315 1810
37 1315 1820
37 1315 1560
37 1315 1880
37 1315 1890
Väggfästen till öppen 76x
hylla
20x
El-galvaniserad.
Begränsad
belastning,
max 8 kg/ fäste.
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
37 1068 0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1316 1440
37 1316 1450
37 1316 1480
37 1316 1490
37 1316 1570
37 1316 1910
37 1316 1810
37 1316 1820
37 1316 1560
37 1316 1880
37 1316 1890
1
37 1200 0000
1
37 1201 0000
2
36 1318 0000
2
36 1319 0000
100
mm
Hylla
Djup 325 mm.
Bredd Min 300 mmMax 2420 mm.
Obs! pris/ lpm.
Kantlist tre sidor på
faner (framkant och
kortsidor)
Målad tre sidor på
MDF (framkant och
kortsidor)
Konsol till öppen
hylla
Reglerbar konsol till
öppen hylla. Passar
hyllor med tjocklek
mellan 8 och 50 mm.
82
Epoxilack
25x
140x
180
mm
25x
180x
280
mm
Rostfri.
30x
85x
80 mm
Krom glans.
30x
85x
80 mm
Ändskydd för
stång
Takanslutning
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Takanslutning
16 mm,
kantlist på
2 kortkanter
2420x
166
Takanslutning
16 mm,
kantlistad
runt om
2420x
350
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit matt, laminat
Vit, målad, MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26 1109 1830
26 1109 1840
26 1109 1860
26 1109 1900
26 1109 1500
26 1109 1420
26 1109 L120
26 1109 L060
26 1109 1440
26 1109 1450
26 1109 1480
26 1109 1490
26 1109 1570
26 1109 1910
26 1109 1810
26 1109 1820
26 1109 1560
26 1109 1880
26 1109 1890
26 1110 1830
26 1110 1840
26 1110 1860
26 1110 1900
26 1110 1500
26 1110 1420
26 1110 L060
26 1110 1440
26 1110 1450
26 1110 1480
26 1110 1490
26 1110 1570
26 1110 1910
26 1110 1810
26 1110 1820
26 1110 1560
26 1110 1880
26 1110 1890
Takanslutning
Takanslutning
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Takanslutning
gavel
16 mm,
kantlist
1 kortkant
327 x
166
562 x
350
562 x
166
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Takanslutning
gavel
16 mm,
kantlist
1 kortkant
Takanslutning
gavel
16 mm,
kantlist
1 kortkant
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Hörnbeslag
16 x
1080
16 x
1080
2420
2420
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26 1004 1830
26 1004 1840
26 1004 1860
26 1004 1900
26 1004 1500
26 1004 1420
26 1004 L060
26 1004 1440
26 1004 1450
26 1004 1480
26 1004 1490
26 1004 1570
26 1004 1910
26 1004 1810
26 1004 1820
26 1004 1560
26 1004 1880
26 1004 1890
32 7075 0000
Vit
1
32 7076 0000
transparent plast
vit plast
1
1
36 1084 0000
36 1429 0000
Takanslutning
gavel
16 mm,
kantlist
1 kortkant
327 x
350
26 1001 1830
26 1001 1840
26 1001 1860
26 1001 1900
26 1001 1500
26 1001 1420
26 1001 L060
26 1001 1440
26 1001 1450
26 1001 1480
26 1001 1490
26 1001 1570
26 1001 1910
26 1001 1810
26 1001 1820
26 1001 1560
26 1001 1880
26 1001 1890
26 1002 1830
26 1002 1840
26 1002 1860
26 1002 1900
26 1002 1500
26 1002 1420
26 1002 L060
26 1002 1440
26 1002 1450
26 1002 1480
26 1002 1490
26 1002 1570
26 1002 1910
26 1002 1810
26 1002 1820
26 1002 1560
26 1002 1880
26 1002 1890
26 1003 1830
26 1003 1840
26 1003 1860
26 1003 1900
26 1003 1500
26 1003 1420
26 1003 L060
26 1003 1440
26 1003 1450
26 1003 1480
26 1003 1490
26 1003 1570
26 1003 1910
26 1003 1810
26 1003 1820
26 1003 1560
26 1003 1880
26 1003 1890
Skarvbeslag
Sockeltätningslist/
takanslutningslist
Dekorlist, krönlist, kakellist, dekorpelare
Artikel
Mått
Dekorlist rak, 54x
bredd 54 mm. 2420
Kantlist
1 långkant,
2 kortkanter
*Kantlist runt
om
Dekorlist
Modern
30 x
21x
2400
Tradition
60 x
dekorlist inkl. 2400
fästvinklar
Utförande
Antal i Best nr
förp
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit, folie*
Vit matt, laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34 3039 1830
34 3039 1840
34 3039 1860
34 3039 1900
34 3039 1500
34 3039 1420
34 3039 L120
34 3039 L060
34 3039 1440
34 3039 1450
34 3039 1480
34 3039 1490
34 3039 1570
34 3039 1910
34 3039 1810
34 3039 1820
34 3039 1560
34 3039 1880
34 3039 1890
34 1044 1440
34 1044 1450
34 1044 1480
34 1044 1490
34 1044 1570
34 1044 1910
34 1044 1810
34 1044 1560
34 1044 1880
34 1044 1890
34 1020 1440
34 1020 1450
34 1020 1480
34 1020 1490
34 1020 1570
34 1020 1910
34 1020 1810
34 1020 1820
34 1020 1880
34 1020 1890
83
Dekorlist, krönlist, kakellist, dekorpelare
Dekorlist, krönlist, kakellist, dekorpelare
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Multilist
profil inkl.
fästvinklar
36 x
2400
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34 1006 1440
34 1006 1450
34 1006 1480
34 1006 1490
34 1006 1570
34 1006 1910
34 1006 1810
34 1006 1820
34 1006 1880
34 1006 1890
Dekorpelare
50x50 mm
704
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34 1016 1440
34 1016 1450
34 1016 1480
34 1016 1490
34 1016 1570
34 1016 1910
34 1016 1810
34 1016 1820
34 1016 1880
34 1016 1890
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
7-pack
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34 1025 1440
34 1025 1450
34 1025 1480
34 1025 1490
34 1025 1570
34 1025 1910
34 1028 1440
34 1028 1450
34 1028 1480
34 1028 1490
34 1028 1570
34 1028 1910
34 1028 1810
34 1028 1820
34 1028 1560
34 1028 1880
34 1028 1890
88 7087 0000
Vit, folierad
Vit, målad folie
Crème, målad folie
Canvas, målad folie
Kritvit, målad folie
Ljusgrå målad folie
Lingrön, målad folie
Ek, faner
Björk, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33 5013 1420
33 5013 1440
33 5013 1450
33 5013 1480
33 5013 1490
33 5013 1570
33 5013 1910
33 5013 1810
33 5013 1820
Vit, folierad
Vit, målad folie
Crème, målad folie
Canvas, målad folie
Kritvit, målad folie
Ljusgrå målad folie
Lingrön, målad folie
Ek, faner
Björk, faner
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33 5015 1420
33 5015 1440
33 5015 1450
33 5015 1480
33 5015 1490
33 5015 1570
33 5015 1910
33 5015 1810
33 5015 1820
34 1029 1440
34 1029 1450
34 1029 1480
34 1029 1490
34 1029 1570
34 1029 1910
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tradition
krönlist
Dekorlist
tandad
Dekorlist,
25 mm
50 x
2400
12 x
2400
160 x
2400
Fästvinkel
Dekor/Krönlist
Kakellist med 70 x
fals
2420
10 x 17 mm
125 x
2420
Dekorlist
105 x
sockel, 16mm 2420
84
864
870
960
1218
1248
1378
1474
1952
2112
2208
34 1033 1440
34 1033 1450
34 1033 1480
34 1033 1490
34 1033 1570
34 1033 1910
34 1034 1440
34 1034 1450
34 1034 1480
34 1034 1490
34 1034 1570
34 1034 1910
34 1035 1440
34 1035 1450
34 1035 1480
34 1035 1490
34 1035 1570
34 1035 1910
34 1041 1440
34 1041 1450
34 1041 1480
34 1041 1490
34 1041 1570
34 1041 1910
34 1036 1440
34 1036 1450
34 1036 1480
34 1036 1490
34 1036 1570
34 1036 1910
34 1037 1440
34 1037 1450
34 1037 1480
34 1037 1490
34 1037 1570
34 1037 1910
34 1038 1440
34 1038 1450
34 1038 1480
34 1038 1490
34 1038 1570
34 1038 1910
34 1042 1440
34 1042 1450
34 1042 1480
34 1042 1490
34 1042 1570
34 1042 1910
34 1039 1440
34 1039 1450
34 1039 1480
34 1039 1490
34 1039 1570
34 1039 1910
34 1040 1440
34 1040 1450
34 1040 1480
34 1040 1490
34 1040 1570
34 1040 1910
34 1043 1440
34 1043 1450
34 1043 1480
34 1043 1490
34 1043 1570
34 1043 1910
Socklar
Socklar
Artikel
Mått
Utförande
Antal
i förp
Best nr
Artikel
Mått
Utförande
Antal
i förp
Best nr
Sockel
Ingen kantlistning
2420x
166
Ljus struktur, MFC
Vit, MFC
Kritvit matt, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Vit, folie
Rostfri look, folie
Vit, målad MFC
Crème, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit, MFC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25 1130 1830
25 1130 1420
25 1130 1500
25 1130 1840
25 1130 1860
25 1130 1900
25 1130 L120
25 1130 1010
25 1130 1440
25 1130 1450
25 1130 1480
25 1130 1490
25 1130 1570
25 1130 1910
25 1130 1810
25 1130 1820
25 1130 1560
25 1130 1880
25 1130 1890
25 1131 1420
Sockel för
avslutningsskåp, 45°
219 x
166
Sockel för
avslutningsskåp, 36°
363 x
166
Ljus struktur, MFC
Kritvit matt, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Vit, folie
Rostfri look, folie
Vit, målad MFC
Crème, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Vit MFC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25 1131 1830
25 1131 1500
25 1131 1840
25 1131 1860
25 1131 1900
25 1131 L120
25 1131 1010
25 1131 1440
25 1131 1450
25 1131 1480
25 1131 1490
25 1131 1570
25 1131 1910
25 1131 1810
25 1131 1820
25 1131 1560
25 1131 1880
25 1131 1890
25 1133 1420
Sockel för
skåp, 36° vid
fram-dragen
spis
349 x
166
Ljus struktur, MFC
Kritvit matt, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Vit, folie
Rostfri look, folie
Vit, målad MFC
Crème, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25 1133 1830
25 1133 1500
25 1133 1840
25 1133 1860
25 1133 1900
25 1133 L120
25 1133 1010
25 1133 1440
25 1133 1450
25 1133 1480
25 1133 1490
25 1133 1570
25 1133 1910
25 1133 1810
25 1133 1820
25 1133 1560
25 1133 1880
25 1133 1890
Sockel för
hörnskafferi
101x101 cm
705 x
166
Vit, MFC
Vit, målad MFC
Crème, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Rostfri look, folie
Ljus struktur, MFC
Kritvit matt, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Rostfri look, folie
Vit, målad MFC
Crème, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Kritvit matt, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Rostfri look, folie
Vit, målad MFC
Crème, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Kritvit matt, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Rostfri look, folie
Vit, målad MFC
Crème, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25 1132 1420
25 1132 1440
25 1132 1450
25 1132 1480
25 1132 1490
25 1132 1570
25 1132 1910
25 1132 1810
25 1132 1820
25 1132 1560
25 1132 1880
25 1132 1890
25 1132 1010
25 1125 1830
25 1125 1500
25 1125 1840
25 1125 1860
25 1125 1900
25 1125 1010
25 1125 1440
25 1125 1450
25 1125 1480
25 1125 1490
25 1125 1570
25 1125 1910
25 1125 1810
25 1125 1820
25 1125 1560
25 1125 1880
25 1125 1890
25 1126 1830
25 1126 1500
25 1126 1840
25 1126 1860
25 1126 1900
25 1126 1010
25 1126 1440
25 1126 1450
25 1126 1480
25 1126 1490
25 1126 1570
25 1126 1910
25 1126 1810
25 1126 1820
25 1126 1560
25 1126 1880
25 1126 1890
25 1137 1830
25 1137 1500
25 1137 1840
25 1137 1860
25 1137 1900
25 1137 1010
25 1137 1440
25 1137 1450
25 1137 1480
25 1137 1490
25 1137 1570
25 1137 1910
25 1137 1810
25 1137 1820
25 1137 1560
25 1137 1880
25 1137 1890
Sockelgavel
med hörnbeslag av
plast kantlist
1 kortkant
505 x
166
Sockelgavel
med kantlist
1 kortkant
505 x
166
Sockelgavel
med hörnbeslag av
plast kantlist
1 kortkant
605 x
166
Sockelgavel
med kantlist
1 kortkant
605 x
166
85
Sockeltillbehör
Artikel
Mått
96 x
2420
Sockelben,
116inkl. 6st plast- 180
clips, justermm
bart
Upplagslist
Metallclips för
sockel
Fronter till hörnbänk- och hörnväggskåp
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Artikel
Obehandlad
1
25 7108 0000
Svart
Svart inkl. skruv
4
1
36 1136 0000
36 1138 0000
Metall
4
36 1133 0000
Front 16 mm 496 x
till hörnbänk- 704
skåp och
hörnväggskåp K-höjd
inkl. ggj
Passar till
2075 110,
2076 110 och
2063 100.
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
skivor.
Kantlist runt
om
Sockeltätningslist/
takanslutningslist
2420
2420
transparent plast
vit plast
1
1
36 1084 0000
36 1429 0000
Hörnbeslag
166
Vit
1
32 1100 0000
Skarvbeslag
166
Vit
1
32 1101 0000
Mått
Fronter till hörnbänk- och hörnväggskåp
Artikel
Mått
Front 16 mm 196 x
till hörnbänk- 704
skåp inkl. ggj
Passar till
2043 140.
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
skivor.
Kantlist runt
om
Front 16 mm 396 x
till hörnbänk- 704
skåp och
hörnväggskåp K-höjd
inkl. ggj
Passar till
2043 120,
2065 120 och
4020 080.
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
skivor.
Kantlist runt
om
86
Utförande
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Antal i Best nr
förp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1105 1830
37 1105 1840
37 1105 1860
37 1105 1900
37 1105 1500
37 1105 1420
37 1105 L120
37 1105 L060
37 1105 1440
37 1105 1450
37 1105 1480
37 1105 1490
37 1105 1570
37 1105 1910
37 1105 1810
37 1105 1820
37 1105 1560
37 1105 1880
37 1105 1890
37 1101 1830
37 1101 1840
37 1101 1860
37 1101 1900
37 1101 1500
37 1101 1420
37 1101 L120
37 1101 L060
37 1101 1440
37 1101 1450
37 1101 1480
37 1101 1490
37 1101 1570
37 1101 1910
37 1101 1810
37 1101 1820
37 1101 1560
37 1101 1880
37 1101 1890
Front 16 mm 596 x
till hörnbänk- 704
skåp inkl. ggj
Passar till
2063 100.
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
skivor.
Kantlist runt
om
Front 16 mm 396 x
till hörnvägg- 864
skåp S-höjd
inkl. ggj
Passar till
5020 080.
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
skivor.
Kantlist runt
om
Utförande
Antal i Best nr
förp
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1100 1830
37 1100 1840
37 1100 1860
37 1100 1900
37 1100 1500
37 1100 1420
37 1100 L120
37 1100 L060
37 1100 1440
37 1100 1450
37 1100 1480
37 1100 1490
37 1100 1570
37 1100 1910
37 1100 1810
37 1100 1820
37 1100 1560
37 1100 1880
37 1100 1890
37 1103 1830
37 1103 1840
37 1103 1860
37 1103 1900
37 1103 1500
37 1103 1420
37 1103 L120
37 1103 L060
37 1103 1440
37 1103 1450
37 1103 1480
37 1103 1490
37 1103 1570
37 1103 1910
37 1103 1810
37 1103 1820
37 1103 1560
37 1103 1880
37 1103 1890
37 1102 1830
37 1102 1840
37 1102 1860
37 1102 1900
37 1102 1500
37 1102 1420
37 1102 L120
37 1102 L060
37 1102 1440
37 1102 1450
37 1102 1480
37 1102 1490
37 1102 1570
37 1102 1910
37 1102 1810
37 1102 1820
37 1102 1560
37 1102 1880
37 1102 1890
Fronter till hörnbänk- och hörnväggskåp
Ryggar
Artikel
Mått
Front 16 mm 396 x
till hörnvägg- 960
skåp F-höjd
inkl. ggj
Passar till
6020 080.
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
skivor.
Kantlist runt
om
Utförande
Antal i Best nr
förp
Artikel
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Rygg 16 mm 864
för väggskåp
Höjd 864 mm.
Maxbredd
2400 mm,
minbredd 200
mm.
* Max bredd
2050 mm.
Mjukt
rundad kant
runt om.
Obs! pris/
lpm.
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
skivor.
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
37 1104 1830
37 1104 1840
37 1104 1860
37 1104 1900
37 1104 1500
37 1104 1420
37 1104 L120
37 1104 L060
37 1104 1440
37 1104 1450
37 1104 1480
37 1104 1490
37 1104 1570
37 1104 1910
37 1104 1810
37 1104 1820
37 1104 1560
37 1104 1880
37 1104 1890
Ryggar
Artikel
Mått
Rygg 16 mm 704
för bänkskåp
och väggskåp Höjd
704 mm.
Maxbredd
2400 mm,
minbredd 200
mm.
* Max bredd
2050 mm.
Mjukt
rundad kant
runt om.
Obs! pris/
lpm.
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
skivor.
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
Utförande
Ant. i Best nr
förp
Ljus struktur, MFC*
Mörk struktur, MFC*
Ek struktur, MFC*
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, matt laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1020 1830
37 1020 1840
37 1020 1860
37 1020 1900
37 1020 1500
37 1020 L060
37 1020 1440
37 1020 1450
37 1020 1480
37 1020 1490
37 1020 1570
37 1020 1910
37 1044 1440
37 1044 1450
1
37 1044 1480
1
37 1044 1490
1
37 1044 1570
1
37 1044 1910
1
1
1
1
1
37 1020 1810
37 1020 1820
37 1020 1560
37 1020 1880
37 1020 1890
Mått
Rygg 16 mm 870
för bänkskåp
Höjd 870 mm.
Maxbredd
2400 mm,
minbredd 200
mm.
* Max bredd
2050 mm.
Mjukt
rundad kant
runt om.
Obs! pris/
lpm.
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
skivor.
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
Utförande
Ant. i Best nr
förp
Ljus struktur, MFC*
Mörk struktur, MFC*
Ek struktur, MFC*
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, matt laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC*
Mörk struktur, MFC*
Ek struktur, MFC*
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, matt laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1021 1830
37 1021 1840
37 1021 1860
37 1021 1900
37 1021 1500
37 1021 L060
37 1021 1440
37 1021 1450
37 1021 1480
37 1021 1490
37 1021 1570
37 1021 1910
37 1045 1440
37 1045 1450
1
37 1045 1480
1
37 1045 1490
1
37 1045 1570
1
37 1045 1910
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1021 1810
37 1021 1820
37 1021 1560
37 1021 1880
37 1021 1890
37 1022 1830
37 1022 1840
37 1022 1860
37 1022 1900
37 1022 1500
37 1022 L060
37 1022 1440
37 1022 1450
37 1022 1480
37 1022 1490
37 1022 1570
37 1022 1910
37 1046 1440
37 1046 1450
1
37 1046 1480
1
37 1046 1490
1
37 1046 1570
1
37 1046 1910
1
1
1
1
1
37 1022 1810
37 1022 1820
37 1022 1560
37 1022 1880
37 1022 1890
87
Ryggar
Artikel
Ryggar
Mått
Rygg 16 mm 960
för väggskåp
Höjd 960 mm.
Maxbredd
2400 mm,
minbredd 200
mm.
* Max bredd
2050 mm.
Mjukt
rundad kant
runt om.
Obs! pris/
lpm.
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
skivor.
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
Rygg 16 mm
för högskåp
Höjd 1952
mm. Maxbredd 1200
mm, minbredd 200
mm. Mjukt
rundad kant
runt om.
Obs! pris/
lpm.
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
skivor.
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
88
1952
Utförande
Ant. i Best nr
förp
Artikel
Mått
Utförande
Ant. i Best nr
förp
Ljus struktur, MFC*
Mörk struktur, MFC*
Ek struktur, MFC*
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, matt laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, matt laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1023 1830
37 1023 1840
37 1023 1860
37 1023 1900
37 1023 1500
37 1023 L060
37 1023 1440
37 1023 1450
37 1023 1480
37 1023 1490
37 1023 1570
37 1023 1910
37 1047 1440
37 1047 1450
2400
37 1025 1830
37 1025 1840
37 1025 1860
37 1025 1900
37 1025 1500
37 1025 L060
37 1025 1440
37 1025 1450
37 1025 1480
37 1025 1490
37 1025 1570
37 1025 1910
37 1049 1440
37 1049 1450
37 1047 1480
1
37 1049 1480
1
37 1047 1490
1
37 1049 1490
1
37 1047 1570
1
37 1049 1570
1
37 1047 1910
1
37 1049 1910
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1023 1810
37 1023 1820
37 1023 1560
37 1023 1880
37 1023 1890
37 1024 1830
37 1024 1840
37 1024 1860
37 1024 1900
37 1024 1500
37 1024 L060
37 1024 1440
37 1024 1450
37 1024 1480
37 1024 1490
37 1024 1570
37 1024 1910
37 1048 1440
37 1048 1450
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, matt laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit pärlspont, målad MDF
Créme pärlspont, målad
MDF
Canvas pärlspont, målad
MDF
Kritvit pärlspont, målad
MDF
Ljusgrå pärlspont, målad
MDF
Lingrön pärlspont, målad
MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Rygg 16 mm
för högskåp
Höjd 2400
mm. Maxbredd 1200
mm, minbredd 200
mm. Mjukt
rundad kant
runt om.
