Ny politisk ledNiNg i stadshuset Badhus i sikte – RappoRt klaR

För dig som bor på Lidingö. Ges ut av Lidingö stad. Ny politisk
Ledning i
Stadshuset
Badhus
i sikte –
Rapport klar
Jobbmässa
i stadshuset
i april
Nummer 1 2015
Nummer 1, 2015
Vårt Lidingö ges ut fyra gånger om året
av Lidingö stad.
5
Anna Rheyneuclaudes Kihlman:
Kommunstyrelsens ordförande
[email protected]
En händelserik vår väntar
Hälsa: Ny cykelklubb på ön
Detta nummer präglas av det nya som sker i staden. Ny politisk
ledarkvartett som består av undertecknad själv samt, Hans Barje (M),
Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD). Vi kommer under
fyra år att göra vårt allra bästa för att göra Lidingö ännu bättre och
trevligare.
10
Aktuellt: Badutredningens rapport klar
12
Näringsliv: Lidingö firar med jobbmässa
Vårt Lidingö
Adress Lidingö stad,
kommunikationsenheten, 181 82 Lidingö
Webbplats www.lidingo.se
E-post [email protected]
Redaktör Ulf Petersson,
telefon 08- 731 30 86
Ansvarig utgivare Madeleine Helleday,
telefon 08-731 30 67
Formgivning Kicki Braun och Kaj Poikela
Omslagsfoto Marie Linnér
Tryckeri Danagårds grafiska
Tidningen trycks på miljövänligt papper.
Distribution Posten
ISSN 1109-3189
2 Vårt Lidingö
hållkoll
Nyhetsbrevet Överblick Lidingö kommer i
din e-post varannan vecka. Anmäl dig på
www.lidingo.se/nyhetsbrev
Facebook www.facebook.com/lidingostad
Twitter twitter.com/Lidingo_stad
Instagram instagram.com/lidingo_stad
YouTube www.youtube.com/lidingostad
Besöksguide www.upplevlidingo.com
I och med årsskiftet har staden en ny förvaltning, omsorgs- och
socialförvaltningen med en ny nämnd med samma namn. Vi vill med
denna nya förvaltning säkra kvaliteten för alla människor som under
någon gång i sitt liv behöver en hjälpande hand av olika slag. Att samla
all kompetens under ett förvaltningsparaply kan ge många kvalitets­
vinster och borgar för att ett mer rättsäkert arbete.
Polisen har en ny organisation sedan årsskiftet och det kommer att
påverka Lidingö på ett eller annat sätt. För mig är det viktigt att staden nu säkrar en tydlig och konstruktiv dialog med polisen och aktivt
samarbetar i den process som nu sätts igång. Polisen kommer att
bjuda in lidingöbor till samtal och vi kommer att följa dem noggrant.
För mig är det viktigt att vi utvecklar och bevarar det samarbete vi har
mellan staden och polisen gällande bland annat våra unga och att vi
har en polisstation kvar på ön.
I förra numret såg jag fram emot att få närvara vid invigning av
nya Lidingöbanan. Nu vet vi att den invigningen kommer att dröja
på grund av tekniska missöden. Jag har personligen framfört till
trafiklandstingsrådet att jag inte uppskattar denna försening och att
vi förutsätter att orsaken till att detta sker utreds. Jag var också tydlig
med att den ersättningstrafik som rullar på inget sätt få försämras
utan den ska fortsätta utan avbrott under hela förseningstiden.
Jag beklagar verkligen detta för alla dem som påverkas av denna
försening.
Att komma ny till Sverige innebär många utmaningar, att lära sig
språket, hitta arbete och förstå kultur och ett nytt samhälle. Att vara
15 år och knappt veta om familjen i det gamla hemlandet lever, eller
vart man ska ta vägen i allt detta nya är för många av oss ofattbart,
men för många människor en realitet. I detta nummer kan vi läsa om
en pojke som kom, en familj som förenades och hur man kämpar för
att lära sig allt det nya.
Njut av det återvändande ljuset!
Aktuellt
Kriget förde familjen till Lidingö
Text: Ulf Petersson
Foto: Marie Linnér
De levde sitt liv på
landsbygden i södra
Afghanistan, familjen
Hamidi. Några får,
kor, höns och en åsna.
Sedan splittrades
familjen genom kriget.
I dag bygger de sakta
upp ett nytt liv på
Lidingö.
Familjen Hamidi samlad. Från vänster pappa Baqer, dottern Nastaran, mamma Fatema, dottern Shokofa och sönerna
Ezat, Zabeh, Ismat och Nasrat.
S
killnaden mellan det som
var vardag i Afghanistan
och det liv som familjen
Hamidi lever i dag kan
knappast vara större. Och
vägen hit har varit kantad av faror,
rädsla och osäkerhet.
Starten på livet i Sverige var då
näst äldste sonen Ismat kom som
ensamkommande barn 2011. Han
anlände till Stockholms central
utan att känna någon eller veta var
han skulle. 15 år var han då han
blev en del av statistiken över det
svenska flyktingmottagandet.
I augusti 2014 anslöt Ismats föräldrar, mamma Fatema och pappa
Baqer, och fem av hans syskon. Då
hade Ismat redan studerat svenska
i en internationell klass, flyttat till
ett boende för ensamkommande
barn i Högsätra och börjat en
introduktionsutbildning i Hersby
gymnasium.
Familjen är samlad och välkom-
nandet är varmt och vänligt då
jag, fotografen Marie och tolken
­Maryam besöker dem. De känner
stor tacksamhet mot Sverige,
svenskarna och kommunen som
ordnat det praktiska så att familjen
i dag kan bo tillsammans.
–Vi har det jättebra och vi känner oss trygga. Vi går alla i skolan,
berättar Baqer Hamidi.
Tryggheten och säkerheten i
Sverige är något som hela tiden
återkommer i samtalet. Fortfarande är situationen i Afghanistan
osäker och farlig. Den äldsta sonen
finns kvar i Afghanistan med sin
familj. En av sönerna, bara 13 år,
dödades av talibanerna bara ett par
månader innan resan till Sverige.
I dag är oron stor över den äldste
sonen och hans familj.
Mor och far Hamidi läser svenska
för invandrare på Vuxenutbildningen. Språket är det stora hindret.
För de yngre barnen, som alla går
i Bodals skola, i förskolan, ettan,
fyran, sexan och sjuan, går inlärningen snabbare.
Ismat, som kom ensam till
Sverige 2011, har kommit längst i
anpassningen till svenska för-
hållanden. Han har gått introduktionsprogrammet på Hersby
gymnasium för att få gymnasiebehörighet. Han spelar fotboll i IFK
Lidingö och till hösten börjar han i
gymnasiet.
en mejeriprodukt som används i
matlagning efter att det lagts i blöt
eller som vi gör, sakta låter smälta
i munnen. De har fått Ghorot från
vänner i Afghanistan och plötsligt får vi en smak från en annan
kultur, en tillvaro söndrad av krig
och maktspel och ett liv så svårt
att greppa i vårt trygga hörn av
världen.
Mamma Fatema träffar ibland
landsmän och andra nyanlända
kvinnor på språkcafét på Tor i
Lidingö centrum som
Vänverksamheten
arrangerar. Där får hon
möjlighet att praktisera
sina språkkunskaper och
samtidigt lära känna anLidingö stad har en överenskommelse med
länsstyrelsen i Stockholms län att i år ta emot
dra. På Lidingö finns cirka
64 nyanlända invandrare. Till dessa tillkommer
30 familjer med rötterna
personer som ordnar eget boende, så kallade
i Afghanistan. De stora
egenbosatta.
förhoppningarna inför
År 2013 kom totalt 81 nyanlända till Lidingö,
framtiden är ändå knutna
år 2014 kom 94 personer.
till barnen.
– Vi tänker på att
Arbetsförmedlingen är den myndighet som
barnen ska utbilda sig och
ansvarar för samordningen av insatser för den
nyanlände.
komma in i samhället, bli
en del av samhället, säger
För riket är prognosen på antal flyktingar
Baqer.