Obs! pris/
lpm.
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
skivor.
Kantlist runt
om på MFC,
laminat och
faner
Målad runt
om på MDF
1
1
1
1
1
37 1025 1810
37 1025 1820
37 1025 1560
37 1025 1880
37 1025 1890
1
37 1048 1480
1
37 1048 1490
1
37 1048 1570
1
37 1048 1910
1
1
1
1
1
37 1024 1810
37 1024 1820
37 1024 1560
37 1024 1880
37 1024 1890
Passbitar
Artikel
Mått
Passbit
54x
16 mm, bredd 2420
54mm.
Kantlist
1 långkant,
2 kortkanter
*Kantlist runt
om
Passbit
100x
16 mm, bredd 2420
100 mm.
Kantlist
2 kortkanter
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
passbitar, och
blir liggande
när de
används som
takanslutning.
Utförande
Antal i Best nr
förp
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit, folie*
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34 3039 1830
34 3039 1840
34 3039 1860
34 3039 1900
34 3039 1500
34 3039 1420
34 3039 L120
34 3039 L060
34 3039 1440
34 3039 1450
34 3039 1480
34 3039 1490
34 3039 1570
34 3039 1910
34 3039 1810
34 3039 1820
34 3039 1560
34 3039 1880
34 3039 1890
24 3020 1830
24 3020 1840
24 3020 1860
24 3020 1900
24 3020 1500
24 3020 1420
24 3020 L060
24 3020 1440
24 3020 1450
24 3020 1480
24 3020 1490
24 3020 1570
24 3020 1910
24 3020 1810
24 3020 1820
24 3020 1560
24 3020 1880
24 3020 1890
Passbitar
Artikel
Mått
Passbit
166x
16 mm, bredd 2420
166 mm.
Kantlist
2 kortkanter
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
passbitar, och
blir liggande
när de
används som
takanslutning.
Passbit
350x
16 mm, bredd 2420
350 mm.
Kantlist runt
om
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
passbitar, och
blir liggande
när de
används som
tak-anslutning.
Vinkelpassbit 267x
16 mm
960
Stående
mönsterriktning på
samtliga
mönstrade
passbitar.
Vinklad 45º,
till hörnlösning
157+157mm
Baldakin
Utförande
Antal i Best nr
förp
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, MFC
Vit matt, laminat
Vit, målad MFC
Créme, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Baldakin
16 mm,
minbredd
200mm,
maxbredd
2400mm.
Ytbehandlad
2 sidor, kantlist runt om.
Rak kant
Obs! pris/
lpm.
Djup
200 400
Ljus struktur, MFC
Ljus struktur, MFC, för
bearbetning
Mörk struktur, MFC
Mörk struktur, MFC, för
bearbetning
Ek struktur, MFC
Ek struktur, MFC,
för bearbetning
Mörkgrå, MFC
Mörkgrå, MFC,
för bearbetning
Kritvit matt, MFC
Kritvit matt, MFC,
för bearbetning
Vit, målad MFC
Vit, målad MFC,
för bearbetning
Crème, målad MFC
Crème, målad MFC, för
bearbetning
Canvas, målad MFC
Canvas, målad MFC,
för bearbetning
Kritvit, målad MFC
Kritvit, målad MFC, för
bearbetning
Ljusgrå, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC, för
bearbetning
Lingrön, målad MFC
Lingrön, målad MFC,
för bearbetning
Ek, faner
Ek, faner,
för bearbetning
Björk, faner
Björk, faner,
för bearbetning
Ek svartbets, faner
Ek svartbets, faner, för
bearbetning
Ek kritvit, faner
Ek kritvit, faner,
för bearbetning
Ek mörkgrå, faner
Ek mörkgrå, faner,
för bearbetning
1
1
37 1050 1830
37 2050 1830
1
1
37 1050 1840
37 2050 1840
1
1
37 1050 1860
37 2050 1860
1
1
37 1050 1900
37 2050 1900
1
1
37 1050 1500
37 2050 1500
1
1
37 1050 1440
37 2050 1440
1
1
37 1050 1450
37 2050 1450
1
1
37 1050 1480
37 2050 1480
1
1
37 1050 1490
37 2050 1490
1
1
37 1050 1570
37 2050 1570
1
1
37 1050 1910
37 2050 1910
1
1
37 1050 1810
37 2050 1810
1
1
37 1050 1820
37 2050 1820
1
1
37 1050 1560
37 2050 1560
1
1
37 1050 1880
37 2050 1880
1
1
37 1050 1890
37 2050 1890
24 1109 1830
24 1109 1840
24 1109 1860
24 1109 1900
24 1109 1500
24 1109 1420
24 1109 L120
24 1109 L060
24 1109 1440
24 1109 1450
24 1109 1480
24 1109 1490
24 1109 1570
24 1109 1910
24 1109 1810
24 1109 1820
24 1109 1560
24 1109 1880
24 1109 1890
24 1110 1830
24 1110 1840
24 1110 1860
24 1110 1900
24 1110 1500
24 1110 1420
24 1110 L120
24 1110 L060
24 1110 1440
24 1110 1450
24 1110 1480
24 1110 1490
24 1110 1570
24 1110 1910
24 1110 1810
24 1110 1820
24 1110 1560
24 1110 1880
24 1110 1890
24 1111 1830
24 1111 1840
24 1111 1860
24 1111 1900
24 1111 1500
24 1111 1420
24 1111 L060
24 1111 1440
24 1111 1450
24 1111 1480
24 1111 1490
24 1111 1570
24 1111 1910
24 1111 1810
24 1111 1820
24 1111 1560
24 1111 1880
24 1111 1890
89
Baldakin
Baldakin
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Baldakin
16 mm,
minbredd
200mm,
maxbredd
2400mm.
Ytbehandlad
2 sidor, kantlist runt om.
Rak kant
Obs! pris/
lpm.
Djup
401 600
Ljus struktur, MFC
Ljus struktur, MFC, för
bearbetning
Mörk struktur, MFC
Mörk struktur, MFC, för
bearbetning
Ek struktur, MFC
Ek struktur, MFC,
för bearbetning
Mörkgrå, MFC
Mörkgrå, MFC,
för bearbetning
Kritvit matt, MFC
Kritvit matt, MFC,
för bearbetning
Vit, målad MFC
Vit, målad MFC,
för bearbetning
Crème, målad MFC
Crème, målad MFC, för
bearbetning
Canvas, målad MFC
Canvas, målad MFC,
för bearbetning
Kritvit, målad MFC
Kritvit, målad MFC, för
bearbetning
Ljusgrå, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC, för
bearbetning
Lingrön, målad MFC
Lingrön målad MFC, för
bearbetning
Ek, faner
Ek, faner,
för bearbetning
Björk, faner
Björk, faner,
för bearbetning
Ek svartbets, faner
Ek svartbets, faner, för
bearbetning
Ek kritvit, faner
Ek kritvit, faner,
för bearbetning
Ek mörkgrå, faner
Ek mörkgrå, faner,
för bearbetning
1
1
37 1052 1830
37 2052 1830
Djup
601800
37 1053 1830
37 2053 1830
37 1052 1840
37 2052 1840
1
1
37 1053 1840
37 2053 1840
1
1
37 1052 1860
37 2052 1860
1
1
37 1053 1860
37 2053 1860
1
1
37 1052 1900
37 2052 1900
1
1
37 1053 1900
37 2053 1900
1
1
37 1052 1500
37 2052 1500
1
1
37 1053 1500
37 2053 1500
1
1
37 1052 1440
37 2052 1440
1
1
37 1053 1440
37 2053 1440
1
1
37 1052 1450
37 2052 1450
1
1
37 1053 1450
37 2053 1450
1
1
37 1052 1480
37 2052 1480
1
1
37 1053 1480
37 2053 1480
1
1
37 1052 1490
37 2052 1490
1
1
37 1053 1490
37 2053 1490
1
1
37 1052 1570
37 2052 1570
1
1
37 1053 1570
37 2053 1570
1
1
37 1052 1910
37 2052 1910
1
1
37 1053 1910
37 2053 1910
1
1
37 1052 1810
37 2052 1810
1
1
37 1053 1810
37 2053 1810
1
1
37 1052 1820
37 2052 1820
1
1
37 1053 1820
37 2053 1820
1
1
37 1052 1560
37 2052 1560
1
1
37 1053 1560
37 2053 1560
1
1
37 1052 1880
37 2052 1880
1
1
37 1053 1880
37 2053 1880
1
1
37 1052 1890
37 2052 1890
Ljus struktur, MFC
Ljus struktur, MFC, för
bearbetning
Mörk struktur, MFC
Mörk struktur, MFC, för
bearbetning
Ek struktur, MFC
Ek struktur, MFC,
för bearbetning
Mörkgrå, MFC
Mörkgrå, MFC,
för bearbetning
Kritvit matt, MFC
Kritvit matt, MFC,
för bearbetning
Vit, målad MFC
Vit, målad MFC,
för bearbetning
Crème, målad MFC
Crème, målad MFC, för
bearbetning
Canvas, målad MFC
Canvas, målad MFC,
för bearbetning
Kritvit, målad MFC
Kritvit, målad MFC, för
bearbetning
Ljusgrå, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC, för
bearbetning
Lingrön, målad MFC
Lingrön, målad MFC,
för bearbetning
Ek, faner
Ek, faner,
för bearbetning
Björk, faner
Björk, faner,
för bearbetning
Ek svartbets, faner
Ek svartbets, faner, för
bearbetning
Ek kritvit, faner
Ek kritvit, faner,
för bearbetning
Ek mörkgrå, faner
Ek mörkgrå, faner,
för bearbetning
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, målad MFC
Crème, målad MFC
Canvas, målad MFC
Kritvit, målad MFC
Ljusgrå, målad MFC
Lingrön, målad MFC
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
Baldakin
16 mm,
minbredd
200mm,
maxbredd
2400mm.
Ytbehandlad
2 sidor, kantlist runt om.
Rak kant
Obs! pris/
lpm.
1
1
37 1053 1890
37 2053 1890
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1054 1830
37 1054 1840
37 1054 1860
37 1054 1900
37 1054 1500
37 1054 1440
37 1054 1450
37 1054 1480
37 1054 1490
37 1054 1570
37 1054 1910
37 1054 1810
37 1054 1820
37 1054 1560
37 1054 1880
37 1054 1890
Baldakin
16 mm,
minbredd
200mm,
maxbredd
2400mm.
Ytbehandlad
2 sidor, kantlist runt om.
Rak kant
Obs! pris/
lpm.
90
Djup
8011200
Baldakin
Baldakin
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Baldakin
25 mm,
minbredd
200mm,
maxbredd
2400mm.
Ytbehandlad
2 sidor, kantlist runt om.
Rak kant
Obs! pris/
lpm.
Djup
200 400
Vit, målad MDF
Vit, målad MDF,
för bearbetning
Crème, målad MDF
Crème, målad MDF, för
bearbetning
Canvas, målad MDF
Canvas, målad MDF, för
bearbetning
Kritvit, målad MDF
Kritvit, målad MDF, för
bearbetning
Ljusgrå, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF, för
bearbetning
Lingrön, målad MDF
Lingrön, målad MDF, för
bearbetning
Ek, faner
Ek, faner,
för bearbetning.
Björk, faner
Björk, faner,
för bearbetning.
Ek svartbets, faner
Ek svartbets, faner, för
bearbetning
Ek kritvit, faner
Ek kritvit, faner,
för bearbetning
Ek mörkgrå, faner
Ek mörkgrå, faner,
för bearbetning
Vit, målad MDF
Vit, målad MDF,
för bearbetning
Crème, målad MDF
Crème, målad MDF, för
bearbetning
Canvas, målad MDF
Canvas, målad MDF, för
bearbetning
Kritvit, målad MDF
Kritvit, målad MDF, för
bearbetning
Ljusgrå, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF, för
bearbetning
Lingrön, målad MDF
Lingrön, målad MDF, för
bearbetning
Ek, faner
Ek, faner,
för bearbetning.
Björk, faner
Björk, faner,
för bearbetning.
Ek svartbets, faner
Ek svartbets, faner, för
bearbetning
Ek kritvit, faner
Ek kritvit, faner,
för bearbetning
Ek mörkgrå, faner
Ek mörkgrå, faner,
för bearbetning
1
1
37 1250 1440
37 2250 1440
Djup
601800
37 1253 1440
37 2253 1440
37 1250 1450
37 2250 1450
1
1
37 1253 1450
37 2253 1450
1
1
37 1250 1480
37 2250 1480
1
1
37 1253 1480
37 2253 1480
1
1
37 1250 1490
37 2250 1490
1
1
37 1253 1490
37 2253 1490
1
1
37 1250 1570
37 2250 1570
1
1
37 1253 1570
37 2253 1570
1
1
37 1250 1910
37 2250 1910
1
1
37 1253 1910
37 2253 1910
1
1
37 1250 1810
37 2250 1810
1
1
37 1253 1810
37 2253 1810
1
1
37 1250 1820
37 2250 1820
1
1
37 1253 1820
37 2253 1820
1
1
37 1250 1560
37 2250 1560
1
1
37 1253 1560
37 2253 1560
1
1
37 1250 1880
37 2250 1880
1
1
37 1253 1880
37 2253 1880
1
1
37 1250 1890
37 2250 1890
Vit, målad MDF
Vit, målad MDF,
för bearbetning
Crème, målad MDF
Crème, målad MDF, för
bearbetning
Canvas, målad MDF
Canvas, målad MDF, för
bearbetning
Kritvit, målad MDF
Kritvit, målad MDF, för
bearbetning
Ljusgrå, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF, för
bearbetning
Lingrön, målad MDF
Lingrön, målad MDF, för
bearbetning
Ek, faner
Ek, faner,
för bearbetning.
Björk, faner
Björk, faner,
för bearbetning.
Ek svartbets, faner
Ek svartbets, faner, för
bearbetning
Ek kritvit, faner
Ek kritvit, faner,
för bearbetning
Ek mörkgrå, faner
Ek mörkgrå, faner,
för bearbetning
1
1
1
1
Baldakin
25 mm,
minbredd
200mm,
maxbredd
2400mm.
Ytbehandlad
2 sidor, kantlist runt om.
Rak kant
Obs! pris/
lpm.
1
1
37 1253 1890
37 2253 1890
1
1
37 1252 1440
37 2252 1440
1
1
37 1252 1450
37 2252 1450
1
1
37 1252 1480
37 2252 1480
1
1
37 1252 1490
37 2252 1490
1
1
37 1252 1570
37 2252 1570
1
1
37 1252 1910
37 2252 1910
1
1
37 1252 1810
37 2252 1810
1
1
37 1252 1820
37 2252 1820
1
1
37 1252 1560
37 2252 1560
1
1
37 1252 1880
37 2252 1880
1
1
37 1252 1890
37 2252 1890
Baldakin
25 mm,
minbredd
200mm,
maxbredd
2400mm.
Ytbehandlad
2 sidor, kantlist runt om.
Rak kant
Obs! pris/
lpm.
Djup
401600
Tillval, bearbetning av baldakin
Borrning, fräsning och skärning enligt ritning.
Minsta innerradie är R=60 mm, typ1.
Minsta ytterradie är R=40 mm, typ 3.
Artikel
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Baldakin
skärning
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Utföres ej i laminat
Utföres ej i laminat
Utföres ej i laminat
1
1
1
37 1055 0000
37 1056 0000
37 1057 0000
Baldakin
borrning
För spotlight.
Utföres ej i laminat.
1
37 1058 0000
Baldakin
Fräsning för
T4 belysning
För T4 belysning.
Utföres ej i laminat.
1
37 1059 0000
91
Spotlightskivor
Artikel
Mått
Dekorsida för 350
väggskåp,
x 16
spårad i bakx1500
kant för
kabeldragning. Kapas
vid behov på
plats till rätt
höjd
Spotlight350
skiva Skiva
x 16
urfräst för
spotlight och x1200
kabeldragning. Urfräsningarna är
placerade var
100:e mm,
och är ej
genomfrästa.
Skivan placeras under
väggskåp.
350
x 16
x2400
Spotlightskivor
Utförande
Antal i Best nr
förp
Artikel
Mått
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit matt, laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1357 1830
37 1357 1840
37 1357 1860
37 1357 1900
37 1357 1500
37 1357 L120
37 1357 L060
37 1357 1440
37 1357 1450
37 1357 1480
37 1357 1490
37 1357 1570
37 1357 1910
37 1357 1810
37 1357 1820
37 1357 1560
37 1357 1880
37 1357 1890
37 1350 1830
37 1350 1840
37 1350 1860
37 1350 1900
37 1350 1500
37 1350 L060
37 1350 1440
37 1350 1450
37 1350 1480
37 1350 1490
37 1350 1570
37 1350 1910
37 1350 1810
37 1350 1820
37 1350 1560
37 1350 1880
37 1350 1890
Spotlight599
skiva Måtttx 16
anpassad
skiva för skåp x599
4040 060,
5040 060 och
6040 060,
urfräst för
spotlight och
kabeldragning. Hålen är
ej genomfrästa. Skivan
placeras
under väggskåp.
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit, folie
Vit matt, laminat
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1352 1830
37 1352 1840
37 1352 1860
37 1352 1900
37 1352 1500
37 1352 L120
37 1352 L060
37 1352 1440
37 1352 1450
37 1352 1480
37 1352 1490
37 1352 1570
37 1352 1910
37 1352 1810
37 1352 1820
37 1352 1560
37 1352 1880
37 1352 1890
Utförande
Antal i Best nr
förp
Ljus struktur, MFC
Mörk struktur, MFC
Ek struktur, MFC
Mörkgrå, MFC
Kritvit matt, MFC
Vit matt, laminat
Vit, folie
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Spotlight350/
Vit, målad MDF
skiva Måtttan- 129
Créme, målad MDF
passad skiva
x
16
Canvas,
målad MDF
för skåp
x 299 Kritvit, målad MDF
4392 030,
5392 030 och VäLjusgrå, målad MDF
6392 030,
variant Lingrön, målad MDF
urfräst för
Ek, faner
spotlight och
Björk, faner
kabeldragning. Hålet är
Ek svartbets, faner
ej genomEk kritvit, faner
fräst. Skivan
Ek mörkgrå, faner
placeras
under väggskåp. Bilden 350/
visar vänster- 129
variant.
Vit, målad MDF
Créme, målad MDF
x 16
Canvas, målad MDF
x 299 Kritvit, målad MDF
HöLjusgrå, målad MDF
variant Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
Spotlight799
Ljus struktur, MFC
skiva Måtttan- x 16
Mörk struktur, MFC
passad skiva
x350
Ek struktur, MFC
för skåp
Mörkgrå, MFC
4020 080,
5020 080 och
Kritvit matt, MFC
6020 080,
Vit matt, laminat
urfräst för
Vit, folie
spotlight och
Vit, målad MDF
kabeldragning. Hålen är
Créme, målad MDF
ej genomCanvas, målad MDF
frästa. Skivan
Kritvit, målad MDF
placeras
Ljusgrå, målad MDF
under väggskåp.
Lingrön, målad MDF
Ek, faner
Björk, faner
Ek svartbets, faner
Ek kritvit, faner
Ek mörkgrå, faner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1354 1830
37 1354 1840
37 1354 1860
37 1354 1900
37 1354 1500
37 1354 L060
37 1354 L120
37 1354 1440
37 1354 1450
37 1354 1480
37 1354 1490
37 1354 1570
37 1354 1910
37 1354 1810
37 1354 1820
37 1354 1560
37 1354 1880
37 1354 1890
37 1355 1440
37 1355 1450
37 1355 1480
37 1355 1490
37 1355 1570
37 1355 1910
37 1355 1810
37 1355 1820
37 1355 1560
37 1355 1880
37 1355 1890
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1356 1440
37 1356 1450
37 1356 1480
37 1356 1490
37 1356 1570
37 1356 1910
37 1356 1810
37 1356 1820
37 1356 1560
37 1356 1880
37 1356 1890
37 1353 1830
37 1353 1840
37 1353 1860
37 1353 1900
37 1353 1500
37 1353 L060
37 1353 L120
37 1353 1440
37 1353 1450
37 1353 1480
37 1353 1490
37 1353 1570
37 1353 1910
37 1353 1810
37 1353 1820
37 1353 1560
37 1353 1880
37 1353 1890
Kit för handtagslös lucköppning
Artikel
PUTO för
luckor med
push-to-open
funktion och
dämpning
92
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
monteras i skåpssidan
5
36 1741 0000
Accessoarer, redskapsstång krom
Artikel
Redskapsstång
Hylla
Mått
1200
mm
350 x
275
mm
Kokbokshylla 450 x
360
mm
Utförande
Redskapsstång inkl.
6 krokar
Krokar till
redskapsstång
Hylla för redskapsstång
Kokbokshylla för
redskapsstång
Antal i
förp
Best nr
1
36 7854 0000
5
36 7805 0000
1
36 7852 0000
1
36 7806 0000
Lådor system Metabox
Mått
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
Låda med
300
reling inkl.
400
glidskenor
500
600
800
Invändig låda 300
inkl. glidske- 400
nor
500
600
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Vit metall.
Botten av 16 mm
vit MFC.
36 7690 0000
36 7674 0000
36 7675 0000
36 7676 0000
36 7677 0000
36 7694 0000
36 7678 0000
36 7679 0000
36 7680 0000
36 7681 0000
36 1080 0000
36 1072 0000
36 1073 0000
36 1074 0000
36 7415 0000
36 7416 0000
36 7440 0000
Glidskenor,
stomdel
Vänster
Höger
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Distanslist
invändig låda
Målad grå
1
Låda inkl.
glidskenor
Vit metall.
Botten av 16 mm
vit MFC.
Vit metall.
Botten av 16 mm
vit MFC.
Inredning till lådor system Metabox
lådor för bänkskåpsdjup 565mm
Artikel
Mått
300
400
500
600
800
Kryddställ av 400
Besticklåda
av grå plast
stål
Avdelare för
lådor med
reling
Gummimatta
för metabox
Tallriksstöd,
inklusive
monteringsanvisning
400
500
600
800
300
400
500
600
800
Trä
Utförande
Antal i
förp
Best nr
235x50x482
335x50x482
435x50x482
535x50x482
735x50x482
Silverfärgad tråd
282x466x30mm
1
1
1
1
1
1
36 1476 0000
36 1477 0000
36 1478 0000
36 1479 0000
36 1480 0000
36 1435 0000
Grå
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36 7826 0000
36 7827 0000
36 7828 0000
36 7829 0000
36 1424 0000
36 1075 0000
36 1076 0000
36 1077 0000
36 1078 0000
36 1295 0000
Grå
335x482 mm
435x482 mm
535x482 mm
735x482 mm
4-pack
lådor med fullutdrag för bänkskåpsdjup 330mm
Artikel
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Låda inkl.
glidskenor
Levereras
omonterad i
paket
300
400
500
600
800
300
400
500
600
800
Grå metall.
Botten av
16 mm vit MFC.
Djup 300mm
Höjd 83mm
Grå metall.
Botten av 16 mm
vit MFC.
Djup 300,
Höjd 198 mm inkl.
reling
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36 1524 0000
36 1525 0000
36 1526 0000
36 1527 0000
36 1528 0000
36 1566 0000
36 1567 0000
36 1568 0000
36 1569 0000
36 1570 0000
Låda med
reling inkl.
glidskenor
Levereras
omonterad i
paket
Lådor system Tandembox
Lådor för bänkskåpsdjup 565mm
Artikel
Lådor system Tandembox
lådor med fullutdrag för bänkskåpsdjup 565mm
Artikel
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Låda inkl.
glidskenor
300
400
500
600
800
1000
300
400
500
600
800
1000
400
500
600
800
Grå metall.
Botten av
16 mm vit MFC.
Djup 500mm
Höjd 83mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36 7758 0000
36 7740 0000
36 7741 0000
36 7742 0000
36 7743 0000
36 7800 0000
36 7759 0000
36 7745 0000
36 7746 0000
36 7747 0000
36 7748 0000
36 7802 0000
36 7740 0000
36 7741 0000
36 7742 0000
36 7743 0000
Grå metall.
Botten av 16 mm
vit MFC.
Djup 500mm,
Höjd 68mm
1
1
36 7839 0000
36 7840 0000
Grå metall.
Botten av 16 mm vit
MFC. Djup 450mm,
Höjd 83mm
1
1
36 7849 0000
36 7850 0000
Låda med
reling inkl.
glidskenor
Låda för
kompletteringsskåp
inkl. glidskenor
Låda inkl.
glidskenor,
låg för
placering
under häll
600
800
Låda inkl.
600
glidskenor
800
och urtag för
avloppsrör.
Djup 450.
Avsedd diskbänkkåp med
2 lådor (2031).
Grå metall.
Botten av 16 mm
vit MFC.
Djup 500,
Höjd 198 mm inkl.
reling
Grå metall.
Botten av 16 mm
vit MFC.
Djup 500,
Höjd 83 mm
Invändig låda
inkl. glidskenor i fullbredd
Avsedd för
bänkskåp
med 2 lådor
(2571)
400
500
600
800
1000
Grå metall.
Botten av 16 mm
vit MFC.
Djup 500mm,
Höjd 86mm
1
1
1
1
1
36 7712 0000
36 7713 0000
36 7714 0000
36 7715 0000
36 7716 0000
Låda med
reling inkl.
glidskenor.
Djup 450.
Avsedd för
diskbänkkåp
(2025) och
bänkskåp
med 2 lådor
(2031).
600
800
Grå metall.
Botten av 16 mm vit
MFC. Djup 450mm,
Höjd 205mm inkl.
reling
1
1
36 7798 0000
36 7799 0000
Grå metall.
Botten av 16 mm
vit MFC. Djup 500,
Höjd 205mm inkl
reling
1
1
1
36 7717 0000
36 7718 0000
36 7719 0000
Invändig låda 40 cm
med reling
50 cm
inkl. glidskenor i fullbredd 60 cm
93
Lådor system Tandembox
Inredning till lådor system Tandembox
lådor med fullutdrag för bänkskåpsdjup 565mm
lådor för bänkskåpsdjup 565mm
Artikel
Artikel
Mått
Utförande
Ant. Best nr
i
förp
Kryddfack i
ask Passar
bredderna
600, 800 och
1000
191x
32x
407
Till besticks/
redskapsinsats i ask
1
36 1508 0000
Utfyllnadsbit
till besticks/
redskapsinsats i ask
Djup 100mm,
höjd 57,5mm.
Används tillsammans
med besticks/
redskapsinsats med
djup 500 för
att passa
extra djupa
lådor.
400
500
600
800
1
1
1
1
36 1514 0000
36 1515 0000
36 1516 0000
36 1517 0000
Förvaring
600
och laddstation för
telefoner mm
i ask
1
36 1669 0000
400
500
600
Besticks/
400
redskaps500
insats i svart
600
ek Djup
500mm, höjd 800
57,5mm
1000
1
1
1
1
1
1
1
1
36 1666 0000
36 1667 0000
36 1668 0000
36 1651 0000
36 1652 0000
36 1653 0000
36 1654 0000
36 1655 0000
1
1
1
1
36 1658 0000
36 1659 0000
36 1660 0000
36 1661 0000
Mått
Utförande
Handtag till
invändig låda
Antal i
förp
Best nr
1
32 7758 0000
Inredning till lådor system Tandembox
lådor för bänkskåpsdjup 565mm
Artikel
Mått
Utförande
Ant.
i
förp
Best nr
Besticklåda
av grå plast
300
400
500
600
800
1000
410x
95x
40 mm
217x60x474
317x60x474
417x60x474
517x60x474
717x60x474
917x60x474
Bok
1
1
1
1
1
1
1
36 1398 0000
36 1146 0000
36 1147 0000
36 1148 0000
36 1149 0000
36 1322 0000
36 1234 0000
1
1
36 1519 0000
36 1520 0000
Knivblock
Till 600 och
800 besticklåda av plast
Bestick/
redskapslåda av grå
plast med
kryddfack
Djup 500,
höjd 57,5mm
800
1000
Redskapsinsats i ask
Redskapsinsats av grå
plast Djup
474, höjd
60mm
300
400
500
600
800
1000
1
1
1
1
1
1
36 1725 0000
36 1726 0000
36 1727 0000
36 1728 0000
36 1521 0000
36 1522 0000
Avdelare i grå
plast 2-pack
till bestick/
redskapslådor
Passar till:
36 1519, 36 1520,
36 1521, 36 1522,
36 1148, 36 1149 och
36 1322
2
36 1523 0000
Kryddfack av 400
stål
Silverfärgad tråd.
282x466x30mm.
1
36 1435 0000
1
1
1
1
1
36 1502 0000
36 1503 0000
36 1504 0000
36 1505 0000
36 1506 0000
1
36 1507 0000
Besticks/
redskapsinsats i ask
Djup 500mm,
höjd 57,5mm
400
500
600
800
1000
Knivblock i
ask Passar
bredderna
600, 800 och
1000
191x
38x
407
Till besticks/
redskapsinsats i ask
Utfyllnadsbit
till besticks/
redskapsinsats i svart
ek Djup
100mm, höjd
57,5mm.
Används tillsammans
med besticks/
redskapsinsats med
djup 500 för
att passa
extra djupa
lådor.
400
500
600
800
Knivblock i
svart ek
Passar bredderna
600, 800 och
1000
191x
38x
407
Till besticks/
redskapsinsats i ask
1
36 1656 0000
Kryddfack i
svart ek
Passar bredderna
600, 800 och
1000
191x
32x
407
Till besticks/
redskapsinsats i ask
1
36 1657 0000
Redskapsinsats av
metall
400
400
500
500
600
1000
400
500
Rostfri, 2 fack(K)
Rostfri, 4 fack
Rostfri, 4 fack(K)
Rostfri, 2 fack
Rostfri, 4 fack(K)
Rostfri, 12 fack(K)
Rostfri, 6 fack
1
1
1
1
1
1
1
36 1248 0000
36 1215 0000
36 1215 0000
36 1216 0000
36 1217 0000
36 1324 0000
36 1218 0000
Bestickinsats av
metall
94
Inredning till lådor system Tandembox
lådor för bänkskåpsdjup 565mm
Inredning till lådor system Tandembox
lådor för bänkskåpsdjup 565mm
Artikel
Mått
Utförande
Ant.
i
förp
Best nr
Artikel
Redskaps-/
bestickinsats av
metall
600
800
1000
Rostfri, 4 + 6 fack
Rostfri, 5 + 6 fack(K)
Rostfri, 17 fack(K)
1
1
1
36 1219 0000
36 1220 0000
36 1326 0000
Upp till 9 knivar av olika 1
storlekar kan förvaras i
ett knivblock.
36 1262 0000
Förhöjningssidor Antaro
med 4-kantig
reling och
glasvägg i
etsat härdat
glas för
tandemboxlåda med
djup 500mm
Knivblock till
400, 500, 600
och 800 låda.
Passar till
redskapsinsats av
metall märkt
med ( K ).
Aluminium89x69x Grå metall/plast
folieskärare
411
till 400, 500,
600, 800 och
1000 låda.
Kan kombineras med
redskapsinsats av
metall.
Plastfolieskä- 89x
rare till 400,
69x
500, 600, 800
411
och 1000
låda. Kan
kombineras
med redskaps-insats
av metall.
Grå metall/plast
Kryddställ till 312x
låda med
120x
reling.
173
Passar till
400, 500, 600,
800 och 1000
låda.
Utlyftbart.
Grå metall/plast
Tallrikshållare till
låda med
reling.
Utlyftbar
Grå plast
Tallriksmått
180- 320 mm
För ca 10 tallrikar
1
1
Mått
Avdelare
Antaro
400
500
600
800
1000
400
500
600
800
1000
Gummimatta
för tandembox
300
400
500
600
800
1000
36 1455 0000
36 1454 0000
Utförande
Ant.
i
förp
Best nr
2 relingar, 2 förhöjningssidor i glas och clips
Reling grå 4-kantig par
(vä+hö), D=500mm
Förhöjningssida i glas
2-pack D=500mm
Clips för Antaro
förhöjningssida
1
36 1599 0000
2
36 1558 0000
2
36 1571 0000
4
36 1585 0000
1 avdelare
1 avdelare
1 avdelare
1 avdelare
1 avdelare
1 avdelare + 1 stöd
1 avdelare + 1 stöd
1 avdelare + 1 stöd
1 avdelare + 2 stöd
1 avdelare + 3 stöd
1 stöd till avdelare
183x474 mm
283x474 mm
383x474 mm
483x474 mm
683x474 mm
883x474 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36 1559 0000
36 1560 0000
36 1561 0000
36 1562 0000
36 1563 0000
36 1601 0000
36 1602 0000
36 1603 0000
36 1604 0000
36 1605 0000
36 1572 0000
36 1397 0000
36 1250 0000
36 1251 0000
36 1252 0000
36 1253 0000
36 1332 0000
Lådor system Tandembox
lådor med fullutdrag för bänkskåpsdjup 665mm
1
1
Artikel
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Låda inkl.
glidskenor
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
Grå metall.
Botten av 16mm .
vit MFC
Djup 600,
Höjd 86 mm.
1
1
1
1
1
36 7763 0000
36 7764 0000
36 7765 0000
36 7749 0000
36 7801 0000
Låda med
reling inkl.
glidskenor
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
Grå metall.
Botten av 16mm
Dvit MFC
djup 600, .
Höjd 198mm inkl.
reling
1
1
1
1
1
36 7766 0000
36 7767 0000
36 7768 0000
36 7769 0000
36 7803 0000
36 1453 0000
36 1221 0000
Inredning till lådor system Tandembox
Kit best. av
förhöjningssidor,
avdelare och
stöd
400
500
600
800
1000
Grå metall/plast,
dubbelvägg
Grå metall/plast,
dubbelvägg
Förhöjningssidor
1
1
1
1
1
Par
36 1200 0000
36 1201 0000
36 1202 0000
36 1203 0000
36 1328 0000
36 1222 0000
lådor för bänkskåpsdjup 665mm
Artikel
Mått
Utförande
Ant. i Best nr
förp
Redskapsinsats av
metall
400
400
500
500
600
1000
400
500
Rostfri, 2 fack (K)
Rostfri, 4 fack
Rostfri, 4 fack (K)
Rostfri, 2 fack
Rostfri, 4 fack (K)
Rostfri, 12 fack (K)
Rostfri, 6 fack
1
1
1
1
1
1
1
36 1249 0000
36 1228 0000
36 1228 0000
36 1229 0000
36 1230 0000
36 1325 0000
36 1231 0000
600
800
1000
Rostfri, 4 + 6 fack
Rostfri, 5 + 6 fack (K)
Rostfri, 17 fack (K)
1
1
1
36 1232 0000
36 1233 0000
36 1327 0000
Upp till 9 knivar av olika 1
storlekar kan förvaras i
ett knivblock.
36 1262 0000
Avdelare för
förhöjningssidor med
1 stöd
400
500
600
Grå metall/plast,
dubbelvägg
1
1
1
36 1224 0000
36 1225 0000
36 1226 0000
Avdelare för
förhöjningssidor med
2 stöd
800
Grå metall/plast,
dubbelvägg
1
36 1227 0000
Bestickinsats av
metall
Avdelare för
förhöjningssidor med
3 stöd
1000
Grå metall/plast,
dubbelvägg
1
36 1330 0000
Redskaps-/
bestickinsats av
metall
Avdelare för
lådor med
reling
400
500
600
800
1000
Grå
1
1
1
1
36 7826 0000
36 7827 0000
36 7828 0000
36 7829 0000
36 7838 0000
Knivblock till
400, 500, 600
och 800 låda.
Passar till
redskapsinsats av
metall märkt
med (K).
95
Inredning till lådor system Tandembox
lådor för bänkskåpsdjup 665mm
lådor för bänkskåpsdjup 665mm
Artikel
Mått
Aluminiumfolieskärare
till 400, 500,
600, 800 och
1000 låda.
Kan kombineras med
redskapsinsats av
metall.
B 88,5 Grå metall/plast
H 69,3
D 411
mm
Plastfolieskärare till 400,
500, 600, 800
och 1000
låda. Kan
kombineras
med
redskapsinsats av
metall.
B 88,5 Grå metall/plast
H 69,3
D 411
mm
1
Grå metall/plast
2-pack
1
Kryddställ till 312x
400 låda med 120x
reling. Passar
även till 500, 172
600, 800 och
1000 låda.
Utlyftbart.
Tallrikshållare till
låda med
reling.
Utlyftbart.
Kit bestående av
förhöjningssidor,
avdelare och
stöd
Utförande
Förhöjningssidor
Ant. i Best nr
förp
Artikel
Mått
1
Besticks/
redskapsinsats i ask
400
500
600
800
Knivblock i
ask Passar
bredderna
600, 800 och
1000
191x
38x
407
Kryddfack i
ask Passar
bredderna
600, 800 och
1000
191x
32x
407
36 1455 0000
1
36 1453 0000
36 1221 0000
Grå metall/plast,
dubbelvägg
1
1
1
1
1
36 1204 0000
36 1205 0000
36 1206 0000
36 1207 0000
36 1329 0000
Grå metall/plast,
dubbelvägg
Par
36 1223 0000
400
500
600
Grå metall/plast,
dubbelvägg
1
1
1
36 1224 0000
36 1225 0000
36 1226 0000
Avdelare för
förhöjningssidor med
2 stöd
800
Grå metall/plast,
dubbelvägg
1
36 1227 0000
Avdelare för
förhöjningssidor med
3 stöd
1000
Grå metall/plast,
dubbelvägg
1
36 1330 0000
400
500
600
800
1000
Gummimatta 400
500
600
800
1000
Grå metall/plast,
dubbelstång
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36 7826 0000
36 7827 0000
36 7828 0000
36 7829 0000
36 7838 0000
36 1254 0000
36 1255 0000
36 1256 0000
36 1257 0000
36 1333 0000
96
283x574 mm
383x574 mm
483x574 mm
683x574 mm
883x574 mm
Ant. i Best nr
förp
36 1509 0000
36 1510 0000
36 1511 0000
36 1512 0000
Till besticks/
redskapsinsats i ask
1
36 1507 0000
Till besticks/
redskapsinsats i ask
1
36 1508 0000
Används tillsammans
1
36 1514 0000
med besticks/
1
36 1515 0000
redskapsinsats med
1
36 1516 0000
djup 500 för att passa
extra djupa lådor.
1
36 1517 0000
Förvaring
500
och laddstation för
telefoner mm
i ask
1
36 1632 0000
Besticks/
redskapsinsats i svart
ek
400
500
600
800
1
1
1
1
36 1532 0000
36 1533 0000
36 1534 0000
36 1535 0000
Knivblock i
svart ek
Passar
bredderna
600, 800 och
1000
191x
38x
407
Till besticks/
redskapsinsats i ask
1
36 1656 0000
Kryddfack i
svart ek
Passar
bredderna
600, 800 och
1000
191x
32x
407
Till besticks/
redskapsinsats i ask
1
36 1657 0000
36 1454 0000
Avdelare för
förhöjningssidor med
1 stöd
Avdelare för
reling
Utförande
1
1
1
1
Utfyllnadsbit 400
till besticks/
500
redskapsinsats i ask
Djup 100mm, 600
höjd 57,5mm.
800
Tallriks- Grå plast
För ca 10 tallrikar
mått
180320
mm
400
500
600
800
1000
Inredning till lådor system Tandembox
Motordrivna lådor
Trådbackar, gallerhyllor mm
Artikel
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Artikel
Servo-drive,
motordrivna
lådor för
eftermontering
Servo-drive
Set 4-lådor exkl. trafo
Servo-drive
Set 3-lådor exkl. trafo
Servo-drive
Set 2-lådor exkl. trafo
Servo-drive
Set diskbänk exkl. trafo
Servo-drive Uno inkl. trafo.
Används i diskbänkskåp med
utdragbar källsortering
1
36 1375 0000
1
36 1376 0000
1
36 1377 0000
1
36 1378 0000
1
36 1473 0000
1
Transformator.
Transformator-set används 1
st till varje köksenhet med två
eller flera skåp.
Har man en ö eller ett paralellkök behöver man fler än en
trafo eftersom man inte kan
dra kabel tvärs över golvet
36 1379 0000
1
Monteringsset.
Monterings-set används 1 st
till varje köksenhet med två
eller flera skåp. Behövs inte
om man enbart har Servodrive på ett skåp.
Har man en ö eller ett paralellkök behöver man fler än ett
monterings-set eftersom man
inte kan dra kabel tvärs över
golvet. Kabel 6m.
36 1380 0000
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Karusell
hyllor
För hörnbänkskåp
90 x 90 cm.
Silverepoxi.
Max. belastning
15 kg/hylla.
2
36 1121 0000
Karusell hyllor Arena
Classic 3/4karusell med
vit
botten och
silverepoxy
reling
För hörnbänkskåp
90 x 90 cm.
Max. belastning
20 kg/hylla.
2
36 1530 0000
Halvkarusell
Le Mans med
vit botten och
silverepoxy
reling
Avsedd för skåp med 2
vänsterhängd lucka.
Max belastning 25kg/
hylla. Vit botten
Avsedd för skåp med 2
högerhängd lucka.
Vit botten. Max
belastning 25kg/hylla
Silverepoxi
1
36 1471 0000
Gallerhylla till 60 cm
ugnskåp
36 1472 0000
36 1130 0000
B462x Silverepoxi
H1700x
D500
1
36 15290000
Silverepoxi
1
36 1194 0000
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Käll280x
sortering med 320x
fullutdrag
2 st 10 L hinkar inkl.
lock.
Monteras sida skåp
1
36 1421 0000
Avfallshink
280x
320x
255
10 L inkl. lock. Monteras sida skåp
1
36 1422 0000
Källsortering
259x
388x
450
2 st 15 L inkl. lock.
Monteras botten
skåp
1
36 1458 0000
Källsortering
259x
388x
475
3 st 10 L inkl. lock.