80 000 till 105 000 för 2015.
Fatema hämtar ett fat
och bjuder på Ghorot,
Fakta
Vårt Lidingö 3
Upphovsmannen Sven Gärderud
tycker att det är hans bästa idé.
Och då har han ändå ett antal
bakom sig som visat sig riktigt
bärkraftiga. Den mest kända är
Lidingöloppet men det är idén
bakom Motionspokalen han är
mest nöjd med. I år genomförs
den för 50:e gången.
Motionspokalen
jubilerar
Text och foto: Ulf Petersson
D
Två som varit med sedan starten. Lasse Dahlstedt som spårade och snitslade inför den första tävlingen och Sven Gärderud som kläckte idén till
Ungdomspokalen som sedan blev nu jubilerande Motionspokalen.
Hälsosatsning
lockar öns
seniorer
Intresset för hälsa är
stort bland Lidingös
seniorer. Hälso­
projektet, som ger
Lidingöbor över 65 år
möjlighet att komma
i gång med fysisk
aktivitet och träning,
blev även i år snabbt
fullbokat.
Text: Helena Bjarnemark
Foto: Susanne Kronholm
4 Vårt Lidingö
et hela började med att han
1957 startade Ungdoms­
pokalen. Det var en tävling
som löpte över hela året. Elva grenar anpassade efter säsong och den
bärande idén var att ungdomarna
skulle få testa olika idrottsgrenar.
Det blev succé direkt.
Med ungdomarna ingick också på
köpet deras föräldrar och en ny
tanke slog rot. Ungdoms­pokalen
fick en uppföljare i form av Gubb­
pokalen. Nu är vi framme vid
1966. Året innan gick det första
Lidingöloppet och en vältrimmad
funktionärskår hade tagit form
och kom väl till pass då den första
omgången av Gubbpokalen gick av
stapeln.
– Åldersgränsen var 40 år. Det
här blev ett sätt att fånga upp
gubbarna, berättar Sven Gärderud.
Vi står på Grönsta gärde framför
Sven Lundqvists Löparmonument.
Det är numera historisk idrottsmark med målgången för Lidingöloppets alla klasser som den årliga
idrottsmanifestationen. Det var
också platsen för den första starten
i Gubbpokalen.
Lasse Dahlstedt, som under många
år var Lidingöloppsgeneral, var den
som då spårade den sex kilometer
långa banan.
Även Gubbpokalen blev succé från
starten och efter två år anslöt
kvinnorna med sin version Ladies
Cup. Tillsammans går det under
samlingsnamnet Motionspokalen.
Idén är densamma, en tävling som
pågår över hela året, elva deltävlingar och som avslutning en riktig
fest med prisutdelning.
– Det här är något unikt för
Lidingö. Sedan starten har 1 138
personer deltagit, i år är vi 110
anmälda, berättar Lasse Dahlstedt.
Lasse arbetar som bäst med att
sammanställa de femtio årens tävling i en jubileumsskrift. Vartenda
resultat finns dokumenterat, alla
tider, placeringar och vinnare.
Motionspokalen har lockat generationer av Lidingöbor till ett
aktivt och hälsosamt liv, en lokal
folkrörelse som skapar innehåll i
begreppet hälsans ö.
Läs mer om Motionspokalen på
www.motionspokalen.se
Aktuellt
Ny cykelklubb på ön
Den nya cykelklubbens intriktingar är
dirt/slopestyle och mountainbike.
Text: Maria Klingefjord
Foto: Fredrik Cornell och Luca Mara
L
idingö berikas varje år med nya
föreningar. Exempelvis så startar i vår Lidingö cykelklubb en
verksamhet med två inriktningar:
dirt/slopestyle och mountainbike
(MTB). Initiativtagare är Fredrik
Cornell och Hasse Hamberg.
– Att klubben begränsas till två
inriktningar beror främst på brist
på tid. Vi ser gärna att klubben
utökas med en tredje gren, gärna
landsväg, men då behöver vi fler
eldsjälar, säger Fredrik Cornell.
Det byggs en ny bana i Högsätra
mellan parkeringen och konstgräsplanen. Banan är finansierad via
sponsring, där Lidingö stad och en
mängd lokala företag har skänkt
material och arbetstid för att få
igång verksamheten. Det krävs
inget medlemskap för att cykla i
F
ysisk aktivitet och social
samvaro är viktiga delar
för ett hälsosamt åldrande
med god livskvalitet. Av den
anledningen har hälsosatsningar
för seniorer varit ett återkommande inslag i stadens arbete med att
arbeta långsiktigt med hälsofrämjande frågor. Och intresset bland
de äldre ökar för varje år.
– Vi fick in många fler anmälningar än det finns platser till och
det blev fulltecknat på en gång.
Det är roligt att intresset för att
komma igång och träna är så stort
hos öns äldre invånare, säger
Cecilia From, projektledare för
Hälso­projektet.
parken. Vid ett par tillfällen från
och med maj, kommer föreningen
att arrangera gemensamma träningar för klubbmedlemmar.
När det gäller MTB har Lidingö
stad under fler års samarbetat
med Hasse Hamberg på Maltes
cykel och sport, för att skapa en
märkt mountainbikeled på cirka
5,5 kilometer runt Långängens
För att möta det stora intresset
har Lidingö stad tillsammans med
Gymnastik- och idrottshögskolan,
GIH, lyckats få fram ytterligare
träningsgrupper. Dessa kommer
att hålla till i GIH:s lokaler vid
Stockholms stadion.
Upplägget ser likadant ut för
träningsgrupperna på Lidingö
och GIH. Grupperna hälsotestas
före och efter träningsperioden.
Tillsammans med andra seniorer tränas det i grupper om 15
personer där träningen anpassas
till gruppens nivå och deltagarnas
hälsotillstånd och träningsperioden omfattar tio veckor, från
februari till maj.
naturreservat. Den är nu på plats
och verksamheten har alltså blivit
så populär att den nu ska drivas i
föreningsform.
För frågor om Lidingö cykelklubb
kontakta Fredrik Cornell via e-post
[email protected] eller
Hasse Hamberg via e-post [email protected]
maltes.se.
– Det här är tredje året vi arrangerar Hälsoprojektet och varje gång
har samtliga deltagare visat tydliga
förbättringar av den egna fysiken
och hälsan, avslutar Cecilia From,
projektledare för Hälsoprojektet.
Hälsoprojektet
är ett sam­verkans­
projekt mellan Lidingö
stad, Gymnastik- och
idrottshögskolan och lokala
friskvårds­anläggningar
på Lidingö. Studenterna
handleds av läkare och
lärare på GIH.
Vårt Lidingö 5
Högsätra servicehus
renoveras
Text: Cecilia Backentorn
Foto: Ulf Petersson
Ombyggnation pågår för fullt i stadens servicehus. De boende i
C-huset på Högsätra är på väg hem efter fyra månaders evakuering.
Nu fortsätter arbetet med nästa etapp.
hela tiden efter att effektivisera
arbetet.
– Vi hittar nya lösningar och
kortar renoveringstiden för varje
lägenhet. I Baggeby gård har vi
många olika lägenhetstyper och i
stället för en standardlösning försöker vi bemöta individuella önskemål. Vi hoppas att våra hyresgäster
trots besvär ska bli nöjda när det är
klart, säger Bjarni Gudmundsson,
vd för Lidingöhem som är byggherre för projektet.
Marianne Fält är stadens projektledare för renoveringen.
B
ritta Wall bor i Högsätra servicehus och får flytta hem i
början av mars. För egen del
tycker hon att evakueringstiden gått ganska bra, men det har
också varit jobbigt.
– Det var nog svårast när advent
började närma sig och man inte
kunde pyssla hemma som vanligt.
Men personalen ordnade mycket
trevligt med glögg, adventskaffe
och musik. De har försökt att göra
det bästa av situationen, säger
Britta Wall.
Flytten av de äldre kräver god logis-
tik men innebär risker. En viktig
faktor har varit att träffa varje
person enskilt.
– Vi har träffat alla boende och
anhöriga i enskilda samtal. Ett
sådant här projekt väcker många
frågor, det handlar om allt ifrån
personlig oro till praktiska ting om
hur flytten går till, säger Marianne
Fält som är stadens projektledare.
Från byggherrens sida strävar man
Orsaken till den omfattande
renoveringen är att Lidingö stads
servicehus har fått ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. Om
man inte uppfyller kraven innan
15 september 2015 får man inte
längre bedriva verksamhet.
– Vi har en tidsfrist till den 15
september men har sökt dispens
från Arbetsmiljöverket för Baggeby
gård för att det ska bli rimligt för de
boende, säger Bjarni Gudmundsson.
Läs mer på
www.lidingo.se/servicehusen
Praktikertjänst tar över Lidingö Hospice
Text: Helena Bjarnemark
Lidingö hospice har
länge varit hotat av
nedläggning, men nu är
det klart att vårdbolaget
Praktikertjänst tar över
hospice lokaler och startar
en specialiserad palliativ
slutenvårdsverksamhet.
6 Vårt Lidingö
P
raktikertjänst kommer
att erbjuda Lidingöborna
både specialiserad palliativ
slutenvård, vård i livets
slutskede, och avancerad sjukvård
i hemmet (ASIH). Kombinationen
av de båda vårdformerna innebär
en större trygghet och kontinuitet
för patienten, eftersom svårt sjuka
patienter under perioder ofta vill
kunna vårdas i hemmet. För att
kunna bedriva den nya verksam-
heten ska lokalerna först genomgå
en omfattande renovering. Renoveringen påbörjas vid övertagandet
och beräknas pågå till våren 2016.
– Vi är mycket positiva till att vi
på Lidingö kan höja ambitionen för
hospice så att vi på ön får en specialiserad palliativ slutenvård. Vi är
även positiva till den fördubbling
av antalet platser som kommer bli
följden av beslutet, säger kommunstyrelsens ordförande Anna
Rheyneuclaudes Kihlman.
Antalet platser planeras att bli
20. Under tiden ombyggnationen
pågår kommer den här patient­
gruppen att erbjudas omvårdnad
antingen genom avancerad
sjukvård i hemmet eller på någon
av de verksamheter som erbjuder
specialiserad palliativ slutenvård
inom vårdval Stockholm som
Ersta, Stockholms sjukhem eller
Byle gård i Täby.
Aktuellt
Festival på
Elverket i vår
Jobbforum har tydligt miljöfokus. Här kör man miljöklassade bilar och eldrivna
mopedbilar, komposterar och arbetar med återvinning och återbruk.
– Det kan börja med en praktikplats
som i förlängningen leder till arbete,
säger Jarmo Talvisto.
Jobbforum är en sluss
ut i arbetslivet
Scenen är din heter ett nytt arrange­
mang som ska bidra till att personer
med funktionsnedsättning får möjlighet
att uttrycka sig i olika kulturella former,
inför en publik. Ett 60-tal medverkande
i alla åldrar kommer under kvällen den
27 mars att uppträda på Elverkets scen.
På programmet står bland annat teater,
konst, video och musik. Scenen är din
saknar tävlingsmoment, i centrum står
deltagarnas kreativitet.
Text: Eva Viklund
Foto: Kicki Braun och Helena Gohde för
Lokaltidningen Mitt i
sättning med yrkesutbildning och
riktiga arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som skapar möjlighet
till praktik och som successivt ger
höjd kompetens och ökat självförtroende och därmed möjlighet till
anställning.
– Det finns många myter kring
människor med funktionsnedsättningar. Sanningen är att det oftast
är lönsamt att anställa personer
med funktionsnedsättning, både
ekonomiskt och socialt, säger
Jarmo Talvisto, enhetschef på
Jobbforum.
En stark gemenskap mellan
medarbetarna är viktigt och
en hörnsten i verksamheten är
inkludering. Medarbetarna har
inflytande och är delaktiga i beslut
som rör arbetet. Utifrån sina egna
förutsättningar ska man känna sig
som en del av sammanhanget och
ha inflytande .
– Människor med funktionsnedsättning måste ses som resurser i fler delar av samhället, säger
Jarmo Talvisto.
Mångfald och socialt ansvarstagande lönar sig på alla arbetsplatser. Vi söker ständigt nya
samarbeten med lokala företag
på Lidingö. Det kan börja med en
praktikplats som i förlängningen leder till arbete, säger Jarmo
Talvisto.
Byggstart för
nya förskolan i
Sticklinge
Lidingö stad
är med i
Tekniksprånget
Förbättrade
Besked om
miljöer i förskolor skolplacering i
och skolor
mitten av mars
Nu har bygget med den nya förskolan i
Sticklinge. Förskolorna Hopprepet och
Forellen har tidigare drivits i paviljonger
med tidsbegränsade bygglov. Paviljong­
erna ersätts nu med den nya förskolan
på Hopprepets tomt vid Sticklinge skola.
Byggnaden kommer att bli en så kallad
miljöbyggnad med höga krav på bygg­
nadsmaterial och energiåtgång. Inflytt­
ning planeras till vårterminen 2016.
Tekniksprånget är en satsning för att få
fler ungdomar att läsa ingenjörsutbild­
ningar. Lidingö stad har i dag två prakti­
kanter som ska arbeta på fastighetskon­
toret och tekniska förvaltningen under
fyra månader. Under praktikperioden får
de inblick i, och prova på, olika ingen­
jörsyrken. Om Tekniksprånget faller väl
ut kommer staden att ta in nya prakti­
kanter. Håll utkik efter våra praktikanter
på stadens sociala medier.
Lidingö stad jobbar aktivt med hälsa
utifrån olika perspektiv. Ett sätt är att
säkerställa hälsosamma inomhusmiljöer.
Tidigare har förekomst av fukt på Lidin­
gös förskolor undersökts och åtgärdats.
Nu har arbetet med fuktinventeringen
genomförts även i skolorna och de bris­
ter som upptäcktes har åtgärdats.
Jobbforum är en daglig verksamhet för personer med behov av särskilt stöd. Här erbjuds
medarbetarna en meningsfull
daglig verksamhet, utbildning
och arbetsträning inom olika
områden. Målet är att hitta bra
praktikplatser och i förlängningen en anställning.
J
obbforum har sina lokaler vid
Bosö båtklubb. Personalen tar
bland annat hand om Lidingö
stads spontanaktivitetsplatser,
vindskydd och grillplatser och
sköter uthyrning av kajaker och
kanoter på Hustegaholm. Målet
är att erbjuda meningsfull syssel-
Dags att säga
vad du tycker
Varje år frågar Lidingö stad vad vård­
nadshavare och elever tycker om
verksamheten i stadens förskolor och
skolor. Undersökningen görs via en en­
kät på webben och inom kort kommer
inloggning till årets brukarundersökning
i brevlådan. Den vänder sig till vård­
nadshavare med barn i förskolan eller
pedagogisk omsorg samt årskurs 3, 5
och 8 eller grundsärskolan. Eleverna i
motsvarande årskurser och årskurs 2 på
gymnasiet besvarar enkäten i skolan.
Skola och förskola
Den 6 februari stängde skolvalet inför
höstterminen 2015. Nu pågår skolornas
arbete med att placera eleverna. Beske­
det om skolplacering kommer tidigast i
mitten av mars. Årets skolval rör drygt
620 elever som ska börja förskoleklass
och drygt 100 elever till årskurs 7.
Senaste informationen finns på
www.lidingo.se/skolval.
Vårt Lidingö 7
Hans Barje (Moderaterna)
Anna Rheyneuclaudes
Ordförande i utbildningsnämnden.
Kihlman (Moderaterna)
Bor i Sticklinge.
Kommunstyrelsens ordförande.