Monteras botten
skåp
1
36 1459 0000
Trådinrede
speceriskåp
Vinhylla i tråd 166x
666x
300
Trådbackar, gallerhyllor mm
Artikel
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Trådbackar
inkl. glidlist
höjd 85, djup
500mm
400
500
600
Vit
Vit
Vit
1
1
1
36 7668 0000
36 7669 0000
36 7670 0000
Trådback/
400
tvättkorg inkl. 500
glidlist. Höjd
250, djup 500 600
mm
Gallerhyllor/
grytgaller i
silverfärgad
tråd inkl glidlist djup
500mm
Vit
Vit
Vit
400
500
600
1
1
1
2
2
2
36 7671 0000
36 7672 0000
36 7673 0000
Inredning och tillbehör
Artikel
455
36 7665 0000
36 7666 0000
36 7667 0000
Glidlist
För trådbackar och
gallerhyllor
2
36 1004 0000
Svängbara
hyllor för rakt
hörnbänkskåp
Vit botten. Max
belastning 15kg/
hylla.
2
36 1470 0000
Mått
97
Inredning och tillbehör
Inredning och tillbehör
Artikel
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Artikel
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Källsortering för
400 skåp
(2190 040)
295x
289x
189
Hink 12 L
1
36 1364 0000
Köksmaskinslyft
400
1
36 7858 0000
1
36 7859 0000
Lock till 12 L hink
1
1
Plastbricka för
placering av 2 st 12 L
hinkar
36 1366 0000
36 1481 0000
Vit. Maxbelastning
15kg
Vit. Maxbelastning
15kg
Vit / silver. Utfällt
mått: 930x315 mm
1
36 7933 0000
Strykbrädsöverdrag
Extra överdrag för
strykbräda
1
36 7054 0000
Handdukstork
Vit tråd
1
36 7949 0000
Källsortering,
diskbänkskåp
600
800
600
600
600
600
600
800
800
800
800
800
12 L
3,3 L
Käll600
sortering
Cube Smart,
djup 450mm
För placering
i låda med
reling
800
Passar
bakom 348,
316 och
252mm hög
front
Avfallshink
Utdragbar
diskmedelshylla
98
344x
350x
270
388x
230x
400
500
Komplett inredessats för diskbänkskåp
Art.nr 2025
Till vit melamin
1
36 1293 1420
stomme
Till vit melamin
1
36 1294 1420
stomme
Inredningsdetaljer ingående i ovanstående
Plåt för bänkskåps- 1
36 7898 0000
botten, Aluminium
1
45 1066 1420
Vit, sammanhållande hylla,
djup 260 mm
1
36 7900 0000
Plåt för sammanhållande hylla,
Aluminium
Låda inkl skenor,
1
36 7798 0000
djup 450 mm
Stativ med 4 kärl
1
36 1281 0000
Plåt för bänkskåps- 1
36 7899 0000
botten, Aluminium
1
45 1067 1420
Vit, sammanhållande hylla,
djup 260 mm
1
36 7901 0000
Plåt för sammanhållande hylla,
Aluminium
Låda inkl skenor,
1
36 7799 0000
djup 450 mm
Stativ med 6 kärl
1
36 1282 0000
Tillbehör till källsortering
Hink 12 liter
1
36 1364 0000
Hink 3,3 liter
1
36 1365 0000
36 1366 0000
Lock till 12 liters hink 1
(passar också till
8-liters hink Cube
Smart)
36 1644 0000
1st stativ, 3st grå
8-liters hinkar, 1 st
grå 2,8-liters hink
och 1st grått lock till
8-liters hink
36 1645 0000
1st stativ, 4st grå
8-liters hinkar,
2 st grå 2,8-liters
hinkar och 1st grått
lock till 8-liters hink
13 L inkl. lock.
Monteras sida skåp
1
Strykbräda
400
Utdragbart
inrede med
soft-stop,
bänkskåp
200
Silverepoxy
1
36 1297 0000
Skärbräda
bakom lucka
inkl. glidlist
till skåp djup
484mm
400
500
600
800
Bokfaner
Bokfaner
Bokfaner
Bokfaner
1
1
1
1
37 1030 0000
37 1031 0000
37 1032 0000
37 1033 0000
Utdragsskivor inkl.
glidlist till
skåp
Skivan är
360/460/560
x16x565
Handtaget är
296/396/496/
596x16x40
300
400
500
600
Bokfaner,
grepplist bok
1
1
1
1
37 1035 0000
37 1043 0000
37 1044 0000
37 1045 0000
Furu med björkskiva 1
36 0905 0000
Aluminium.
367x541x0,45
Aluminium.
467x541x0,45
Aluminium.
567x541x0,45
Aluminium.
667x541x0,45
Aluminium.
767x541x0,45
Aluminium.
967x541x0,45
Aluminium.
567x220x0,45
Aluminium.
767x220x0,45
1
36 7893 0000
1
36 7897 0000
1
36 7898 0000
1
36 7075 0000
1
36 7899 0000
1
36 7077 0000
1
36 7900 0000
1
36 7901 0000
1
Komplett inredning
med 1st kemikalieskåp i grå plast
305x350x260mm,
nyckel ingår,
monteras mot skåpssidan
1st halvhylla,
1st slanghållare
36 7649 0000
46x
640x
515
Plåt för bänk- 400
Bakbord för
placering i
brickfack
och högskåpsbotten i
500
Aluminium
600
700
800
1000
36 1460 0000
Plåt för hylla i 600
diskbänkskåp med
käll-sortering 800
i låda (2025)
Komplett sats med
2 hyllor.
Silverepoxi
1
36 1035 0000
Städskåpsinredning
Inredning och tillbehör
Artikel
Mått
Antal i
förp
Best nr
i grå plast 305x350x 1
260mm, nyckel ingår,
monteras mot skåpssidan
Kemikalieskåp
Städskåpsinredning
utdragbart
Utförande
Inredning och tillbehör
1185x4 Vit.
88x
Passar 40, 50, 60
310
skåp.
1
36 1296 0000
Artikel
Mått
Hällskydd
600
800
Lådmatta på
rulle
Läckagebrickor till
vitvaror
Silverfärgad.
1
Kräver minst 496mm
bred lucka
Eco shelf
Utsvängbar
trådhylla
36 1732 0000
Utförande
Vitlackerat.
För montering mellan spishäll och
översta lådan i bänkskåp. Djup 530mm
grå, rullens bredd
motsvarar en
standardlådas djup
(Tandembox)
Bredd Läckagebricka för
600mm diskmaskin
Bredd Läckagebricka för
600mm kyl/frys
Bredd Läckagebricka för
450mm diskmaskin
Antal i
förp
Best nr
1
1
36 1388 0000
36 1389 0000
3m
36 1124 0000
1
DBRICKA60
1
KYLBRICKA
1
Q8CNPG0045
Belysning
Klädstång
inkl. hållare
Byxhållare
Skoställ
400
500
600
800
600
800
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
1
1
1
1
1
1
36 7919 0000
36 7920 0000
36 7921 0000
36 7922 0000
36 1276 0000
36 1277 0000
600
800
Vit
1
1
36 1278 0000
36 1321 0000
1
36 1177 0000
Stödben, runt 150 -
170
Ø35
Stödben, runt 158 -
180
Ø40
Ben för
bardisk
120 Ø
50
Rostfritt.
Runt ben
Aluminium.
1
Runt ben med plastfot Ø40
36 1195 0000
Rostfritt
utförande.
Ø 50 mm.
36 1320 0000
1
Barkonsol
170
Naturanodiserad
aluminium
1
36 1418 0000
Konsol för
inbyggnadsugn/bänkskiva
50x60x
472
50x60x
472
Vit, 2-pack inkl.
skruvar
Vit, 1-pack inkl.
skruvar
2
36 1348 0000
1
36 1347 0000
Bänkskivekonsol
H415x
D495
Vit lack
1
36 1419 0000
Bordsben,
runt
710890
Ø50
Rostfritt.
Justerbart
1
36 1198 0000
Pris är inklusive miljöavgift. Medlem i El-Kretsen AB.
Artikel
Mått
ID LED
Lumen (lm)
165 +/- 5
Lux (lm/m2) >
500
Spridningsvinkel 60°
Lumens/Watt
(lm/W) 66
Kelvin (K)
3045-3220
CRI > 90
2,5W/350mA
1 spot
Rostfri utan förhöjningsring, 2,5W
Diam. Rostfri med förhöj70 mm ningsring, 2,5W
kabel- Vit utan förhöjningslängd
ring, 2,5W
2m
Vit med förhöjningsring, 2,5W
Förhöjningsring rostfri
Förhöjningsring vit
Transformator för
ID-LED spotlights
19,2x
44,6x
123
19,2x
44,6x
123
79x
124x
22
Fake ID-LED
load
50x
50x
6,5
Förlängnings- 2 meter
sladd för
LED-belysning
Utförande
Ej dimbar. 2-6 spottar.
15W/350mA, IP20.
2 meter kabel, eurokontakt
Dimbar på primärsidan med vriddimmer.
2-6 spottar.
15W/350mA, IP20.
2 meter kabel, eurokontakt
Dimbar på sekundärsidan (1-10V) & primärsidan (vrid och push)
1-8 spottar.
25W/350mA, IP20.
Fast installation, kräver
elektriker
Fake ID-LED load för
350mA dimbar transformator. Används när
man bara har 1st spotlight till transformatorn
för att spotten ska lysa.
Placeras dold nära
transformatorn. Kabellängd 110mm
Antal Best nr
i förp
1
36 1611 0000
1
36 1612 0000
1
36 1613 0000
1
36 1614 0000
1
1
36 1615 0000
36 1616 0000
1
36 1617 0000
1
36 1618 0000
1
36 1619 0000
1
36 1692 0000
1
36 1491 0000
99
Belysning
Belysning
Pris är inklusive miljöavgift. Medlem i El-Kretsen AB.
Pris är inklusive miljöavgift. Medlem i El-Kretsen AB.
Artikel
Artikel
Mått
Utförande
Antal Best nr
i förp
LEDbelysning
med
magnet-sensor för skåp
och lådor,
3200K, 12V,
kabellängd
1500mm. Kan
även användas utan sensor om man
vill ha ljuset
på hela tiden.
Monteras i
skåpsstommens
sida. Kan ej
användas tillsammans
med trälådor
pga lådornas
höjd.
367x
11x
30
467x
11x
30
567x
11x
30
767x
11x
30
967x
11x
30
2,1W till 400stommar
1
36 1733 0000
2,6 W till 500-stommar 1
36 1734 0000
3,1 W till 600-stommar 1
36 1735 0000
4,2 W till 800-stommar 1
36 1736 0000
5,2 W till 1000-stommar
1
36 1737 0000
1
36 1646 0000
1
1
1
36 7965 1420
36 7966 1420
36 7967 1420
Mått
LED-spot 435x
kant. Kan
35x
användas tex
som vitrinbe- 6
lysning eller
sockelbelysning.
3000 kelvin
12V / 2W
Brinntid
20000
timmar
Quadra LEDbelysning för
utanpåliggande
montering
Placeras
under skåp
eller inuti
vitrinskåp
30x
200x
10
Transformator till LEDbelysning
Passar
Quadra,
4-kant och
lådbelysning
Lysrörsarmatur LED
Strömkabel
beställs
separat
Antal Best nr
i förp
Utanpåliggande mon- 1
tering med dubbelhäftande tape
Aluminium,
frostad plastlins.
2m kabellängd,
2W per belysning,
Varmvit ljusbild
(3000 K).
Brinntid 30 000 h
2
12V/15W
1
36 1633 0000
36 1492 0000
36 1634 0000
Eluttag Twist, djup
för nedsänk- 40mm
ning i bänkskivor
Täckskiva för 40 cm
transforma60 cm
tor inkl. hyllbärare. Höjd 80 cm
299 mm
222x
37x23
mm
525x
37x23
mm
904x
37x23
mm
Längd
379mm
Längd
569mm
Längd
770mm
Lysrör till
Längd
arbets319mm
belysning -T4.
Förpackning Längd
509mm
med
10 st
Längd
710mm
Arbets-belysning med
T4-lysrör.
Bredd 40 mm,
Höjd 23 mm.
Utförande
Lysrörsarmatur, 3W
1
36 1606 0000
Lysrörsarmatur, 8,4W
1
36 1607 0000
Lysrörsarmatur, 12W
1
36 1608 0000
Strömkabel med euro- 1
kontakt 1m, 230V
Skarvsladd 0,5m
1
8W Aluminium
1
36 1609 0000
36 1610 0000
36 1336 0000
20W Aluminium
1
36 1337 0000
22W Aluminium
1
36 1338 0000
8W
10
36 1359 0000
20W
10
36 1360 0000
22W
10
36 1361 0000
Täckskiva Vit
Täckskiva Vit
Täckskiva Vit
Ventilationsgaller
Artikel
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Ventilationsgaller skåp
över kyl
596x
117
mm
Målad vit, metall
RF-look, metall
1
1
36 1371 0000
36 1372 0000
Vit plast
Plast, alu-look
1
1
36 1373 0000
36 1374 0000
Ventilationsgaller för
sockel.
Placeras i
överkant på
sockel,
urtaget
356 x 71 mm
Ventilationsgaller för
bänkskiva,
sockel och/
eller takanslutning
500x
86mm
Aluminium.
urtagsmått
475x75mm
1
36 1531 0000
Täcklist
596mm Vit, plåt
596mm Rostfri, plåt
1
1
36 1369 0000
36 1370 0000
Antal i
förp
Best nr
1
36 1600 0000
Hjul till köksö
Artikel
Mått
Utförande
Hjul till köksö Höjd
Max bel/hjul 50kg
4-pack
127mm Metall. 2 hjul är
hjuldia- obromsade 2 har
meter broms
100mm
100
Hyllor till bänk-, vägg- och högskåp
Bättringsfärg, bets
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Artikel
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Hyllor inkl. hyllbärare, Djup 522
mm. Bänk och
högskåp
300
400
500
600
800
900
1000
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
1
1
1
1
1
1
1
36 7601 0000
36 7602 0000
36 7603 0000
36 7604 0000
36 7605 0000
36 7632 0000
36 7606 0000
Bättringfärg,
burk
1/3 l
Vit luckfärg
1
37 0691 0000
Flaska med
pensel
Hylla till sneddat
bänkskåp 36°
Vit
1
45 1020 1420
Hylla till hörnbänkskåp 90x90
Vit
1
36 7632 0000
Vit
Vit
1
1
45 1066 1420
45 1067 1420
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
2 cl
1/2 l
Vit stomfärg
Vit luckfärg
Cremè luckfärg
Canvas luckfärg
Kritvit luckfärg
Ljusgrå luckfärg
Lingrön luckfärg
Mörkgrå luckfärg
Svart luckfärg
Klarlack till faner
Valnöt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 0710 0000
37 0714 0000
37 0715 0000
37 0718 0000
37 0719 0000
37 0720 0000
37 0722 0000
37 0721 0000
37 0390 0000
37 0391 0000
37 0389 0000
Tätningsstosar, disk- 1
maskinsstos, butylgummi, monteringsanvisning och lim
1
Diskmaskinsgenomföring och
limtub
36 7070 0000
Hyllor sammanhållande.
Komplett.
Djup 260mm.
För källsorteringsskåp
600
800
Hyllor sammanhållande.
Komplett.
Djup 308 mm.
Till högskåp
400
500
600
800
Hyllor sammanhållande.
Komplett.
Djup 543 mm
400
500
600
800
400
500
600
800
400
500
600
800
400
500
600
800
600
Hyllor sammanhållande.
Komplett.
Djup 543 mm
Vit med
färganpassad
framkant
Hyllor sammanhållande.
Komplett.
Djup 522 mm.
För inbyggnadsskåp
Tätningsset
för diskbänkskåp
Vit
Vit
1
1
1
1
45 1034 1420
45 1065 1420
45 1035 1420
45 1036 1420
Vit
Vit
Vit
Vit
Framkant ek
Framkant ek
Framkant ek
Framkant ek
Framkant mörkgrå
Framkant mörkgrå
Framkant mörkgrå
Framkant mörkgrå
Framkant björk
Framkant björk
Framkant björk
Framkant björk
Vit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36 7641 0000
36 7642 0000
36 7643 0000
36 7644 0000
36 9155 0000
36 9156 0000
36 9157 0000
36 9158 0000
36 9166 0000
36 9167 0000
36 9168 0000
36 9169 0000
36 9151 0000
36 9152 0000
36 9153 0000
36 9154 0000
36 7609 0000
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Hylla till hörnväggskåp 45°
Vit
1
45 1039 1420
Glas, djup 299 mm
36 1027 0000
36 1028 0000
36 7861 0000
36 7862 0000
45 1130 1420
45 1131 1420
Diskhylla till
väggskåp
Hyllbärare
2
2
2
2
2
2
2
1
36 7071 0000
Gångjärn, borrmall, lås mm
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Gångjärn
och beslag
107°
Dämpat gångjärn +
monteringsplatta justerbar.
Standard
Gångjärn +
monteringsplatta justerbar.
Stomme hörn 90x90/70x70
Gångjärn till
hörnbänkskåp 90x90 cm
Gångjärn+monteringsplatta för rakt hörn
Gångjärn + monteringsplatta. Hörnväggskåp
(60x60)
Gångjärn + monteringplatta justerbar. Sneddat
bänkskåp
Gångjärn + monteringsplatta justerbar. Lyfter ut
luckan så att invändiga
lådor kan dras ut utan
distans mellan lådsida och
stomme.
Klaffbeslag Aventos
HK-XS 11
Klaffbeslag Aventos
HK-XS 13
1
29 4333 0000
1
29 4258 0000
2
29 1007 0000
1
29 4312 0000
1
29 4261 0000
1
29 4254 0000
1
29 4253 0000
1
29 1008 0000
1
29 1009 0000
1
29 1008 0000
29 1008 0000
29 1008 0000
29 1008 0000
29 1008 0000
29 1008 0000
29 1009 0000
29 1009 0000
29 1009 0000
36 1284 0000
1
1
32 7098 0000
32 7096 0000
1
1
32 7205 0000
32 7206 0000
170°
60°
95°
45°
155°
300
400
500
600
700
800
1000
Hyllset till hörn- 829x
bänkskåp
522 +
2086 090 inkl
kopplingsbeslag 340x
500
Hylla till väggskåp med viklucka.
Tätningsset
för diskbänkskåp
37°
Hyllor till väggskåp Djup 299
mm
Glashylla för
väggskåp
Bets
36 7611 0000
36 7612 0000
36 7613 0000
36 7614 0000
36 7624 0000
36 7615 0000
36 7616 0000
36 7632 0000
Luckstorlekstabell Aventos
400
500
600
800
600
800
Vit
Vit
1
1
1
1
1
1
600
800
Rostfri
Rostfri
1
1
36 7700 0000
36 7701 0000
Duplo, metall
Glashyllbärare
Exklusiv för MFC-hyllor
Exklusiv för glashyllor
100
12
1
36 7958 0000
32 5006 0000
88 7101 0000
1
88 7102 0000
Borrmall
Barnsäkra
lås
396x252
496x252
596x252
796x252
396x316
496x316
596x316
796x316
596x348
Borrmall för knopp och
handtag
Luckspärr haken
Cylinderlås inkl 2 nycklar,
bleck och skruvar. Hål.
diameter 17mm
Lådspärr Metabox
Lådspärr Tandembox
101
Gångjärn, borrmall, lås mm
Artikel
Mått
Utförande
Gångjärn, borrmall, lås mm
Antal i Best nr
förp
1
Lådspärr för front med
integrerat grepp (Öresund )
i översta lådan.
För låda 2, 3, 4 används 32
7206
Fungerar endast
tillsammans med träinsatser (ej plast eller stål)
1
Luckspärr för lucka med
integrerat grepp (Öresund)
Monteras i botten på skåpet
För enkel- eller parluckor
32 7209 0000
Hyllås
Hyllås för MFC-hylla
1
88 7103 0000
Förbandslåda
Grå. Bredd 30,5 cm, höjd
35 cm, djup 26 cm
1
36 7018 0000
Framkantlist
Vit för skåp
Ek för skåp
Björk för skåp
Mörkgrå för skåp
Svart för skåp
Enstyck
Flerpack
5m
5m
5m
5m
5m
1
10
32 7955 0000
32 7962 0000
32 7979 0000
32 7976 0000
32 7977 0000
32 0502 0000
32 0503 0000
Snap-on
dämpare för
standardgångjärn
Luckdämpare för gångjärn
Luckdämpare för gångjärn
1
10
29 1016 0000
29 1017 0000
Snap-on
dämpare
Luckdämpare till gångjärn
till 60x60-skåp 45º
1
29 1023 0000
Snap-on
dämpare
Luckdämpare till 0-punktsgångjärn 155º
1
29 1024 0000
Dämpare för
lucka
Karta med 50 st,
självhäftande, ofärgade.
För borrade hål, ofärgade.
GT-täckplugg frostad
GT-täckplugg vit
Logo- bricka MARBODAL
1
88 8049 0000
50
50
50
10
32 8008 0000
88 7104 0000
88 7105 0000
88 7107 0000
Förbindningsskruv
Metall
100
32 7957 0000
Möbelvinkel med
skruv
Metall
10
36 1423 0000
Monteringsvinkel
(Nyman) till
täckfront
16 0407
metall
2
32 1017 0000
Barnsäkra
lås
Barnsäkra
lås
Luckdämpare soft
med hållare
1
Utförande
Antal i Best nr
förp
Monteringsvinkel
(Euro) till
täckfront
16 0402
metall
2
32 1018 0000
Sammankopplingsbeslag
Öresund
Metall
1
88 7113 0000
Logo bricka
Mått
1
88 7088 0000
2
Används till källsorteringsskåp 2190 040 för
hopmontering av de två
översta fronterna. Ingår vid
beställning av skåp.