Motto: Positiv, lyhörd, arbetssam och med Bor i Hersby.
respekt för andras åsikter och kunskaper.
Motto: Det måste gå!
8 Vårt Lidingö
Carl-Johan Schiller
(Kristdemokraterna)
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Bor i Torsvik.
Motto: Engagemang och driv för ett
vassare Lidingö.
Birgitta Sköld (Lidingöpartiet)
Ordförande i omsorgs- och socialnämnden
Bor i Islinge.
Motto: Utan spaning ingen aning.
Reportaget
Ny ledning
i stadshuset
Det sitter en ny politisk ledning i stadshuset. Fyra nya kommunalråd
varav en är kommunstyrelsens ordförande. Dessutom är den
politiska sammansättningen en nyhet, med Lidingöpartiet som tagit
Folkpartiets plats.
Text: Ulf Petersson Foto: Marie Linnér Illustration: Kicki Braun
T
vå moderater, en kristdemokrat och en Lidingöpartist representerar den
nya majoritet som ska
styra Lidingö kommande
mandatperiod. Folkpartiet gick
över till oppositionen. Det nya
oppositionsrådet Amelie Tarchys
Ingre presenteras till höger på
uppslaget.
För nykomlingarna är det sammahållande kittet det majoritetsprogram som de tre partierna ställer
sig bakom. Tre partiprogram som
ska samlas under ett gemensamt.
– Mycket av politiken är vi helt
överens om, vi är tre stabilt borgerliga partier. Om det är något vi
kristdemokrater saknar i majoritetsprogrammet så är det konkreta
punkter där väljarna tydligt kan se
att vi politiker lever upp till löften,
säger Carl-Johan Schiller.
Enigheten är ändå stor om att
det är helheten som är det viktiga
och att kompromisser är nödvändiga inom politiken. Den första tiden
beskriver alla som spännande och
lärorik med en brant inlärningskurva. Det är mycket att smälta
som ny på arbetet.
– Det är många nya möten, intryck och rutiner. Jag konstaterar
också att det finns en stor samlad
kompetens bland våra tjänstemän,
säger Birgitta Sköld.
dialog mellan myndighetsutövare
och medborgare. Inom politiken
har medborgardialogen blivit
ett allt viktigare instrument i
det politiska arbetet, i att forma
framtiden.
– Vi måste ha en öppen kontakt
med Lidingös invånare. Vi måste
lyssna och ta till oss men också löpande informera om vad som är på
gång. Ett bra sätt att uppnå detta
är att som politiker vara tillgänglig
och inte fastna inne i stadshuset,
säger Hans Barje.
Kommunstyrelsens nya ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihl-
Ta del i den
politiska
debatten
Det finns många sätt att följa och ta del
av den lokala debatten.
I kommunfullmäktige fattas de över­
gripande besluten för staden. De 51
ledamöterna sammanträder en gång
i månaden i stadshusets sessionssal.
Mötena är öppna för allmänheten och
går också att följa via webb-tv och Radio
Lidingö.
All information om hur Lidingö stad
är organiserad och vad som styr verk­
samheten och dina rättigheter, finns
på stadens webbplats www.lidingo.
se/stadpolitik. Här hittar du också alla
ärenden, handlingar och protokoll.
Ökad medborgardialog
Snabba och enkla former att kom­
municera har ökat möjligheten till
man ser Centrum-Torsvikprojektet
som en fråga där medborgardialogen är viktig. Ett stort projekt som
väcker många känslor.
– Det är viktigt att vi kommunicerar hur vi tänker och att vi tar
tillvara Lidingöbornas åsikter. Vi
står inför flera stora frågor under
året. Att balansera ekonomin inom
skolan och omsorgen, infrastukturprojekt som Lilla Lidingöbron.
Det gäller att balansera detta på
bästa sätt och jag tror att vi alla
ser fram emot att vara delaktiga i
detta, säger Anna Rheyneuclaudes
Kihlman.
www.lidingo.se/stadpolitik
Kontakta gärna stadens politiker för att
diskutera kommunala frågor. Kontakt­
uppgifter till de folkvalda finns i stadens
förtroendemannaregister. I registret
finns alla ledamöter i stadens nämnder
och styrelser. Här finns även ledamöter
och ersättare i kommunens bolag.
Hallådär!
Amelie är nytt
oppositionsråd
Namn: Amelie Tarschys Ingre
Ålder: 38 år
Titel: Oppositionsråd (Folkpartiet)
Bor: Radhus i Högberga
Familj: Maken Jesper och tre barn,
8, 6 och 1,5 år.
Vad gjorde du innan du blev
oppositionsråd?
Arbetade på Sveriges Kommuner och
Landsting med bland annat demo­
kratifrågor, internationella frågor
samt konkurrens och valfrihetsfrågor.
Fritidspolitiker sedan drygt 20 år.
Vad innebär det att vara
oppositionsråd, på vilket sätt kommer du kunna påverka utvecklingen
på Lidingö?
Jag kommer, tillsammans med
mina partikamrater i nämnder och
styrelser, att kritiskt och konstruktivt
granska majoritetens politik. Opposi­
tionens roll är också att skapa debatt
inför viktiga demokratiska beslut. En
annan viktig och rolig del av det poli­
tiska uppdraget är naturligtvis att ha
en nära dialog med Lidingöborna.
Varför valde Folkpartiet att lämna
den beslutande majoriteten och är
nu i opposition?
Vi har haft ett bra samarbete med
Moderaterna och Kristdemokraterna
men valde att lämna majoriteten på
grund av att vi inte kunde komma
överens när det gällde det kommuna­
la bostadsbolaget Lidingöhem. Den
nya majoriteten vill sälja Lidingöhem
och Folkpartiet har länge arbetat för
att utveckla Lidingöhem som vi ser
har en stor potential med både god
ekonomi och värdefull mark. Vi tycker
att det är viktigt att Lidingö även i
framtiden har en bra blandning av
boendeformer – hyresrätter, bostads­
rätter och villor.
Vårt Lidingö 9
Ett nytt badhus har länge
efterfrågats av Lidingöborna. Som ett första steg
tillsattes en badutredning
som nu har lämnat sin
rapport. Tre alternativ i
områdena Gångsätra och
Högsätra-Bergsätra förordas för vidare granskning.
Text: Ulf Petersson
Foto: Liljewall arkitekter och Matton
U
tredarna från Liljewall
arkitekter förordar tre av
de av staden föreslagna
områdena. Det är en ny byggnad på
fotbollsplanen i direkt anslutning
till nuvarande badhus i Gångsätra.
Det är den lokala problem­
bilden som avgör vilka insatser
och resurser som behövs. Det
är utgångspunkten då Polisen
organiserar sitt lokala polisarbete, ett arbete som ska göras
i dialog med medborgarna och
genom samverkansavtal med
kommunerna.
Text och foto: Ulf petersson
10 Vårt Lidingö
Bad
”Får jag hoppa
i nångång?”
utredningen
klar med sin rapport
Det är tomten som omges av Södra
Kungsvägen, Läroverksvägen och
Larsbergsvägen och det är slutligen
skogspartiet bakom isanläggningen
Childhoodhallen i Högsätra-Bergsätra.
Det var i maj 2014 som kommunstyrelsen beslutade att utreda förutsättningarna för ett nytt eller förbättrat badhus och flera områden
pekades ut som särskilt intressanta
att granska. Externa konsulter har,
med stöd av stadens förvaltningar,
undersökt förutsättningarna ur
olika aspekter som stadsutveckling,
miljö och ekonomi.
Utredarna valde att inte gå vidare
med de föreslagna områdena i
Torsvik, Bodal eller nuvarande
badanläggning i Brevik för etablering av nytt badhus. Det görs
redan investeringar i Breviksbadet som säkrar driften i nuvarande form och omfattning, något
utredarna också förespråkar. Det är
också kollektivtrafikens kapacitet
och det geografiska läget som talar
emot en nyetablering i Brevik.
Investeringskostnaden bedöms
till mellan 215 och 240 miljoner
kronor och den årliga driftskostnaden till mellan 12,5 och 14
Delaktighet då Polisen
omorganiseras
M
ed början 2015 kommer
Polisen inleda samtal med
både staden och Lidingöborna. Man vill genom det skapa
ett engagemang för ett tryggt
lokalsamhälle. Polisen är sedan årsskiftet en gemensam myndighet,
mot tidigare 21. Stockholms delas
in i tre polisområden; syd, nord och
city. För Lidingös del innebär den
nya organisationen att den tidigare
närpolisen ingår som en del i polisområde Stockholm city.
– Utmaningen vi har framför oss
just nu är att hålla hög ambitionsnivå på det lokala arbetet samtidigt
som vi centraliserar, säger Christian
Agdur som är chef för polisområde
city. Vi hoppas att större polisområden innebär att vi blir mer flexibla
och kan frigöra resurser för det
brottsförebyggande arbetet.
Polisen kommer att ha kvar verksam-
het på ön och samverkar med staden
för att hitta en lämplig lösning.
Polisreceptionen på Lejonstigen
fortsätter under tiden att ha öppet
tre dagar i veckan och viss yttre personal utgår från stationen. Brottsutredningarna görs sedan i februari på
polishuset på Kungsholmen.
miljoner. Väljer kommunstyrelsen
att gå vidare kommer något av
alternativen att utredas ytterligare
och en mer detaljerad ekonomisk
utredning göras inför ett eventuellt
investeringsbeslut.
Hela utredningen finns på stadens webbplats www.lidingo.se.
– Vi vet redan nu att det kommer att finnas polis på Lidingö
som ska samverka med staden
och andra aktörer som arbetar
med trygghetsfrågor, exempelvis
grannsamverkan. Vi för kontinuerliga samtal med staden om hur
samarbetet och polisnärvaron ska
organiseras, säger Christian Agdur.
Ett viktigt önskemål från staden
är att de poliser som tjänstgör på
Lidingö har god lokalkännedom
och erfarenhet av det brottsförebyggande arbete som sedan en
längre tid pågått här. De samverkansforum som i dag är etablerade
mellan stadens aktörer och Polisen
bör få fortsätta.
– Vi har också varit tydliga med
att många Lidingöbor vill ha en
station att gå till där de kan göra en
polisanmälan, säger Paula Jagric,
brottsförebyggare i Lidingö stad.
Aktuellt
Försenad trafikstart
på Lidingöbanan
Nu står det klart att SL skjuter på
trafikstarten på Lidingöbanan, som var
planerad till den 28 mars 2015.
L
idingöbanan har varit avstängd för modernisering och
för utbyggnad av dubbelspår
sedan sommaren 2013. I
november 2014 påbörjades provdriften av Lidingöbanan. Under
provkörningarna identifierades
problem med det nya signalsystemet och det är nu beslutat att delar
av det installerade signalsystemet
ska bytas ut, eftersom det är alltför
störningskänsligt för att kunna
garantera en stabil trafik.
Just nu pågår tester med axelräknare av ett annat fabrikat. När
utvärderingen är klar kan en ny
tidplan upprättas tillsammans med
leverantören. Det är därför i dagsläget inte möjligt att ange ett nytt
datum för trafikstarten. Ersättningstrafiken med buss kommer
att fortsätta att gå som vanligt.
Förutom nya dubbelspårssträckor, byggs hållplatserna om och
tillgänglighetsanpassas. Banan
kommer att trafikeras av helt nya
spårvagnar när den åter öppnas
för trafik under 2015. De dubbelspår som nu byggs ger möjlighet
till tätare trafik och extra spårvagnar under rusningstrafiken.
I dagsläget kan SL inte ange ett
nytt datum för trafikstarten.
Dubbelspåren ökar kapaciteten
och möjliggör också möte mellan
spårvagnarna och gör att risken för
förseningar minskar.
Sju nya spårvagnar av modell A36
från spanska CAF (Costurcciones y
Auxiliar de Ferrocarriles) kommer
att trafikera Lidingöbanan. De nya
spårvagnarna är 40 meter långa
och 2,65 meter breda. De är utrustade med moderna bekvämligheter,
är komfortabla, kapacitetsstarka,
Text: Ulf Petersson
Foto: Kjell-Arne Larsson
klimatsmarta och tillgängliga för
alla resenärer.
Vid hållplatsen AGA byggs en
helt ny spårvagnsdepå. Depån
kommer att stå helt klar 2017.
Redan till trafikstart för Lidingöbanan kommer den första delen
att tas i bruk och husera de sju nya
spårvagnarna.
Mer information om Lidingöbanan
finns på www.sll.se/lidingobanan
och www.lidingo.se.
Foto: Susanne Kronholm
Stöd- och omsorgsförvaltningen går
ihop med socialförvaltningen och bildar
omsorgs- och socialförvaltningen.
Två förvaltningar
har blivit en
I december 2014 beslutade kommun­
fullmäktige att stöd- och omsorgs­
nämnden och socialnämnden läggs
ner och en ny gemensam nämnd
bildades, omsorgs- och socialnämn­
den. Syftet med den nya nämnden är
att bygga en effektiv förvaltning med
tydligt fokus på kunden.
– Med bibehållen eller bättre kva­
litet ska vi kunna leverera god om­
sorg på ett smartare och effektivare
sätt så att kundnöjdheten blir på
fortsatt god nivå, säger omsorgs- och
socialnämndens ordförande Birgitta
Sköld.
Som en följd av beslutet slogs
även förvaltningarna samman till
den nya omsorgs- och socialförvalt­
ningen med tidigare förvaltningsche­
fen för stöd- och omsorgsförvaltning­
en, Lotta Wigen, som chef.
– Det är viktigt att personalen är
delaktiga i att skapa någonting nytt
tillsammans. Det är också viktigt att
betona att sammanslagningen inte
är driven av ett besparingsbeslut. Vi
vill bygga en förvaltning med kunden
i fokus, säger Lotta Wigen.
Vårt Lidingö 11
Cristina Erikson:
Näringslivschef
[email protected]
Konst och hälsa
Jag står och stirrar på tavlorna
i ett av våra gallerier och tänker på ordet kulturföretagare.
Bakom den kultur vi konsumerar
gömmer ju sig ofta en företagare
som brinner för sin konst och
samtidigt ska driva företag, betala
skatt, sälja ”produkter” och ta
betalt. Dessa ”talanger” går inte
alltid ihop, men generellt blir det
allt bättre. Ska man kunna leva på
sitt skapande krävs ju att man kan
producera det marknaden vill ha.
Lidingö kommer närmare.
Vi firar med jobbmässa!
Norra länken har kortat res­
tiderna till och från Lidingö
avsevärt och avlastar även
övriga storstaden. Lidingö­
banan är renoverad och öppnar
snart igen. Med sjötrafiken tar
man sig enkelt hit från såväl
Nackahållet som söderifrån.
Och från city.
Jag tänker också på vårt filmgym-
nasium Stillerska och på våra
konst- och designskolor Nyckelviksskolan och Carl Malmstensskolan där många elever mer eller
mindre frivilligt går rakt ut i eget
företagande, ofta för att uppfylla
den allt vanligare drömmen – ett
eget känt varumärke. Och många
lyckas. Idag är de flesta skolor väl
medvetna om villkoren för att
klara sig ute på öppna marknaden
och väver in företagande i undervisningen.
Och sedan tänker jag på oss – vi
som konsumerar all denna kreativitet och kultur och som anser
den viktig för samhällets utveckling, för näringslivet, för hälsan.
Kultur är ju ur ett brett perspektiv
inte bara konst, musik, mat, teater utan också hälsa, sport, dans,
mode, dataspel etcetera. Jag
känner när jag står i galleriet att
jag vill hissa alla kulturföretagare
som tar av sig själva för att ge oss
all denna glädje och hälsa från olika konstyttringar. Vi bor på hälsans ö och det är lätt att tankarna
huvudsakligen leds till fysisk hälsa
som aktörerna på de här sidorna.