Till Öresund ska 88 7113
användas.
Används även till lucksats
15 K637 för sammankoppling av lådfronter till
diskmaskin.
Monteras på luckan för att 1
förhindra att handtagsskruven repar intilliggande
lucka
88 7089 0000
Sammankopplingsbeslag
delad dörr
inkl skruv
Sammankopplingsbeslag
Skyddshjul
till 90x90skåp
2
Täckplugg
102
32 7208 0000
Artikel
Monteringhjälpmedel
Multiclip
8-p. För
enklare och
snabbare
montering
av tex
passbitar.
48x
76x
5
inkl 16 skruvar och
monteringsanvisning
8
36 0010 0000
36 1631 0000
Soundunit
Artikel
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Sound unit
med bluetooth
576x
100x
330
576x
100x
330
704x
100x
330
704x
100x
330
572x
100x
12
572x
100x
12
700x
100x
12
700x
100x
12
Sound Unit 572mm
Alu
1
36 9950 0000
Sound Unit 572mm
Vit
1
36 9951 0000
Sound Unit 700mm
Alu
1
36 9952 0000
Sound Unit 700mm
Vit
1
36 9953 0000
Galler för Sound Unit
572mm Alu
(reservdel)
Galler för Sound Unit
572mm Vit
(reservdel)
Galler för Sound Unit
700mm Alu
(reservdel)
Galler för Sound Unit
700mm Vit
(reservdel)
1
36 9954 0000
1
36 9955 0000
1
36 9956 0000
1
36 9957 0000
Stänkskydd i glas, 6mm med hål för monteringsbeslag
Artikel
Mått
Utförande
Antal Best nr
i förp
Stänkskydd i
glas,
tjocklek 6mm.
Glasen är
härdade och
går ej att
konfektionera
på plats.
Monteringsbeslag ingår.
Frostat har
NCS 1510-R80B
600x500
600x750
900x500
600x500
600x750
900x500
600x500
900x750
900x500
Frostat
Frostat
Frostat
Vit
Vit
Vit
Svart
Svart
Svart
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36 1750 0000
36 1751 0000
36 1753 0000
36 1755 0000
36 1756 0000
36 1758 0000
36 1760 0000
36 1761 0000
36 1763 0000
Väggförvaringssystem I anodiserad aluminium.
Tillbehören hakas fast i skenorna.
Artikel
Mått
Utförande
Startset,
skensystem med
integrerad el,
Används ihop
med stänkskydd i
laminat 16mm
eller glas 6mm.
Finns i tre olika
längder.
900x
44x22
1
Set 4,
Startset skena med
integrerad el, 12V
1
Set 5,
Startset skena med
integrerad el, 12V
1
Set 6,
Startset skena med
integrerad el, 12V
36 1699 0000
Set 7,
Förlängningsset
skena med
integrerad el, 12V
Set 8,
Förlängningsset
skena med
integrerad el, 12V
Set 9,
Förlängningsset
skena med
integrerad el, 12V
1
36 1702 0000
1
36 1703 0000
1
36 1704 0000
Set 14,
Mittskena med
integrerad el, 12V
Set 15,
Mittskena med
integrerad el, 12V
Set 16,
Mittskena med
integrerad el, 12V
1
36 1709 0000
1
36 1710 0000
1
36 1711 0000
1200x
44x22
2400x
44x22
Antal Best nr
i förp
36 1700 0000
36 1701 0000
Seten består av
1 toppskena,
1 bottenskena,
2 vertikala
skenor
1200mm,
4 clips för
de vertikala
skenorna,
1 styrenhet,
1 transformator
50W/24V ,
2 täckbrickor för de
vertikala skenorna
samt verktyg och
beslag till
montering.
Förlängningsset,
Skensystem med
integrerad el.
Kombineras med
ett startset med el,
om en längre
fasad önskas.
Seten består av
1 toppskena,
1 bottenskena,
2 vertikala
skenor 1200mm,
4 clips för de
vertikala skenorna,
2 täckbrickor för de
vertikala skenorna,
1 horisontell sladd
för sammankoppling med startsetet
samt beslag till
montering.
Mittskenor,
Skensystem med
integrerad el.
Kombineras med
ett startset eller
förlängningsset
med el.
Seten består av
1 mittskena,
2 clips för
ändprofil,
1 vertikal kabel för
sammankopplling
med toppskena
samt beslag för
montering.
900x
44x22
1200x
44x22
2400x
44x22
900x
22x36
1200x
22x36
2400x
22x36
103
Väggförvaringssystem I anodiserad aluminium.
Tillbehören hakas fast i skenorna.
Artikel
Mått
Utförande
Tillbehören hakas fast i skenorna.
Antal Best nr
i förp
Hörnset,
1
1200x1 Set 13,
Skensystem med 3x16
Hörnset skena med
integrerad el.
36 1708 0000
integrerad el, 12V
Setet består av
1 hörnprofil
1200mm,
3 clips för
hörnprofilen,
1 täckbricka för
hörnprofilen
samt beslag för
montering.
2400x
22x22
Toppskena, utanpåliggande,
utan el. Används
till kakel.
Finn i tre olika
längder.
900x
22x22
1200x
22x22
2400x
22x22
Set 1,
Toppskena utan el
Set 2,
Toppskena utan el
Set 3,
Toppskena utan el
1
36 1696 0000
1
36 1697 0000
1
36 1698 0000
606x
477
Set 29
Frostat
längd 600mm
Set 30
Frostat
längd 900mm
Set 31
Vit
längd 600mm
Set 32
Vit
längd 900mm
Set 33
Svart
längd 600mm
Set 34
Svart
längd 900mm
Set 17,
Hylla
Set 18,
Hylla
Set 19,
Hylla
1
36 1749 0000
1
36 1752 0000
1
36 1754 0000
1
36 1757 0000
1
36 1706 0000
1
36 1707 0000
Seten består av
1 toppskena,
2 täckbrickor till
skenan samt verktyg och beslag till
montering.
906x
477
606x
477
906x
477
606x
477
906x
477
Hylla,
150x
Passar både topp- 165x8
och mittskenor
104
Mått
Utförande
Antal Best nr
i förp
Krokar ,
53x
Passar både topp- 6x35
och mittskenor
Set 28,
Krokar 5-p
5
36 1740 0000
Knivhållare
20x
magnetisk,
17x30
Passar både topp200x
och mittskenor
Set 20,
Knivhållare 3-p
Set 21,
Knivhållare
3
36 1715 0000
1
36 1716 0000
Pappershållare,
längd
Passar både topp- 267
och mittskena
Set 26,
Pappershållare
1
36 1738 0000
Hållare för
H 250,
läsplatta/kokbok , B 140
Passar både toppoch mittskena
Set 27,
Hållare för
läsplatta/kokbok
1
36 1739 0000
USB-laddare,
50x
Kräver skena med 17x30
elslinga. Passar
både topp- och
mittskena
Set 24,
USB-laddare
10W
24V
2,1A
1
36 1719 0000
Arbetsbelysning
550x
LED,
17x30
Kräver skena med
elslinga. Passar
både topp- och
mittskena
Lumen/Watt ca. 85
Spridningsvinkel 75°
IP klass 20
4000K
Set 22,
Arbetsbelysning
LED,
med strömbrytare
Lumen 500
6V, 24W, 400 Lux
1
36 1717 0000
LED-spotlights,
150x
Kräver skena med 17x30
elslinga. Passar
både topp- och
mittskena
Lumen/Watt ca. 85
Spridningsvinkel 75°
IP klass 20
4000K
Set 23,
LED-spotlight, 3-p,
dimbar
Lumen 50
0,6V, 24W, 55 Lux
3
36 1718 0000
36 1705 0000
Seten består av
1 toppskena,
1 styrenhet,
1 transformator
50W/24V ,
2 täckbrickor till
toppskenan
samt verktyg
och beslag till
montering.
1200x
22x22
Set 10,
Toppskena med
integrerad el, 12V
Set 11,
Toppskena med
integrerad el, 12V
Set 12,
Toppskena med
integrerad el, 12V
1
900x
22x22
Verktyg för
montering ingår
Artikel
17x30
Toppskena,
utanpåliggande,
med el. Används
till kakel.
Finns i tre olika
längder.
Stänkskydd i glas,
tjocklek 6mm.
Glasen är
härdade och går ej
att konfektionera
på plats. Seten är
avsedda för
skenorna.
Frostat har
NCS 1510-R80B
Väggförvaringssystem I anodiserad aluminium.
350x
165x8
550x
165x8
1
36 1759 0000
1
36 1762 0000
1
36 1712 0000
1
36 1713 0000
1
36 1714 0000
Kabel vertikal
(reservdel)
600
Set 40,
Vertikal kabel
1
36 1720 0000
Kabel horisontell
(reservdel)
80
Set 41,
Horisontal kabel
1
36 1721 0000
Servicesortiment SIS 70
Artikel
Mått
Utförande
Trådbackar
inkl. skenor
40 cm
50 cm
60 cm
107°
Vit
Gångjärn,
komplett
170°
Antal i
förp
1
1
1
Snäppggj i metall, för 1
utbyteslucka
Snäppggj i metall, för 1
utbyteslucka
Best nr
36 0444 0000
36 0445 0000
36 0446 0000
29 4313 0000
29 4314 0000
Servicesortiment K82
Artikel
Mått
Utdrags40 cm
skivor inkl.
50 cm
skenor, hand60 cm
tag bok
Hyllor inkl.
hyllbärare,
Duplo. För
bänk- och
högskåp
40 cm
50 cm
60 cm
Sidohängd
plastback
Gångjärn,
komplett
107°
170°
107° /
170°
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Bok
1
1
1
20 0458 0000
20 0459 0000
20 0460 0000
Vit
1
1
1
36 7983 0000
36 7939 0000
36 7940 0000
Vit. 190 x 90 x 430
1
36 7007 0000
Snäppggj i metall
Snäppggj i metall
Snäppggj i metall, för
rakt hörn
Fästplatta
1
1
1
29 4310 0000
29 4311 0000
29 4312 0000
1
29 4303 0000
105
Lucksatser
Lucksatser
LUCKAntal MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
SATS NR luckor (BxH)
per
lucksats
LUCKAntal MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
SATS NR luckor (BxH)
per
lucksats
15 0402 1
Bänkskåp L (1010)
Bänkskåp lucka /låda (2121, 2551, 2553),
Bänkskåp med strykbräda (2170),
Bänkskåp (2530),
Diskbänkskåp (2015)
Väggskåp L (3010),
15 L455 1
312-318
x700
15 0458 1
296x956
Väggskåp F (6010)
15 0459 1
346x956
Hörnväggskåp F (6040)
Bänkskåp L (1010),
Bänkskåp lucka /låda (2121, 2551, 2553,),
Väggskåp L (3010)
15 0460 1
396x956
Väggskåp F (6010),
Hörnväggskåp F (6020)
15 0461 1
196x700
Brickfack (2090),
Handduksskåp (2091)
15 L461 1
196x700
Öresund vit
Lucksatsen består av tre sammankopplade
fronter. Utseende likt lådfronter.
Används till samma skåp som 15 0461
15 0462 1
296x700
Bänkskåp (2050, 2110, 2120),
Väggskåp K (4010)
15 L462 1
296x700
Öresund vit
Lucksatsen består av tre sammankopplade
fronter. Utseende likt lådfronter.
Används till samma skåp som 15 0462
15 0463 2
296x700
Väggskåp K (4012),
Fläktskåp S (5062, 5082)
15 0464 1
396x700
Bänkskåp (2050, 2105, 2110, 2120, 2160,
2511, 2550),
Väggskåp K (4010),
Hörnväggskåp K (4020),
Högskåp Dekorskåp (7160, 8160)
Plus-skåp (2511)
15 L464 1
396x700
Öresund vit
Lucksatsen består av tre sammankopplade
fronter. Utseende likt lådfronter
Används till samma skåp som 15 0464
15 0465 2
396x700
Bänkskåp (2050, 2120),
Diskbänkskåp (2021, 2024, 2026, 2027),
Hörndiskbänkskåp (2043, 2044, 2045),
Väggskåp K (4010),
Högskåp Dekorskåp (7160, 8160)
15 0467 1
496x700
Bänkskåp (2050, 2105, 2110, 2120, 2160,
2511, 2550),
Hörnbänkskåp (2063, 2075, 2076)
Väggskåp K (4010)
Plus-skåp (2511)
15 L467 1
496x700
Öresund vit
Lucksatsen består av tre sammankopplade
fronter. Utseende likt lådfronter
Används till samma skåp som 15 0467
15 0468 2
496x700
Bänkskåp (2050, 2120),
Diskbänkskåp (2021, 2024, 2026, 2027)
15 0469 1
596x700
Bänkskåp (2050, 2105, 2110, 2120, 2511,
2550),
Diskbänkskåp (2021, 2024, 2026, 2027),
Hörndiskbänkskåp (2043, 2044, 2045),
Hörnbänkskåp (2065),
Väggskåp K (4010),
Fläktskåp S (5061, 5080),
Skåp över kyl (9299),
Inbyggnadsskåp (2322, 7135, 7136, 7144,
7143, 7536, 7543, 7544, 7545, 8142, 8155,
8159, 8162, 8555, 8565)
Högskåp för integrering (7112, 7116, 8212,
8216, 8118, 8120)
Plus-skåp (2511, 7600, 7601, 7602, 7603,
7611, 7613, 8600, 9299)
15 L469 1
596x700
Öresund vit
Lucksatsen består av tre sammankopplade
fronter. Utseende likt lådfronter
Används till samma skåp som 15 0469
15 0471 1
496x956
Väggskåp F (6010)
396x572
15 0403 1
496x572
15 0410 1
396x1404 Högskåp S med 3 lådor (8040, 8540, 8541)
15 0411 1
496x1404 Högskåp S med 3 lådor (8040, 8540, 8541)
15 0412 2
396x1404 Högskåp S med 3 lådor (8040, 8540, 8541)
15 0413 2
296x572
Diskbänkskåp (2012)
Fläktskåp K (4062, 4082),
Väggskåp L (3012)
15 0420 1
596x572
Bänkskåp L (1010),
Bänkskåp lucka /låda (2121, 2551, 2553),
Bänkskåp för spishäll (2104),
Diskbänkskåp (2015)
Inbyggnadsskåp (7135, 7155, 7145, 7158,
7555, 7565, 8135, 8146, 8163, 8546, 8551),
Fläktskåp K (4061, 4080),
Väggskåp L (3010),
Skåp över kyl (9297, 9298),
Plus-skåp (8605, 8615, 9297, 9298)
15 0421 2
396x572
Väggskåp L (3010)
15 0423 2
346x700
Väggskåp K (4010)
15 0430 1
596x1244 Högskåp L (2315),
Högskåp K med 3 lådor (7040, 7540, 7541)
Högskåp för integrering (7112, 7116, 8118,
8120)
15 0431 1
596x1404 Högskåp S med 3 lådor (8040, 8540, 8541),
Högskåp för integrering (7114, 8119, 8212,
8216)
15 0432 1
396x1244 Högskåp L (2315),
Högskåp K med 3 lådor (7040, 7540, 7541),
Väggskåp 1248mm (1120)
15 0433 1
496x1244 Högskåp L (2315),
Högskåp K med 3 lådor (7040, 7540, 7541),
15 0434 2
396x1244 Högskåp K med 3 lådor (7040, 7540, 7541),
Väggskåp 1248mm (1120)
15 0435 1
346x860
Hörnväggskåp S (5040)
15 0437 1
346x700
Sneddat bänkskåp med utdragbart inr.(2221)
15 0438 1
346x700
Sneddat bänkskåp (2220),
Hörnväggskåp K (4040),
Diskbänkskåp (2021, 2024, 2026, 2027)
15 0439 1
596x892
Inbyggnadsskåp (7158, 8159, 8161, 8544,
8561),
Skåp för diskmaskinspelare (2325, 2326,
2526, 2528)
15 0442 1
296x860
Väggskåp S (5010)
15 0443 2
346x860
Väggskåp S (5010)
15 0444 1
396x860
Väggskåp S (5010),
Hörnväggskåp S (5020)
15 0445 2
296x860
Väggskåp S (5012),
Fläktskåp F (6062, 6082)
15 0446 2
396x860
Väggskåp S (5010)
15 0447 1
496x860
Väggskåp S (5010)
15 0449 1
596x860
Väggskåp S (5010),
Fläktskåp F (6061, 6080),
Inbyggnadsskåp (8135, 8136, 8536, 8545),
Plus-skåp (8600, 8601, 8602, 8603, 8611,
8613)
15 0455 2
106
312-318
x700
Hörnbänkskåp (2086, 2087, 2088)
Öresund vit
Lucksatsen består av tre sammankopplade
fronter. Utseende likt lådfronter.
Används till samma skåp som 15 0455
Lucksatser
Lucksatser
LUCKAntal MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
SATS NR luckor (BxH)
per
lucksats
LUCKAntal MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
SATS NR luckor (BxH)
per
lucksats
15 0472 1
596x956
Väggskåp F (6010),
Inbyggnadsskåp (2523, 2524, 8162)
15 0656 1
15 0475 2
296x956
Väggskåp F (6012)
15 0476 2
396x956
Väggskåp F (6010)
15 0477 2
346x956
Väggskåp F (6010)
396x2108 Högskåp S (8010, 8021, 8090, 8312, 8314,
8316, 8510, 8521)
Flyttbara högskåp 2222mm (8422, 8424,
8426),
Plus-skåp (8521)
15 0480 1
596x444
Diskbänkskåp för porslinsvask (1007),
Skåp över kyl (9294, 9295, 9296, 9273, 9314),
Väggskåp för micro (5071, 6071),
Inbyggnadsskåp (7147, 7547, 7551, 8142,
8157, 8163, 8557, 8564),
Högskåp för integrering (7114, 8119)
Plus-skåp (7605, 7615, 9273, 9294, 9295,
9296)
15 0657 2
396x2108 Högskåp S (8061, 8090, 8312)
Elfront S (8990, 8991)
15 0658 1
496x2108 Högskåp S (8010, 8021, 8065, 8090, 8312,
8314, 8316, 8510, 8521)
Flyttbara högskåp 2222mm (8422, 8424,
8426),
Plus-skåp (8521)
15 0659 1
596x2108 Högskåp S (8010, 8021, 8032, 8034, 8061,
8070, 8090, 8312, 8314, 8316, 8510, 8521)
Flyttbara högskåp 2222mm (8422, 8424,
8426, 8432)
Elfront S (8990, 8991),
Plus-skåp (8521)
15 0660 1
396x1948 Högskåp K (7010, 7021, 7090, 7312, 7314,
7316, 7510, 7521)
Flyttbara högskåp 2062mm (7422, 7424,
7426)
Plus-skåp (7521)
15 0661 2
396x1948 Högskåp K (7061, 7090, 7312),
Elfront K (7990, 7991)
15 0662 1
496x1948 Högskåp K (7010, 7021, 7065, 7090, 7312,
7314, 7316, 7510, 7521)
Flyttbara högskåp 2062mm (7422, 7424,
7426),
Plus-skåp (7521)
15 0663 1
596x1948 Högskåp K (7010, 7021, 7032, 7034, 7061,
7070, 7090, 7312, 7314, 7316, 7510, 7521,
7256),
Flyttbara högskåp 2062mm (7422, 7424,
7426, 7432)
Elfront K (7990, 7991),
Plus-skåp (7521)
15 0664 1
596x156
Skåp över kyl (9301, 9302),
Plus-skåp (9301, 9302)
15 0665 1
396x252
Toppskåp (9055),
Skåp över kyl (9310, 9312, 9313)
15 0666 1
496x252
Toppskåp (9055),
Skåp över kyl (9310, 9312, 9313),
Väggskåp för micro (4073)
15 0667 1
596x252
Toppskåp (9055),
Skåp över kyl (9303, 9304, 9305, 9306, 9314),
Väggskåp för micro (4073),
Inbyggnadsskåp (7145, 7151, 7558, 7563),
Plus-skåp (9303, 9304, 9305)
15 0619 1
446x700
Lucka till helintegrerad diskmaskin
15 L619 1
446x700
Öresund vit
Lucksatsen består av tre sammankopplade
fronter. Utseende likt lådfronter.
Används till samma skåp som 15 0619
15 0622 1
596x572
Integrerad diskmaskin. Oborrad
15 L622 1
596x572
Öresund vit
Lucksatsen består av två sammankopplade
fronter. Utseende likt lådfronter.
För integrerad diskmaskin. Oborrad
15 0623 1
396x444
Skåp över kyl (9173)
15 0624 1
496x444
Skåp över kyl (9173),
Väggskåp för micro (5071, 6071)
15 0625 2
312-318
x700
Hörnbänkskåp Diskus (2083)
15 L625 2
312-318
x700
Öresund vit
Hörnlösning Diskus (2083)
Lucksatsen består av tre sammankopplade
fronter. Utseende likt lådfronter.
15 0628 2
396x444
Diskbänkskåp för porslinsvask (1007)
15 0629 1
196x700
Bänkskåp med utdragbart inrede (2092)
15 0637 1
596x700
Integrerad diskmaskin. Oborrad
15 L637 1
596x700
Öresund vit
Lucksatsen består av tre sammankopplade
fronter. Utseende likt lådfronter. För integrerad
diskmaskin. Oborrad
15 K637 1
596x700
Lucksatsen består av tre sammankopplade
fronter. Utseende likt lådfronter. För integrerad
diskmaskin. Oborrad
Beslag 88 7089 ingår, men är ej monterade
vid
leverans.
15 0639 1
596x1404 Integrerade skåp. Oborrad
15 0640 1
596x1244 Integrerade skåp. Oborrad
15 0641 1
596x700
Fläktskåp K 93mm med hel lucka (4083)
15 0668 1
796x252
Toppskåp (9055)
15 0642 1
596x860
Fläktskåp S 93mm med hel lucka (5083)
OBS!! Luckan är inte vändbar.
15 0669 1
396x316
Väggskåp höjd 320 mm (3370)
Skåp över kyl (9311, 9313)
15 0643 1
596x956
Fläktskåp F 93mm med hel lucka (6083)
OBS!! Luckan är inte vändbar.
15 0670 1
496x316
Väggskåp höjd 320 mm (3370)
Skåp över kyl (9311, 9313)
15 0644 1
296x700
Fläktskåp K 93mm med hel lucka (4084)
OBS!! Luckan är inte vändbar.
15 0671 1
596x316
15 0645 1
296x860
Fläktskåp S 93mm med hel lucka (5084)
OBS!! Luckan är inte vändbar.
Väggskåp höjd 320 mm (3370)
Skåp över kyl (9307)
Högkåp för inbyggnad (7144)
15 0672 1
796x316
Väggskåp höjd 320 mm (3370)
15 0646 1
296x956
Fläktskåp F 93mm med hel lucka (6084)
OBS!! Luckan är inte vändbar.
15 0673 1
596x348
Skåp över kyl (9308, 9309),
Plus-skåp (9308, 9309)
15 0647 2
346x700
Hörnsväggskåp 70x70 K (4045)
16 0418 1
596x124
Front till lucksats 15 K637 för diskmaskin
15 0648 2
346x860
Hörnsväggskåp 70x70 S (5045)
16 0419 1
596x252
Front till lucksats 15 K637 för diskmaskin
15 0649 2
346x956
Hörnsväggskåp 70x70 F (6045)
16 0420 1
596x316
Front till lucksats 15 K637 för diskmaskin
15 0650 1
296x316
Väggskåp 320 sidohängd (3412)
15 0651 1
396x316
Väggskåp 320 sidohängd (3410)
15 0652 1
496x316
Väggskåp 320 sidohängd (3410)
15 0653 1
596x316
Väggskåp 320 sidohängd (3410)
107
Lucksatser, Vitrinluckor till dekorskåp för
placering på bänkskåp
MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
LUCKSATS Antal
NR
luckor (BxH)
per
lucksats
15 0407
1
396x
1404
Dekorskåp på bänkskiva F (6283),
Högskåp dekorskåp S (8160)
15 0425
2
396x
1404
Dekorskåp på bänkskiva F (6283),
Högskåp dekorskåp S (8160)
15 0426
2
396x
1244
Dekorskåp på bänkskiva S (5283),
Högskåp Dekorskåp K (7160)
15 0620
1
396x
1116
Dekorskåp på bänkskiva K (4283),
Plus-skåp (5290, 5291)
15 0440
1
396x
1244
Dekorskåp på bänkskiva S (5283),
Högskåp dekor K (7160),
Plus-skåp (6290, 6291)
Fronter
LUCKSATS
NR
ANTAL MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
LUCKO (BxH)
R PER
LUCKSATS
16 0401 1
596x92
16 0402 1
596x124 Bänkskåp för spishäll (2104, 2136)
Diskbänkskåp (2012, 2015, 2025),
Diskbänkskåp för porslinsvask (1007)
Plus-skåp (2225, 2226)
16 0403 1
596x156 Front för fläktskåp S (5061, 5062, 5080, 5082),
Skåp över kyl (9260),
Plus-skåp (9260)
16 0406 1
396x124 Bänkskåp med strykbräda (2170)
16 0407 1
596x124 Front för fläktskåp (4061, 4062, 4080, 4082,
6061, 6062, 6080, 6082),
Väggskåp för micro (4073, 5071, 6071),
Skåp över kyl (9305, 9273, 9308, 9296),
Högskåp för integrering (8118, 8119, 8120)
Inbyggnadsskåp (2322, 2522, 2527, 7135,
7136, 7144, 7143, 7147, 7155, 7145, 7151,
7158, 7536, 7543, 7544, 7545, 7547, 7551,
7555, 7558, 7563, 7565, 8135, 8136, 8142,
8146, 8155, 8157, 8159, 8161, 8162, 8163,
8536, 8544, 8545, 8546, 8551, 8555, 8557,
8561, 8564, 8565)
Plus-skåp (2321, 2529, 2540, 7600, 7601, 7602,
7603, 7607, 7605, 7611, 7613, 7615, 8600,
8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8611, 8613,
8615 )
16 0408 1
796x124 Diskbänkskåp (2015, 2025)
Diskbänkskåp för porslinsvask (1007)
Plus-skåp (2321, 2225, 2226)
Lucksatser, Vitrinluckor till dekorskåp vägg
LUCKSATS
NR
Antal
MÅTT MM (BxH)
luckor per
lucksats
PASSAR TILL SKÅPTYP
15 0452
1
396x700
Dekorskåp K (4210)
15 0453
2
396x700
Dekorskåp K (4210)
15 0454
1
496x700
Dekorskåp K (4210)
15 0457
1
596x700
Dekorskåp K (4210)
15 0484
1
396x860
Dekorskåp S (4210)
15 0485
2
396x860
Dekorskåp S (4210)
15 0487
1
496x860
Dekorskåp S (4210)
15 0489
1
596x860
Dekorskåp S (4210)
15 0491
1
396x956
Dekorskåp F (6210)
Plus-skåp (4290, 4291)
15 0492
2
396x956
Dekorskåp F (6210)
15 0497
1
496x956
Dekorskåp F (6210)
15 0499
1
596x956
Dekorskåp F (6210)
Bänkskåp för ugn (2140),
Högskåp för integrering (7114, 8119)
16 0780 1
496x124 Väggskåp för micro (4073, 5071, 6071)
16 0783 1
796x124 Bänkskåp för spishäll (2136)
Lådförstycken, Metabox
Lucksatser, Vitrinluckor till dekorskåp höjd
320 och 576 mm
LUCKANTAL
MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
SATS NR LUCKOR (BxH)
PER
LUCKSATS
LUCKSATS NR
16 0434 1
596x316
Underskåp för upphöjd diskmaskin (1009)
16 0440 1
296x124
Ingår i lucksats 16 0652 (översta fronten)
16 0441 1
396x124
Bänkskåp lucka /låda (2121),
Bänkskåp med 3 lådor (2134)
16 0442 1
496x124
Bänkskåp lucka /låda (2121),
Bänkskåp med 3 lådor (2134)
16 0443 1
596x124
Bänkskåp lucka /låda (2121),
Bänkskåp med 3 lådor (2134)
16 0444 1
796x124
Bänkskåp med 3 lådor (2134)
16 0448 1
596x124
Högskåp med 3 lådor (7040, 8040),
Inbyggnadsskåp (7143, 8161)
16 0450 1
596x156
Skåp för diskmaskinspelare (2326)
16 0451 1
1
396x252
396x316
Bänkskåp med 3 lådor (2134),
Högskåp med 3 lådor (7040, 8040)
16 0452 1
1
496x252
496x316
Bänkskåp med 3 lådor (2134),
Högskåp med 3 lådor (7040, 8040)
16 0453 1
1
596x252
596x316
Bänkskåp med 3 lådor (2134)
Högskåp med 3 lådor (7040, 8040),
Bänkskåp för spishäll (2136),
Inbyggnadsskåp (7143, 7136, 7151, 8161,
8136, 8157)
Antal luckor
per lucksats
MÅTT MM (BxH) PASSAR TILL SKÅPTYP
15 0551
1
496x316
Dekorskåp (3240)
15 0552
1
596x316
Dekorskåp (3240)
15 0553
1
796x316
Dekorskåp (3240)
15 0560
1
396x572
Dekorskåp (3210)
15 0561
2
396x572
Dekorskåp (3210)
15 0562
1
496x572
Dekorskåp (3210)
15 0563
1
596x572
Dekorskåp (3210)
Lucksatser, Vitrinluckor Krysspröjs
LUCKANTAL
MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
SATS NR LUCKOR (BxH)
PER
LUCKSATS
15 0407 1
396x 1404 Dekorskåp på bänkskiva F (6283)
15 0440 1
396x1244 Dekorskåp på bänkskiva S (5283),
Plus-skåp (6290, 6291)
15 0452 1
396x700
Dekorskåp K (4210)
15 0484 1
396x860
Dekorskåp S (5210)
16 0454 1
1
796x252
796x316
15 0491 1
396x 956
Dekorskåp F (6210),
Plus-skåp (4290, 4291)
Bänkskåp med 3 lådor (2134)
Högskåp med 3 lådor (7040, 8040),
Bänkskåp för spishäll (2136)
16 0455 1
396x252
Underskåp/kompletteringsskåp (1031)
15 0620 1
396x1116
Dekorskåp på bänkskiva K (4283),
Plus-skåp (5290, 5291)
16 0456 1
496x252
Underskåp/kompletteringsskåp (1031)
16 0457 1
596x252
Underskåp/kompletteringsskåp (1031)
108
Lådförstycken, Metabox
Lådförstycken, Tandembox
LUCKANTAL
MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
SATS NR LUCKOR (BxH)
PER
LUCKSATS
LUCKSATS
NR
16 0458 1
796x252
Underskåp/kompletteringsskåp (1031)
16 0705 1
796x348 Bänkskåp med 2 lådor. Övre (2570, 2572)
16 0459 1
596x316
Inbyggnadsskåp (7147, 7155, 8146, 8155)
16 0706 1
996x348 Bänkskåp med 2 lådor. Övre (2570, 2572)
16 0471 1
396x124
Högskåp med 3 lådor (7040, 8040)
16 0707 1
16 0472 1
496x124
Högskåp med 3 lådor (7040, 8040)
596x348 Bänkskåp med 2 lådor. Övre (2031, 2571,
2573)
ANTAL MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
LUCKO (BxH)
R PER
LUCKSATS
16 0474 1
796x124
Högskåp med 3 lådor (7040, 8040)
16 0708 1
16 0642 1
496x124
Ingår i lucksats 16 0654 (mellersta
fronterna)
796x348 Bänkskåp med 2 lådor. Övre (2031, 2571,
2573)
16 0709 1
996x348 Bänkskåp med 2 lådor. Övre (2571, 2573)
596x316 Underskåp för upphöjd diskmaskin (1509,
1510)
16 0652 3
1
296x124
296x316
Lådfack med 4 lådor (2138, 2139)
16 0734 1
16 0653 3
1
396x124
396x316
Lådfack med 4 lådor (2138, 2139)
16 0735 3
1
396x124 Lådfack med 4 lådor (2668, 2669, 2568, 2569)
396x316
16 0654 3
1
496x124
496x316
Lådfack med 4 lådor (2138, 2139)
16 0736 3
1
496x124 Lådfack med 4 lådor (2668, 2669, 2568, 2569)
496x316
16 0655 3
1
596x124
596x316
Lådfack med 4 lådor (2138, 2139)
16 0737 3
1
596x124 Lådfack med 4 lådor (2668, 2669, 2568, 2569)
596x316
16 0685 1
296x124
Ingår i lucksats 16 0652 (de två mellersta
fronterna)
16 0738 3
1
296x124 Lådfack med 4 lådor (2568, 2569)
296x316
16 0686 1
396x252
Ingår i lucksats 16 0451
16 0739 1
16 0687 1
496x252
Ingår i lucksats 16 0453
16 0688 1
596x252
Ingår i lucksats 16 0453
396x316 Lådfack L med tre lådor (1568, 1569)
Bänkskåp med två lådor för källsortering (2190,
2191)
Bänk/väggskåp, grund låda nedre
16 0689 1
796x252
Ingår i lucksats 16 0454
16 0741 1
16 0690 1
296x316
Ingår i lucksats 16 0652
16 0691 1
396x316
Ingår i lucksats 16 0653
16 0692 1
496x316
Ingår i lucksats 16 0654
16 0693 1
796x316
Ingår i lucksats 16 0454
396x124 Bänkskåp lucka/låda (2551, 2553),
Bänkskåp med 3 lådor (2664, 2665, 2564,
2565),
Lådfack L med tre lådor (1568, 1569)
Bänk/väggskåp, grund låda, mitten o övre
16 0742 1
496x124 Bänkskåp lucka/låda (2551, 2553),
Bänkskåp med 3 lådor (2664, 2665, 2564,
2565),
Bänk/väggskåp, grund låda, mitten o övre
16 0743 1
596x124 Bänkskåp lucka/låda (2551, 2553),
Bänkskåp med 3 lådor (2664, 2665, 2564,
2565),
Lådfack L med tre lådor (1568, 1569)
Bänk/väggskåp, grund låda, mitten o övre
16 0744 1
796x124 Bänkskåp med 3 lådor (2664, 2665, 2564,
2565), Bänkskåp (2530),
Bänk/väggskåp, grund låda, mitten o övre
16 0748 1
596x124 Högskåp med 3 lådor (7540, 7541, 8540,
8541), Inbyggnadsskåp (2524, 2523, 7543,
7544, 8561, 8544)
16 0749 1
596x156 Inbyggnadsskåp L (2520, 2531)
16 0750 1
596x156 Inbyggnadsskåp L (2527, 2522, 2524, 2523),
Skåp för diskmaskinspelare (2526, 2528)
16 0751 1
1
396x252 Bänkskåp med 3 lådor (2664, 2665, 2564,
396x316 2565), Högskåp med 3 lådor (7540, 7541,
8540, 8541), Lådfack L med två lådor (1564,
1565)
16 0752 1
1
496x252 Bänkskåp med 3 lådor (2664, 2665, 2564,
496x316 2565), Högskåp med 3 lådor (7540, 7541,
8540, 8541)
16 0753 1
1
596x252 Bänkskåp med 3 lådor (2664, 2665, 2564,
596x316 2565), Högskåp med 3 lådor (7540, 7541,
8540, 8541), Bänkskåp för spishäll (2537,
2539),
Inbyggnadsskåp (7543, 7544, 7536, 7545,
7558, 7563, 8561, 8544, 8536, 8545, 8557,
8564),
Lådfack L med två lådor (1564, 1565)
16 0754 1
1
796x252 Bänkskåp med 3 lådor (2664, 2665, 2564,
796x316 2565), Högskåp med 3 lådor (7540, 7541,
8540, 8541), Bänkskåp för spishäll (2537,
2539)
16 0759 1
596x316 Inbyggnadsskåp (2520, 2531, 7547, 7551,
7555, 7565, 8546, 8551, 8555, 8565)
Lådfack L med tre lådor (1568, 1569)
Bänk/väggskåp, grund låda nedre
Front för sockellåda, Tandembox, och sockelfront till utdragbar arbetsbänk
LUCKANTAL
MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
SATS NR LUCKOR (BxH)
PER
LUCKSATS
16 0413 1
396x150
Front för sockellåda (1540)
16 0414 1
496x150
Front för sockellåda (1540)
16 0415 1
596x150
Front för sockellåda (1540)
16 0416 1
796x150
Front för sockellåda (1540)
16 0417 1
596x150
Sockelfront till utdragbar arbetsbänk (2094)
Lådförstycken, Tandembox
LUCKSATS
NR
ANTAL MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
LUCKO (BxH)
R PER
LUCKSATS
16 0600 1
296x124 Bänk/väggskåp, grund låda nedre
16 0601 1
396x124 Bänk/väggskåp, grund låda nedre
16 0602 1
496x124 Bänk/väggskåp, grund låda nedre
16 0603 1
596x124 Bänk/väggskåp, grund låda nedre
16 0604 1
796x124 Bänk/väggskåp, grund låda nedre
16 0611 1
396x348 Bänkskåp 2 lådor övre (2570, 2572)
16 0612 1
396x348 Bänkskåp 2 lådor nedre (2570, 2572)
16 0613 1
496x348 Bänkskåp 2 lådor övre (2570, 2572)
16 0614 1
496x348 Bänkskåp 2 lådor nedre (2570, 2572)
16 0700 1
596x348 Bänkskåp med 2 lådor. Nedre (2570, 2572,
2531, 2571, 2573)
16 0702 1
796x348 Bänkskåp med 2 lådor. Nedre (2570, 2572,
2531, 2571, 2573)
16 0703 1
996x348 Bänkskåp med 2 lådor. Nedre (2570, 2572,
2571, 2573)
16 0704 1
596x348 Bänkskåp med 2 lådor. Övre (2570, 2572)
109
Lådförstycken, Tandembox
LUCKSATS
NR
ANTAL MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
LUCKO (BxH)
R PER
LUCKSATS
16 0760 1
396x252 Underskåp/kompletteringsskåp (1533, 1534)
16 0761 1
496x252 Underskåp/kompletteringsskåp (1533, 1534)
16 0762 1
596x252 Underskåp/kompletteringsskåp (1533, 1534)
16 0763 1
796x252 Underskåp/kompletteringsskåp (1533, 1534)
16 0764 1
396x124 Bänk med två lådor för källsortering (2190,
396x252 2191)
16 0771 1
396x124 Högskåp med 3 lådor (7540, 7541, 8540, 8541)
16 0772 1
496x124 Högskåp med 3 lådor (7540, 7541, 8540, 8541)
16 0774 1
796x124 Högskåp med 3 lådor (7540, 7541, 8540, 8541)
16 0775 1
1
596x252 Diskbänkskåp (2025) Lucksatsen levereras
596x316 sammansatt med skiva bakom.
16 0776 1
796x252 Diskbänkskåp (2025) Lucksatsen levereras
796x316 sammansatt med skiva bakom.
16 0777 1
996x124 Bänkskåp med 3 lådor (2664, 2665, 2564,
2565),
16 0778 1
1
996x252 Bänkskåp med 3 lådor (2664, 2665, 2564,
996x316 2565),
16 0781 1
596x124 Bänkskåp för spishäll (2537, 2539)
16 0782 1
796x124 Bänkskåp för spishäll (2537, 2539)
16 0785 1
296x124 Bänk/väggskåp, grund låda, mitten o övre
16 0786 1
396x252 Bänk/väggskåp, grund låda mitten
16 0787 1
496x252 Bänk/väggskåp, grund låda mitten
16 0788 1
596x252 Bänk/väggskåp, grund låda mitten
16 0789 1
796x252 Bänk/väggskåp, grund låda mitten
16 0790 1
296x316 Bänk/väggskåp, grund låda nedre
16 0792 1
496x316 Bänk/väggskåp, grund låda nedre
16 0793 1
796x316 Bänk/väggskåp, grund låda nedre
16 0794 1
996x252 Bänkskåp med lådor
16 0795 1
996x316 Bänkskåp med lådor
16 0796 1
596x252 Bänkskåp med lådor
16 0799 1
296x252 Bänk/väggskåp, grund låda mitten
110
Presentation PLUS-sortimentet
I detta kapitel visar vi PLUS-sortimentet. Härfinns unika skåp och tillbehör som inte finns med i den
ordinarie kökssortimentet.
Lådor finns som tandembox och trälådor i ek. Mellan varje låda sitter en ramdetalj med höjdmåttet 30 mm.
Ramen följer alltid luckans kulör. Ramdetaljen mellan lådorna är fabriksmonterad, men finns som reservdel i
denna prislista. Samtliga lådfronter levereras med monterad distans/dämpare.
Alla standardskåp med lucka i kökssortimentet kan användas i kombination med PLUS-sortimentet.
Detta gäller även bänkskåp för inbyggnadsugn, hörnbänkskåp, väggskåp för micro och kylöverdelar.
Det som inte kan kombineras med PLUS-sortimentet är skåp med mer än en lucka/lådfront ovanpå varandra
eftersom de i PLUS-sortimentet har en ramdel mellan varje front.
Skåp över kyl i PLUS-sortimentet är samma som i ordinarie kökssortiment, men vitvarornas maxhöjd ändras i
PLUS-sortimentet. Därför är de med i detta kapitel också.
Dekorsidor, socklar och passbitar är unika för PLUS-sortimentet och beställs ur denna kapitel.
Däremot kan övriga dekortillbehör, inredningar, tillbehör, bänkskivor, vaskar mm som finns i ordinarie
kökssortiment kombineras med PLUS-sortimentet.
111
Bänkskåp Höjd 870 mm inkl. sockel
Bänkskåp Höjd 870 mm inkl. sockel
Skåpstommar av vit MFC. Målade detaljer ingår.
Skåpstommar av vit MFC. Målade detaljer ingår.
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
2271 040 40 cm
Bänkskåp
med låda och invändiga lådor. Tandem- 2271 050 50 cm
boxlådor.
16 0724
15 0488
2271 060 60 cm
16 0726
15 0481
2263 040 40 cm
Bänkskåp
med låda och invändiga lådor. Trälådor. 2263 050 50 cm
16 0724
15 0488
Bänkskåp
med en låda och
1 hylla.
16 0725
15 0493
2263 060 60 cm
16 0726
15 0481
2261 080 80 cm
16 0727
15 0488
15 0488
Diskbänkskåp
med plåtbelagd
botten.