Men ordet hälsa betyder ju både
fysiskt och själsligt välbefinnande
så heja alla kulturföretagare, ni är
superviktiga!
12 Vårt Lidingö
L
idingö är en självklar del av
Stockholmsregionens arbetsmarknad och nu när avstånden
kortats vill Lidingö stad, Företagarna och Arbetsförmedlingen gemensamt ge näringsliv och kommunal
sektor möjlighet att träffa potentiella arbetstagare på öns allra första
jobbmässa.
Öns företag och arbetsgivare
inom stadens verksamheter är
utställare. De vill öppna upp för
Text: Cristina Erikson
Illustration: Kjell Ström
alla som vill ha nya jobbutmaningar – fast anställning, hel eller
deltid, projektjobb, säsongs- eller
sommarjobb. Här finns tillfället att
knyta kontakter och arrangörerna
ser fram emot intensiva timmar
med massor av trevliga och resultatinriktade möten för alla som vill
skaffa nytt jobb, nu eller senare.
Jobbmässa: 14 april klockan 13.00 –
18.00 i Lidingö stadshus entréhall.
Allt fler training camps
på hälsans ö
Text: Cristina Erikson
Foto: Annelie Persson och Louise Englund
L
idingöborna Josefin Almkvist
och Leila Söderholm – inspiratör, personlig tränare och
högaktuell i tv 4:s Vardagspuls – inspirerar andra till
friskare liv. I februari arrangerade de sin första ”Power
Day”. I en fullsatt eventhall
på Skogshem & Wijk blev
det en heldag med allt från
inspirationsföreläsningar
och hårda träningspass med
crossfitmästarinnan Jessica
Clevenvik till mat, shopping,
yoga och disco/jive med Cecilia
Ehrling från Let´s Dance.
Lidingö är som citynära frilufts-
paradis med elva hotell- och
konferensanläggningar den
perfekta platsen för olika slags
training camps – en träningst-
rend som bara växer. Träningsläger för den som elittränar, som
motionerar eller bara vill ha en
fysiskt aktiv weekend tätt intill
huvudstadpulsen. Längs öns
stränder ses ofta full aktivitet i
utegym, bootcamps och cross
nature-träning. Utomhusträning gör oss positiva,
ger energi och verkar
avstressande säger forskarna. Vi håller med!
Näringsliv
Vardagslyx
vid havet
Text: Cristina Erikson
Lidingös första riktiga spa har
öppnat på Elfviks sköna udde.
I samarbete med Blue Hotel
startar världens tredje största
spa-märke, Babor, nu upp sin
första skandinaviska etablering.
B
lue spa blir Stockholmsregionens näst största spa efter
Yasuragi Hasseludden.
– Vi vill gärna jobba i
linje med Lidingös hälsoprofil
och utgöra ett nav för hälsa och
välmående, säger vd Eva Forsberg,
som vill att privatpersoner och
konferensgäster ska komma och få
uppleva riktig vardagslyx. Det finns
förmodligen inte en bättre plats att
hämta inspiration och fylla på med
ny energi.
Den som köper entré till Blue
spa kan glida runt både ute och
inne, i turkiskt hamam med varma
marmorhällar och ångbastu eller
i sjöbastu med bad i 38-gradig
pool ute bland tallarna. Man kan
boka massage-, ansikts- eller
kroppsbehandlingar, få hudanalys i
Babors ”skin-bar” och bo i designad
innemiljö. Restaurangen erbjuder
ett hälsosamt kök som hotellets
kockar kallar ”syndigt sunt”.
Blue spa ligger tätt intill havet
och farleden in mot Stockholm
city. Det är svårt att tro att man
befinner sig bara femton minuter
från ett annat men mindre spa –
Sturebadet. För besökare går det
nu också ännu snabbare att ta sig
till Lidingö sedan Norra länken
öppnat och hela världen kommer
närmare.
– Ett välkommet tillskott, är
det något vi saknar på Stockholmsmarknaden så är det just spa, det
finns bara ett par stycken jämfört
med västkusten där de ligger tätt,
säger Hans Åke Petersson på analysföretaget Annordia, expert på
nordiska hotellmarknaden.
Johan Svensson som köpte Blue
Hotel för ett år sedan är stolt:
– Vi har byggt ett riktigt
premium-spa med över trettio
lyxiga behandlingar inspirerade
av våra nordiska traditioner och
kryddade med orienten. Den här
miljön som vi kan erbjuda på
vackra Lidingö får människor att
må bra. Man behöver bara kliva ut
ur sin bil och ta ett djupt andetag
så förstår man vad jag menar, säger
Johan Svensson.
Nytt på ön
Max invigt
Den 28 januari invigde kommunstyrelsens
nya ordförande Anna Rheyneuclaudes
Kihlman Lidingös första hamburgerres­
taurang. Det röda invigningsbandet hölls
av ägarna Richard och Christoffer Berg­
fors som samtidigt firade sin hundrade
restaurang. Sekunderna efter bandet
var klippt strömmade gästerna till och
restaurangen blev fullsatt. Framgången
håller i sig och Max rapporterar att de
första två veckorna uppvisar försäljning
över det normala.
Överraskande
Lidingö får
företagarfrukost vandrarhem
Två nya butiker i
Lidingö centrum
Den 25 mars blir det företagarfrukost
med nytt spännande ämne och över­
raskande uppstart. Denna gång hos
Thomas och Ann Nagel och Patrik Olsson
på Skogshem & Wijk. Vill du som är
företagare komma med i registret och
få inbjudningar till nyhetsbrev och
företagarfrukostar, svara via e-post till
[email protected]
Två nya butiker har öppnat i Lidingö
Centrum – Mobil Master och Poze Hair
frisersalong. Mibbis i Lidingö centrum
har flyttat till Stockholmsvägen (f d
Traps). Salong Hårriket på Stockholms­
vägen har utvidgat verksamheten och
kompletterat med mode, namnet blev
såklart Klädriket.
LA Hotel, Lidingö Arena Hotel på Stock­
holmsvägen 35, bygger femton nya rum,
frukostmatsal och lobby i lokalen där
försäkringskassan tidigare låg. Rummen
har 3 – 6 sovplatser och total kapacitet
blir cirka hundra bäddar.
Vårt Lidingö 13
biblioteket
kulturlördag 7 mars
FOTO: Khashayar Naderehvandi
Lidingö i konsten – försvunna
miljöer skildrade av konstnärer
från olika epoker
Bibliotek öppet 11.00 – 16.00
FOTO: Linda Gren
UTSTÄLLNINGAR
Lidingö stad visar i samarbete med
Lidingö Hembygdsförening utställningen
Lidingö i konsten. Temat är försvunna
miljöer och konstverken skildrar några
av Lidingös byggnader och omgivningar
genom tiderna. Utställningen pågår i
Lidingö stadshus entréhall och Lidingö
Museum. Under perioden visas en
mindre del av utställningen på Lidingö
stadsbibliotek.
7 mars – 12 april i Lidingö stadsbibliotek.
ÖVRIGT
Författarscen: Pooneh Rohi i samtal med Khashayar Naderehvandi
NYHET: Språkcafé
Vill du träna svenska tillsammans med
andra? Kom till bibliotekets språkcafé!
Vi fikar och pratar om olika ämnen på
lätt svenska. Vi träffas varje torsdag
klockan 15.00. Språkcaféet är gratis.
Ingen föranmälan.
Torsdagar klockan 15.00 – 16.00 i
Lidingö stadsbiblioteks läsesalong.
Språkcaféet pågår till 28 maj.
Pooneh Rohi är författare och doktorand i lingvistik. Hon de­
buterade 2014 med sin omtalade roman Araben. Khashayar
Naderehvandi är författare, litteraturkritiker (Helsingborgs
Dagblad) och arbetar som lärare i Litterär gestaltning vid
Göteborgs universitet.