*) Parluckor
Diskbänkskåp
med källsortering i
låda.
Låda Tandembox
Diskbänkskåp
med källsortering i
låda.
Låda Tandembox
Bänkskåp
med 1 låg och
2 höga lådor.
Låda Tandembox.
2265 080 80 cm
2266 040 40 cm
16 0724
16 0729
16 0710
2266 050 50 cm
16 0725
16 0730
16 0711
2266 060 60 cm
16 0726
16 0731
16 0712
2266 080 80 cm
16 0727
16 0732
16 0713
2321 080 80 cm*) 16 0408
15 0488
15 0488
2225 060 60 cm
16 0402
16 0605
2225 080 80 cm
16 0408
16 0606
2226 060 60 cm
16 0402
16 0607
2226 080 80 cm
16 0408
16 0608
BREDD LUCKSATS NR
2266 100 100 cm 16 0728
16 0733
16 0714
Bänkskåp
med 2 höga lådor.
Låda tandembox
2270 060 60 cm
16 0701
16 0765
2270 080 80 cm
16 0715
16 0766
2270 100 100 cm 16 0716
16 0767
Bänkskåp
med 2 höga lådor.
Trälåda.
16 0407
15 0481
2267 060 60 cm
16 0701
16 0765
2267 080 80 cm
16 0715
16 0766
2267 100 100 cm 16 0716
16 0767
Bänkskåp
med 2 låga och
1 hög låda.
Låda Tandembox.
Bänkskåp
med 2 låga och
1 hög låda.
Trälåda
2364 040 40 cm
16 0724
16 0717
16 0720
2364 050 50 cm
16 0725
16 0718
16 0721
2364 060 60 cm
16 0726
16 0768
16 0765
2364 080 80 cm
16 0727
16 0719
16 0766
2365 040 40 cm
16 0724
16 0717
16 0720
2365 050 50 cm
2264 040 40 cm
16 0724
16 0729
16 0710
16 0725
16 0718
16 0721
2365 060 60 cm
2264 050 50 cm
16 0725
16 0730
16 0711
16 0726
16 0768
16 0765
2365 080 80 cm
2264 060 60 cm
16 0726
16 0731
16 0712
16 0727
16 0719
16 0766
2268 040 40 cm
2264 080 80 cm
16 0727
16 0732
16 0713
16 0724
16 0717
16 0717
16 0722
2268 050 50 cm
16 0725
16 0718
16 0718
16 0723
2268 060 60 cm
16 0726
16 0768
16 0768
16 0769
2264 100 100 cm 16 0728
16 0733
16 0714
112
Bänkskåp
med 1 låg och
2 höga lådor.
Trälåda.
16 0727
15 0488
15 0488
2265 100 100 cm 16 0728
15 0493
15 0493
2321 060 60 cm
BESTNR
16 0725
15 0493
2261 100 100 cm 16 0728
15 0493
15 0493
Bänkskåp
med 1 låda och en
hylla.
Trälåda.
BESKRIVNING
Lådfack
med 4 låga lådor.
Låda Tandembox.
Bänkskåp Höjd 870 mm inkl. sockel
Skåpstommar av vit MFC. Målade detaljer ingår.
Dekorskåp Väggskåp för placering på bänkskiva
SKÅPTYP
Stomme målad. Målade detaljer ingår.
BESKRIVNING
BESTNR
Lådfack
med 4 låga lådor.
Trälådor.
2269 040 40 cm
Bänkskåp
för spishäll med
hällskydd.
Med 3 lådor lådor.
Låda Tandembox.
BREDD LUCKSATS NR
2269 050 50 cm
16 0725
16 0718
16 0718
16 0723
2269 060 60 cm
16 0726
16 0768
16 0768
16 0769
2260 060 60 cm
16 0609
16 0731
16 0712
2260 080 80 cm
16 0610
16 0732
16 0713
Skåpstommar av vit MFC. Inga målade detaljer.
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Bänkskåp
med 2 invändiga
lådor.
Trälådor.
2511 040 40 cm
15 0464
2511 050 50 cm
15 0467
2511 060 60 cm
15 0469
Dekorskåp Väggskåp för placering på bänkskiva
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Väggskåp F-höjd i höjd 6290 040 40 cm
1442mm inkl. lådkassett med Tandemboxlåda, djup 330mm
4 glashyllor
15 0440
16 0724
Väggskåp F-höjd i höjd 6291 040 40 cm
1442mm inkl. lådkassett med trälåda,
djup 330mm
4 glashyllor
15 0440
16 0724
Stomme målad. Målade detaljer ingår.
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
4290 040 40 cm
Väggskåp med
kryss-spröjs i K-höjd
(höjd 1186mm)
inkl. lådkassett med
Tandemboxlåda,
djup 330mm
4 glashyllor
15 0491
16 0724
4291 040 40 cm
Väggskåp med
kryss-spröjs i K-höjd
(höjd 1186mm)
inkl. lådkassett med
trälåda, djup 330mm
4 glashyllor
15 0491
16 0724
15 0620
16 0724
4290 040 40 cm
Väggskåp K-höjd i
höjd 1186mm inkl.
lådkassett med Tandemboxlåda, djup 330mm
4 glashyllor
15 0491
16 0724
5290 040 40 cm
Väggskåp med
kryss-spröjs i S-höjd
(höjd 1346mm)
inkl. lådkassett med
Tandemboxlåda,
djup 330mm
4 glashyllor
15 0620
16 0724
4291 040 40 cm
Väggskåp K-höjd i
höjd 1186mm inkl. lådkassett med trälåda,
djup 330mm
4 glashyllor
15 0491
16 0724
5291 040 40 cm
Väggskåp med
kryss-spröjs i S-höjd
(höjd 1346mm)
inkl. lådkassett med
trälåda, djup 330mm
4 glashyllor
15 0440
16 0724
5290 040 40 cm
Väggskåp S-höjd i
höjd 1346mm inkl. lådkassett med Tandemboxlåda, djup 330mm
4 glashyllor
15 0620
16 0724
6290 040 40 cm
Väggskåp med
kryss-spröjs i F-höjd
(höjd 1442mm)
inkl. lådkassett med
Tandemboxlåda,
djup 330mm
4 glashyllor
15 0440
16 0724
5291 040 40 cm
Väggskåp S-höjd i
höjd 1346mm inkl. lådkassett med trälåda,
djup 330mm
4 glashyllor
15 0620
16 0724
6291 040 40 cm
Väggskåp med
kryss-spröjs i F-höjd
(höjd 1442mm)
inkl. lådkassett med
trälåda, djup 330mm
4 glashyllor
Stomme målad. Målade detaljer ingår.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
Dekorskåp kryss-spröjs. Väggskåp för
placering på bänkskiva
SKÅPTYP
Bänkskåp Höjd 870 mm inkl. sockel
SKÅPTYP
SKÅPTYP
16 0724
16 0717
16 0717
16 0722
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
113
Lådkassett till väggskåp för placering på
bänkskiva
Högskåp för inbyggnad, K-höjd 2118 mm
inkl. sockel
Stomme målad. Målade detaljer ingår.
Skåpstommar av vit MFC. Målade detaljer ingår.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
1051 040 399x
Lådkassett till
194x
K-och S-höga väggskåp
330
för placering på bänkskiva. Låda Tandembox.
16 0724
1050 040 399x
Lådkassett till
194x
F-höga väggskåp för
330
placering på bänkskiva.
Låda Tandembox.
16 0724
1053 040 399x
Lådkassett till
194x
K-och S-höga väggskåp
330
för placering på bänkskiva. Trälåda
16 0724
1052 040 399x
Lådkassett till
194x
F-höga väggskåp för
330
placering på bänkskiva.
Trälåda
16 0724
Högskåp L-höjd 1414 mm inkl. sockel
Skåpstommar av vit MFC. Målade detaljer ingår.
SKÅPTYP
BREDD LUCKSATS NR
BREDD LUCKSATS NR
Högskåp K
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
450mm
7600 060 60 cm
15 0469
16 0407
15 0469
Högskåp K
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
450mm.
Låda Tandembox.
7601 060 60 cm
15 0469
16 0407
16 0701
16 0765
Högskåp K
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
450mm.
Trälådor
7611 060 60 cm
15 0469
16 0407
16 0701
16 0765
Högskåp K
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
590mm
7602 060 60 cm
15 0469
16 0407
15 0481
2529 060 60 cm
16 0407
16 0768
16 0765
Högskåp K
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
590mm.
Låda Tandembox.
7603 060 60 cm
Högskåp L
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
590mm.
Låda Tandembox.
15 0469
16 0407
16 0768
16 0765
2540 060 60 cm
16 0407
16 0768
16 0765
Högskåp K
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
590mm.
Trälådor.
7613 060 60 cm
Högskåp L
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
590mm.
Trälådor
15 0469
16 0407
16 0768
16 0765
Högskåp K
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
880mm
7607 060 60 cm
15 0673
16 0407
15 0481
Högskåp K
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
590/450mm.
Låda Tandembox.
7605 060 60 cm
15 0480
16 0407
16 0765
Högskåp K
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
590/450mm.
Trälåda
7615 060 60 cm
15 0480
16 0407
16 0765
BESKRIVNING
Speceriskåp
med 6 invändiga
lådor.
Trälådor.
BESTNR
BREDD
LUCKSATS NR
7521 040
40 cm
15 0660
7521 050
50 cm
15 0662
7521 060
60 cm
15 0663
Högskåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel
Skåpstommar av vit MFC. Inga målade detaljer.
114
BESTNR
BESTNR
Skåpstommar av vit MFC. Inga målade detaljer.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESKRIVNING
Högskåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Speceriskåp
med 6 invändiga
lådor.
Trälådor.
8521 040 40 cm
15 0656
8521 050 50 cm
15 0658
8521 060 60 cm
15 0659
Högskåp för inbyggnad, S-höjd 2278 mm
inkl. sockel
Skåp över kyl/frys K-höjd, 2118 mm
Skåpstommar av vit MFC. Målade detaljer ingår.
SKÅPTYP
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Högskåp S
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
450mm
8600 060 60 cm
Högskåp S
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
450mm.
Låda Tandembox.
8601 060 60 cm
8611 060 60 cm
Högskåp S
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
590mm
8602 060 60 cm
Högskåp S
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
590mm.
Låda Tandembox.
8603 060 60 cm
Högskåp S
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
590mm.
Trälådor.
8613 060 60 cm
Högskåp S
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
880mm
8604 060 60 cm
Högskåp S
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
590/450mm.
Låda Tandembox.
8605 060 60 cm
15 0420
16 0407
16 0765
Högskåp S
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
590/450mm.
Trälåda.
8615 060 60 cm
15 0420
16 0407
16 0765
BREDD LUCKSATS NR
9303 060 60 cm 15 0667
Skåp över kyl/frys höjd
288 mm, för kylskåpshöjd
1790mm.
Galler beställes separat
9304 060 60 cm 15 0667
Skåp över kyl/frys höjd
320 mm, för kylskåpshöjd
1750-1760 mm.
Galler beställes separat
15 0449
16 0407
16 0701
16 0765
9305 060 60 cm 15 0667
Skåp över kyl/frys höjd
16 0407
352 mm, för kylskåpshöjd
1710mm. Galler och täcklist beställes separat
15 0449
16 0407
15 0481
9308 060 60 cm 15 0673
Skåp över kyl/frys höjd
16 0407
448 mm, för kylskåpshöjd
1600mm. Galler och täcklist beställes separat
9294 060 60 cm 15 0480
Skåp över kyl/frys höjd
496 mm, för kylskåpshöjd
1550-1590mm.
Galler beställes separat
15 0449
16 0407
16 0768
16 0765
Skåp över kyl/frys S-höjd, 2278 mm
15 0449
16 0407
16 0768
16 0765
15 0481
16 0407
15 0481
Skåpstommar av vit MFC. Inga målade detaljer
BESKRIVNING
BESTNR
9302 060 60 cm 15 0664
Skåp över kyl/frys höjd
256 mm, för kylskåpshöjd
1800-1820 mm.
Galler beställes separat
15 0449
16 0407
16 0701
16 0765
Högskåp S
för inbyggnad,
inbyggnadsmått
450mm.
Trälådor
BESKRIVNING
9301 060 60 cm 15 0664
Skåp över kyl/frys höjd
224 mm, för kylskåpshöjd
1850-1860 mm.
Galler beställes separat
15 0449
16 0407
15 0469
Skåp över kyl/frys K-höjd, 2118 mm
SKÅPTYP
Skåpstommar av vit MFC. Inga målade detaljer
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Tak över kyl/frys höjd 84 9260 060 60 cm 16 0403
mm, för kylskåpshöjd
1865-2025 mm.
Täcklist beställes separat
Skåpstommar av vit MFC. Inga målade detaljer.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
9301 060 60 cm 15 0664
Skåp över kyl/frys höjd
224 mm, för kylskåpshöjd
2000-2025 mm.
Galler beställes separat
9303 060 60 cm 15 0667
Skåp över kyl/frys höjd
288 mm, för kylskåpshöjd
1950 mm.
Galler beställes
separat
9305 060 60 cm 15 0667
Skåp över kyl/frys höjd
16 0407
352 mm, för kylskåpshöjd
1850-1880 mm.
Täcklist och galler
beställes separat
9307 060 60 cm 15 0671
Skåp över kyl/frys höjd
400 mm, för kylskåpshöjd
1800-1820 mm.
Galler beställes separat
9309 060 60 cm 15 0673
Skåp över kyl/frys höjd
448 mm, för kylskåpshöjd
1790 mm.
Galler beställes separat
9308 060 60 cm 15 0673
Skåp över kyl/frys höjd
16 0407
448 mm, för kylskåpshöjd
1754-1760mm.
Täcklist och galler
beställes separat
9294 060 60 cm 15 0480
Skåp över kyl/frys höjd
496 mm, för kylskåpshöjd
1710-1750 mm.
Galler beställes separat
115
Skåp över kyl/frys S-höjd, 2278 mm
Skåpstommar av vit MFC. Inga målade detaljer.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
9273 060 60 cm 15 0480
Skåp över kyl/frys höjd
608 mm, för kylskåpshöjd
1600 mm. Galler och
täcklist beställes separat
9297 060 60 cm 15 0420
Skåp över kyl/frys höjd
656 mm, för kylskåpshöjd
1550-1590 mm.
Galler beställes separat
Skåp över kyl/frys F-höjd 2374 mm
Skåpstommar av vit MFC. Inga målade detaljer.
SKÅPTYP
BESKRIVNING
BESTNR
BREDD LUCKSATS NR
Skåp över kyl/frys höjd 9303 060 60 cm 15 0667
288 mm, för kylskåpshöjd 2025 mm.
Galler beställes separat
Skåp över kyl/frys höjd 9304 060 60 cm 15 0667
320 mm, för kylskåpshöjd 2000-2019 mm.
Galler beställes separat
Skåp över kyl/frys höjd
352 mm, för kylskåpshöjd 1950 mm. Täcklist
och galler beställes
separat
9305 060 60 cm 15 0667
16 0407
Skåp över kyl/frys höjd
448 mm, för kylskåpshöjd 1850-1880 mm.
Täcklist och galler
beställes separat
9308 060 60 cm 15 0673
16 0407
Skåp över kyl/frys höjd 9294 060 60 cm 15 0480
496 mm, för kylskåpshöjd 1800-1820 mm.
Galler beställes separat
Skåp över kyl/frys höjd 9295 060 60 cm 15 0480
544 mm, för kylskåpshöjd 1790 mm.
Galler beställes separat
Skåp över kyl/frys höjd 9296 060 60 cm 15 0480
576 mm, för kylskåpshöjd 1750-1760 mm.
Täcklist och galler beställes separat
Skåp över kyl/frys höjd
608 mm, för kylskåpshöjd 1710 mm. Täcklist
och galler beställes
separat
9273 060 60 cm 15 0480
Skåp över kyl/frys höjd 9298 060 60 cm 15 0420
704 mm, för kylskåpshöjd 1600 mm.
Galler beställes separat
Skåp över kyl/frys höjd 9299 060 60 cm 15 0469
752 mm, för kylskåpshöjd 1550-1590 mm.
Galler beställes separat
116
Målade dekortillbehör
Inredning och tillbehör
Utförande
Antal i Best nr
förp
Artikel
Svart. Används för att
montera och fixera dekorsockel, samt standardsockel flush.
1
36 1482 0000
Används för montering av 1
liggande ram-detalj mellan
lådor (30 x 21 mm)
Innehåll beslagspåse:
1 Vinkel för ramdetalj Vä
1 Vinkel för ramdetalj Hö
6 Euroskruv
2 träskruv
1
Används för att lägga
bänkskivan på. Monteras
sida skåp samt regel bak
1 beslagspåse/skåp
200 kg/distans
Innehåll beslagspåse:
3 distanser, 9 skruvar
1
1 påse/diskmaskin
Innehåll beslagspåse:
2 vinklar, 4 Euro-skruv,
6 skruvar, 2 fästen,
Fuktspärr
32 1276 0000
Beslagspåse till
skåp
2261 080
och
2261 100
Monteras på ramdel mel- 1
lan låda/lucka för parluckor
Innehåll beslagspåse:
1 fäste
2 skruvar 3,5x15mm
32 1275 0000
Centrumtappar
Ø8x30mm,
För att
sammanfoga liggande och
stående
ramdetaljer
10st
50st
100st
1
1
1
88 7119 0000
88 7120 0000
88 7121 0000
Monterings- 32x
För en enklare montering
hjälpmedel. 2400x av ex. bänkskiva, skåp-
1
37 1557 0000
Artikel
Mått
Stödben för höjd
dekorsockel 100-
155
mm
Beslagspåse
ramdel
mellan lådor
Beslagspåse
distans för
bänkskiva
Beslagspåse för
diskmaskin
32 1273 0000
32 1274 0000
32mm stomme
Material: obehandlad MDF
Monteringshjälpmedlet kan 1
användas vid montering av
50mm ramar, skåpstomme och
stödben
Material: obehandlad MDF
37 1559 0000
Monterings- 32x
kloss
150x
Målade dekortillbehör
Artikel
Mått
Utförande
Antal Best nr
i förp
Dekorsockel med
spår
16x
105x
2420
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
34 1029 1440
34 1029 1450
34 1029 1480
34 1029 1490
34 1029 1570
34 1029 1910
Mått
Utförande
Antal Best nr
i förp
Kit för diskmaskin
450mm
Innehåll
Liggande
ramdel 45°
Liggande
ramdel
30x19
Alu tejp
50x700 mm
(ångskydd)
2 vinkel för
dm
2 fäste
4 euroskruv
12 skruv
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
32 1278 1440
32 1278 1450
32 1278 1480
32 1278 1490
32 1278 1570
32 1278 1910
Kit för diskmaskin
600mm
Innehåll
Liggande
ramdel 45°
Liggande
ramdel
30x19
Alu tejp
50x700 mm
(ångskydd)
2 vinkel för
dm
2 fäste
4 euroskruv
12 skruv
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
32 1277 1440
32 1277 1450
32 1277 1480
32 1277 1490
32 1277 1570
32 1277 1910
Konsol
För öppna
hyllor djup
325 mm
280x
300
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1371 1440
37 1371 1450
37 1371 1480
37 1371 1490
37 1371 1570
37 1371 1910
Konsol
För öppna
hyllor djup
200mm
180x
150
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1370 1440
37 1370 1450
37 1370 1480
37 1370 1490
37 1370 1570
37 1370 1910
Liggande
30x
ramdel
21x
Monteras
mellan lådor 399
mm
och lådor/
lucka
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1500 1440
37 1500 1450
37 1500 1480
37 1500 1490
37 1500 1570
37 1500 1910
Liggande
ramdel
Monteras
mellan lådor
och lådor/
lucka
30x
21x
499
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1501 1440
37 1501 1450
37 1501 1480
37 1501 1490
37 1501 1570
37 1501 1910
Liggande
ramdel
Monteras
mellan lådor
och lådor/
lucka
30x
21x
599
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1502 1440
37 1502 1450
37 1502 1480
37 1502 1490
37 1502 1570
37 1502 1910
Liggande
ramdel
Monteras
mellan lådor
och lådor/
lucka
30x
21x
799
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1503 1440
37 1503 1450
37 1503 1480
37 1503 1490
37 1503 1570
37 1503 1910
117
Målade dekortillbehör
Målade dekortillbehör
Artikel
Mått
Utförande
Antal Best nr
i förp
Artikel
Mått
Utförande
Antal Best nr
i förp
Liggande
ramdel
Monteras
mellan lådor
och lådor/
lucka
30x
21x
999
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1504 1440
37 1504 1450
37 1504 1480
37 1504 1490
37 1504 1570
37 1504 1910
30x
52x
599
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1515 1440
37 1515 1450
37 1515 1480
37 1515 1490
37 1515 1570
37 1515 1910
Liggande
32x
ramdel över 52x
och under
199
stomme
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1505 1440
37 1505 1450
37 1505 1480
37 1505 1490
37 1505 1570
37 1505 1910
37 1506 1440
37 1506 1450
37 1506 1480
37 1506 1490
37 1506 1570
37 1506 1910
37 1507 1440
37 1507 1450
37 1507 1480
37 1507 1490
37 1507 1570
37 1507 1910
37 1508 1440
37 1508 1450
37 1508 1480
37 1508 1490
37 1508 1570
37 1508 1910
37 1509 1440
37 1509 1450
37 1509 1480
37 1509 1490
37 1509 1570
37 1509 1910
37 1510 1440
37 1510 1450
37 1510 1480
37 1510 1490
37 1510 1570
37 1510 1910
37 1511 1440
37 1511 1450
37 1511 1480
37 1511 1490
37 1511 1570
37 1511 1910
37 1512 1440
37 1512 1450
37 1512 1480
37 1512 1490
37 1512 1570
37 1512 1910
37 1513 1440
37 1513 1450
37 1513 1480
37 1513 1490
37 1513 1570
37 1513 1910
37 1514 1440
37 1514 1450
37 1514 1480
37 1514 1490
37 1514 1570
37 1514 1910
Liggande
ramdel 45°
under integrerad diskmaskin
Till diskmaskinsbredd
600mm
Liggande
ramdel för
integrerad
diskmaskin
30x
19x
446
mm
Liggande
ramdel för
bänkskåp
med källsortering
2225/2226.