Med utgångspunkt i Araben utforskar Rohi och Nadere­
hvandi hur och om litteraturen reflekterar samhället såsom
det ser ut. Hur uttrycks identitet i svensk litteratur idag? Vilka
röster får höras? Hur hörs de? Kultur, identitet, språk och ytt­
randefrihet är några av de ämnen som kommer att diskuteras.
Gratisbiljetter delas ut från lördag 21 februari kl. 11.00.
Biljetten garanterar dig plats framför scenen. Du kan även
komma utan biljett och sitta utanför scenområdet.
Gratisbiljetter delas ut från lördag 1 mars kl 11.00. Bokar du biljett per telefon eller webb, ska biljetten hämtas senast måndag
10 mars. Biljetten garanterar dig plats framför scenen. Du kan
även komma utan biljett och sitta utanför markerat område.
Lördag 7 mars klockan 14.00
i Lidingö stadsbiblioteks entré.
Världsbokdagen 23 April
En dag med läsning
och språk i fokus
Världsbokdagen torsdagen den 23 april
i Lidingö stadsbibliotek.
Skrivardagar för ungdomar
I sommar är det dags för skrivardagar
för dig som är 11 – 15 år. Begränsat antal
platser, först till kvarn! Anmälan är bin­
dande. Anmälan från måndag 20 april,
sista anmälningsdag 15 maj.
Vill du som redan deltagit i skrivar­
dagarna vara med i år igen? Då kan du
anmäla dig som reserv och får delta om
det är platser över när anmälningstiden
gått ut.
15 – 17 juni, klockan 10.00 – 15.00
i Lidingö stadsbibliotek.
Anmälan via e-post eller telefon:
[email protected], 08-731 37 58.
Kostnad: 200 kronor, då ingår bland annat
lunchmackor. Ange eventuella allergier
eller om du är vegetarian/vegan när du
anmäler dig.
14 Vårt Lidingö
Klockan 10.00 och 10.30
Sagoläsning för barn.
Plats: Kasperteatern på
barnavdelningen
Klockan 12.00 – 13.00
Bibliotekets boktipsarpanel tipsar
och läser utdrag ur böcker från alla
världens hörn. Vi lanserar våra nya
bokkassar med färdigvalda böcker
för dig som är i farten – både för
vuxna och för barn.
Plats: Bibliotekets entré
Klockan 15.00
Språkcafé för dig som vill träna
svenska med andra.
Plats: Läsesalongen, plan 2
RÅDGIVNING PÅ BIBLIOTEKET
Budget- och skuldrådgivning
Det är aldrig för sent att ordna upp en
trasslig ekonomi. På biblioteket får du
under 30 minuter en första hjälp till att
se över din skuldsituation. Hos Lidingö
stads budget- och skuldrådgivare kan
du få råd och stöd utifrån din personliga
situation. Vi har tystnadsplikt och rådgiv­
ningen är kostnadsfri.
Onsdagarna 18 mars, 22 april och
20 maj klockan 17.30 – 19.30
i Lidingö stadsbibliotek.
Boka tid på telefon från kl 10.00 respektive
datum. Telefon 08-731 37 70.
Advokatjour
Advokatjouren erbjuder
15 minuters gratis rådgiv­
ning i juridiska frågor.
Onsdagarna 26 mars
och 21 maj klockan
17.30 – 19.30 i Lidingö
stadsbibliotek.
Boka tid på telefon från kl
10.00 respektive datum.
Telefon 08-731 37 70. Du
kan även komma på dropin då advokaten tar emot dig i mån av
tid. Hämta en nummerlapp från kl 17.30
respektive datum.
Kultur
kulturkalendern
7 mars
12 april
Lidingö stadsbibliotekets kulturlördag
Orgelkonsert i Lidingö kyrka
Pooneh Rohi pratar om sin roman
Araben. Tillsammans med kritikern
Khashayar Naderehvandi kommer hon
diskutera ämnen som kultur, identitet,
språk och yttrandefrihet. Klockan 14.00.
Med Benjamin Åberg organist och Tuija
Hammare recitatör. Klockan 16.00.
Lidingö Rock
Deltävling 1. Skärsätragården.
Mariamusik i Breviks kyrka
Klockan 16.00 – 17.00. Breviks Kyrkokör
sjunger Anders Öhrwalls ”Mariamusik”.
Med instrumentalister och recitatör. Fri entré.
7 mars – 29 mars
Galleri Sjöhästen
Richard von Hofsten-foto, ”I John Bauers
sagoskog”.
7 mars – 12 april
Lidingö i konsten
Vernissage klockan 12.00 i Lidingö stadshus
och klockan 13.00 på Lidingö museum.
14 mars
15 april
Kulturkväll i Ansgarskyrkan
”Sydafrika och kampen mot apartheid.”
Koreografen och danspedagogen
Graham Tainton. Klockan 19.00.
16 april
Jazzkonsert med Carin Lundins kvartett
Klockan 19.30 – 22.00 på Föreningsgården. Arrangör: Lidingö jazzklubb.
17 – 29 april
Utställning i stadshusets entréhall
Inför Lidingö konsthelg. Föreningen
Lidingökonstnärer, Nyckelviksskolan, Ung konst m fl presenterar sig.
18 april Lidingö museum
Utställning ”Gammalt klassrum”.
Lidingö Rock
Lidingö Rock
Deltävling 4. Skärsätragården.
Deltävling 2. Skärsätragården.
Konsert med kören Våghalsarna
14 mars – 12 april
Galleri Fallera
Leif Ahrle ställer ut.
18 mars
Kulturkväll i Ansgarskyrkan
”Historisk empati – är det en egenskap
att sträva efter?” Eskil Franck, docent
och f d överintendent, Forum för levande
historia. Klockan 19.00.
20 mars– 3 maj
Utställning i Millesgårdens butik
En unik utställning med glasfat av
Lidingö­konstnären Jonas Torstensson.
21 mars
Gospel med stråkkvartett
Klockan 19.00 – 20.30 i Breviks kyrka.
Lidingö Gospel och Gustavsbergs Gospel.
22 mars
Konsert ”Sånger som förändrar”
Kören Akva Vera, dirigent Inger Wallin
och Carin Åkesson, solister och kompmusiker. Klockan 18.00 i Ansgarskyrkan.
Fri entré.
26 mars
Jazzkonsert med Swingsters
Klockan 19.30– 22.00 på Förenings­
gården. Arrangör: Lidingö jazzklubb.
28 mars
Lidingö Rock
Deltävling 3. Skärsätragården.
Romer – igår, idag, imorgon
Med Maj-Gull Axelsson och Hans Caldaras,
Ansgarskyrkan klockan 14.00. Arrangör:
Kulturföreningen Bokcafeets vänner.
29 mars
Johannespassionen
Klockan 16.00 – 17.15 i Breviks kyrka.
Solister, Lidingö Motettkör, Sundbybergs
Motettkör, barnkören Concertino, Drottningholms Barockensemble. Nils-Erik Sparf,
konsertmästare. Benjamin Åberg, dirigent.
Klockan 15.00 – 16.00.
Upplev Lidingö i konsten
och konst på Lidingö
Upplev Lidingö genom konstnärens öga. Se konstverk som avbildar Lidingö under 250 år och
upptäck platser och byggnader
ur det förgångna.
U
tställningen visar ett 60-tal
konstverk ur Lidingö stads
och Lidingö hembygdsförenings samlingar av konst med
Lidingömotiv. Utställningen är
så omfattande att hälften visas i
Lidingö stadshus entréhall och den
andra hälften på Lidingö Museum,
med en mindre del på Lidingö
stadsbibliotek. Vernissage lördagen
den 7 mars 12.00 i Lidingö stadshus och 13.00 på Lidingö Museum.
Invigningstalare är Carl-Johan
Schiller, kultur- och fritidsnämndens ordförande.
Visningar ledda av Carl-Henrik
Ankarberg sker i stadshuset den
10 mars 19.00 och på Lidingö
museum den 24 mars 19.00. Två
stadsvandringar i konstnärernas
spår sker i Torsvik den 15 och
Gångsätraområdet den 29 mars.
För mer info se www.lidingo.se respektive www.lidingohembygd.se.
Breviks kyrka klockan 16.00 – 17.00.
Ung konst 25 år
S:ta Annagården, Kvarnvägen 1. Klockan
11.00 – 17.00. Invigning klockan 12.00.
Övriga öppettider: 19/4: 12.00 – 16.00,
21/4: 16.00 – 19:00, 23/4: 16.00 – 19.00,
24/4: 17.00 – 19.00, 25/4: 11.00 – 17.00
och 26/4: 12.00 – 16.00. Samarr: Lidingö
församling, Rädda barnen och Lidingö stad.
18 april – 10 maj
Galleri Fallera
Fyra utvalda Lidingökonstnärer.
24 april – 26 april
Lidingö konsthelg
Se artikel till höger.
4 maj
Barnkörkonsert
Klockan 18.00 – 19.00 med Breviks Mini­kör,
Piccolissimo och Piccolino i Breviks kyrka.
6 maj
Seniorkören Gråtrutarne
Mässa i G-dur av Schubert i samarbete
med Stuvsta stråk. Klockan 16.00 – 21.00
i Ansgarskyrkan.
7 maj
Ballroom Big Band
Med Annica Risberg – Lidingö Jazzklubbs
20-årsjubileum, kl. 19.00 – 22.00 på
Föreningsgården.
9 maj
Lidingö Rock
Final på Elverket.
19 maj
Vårkonsert i Breviks kyrka
Klockan 19.00 – 20.15 med Lidingö
Gospel, Lidingö Kids m fl.
20 maj
Körkonsert
Klockan 19.00 – 20.15 med Bodals
Kammar­kör i Bodals kyrka.
3 april
Brockes passion i Lidingö kyrka
Lidingö i konsten – försvunna miljöer 7 mars – 12 april
Med reservation för eventuella ändringar.
IC-Macken. Oljemålning av Olle Öhlin, 1957 (beskuren).
Lidingö Konsthelg 24 – 26 April
Under Lidingö konsthelg finns
det mycket konst att uppleva
i kreativa miljöer runt om på
Lidingö. Ett bra tips är att utgå
från Lidingö stadshus entréhall
där du kan se exempel på konst
av alla konstnärer som ingår i
konstrundan och för att hämta
ett program.
K
onsten i stadshuset öppnar redan 17 april och håller öppet
under konsthelgen fredag till
söndag klockan 12.00 – 17.00.
Konstrundan på Lidingö genomförs i år för åttonde gången.
Föreningen Lidingökonstnärer
arrangerar och flera av föreningens
konstnärer öppnar sina ateljéer för
besök, andra ställer ut på Galleri
Fallera, på Bosön, Högberga gård
och i ateljén Valvet i Bergsätra.
Man kan också se elevutställningar
på Medborgarskolan och konst
på Galleri Sjöhästen, Elfviks gård,
Skogshem & Wijk. Läs mer på
www.lidingokonstnarer.se
Nyckelviksskolan har sin stora
vårutställning fredag till söndag
klockan 11.00 – 16.00. Se skolans
konstelever ställa ut med ett överdåd av konstuttryck. Passa på och
äta lunch eller fika i Nyckelviksskolans fina lokaler på Granvägen 1.
Ung konst firar 25 år. Här får alla
elever i årskurs 9 på Lidingö måla
och ställa ut var sin oljemålning på
S:ta Annagården, Kvarnvägen 1.
Vårt Lidingö 15
Tillåtet att elda
men kompostera
gärna
Om du behöver bli av med kvistar och
löv är det tillåtet att elda 1 – 30 april.
Om du i stället för att elda lämnar
trädgårdsavfallet på Södergarns
kompostanläggning hjälper du till
att skona miljön. Det går också att
beställa hämtning av trädgårdsavfall,
tel 08-731 33 03. Ett alternativ är att
kompostera på den egna tomten så
att du får en perfekt jord att återan­
vända i trädgården.
Nu finns EL:IN i butikerna
EL:IN-skåp för insamling av
smått elavfall och farligt avfall
finns nu i livsmedelsbutikerna
Coop i Torsvik, Herserudsvägen
1 och Willys i Gångsätra på
Mjölksurrevägen 1.
Text och foto: Charlotte Hörndahl
D
et är ett komplement till
stadens återvinningsstationer och ett praktiskt sätt att
bli av med ditt farliga avfall och
smått elavfall samtidigt som du
gör dina matinköp.Om elavfall och
farligt avfall hamnar i den vanliga
sop­påsen, bränns det och farliga
ämnen släpps ut i naturen. Det är
mycket bättre att lämna in elavfall
och farligt avfall så att det kan tas
om hand på rätt sätt, återvinnas
och användas igen.
Smått elavfall som
lämnas i EL:IN
Åsa Enström Garnström, miljö- och avfallshandläggare i
Lidingö stad, demonstrerar EL:IN.
Vad räknas som smått elavfall?
Eldning tillåtet men kompostera hellre.
Ny vatten- och
avloppstaxa
från 1 januari
För att säkert kunna sörja för vatten
och avlopp har tekniska förvaltningen
påskyndat underhållet av lednings­
nätet vilket bidrar till ökade utgifter
för vatten- och avloppsverksamheten.
Detta har, tillsammans med ökade
avgifter till Käppalaförbundet för
rening av avloppsvatten, lett till en
höjning av avgifterna för vatten och
avlopp med 6 procent från och med
2015. Läs mer om den nya taxan på
www.lidingo.se.
Ny lag förbjuder
tömning av båt­
toalett i havet
Från den 1 april blir det förbjudet att
tömma båtlatriner till havs och i sjöar.
Lidingö stad och Lidingö båtförbund
samarbetar kring frågan var latrin­
tömningsstationer kan placeras runt
ön. För att se var tömningsstationer
finns i dagsläget, gå in på transport­
styrelsen.se, sök på toalettavfall.
Elavfall är avfall som behöver
energi ifrån batterier, solceller eller
genom sladd för att fungera.
Vad räknas som farligt avfall?
Farligt avfall är avfall som innehåller ämnen som kan vara skadliga för
människor, natur och miljö. EL:IN
tar enbart emot avfall som ryms i
skåpets inkasthål, alltså inte lysrör,
bilbatterier, stort och mellanstort
elavfall, så som hushållsmaskiner.
Stort och mellanstort elavfall lämnas fortfarande på återvinningscentralen i Stockby på Förrådsvägen 17 i Stockby.
Återvinningscentralen i Stockby
blir returpark
D
en nya returparken i Stockby
kommer att vara betydligt
större än dagens återvinningscentral. Det innebär en bättre
arbetsmiljö för både kunder och
personal. Tre filer för bilar ska
minska köbildningen och mer personal ska skapa ett bättre flöde. På
området kommer det bland annat
att finnas en återbruksavdelning,
med möjlighet att lämna möbler
och saker i bra skick som kan gå
vidare till välgörenhetsorganisationer. Likt dagens återvinningscentral kommer det även att finnas
plats för grovsopor, elavfall, farligt
avfall och trädgårdsavfall.
På returparken, som får mer
Mobiltelefoner
Miniräknare
Rakapparater/
trimmers
Elektriska tandborstar
Stavmixer
Datormöss
MP3-spelare
Sladdar
Laddare
Smått farligt avfall
som lämnas i EL:IN
Mindre batterier
Lågenergilampor
Glödlampor
Text: Charlotte Hörndahl
Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter
generösa öppettider, kan privatpersoner lämna sitt avfall kostnadsfritt och företag och verksamheter köpa ett klippkort som
gäller 10 gånger, eller betala en
engångssumma vid varje lämning.
Förhoppningen är att anläggningen ska står klar under senare delen
av 2015.