Monteras
mellan
lådorna
30x
19x
596
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1552 1440
37 1552 1450
37 1552 1480
37 1552 1490
37 1552 1570
37 1552 1910
37 1551 1440
37 1551 1450
37 1551 1480
37 1551 1490
37 1551 1570
37 1551 1910
Liggande
ramdel för
bänkskåp
med källsortering
2225/2226.
Monteras
mellan
lådorna
30x
19x
796
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1550 1440
37 1550 1450
37 1550 1480
37 1550 1490
37 1550 1570
37 1550 1910
Liggande
ramdel till
600x600
väggskåp
Monteras
ovanpå och
under
skåpet
30x
52x
445
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1516 1440
37 1516 1450
37 1516 1480
37 1516 1490
37 1516 1570
37 1516 1910
Liggande
ramdel
under fläktskåp
Monteras på
fläkten
30x
21x
596
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1517 1440
37 1517 1450
37 1517 1480
37 1517 1490
37 1517 1570
37 1517 1910
Liggande
ramdel till
900x900
bänkskåp
Monteras
ovanpå och
under
skåpet
32x
52x
365/
313
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1518 1440
37 1518 1450
37 1518 1480
37 1518 1490
37 1518 1570
37 1518 1910
Liggande
ramdel till
hörnskafferi
Monteras
ovanpå och
under
skåpet
32x
52x
695
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1553 1440
37 1553 1450
37 1553 1480
37 1553 1490
37 1553 1570
37 1553 1910
Stående
ramdel
mellan
väggskåp
till skåpshöjd 320mm
32x
52x
384
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1527 1440
37 1527 1450
37 1527 1480
37 1527 1490
37 1527 1570
37 1527 1910
mm
Liggande
32x
ramdel över 52x
och under
299
stomme
mm
Liggande
32x
ramdel över 52x
och under
399
stomme
mm
Liggande
32x
ramdel över 52x
och under
449
stomme
mm
Liggande
32x
ramdel över 52x
och under
499
stomme
mm
Liggande
32x
ramdel över 52x
och under
599
stomme
mm
Liggande
32x
ramdel över 52x
och under
699
stomme
mm
Liggande
32x
ramdel över 52x
och under
799
stomme
mm
Liggande
32x
ramdel över 52x
och under
999
stomme
mm
Liggande
ramdel 45°
under integrerad diskmaskin
Till diskmaskinsbredd
450mm
118
30x
52x
499
mm
Målade dekortillbehör
Målade dekortillbehör
Artikel
Mått
Utförande
Antal Best nr
i förp
Artikel
Mått
Utförande
Antal Best nr
i förp
Stående
ramdel
mellan
väggskåp
till skåpshöjd 576mm
32x
52x
640
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1526 1440
37 1526 1450
37 1526 1480
37 1526 1490
37 1526 1570
37 1526 1910
Stående
ramdel
mellan
bänkstående
väggskåp
till skåpshöjd
1186mm
32x
52x
1218
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1530 1440
37 1530 1450
37 1530 1480
37 1530 1490
37 1530 1570
37 1530 1910
Stående
ramdel
mellan
bänk/väggskåp till
skåpshöjd
704mm
32x
52x
768
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1525 1440
37 1525 1450
37 1525 1480
37 1525 1490
37 1525 1570
37 1525 1910
32x
52x
1378
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1529 1440
37 1529 1450
37 1529 1480
37 1529 1490
37 1529 1570
37 1529 1910
Stående
ramdel
mellan
väggskåp
till skåpshöjd 864mm
32x
52x
928
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1524 1440
37 1524 1450
37 1524 1480
37 1524 1490
37 1524 1570
37 1524 1910
Stående
ramdel
mellan
bänkstående
väggskåp
till skåpshöjd
1346mm
32x
52x
1474
mm
Stående
ramdel
mellan
väggskåp
till skåpshöjd 960mm
32x
52x
1024
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1523 1440
37 1523 1450
37 1523 1480
37 1523 1490
37 1523 1570
37 1523 1910
Stående
ramdel
mellan
bänkstående
väggskåp
till skåpshöjd
1442mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1528 1440
37 1528 1450
37 1528 1480
37 1528 1490
37 1528 1570
37 1528 1910
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1522 1440
37 1522 1450
37 1522 1480
37 1522 1490
37 1522 1570
37 1522 1910
Passbit för
rakt hörnbänkskåp
32x
56x
704
mm
Passbit för
rakt hörnväggskåp
32x
91x
704
mm
Passbit för
rakt hörnväggskåp
32x
91x
864
mm
Passbit för
rakt hörnväggskåp
32x
91x
960
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 1546 1440
37 1546 1450
37 1546 1480
37 1546 1490
37 1546 1570
37 1546 1910
37 1549 1440
37 1549 1450
37 1549 1480
37 1549 1490
37 1549 1570
37 1549 1910
37 1548 1440
37 1548 1450
37 1548 1480
37 1548 1490
37 1548 1570
37 1548 1910
37 1547 1440
37 1547 1450
37 1547 1480
37 1547 1490
37 1547 1570
37 1547 1910
Stående
ramdel
mellan högskåp till
skåpshöjd
1248mm
32x
52x
1312
mm
Stående
ramdel
mellan högskåp till
skåpshöjd
1952mm
32x
52x
2016
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1521 1440
37 1521 1450
37 1521 1480
37 1521 1490
37 1521 1570
37 1521 1910
Stående
ramdel
mellan högskåp till
skåpshöjd
2112mm
32x
52x
2176
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1520 1440
37 1520 1450
37 1520 1480
37 1520 1490
37 1520 1570
37 1520 1910
Stående
ramdel
mellan högskåp till
skåpshöjd
2208mm
32x
52x
2272
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1519 1440
37 1519 1450
37 1519 1480
37 1519 1490
37 1519 1570
37 1519 1910
Dekorsidor Bänkskåp, Väggskåp, Högskåp
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Dekorsida
Monteras likt
stödsida, ner
till golv
32x
587x
2400
mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1560 1440
37 1560 1450
37 1560 1480
37 1560 1490
37 1560 1570
37 1560 1910
119
Dekorsidor Bänkskåp, Väggskåp, Högskåp
Dekorsidor Bänkskåp, Väggskåp, Högskåp
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Artikel
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1562 1440
37 1562 1450
37 1562 1480
37 1562 1490
37 1562 1570
37 1562 1910
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1563 1440
37 1563 1450
37 1563 1480
37 1563 1490
37 1563 1570
37 1563 1910
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1564 1440
37 1564 1450
37 1564 1480
37 1564 1490
37 1564 1570
37 1564 1910
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1566 1440
37 1566 1450
37 1566 1480
37 1566 1490
37 1566 1570
37 1566 1910
Dekorsida till 32x
bänkstående 352x
väggskåp
höjd 1442mm 1474
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1567 1440
37 1567 1450
37 1567 1480
37 1567 1490
37 1567 1570
37 1567 1910
Dekorsida till 32x
bänkstående 352x
väggskåp
höjd 1346mm 1378
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1568 1440
37 1568 1450
37 1568 1480
37 1568 1490
37 1568 1570
37 1568 1910
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1569 1440
37 1569 1450
37 1569 1480
37 1569 1490
37 1569 1570
37 1569 1910
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1570 1440
37 1570 1450
37 1570 1480
37 1570 1490
37 1570 1570
37 1570 1910
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1571 1440
37 1571 1450
37 1571 1480
37 1571 1490
37 1571 1570
37 1571 1910
Dekorsida till 32x
bänkskåp
587x
870
mm
Dekorsida till 32x
skåphöjd
587x
2112mm
2176
mm
Dekorsida till 32x
skåpshöjd
587x
1952mm
2016
mm
Dekorsida till 32x
bänkskåp
587x
768
mm
mm
mm
Dekorsida till 32x
bänkstående 352x
väggskåp
höjd 1186mm 1218
mm
Dekorsida till 32x
väggskåp
352x
höjd 960mm
1024
mm
Dekorsida till 32x
väggskåp
352x
höjd 864mm
925
mm
120
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Dekorsida till 32x
väggskåp
352x
höjd 704mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1572 1440
37 1572 1450
37 1572 1480
37 1572 1490
37 1572 1570
37 1572 1910
Dekorsida till 32x
väggskåp
352x
höjd 576mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1573 1440
37 1573 1450
37 1573 1480
37 1573 1490
37 1573 1570
37 1573 1910
Dekorsida till 32x
väggskåp
352x
höjd 320mm
Vit, målad MDF
Crème, målad MDF
Canvas, målad MDF
Kritvit, målad MDF
Ljusgrå, målad MDF
Lingrön, målad MDF
1
1
1
1
1
1
37 1574 1440
37 1574 1450
37 1574 1480
37 1574 1490
37 1574 1570
37 1574 1910
768
mm
640
mm
384
mm
Trälådor i ek
Fullutdrag
Artikel
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Låda i ek inkl. 400
glidskenor
400
Höjd 95mm
Djup 470
Djup 270
Djup 470
Djup 470
Djup 470
Djup 470
Djup 470
Djup 470
Djup 470
Djup 470
Djup 470
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36 1620 0000
36 1621 0000
36 1622 0000
36 1623 0000
36 1624 0000
36 1625 0000
36 1538 0000
36 1539 0000
36 1540 0000
36 1541 0000
36 1542 0000
Invändig låda 400
i ek inkl. glid- 500
skenor
600
Höjd 95mm
Kräver gångjärn 29 4253
Djup 483
Djup 483
Djup 483
1
1
1
36 1543 0000
36 1544 0000
36 1545 0000
Invändig låda 400
i ek inkl. glid- 500
skenor
Höjd 206mm 600
Kräver gångjärn 29 4253
Djup 483
Djup 483
Djup 483
1
1
1
36 1548 0000
36 1549 0000
36 1550 0000
500
600
800
1000
Låda i ek inkl. 400
glidskenor
500
Höjd 206mm
600
800
1000
Gångjärn
Artikel
Mått
Utförande
Antal i Best nr
förp
Gångjärn
155°
Snäppggj i metall. Lyfter ut 1
luckan så att invändiga
lådor kan dras ut utan
distans mellan lådsida och
stomme. Inkl ställplatta.
29 4253 0000
Verktyg
Artikel
Mått
Verktyg
Utförande
Antal i
förp
Best nr
för borttagning av
front till trälåda
1
88 7131 0000
Inredning i ek till trälådor
Passar både till vanliga lådor och invändiga lådor i ek
Artikel
Mått
Utförande
Antal i
förp
Best nr
Bestickinsats i ek
400
500
600
800
1000
400
500
600
800
1000
C31
C31 + U10
C51
C51 + U21
C40 + C51
U21 + U10
U21 + U200
C31 + U200
C51 + U200
C50 + U21 + U200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36 1581 0000
36 1553 0000
36 1584 0000
36 1554 0000
36 1555 0000
36 1556 0000
36 1557 0000
36 1586 0000
36 1587 0000
36 1588 0000
Redskaps400
insats med
500
knivblock i ek
K21 + U10
K21 + U200
U200 + K21 + U10
C50 + K21
C50 + K21 + U200
1
1
1
1
1
36 1589 0000
36 1590 0000
36 1591 0000
36 1592 0000
36 1593 0000
Redskaps400
insats med
500
kryddfack i ek
C21 + U10
C21 + U200
U200 + C21 + U10
C50 + C21
C50 + C21 + U200
1
1
1
1
1
36 1594 0000
36 1595 0000
36 1596 0000
36 1597 0000
36 1598 0000
Lösa detaljer B100
till bestickH59
och redskapsD454
insatser i ek
insats ek U10
1
36 1576 0000
insats ek U200
1
36 1577 0000
insats ek U21
1
36 1578 0000
insats ek C31
1
36 1581 0000
insats ek C40
1
36 1582 0000
insats ek C50
1
36 1583 0000
insats ek C51
1
36 1584 0000
Knivblock ek K21
1
36 1579 0000
Kryddfack ek S21
1
36 1580 0000
Redskapsinsats i ek
600
800
1000
600
800
1000
B200
H59
D454
B217
H59
D454
B317
H59
D454
B400
H59
D454
B500
H59
D454
B517
H59
D454
B217
H43
D454
B217
H43
D454
121
Lådförstycken till Tandembox och trälådor
Lådförstycken till Tandembox och trälådor
Samtliga lådfronter levereras med monterad distans/
dämpare
Samtliga lådfronter levereras med monterad distans/
dämpare
LUCKSATS NR
Antal MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
luckor (BxH)
per
lucksats
LUCKSATS NR
Antal MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
luckor (BxH)
per
lucksats
16 0605
1
1
596x156 Diskbänkskåp med källsortering (2225)
596x348
16 0765
1
16 0606
1
1
596x156 Diskbänkskåp med källsortering (2225)
596x348
16 0607
2
596x252 Diskbänkskåp för källsortering. Innehåller
fronter, ram, monteringsplatta och luckdistans.(2226)
596x348 Bänkskåp med 2 lådor (2270, 2267),
Bänkskåp med 3 lådor (2364, 2365),
Inbyggnadsskåp (2529, 2540, 7601, 7603,
7611, 7613, 7605, 7615, 8601, 8611, 8603,
8613, 8605, 8615)
16 0766
1
796x348 Bänkskåp med 2 lådor (2270, 2267),
Bänkskåp med 3 lådor (2364, 2365)
16 0608
2
796x252 Diskbänkskåp för källsortering. Innehåller
fronter, ram, monteringsplatta och luckdistans. (2226)
16 0767
1
996x348 Bänkskåp med 2 lådor (2270, 2267)
16 0768
1
596x156 Bänkskåp med 3 lådor (2364, 2365),
Bänkskåp med 4 lådor (2268, 2269),
Inbyggnadsskåp (2529, 2540, 7603, 7613,
8603, 8613)
16 0769
1
596x156 Bänkskåp med 4 lådor (2268, 2269)
16 0609
1
16 0610
1
796x124 Bänkskåp med spishäll (2260)
16 0701
1
596x316 Bänkskåp med 2 lådor (2270, 2267),
Inbyggnadsskåp (7601, 7611, 8601, 8611)
16 0710
1
396x252 Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266)
16 0711
1
496x252 Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266)
16 0712
1
596x252 Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266)
Bänkskåp med spishäll (2260)
16 0713
1
796x252 Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266)
Bänkskåp med spishäll (2260)
16 0714
1
996x252 Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266)
16 0715
1
796x316 Bänkskåp med 2 lådor (2270, 2267)
16 0716
1
996x316 Bänkskåp med 2 lådor (2270, 2267)
16 0717
1
396x156 Bänkskåp med 3 lådor (2364, 2365),
Bänkskåp med 4 lådor (2268, 2269)
16 0718
1
496x156 Bänkskåp med 3 lådor (2364, 2365),
Bänkskåp med 4 lådor (2268, 2269)
16 0719
1
796x156 Bänkskåp med 3 lådor (2364, 2365)
16 0720
1
396x348 Bänkskåp med 3 lådor (2364, 2365)
16 0721
1
496x348 Bänkskåp med 3 lådor (2364, 2365)
16 0722
1
396x156 Bänkskåp med 4 lådor (2268, 2269)
16 0723
1
496x156 Bänkskåp med 4 lådor (2268, 2269)
16 0724
1
396x124 Bänkskåp med lå/lu inv. lådor (2271, 2263),
Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266),
Bänkskåp med 3 lådor (2364, 2365),
Bänkskåp med 4 lådor (2268, 2269),
Väggskåp m låda (4290, 4291),
Väggskåp m låda (5290, 5291),
Väggskåp m låda (6290, 6291),
Lådkassett (1050, 1051, 1052, 1053)
16 0725
1
496x124 Bänkskåp med lå/lu inv. lådor (2271, 2263),
Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266),
Bänkskåp med 3 lådor (2364, 2365),
Bänkskåp med 4 lådor (2268, 2269)
16 0726
1
596x124 Bänkskåp med lå/lu inv. lådor (2271, 2263),
Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266),
Bänkskåp med 3 lådor (2364, 2365),
Bänkskåp med 4 lådor (2268, 2269)
16 0727
1
796x124 Bänkskåp med lå/lu hylla (2261, 2265),
Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266),
Bänkskåp med 3 lådor (2364, 2365)
16 0728
1
996x124 Bänkskåp med lå/lu hylla (2261, 2265),
Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266),
16 0729
1
396x252 Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266)
16 0730
1
496x252 Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266)
16 0731
1
596x252 Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266),
Bänkskåp med spishäll (2260)
16 0732
1
796x252 Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266)
Bänkskåp med spishäll (2260)
16 0733
1
996x252 Bänkskåp med 3 lådor (2264, 2266)
122
596x124 Bänkskåp med spishäll (2260)
Lucksatser
LUCKAntal MÅTT MM PASSAR TILL SKÅPTYP
SATS NR luckor (BxH)
per
lucksats
15 0481 1
596x540
Bänkskåp med lå/lu inv. lådor (2271, 2263),
Diskbänkskåp (2321),
Inbyggnadsskåp (7602, 7607, 8602, 8604),
15 0488 1
396x540
Bänkskåp med lå/lu inv. lådor (2271, 2263),
Bänkskåp med lå/lu hylla (2261, 2265),
Diskbänkskåp (2321)
15 0493 1
496x540
Bänkskåp med lå/lu inv. lådor (2271, 2263),
Bänkskåp med lå/lu hylla (2261, 2265)
Måttinformation
Kontinentalhöjd (K-höjd)
Standardhöjd (S-höjd)
330
330
2278
2278
2118
1900
1900
1414
1900
1900
Väggskåp
704
Väggskåp
864
2118
1414
Högskåp
Högskåp
900
850
900
1182
850
30
30
2 11 2
1952
514
514
1182
166
Bänkskåp
166
166
166
704
704
Bänkskåp
505
505
505
565
505
565
565
565
600
600
Fullhöjd (F-höjd)
330
2374
2374
2320
2320
960
Toppskåp
Väggskåp
1900
1900
514
1952
1414
Högskåp
900
30
166
166
704
Bänkskåp
505
600
Dessutom finns vissa skåpstyper i bänkskåps- och
högskåpshöjden (L), höjd 742 resp. 1414 mm inkl. sockel
exkl. ev. bänkskiva, samt väggskåpshöjderna
576 och 320 mm.
Vissa bänkskåp tillverkas med djup 665 mm, där
bänkskivans djup kan ökas till 700 mm.
I bänk- och högskåp (L) samt väggskåp höjd 576 och
320 mm är regeln för infästning placerad ca. 53 mm under
skåpens översidor.
850
565
1182
Takhöjden är det mått som varierar mest från hus till hus.
Flera skåpshöjder är en förutsättning för ett rationellt
utnyttjande av rummets volym, såväl vid nybyggnation
som vid ombyggnad av äldre bostäder.
Marbodal har flera skåpshöjder att välja mellan:
Kontinentalhöjd (K), Standardhöjd (S) och Fullhöjd (F).
505
565
Måttinformation Plus
K-höjd
330
2086
2086
1862
1862
704
Väggskåp
1382
1952
450
1158
900
Högskåp
767
704
Bänkskåp
134
134
0
0
565
565
864
330
Väggskåp
2246
2246
1862
1862
S-höjd
450
2112
1382
1158
Högskåp
900
704
767
Bänkskåp
134
134
0
565
0
565
330
2342
2289
960
256
F-höjd
Väggskåp
Toppskåp
1862
2342
2289
1862
1382
Högskåp
450
1952
1158
900
704
767
Bänkskåp
134
134
0
565
124
0
565
Beskrivning av artikelnummer
Nedan visas exempel på uppbyggnad av våra artikelnummer.
SKÅP
01
Prefix
Luckutförande
Framkant
Best. Nr
Bredd
Hägning
01
012
01
2050
060
1
Monterat skåp
Arkitekt plus vit
Vit
Bänkskåp utan inrede
60 cm
ex. 010120120500601
0
Parlucka, låda eller utan lucka
1
Vänster
2
Höger
LUCKSATS
Prefix
Lucka/Låda
Lucksats Nr
Luckutförande
Hägning
01
15
0469
012
0
15
Lucka
16
Lådfront
596x700
Arkitekt plus vit
ex.011504690120
0
Vändbar
1
Vänster
2
Höger
DEKORSIDA
Prefix
Best Nr
Utförande/färg
01
37 1340
1440
Dekorsida bänkskåp 16 mm
Vit målad
ex. 013713401440
125
Marbodal, 522 81 Tidaholm Telefon 0502-170 00 Telefax 0502-173 20 www.marbodal.se
Ett bolag inom Nobia-koncernen