TM - Ackrediteringens omfattning - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ackrediteringens omfattning, Transfusionsmedicin
Komponent/
Undersökning
System
Metod/
Mätprincip
Utrustning
Enhet
Nivå/Mätosäkerhet
%
Lab/Ort
Immunhematologi
Bestämning av svaga D antigen
Erytrocyter
Indirekt agglutination
SU/S, SU/Ö
Blodgruppering, akut, manuell rörteknik
Erytrocyter
Direktagglutination
SU/S
Blodgruppering, akut, nyfödd: automatiserad och manuell gelteknik
Erytrocyter
Direktagglutination
ID-Gelstation
SU/S, SU/Ö
Blodgruppering, akut: automatiserad och manuell gelteknik
Erytrocyter
Direktagglutination
ID-Gelstation
SU/S, SU/Ö
Blodgruppering, automatiserad
Erytrocyter,
plasma
Galileo, Neo
SU/S
Blodgruppering, manuell och automatiserad gelteknik
Erytrocyter,
plasma
Direkt- och indirekt
agglutination
Mikrotiterplatta / Fast fas
Direktagglutination
ID-Gelstation
IH-1000
SU/S
BAS-test, manuell gelteknik
Erytrocyter,
plasma
Erytrocyter,
plasma
Erytrocyter,
plasma
Erytrocyter,
plasma
Erytrocyter
Direkt- och indirekt
agglutination
Direkt- och indirekt
agglutination
Direkt- och indirekt
agglutination
Direkt- och indirekt
agglutination
Indirekt agglutination
Direkt antiglobulintest (DAT), monospecifika reagens, manuell och
automatiserad gelteknik
Erytrocyter
Indirekt agglutination
Erytrocytantikroppsidentifiering, IAT rörteknik
Plasma
Indirekt agglutination
Erytrocytantikroppsidentifiering, IAT, manuell och automatiserad
gelteknik
Plasma
Indirekt agglutination
BAS-test, automatiserad gelteknik
BK(S)/MG-test, gelteknik
BK(S)/MG-test, rörteknik
Direkt antiglobulintest (DAT), manuell och automatiserad
gelteknik
Klinisk Immunologi &
Transfusionsmedicin
Laboratoriemedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
TM - Ackrediteringens omfattning
Version: 1.24
Författare: Inger Lekman
Godkännare: Dan Holmsten
SU/S, SU/Ö
ID-Gelstation,
IH-1000
ID-Gelstation,
IH-1000
SU/S, SU/Ö
SU/S, SU/Ö
SU/S, SU/Ö
ID-Gelstation,
IH-1000
SU/S, SU/Ö
ID-Gelstation,
IH-1000
SU/S, SU/Ö
SU/S, SU/Ö
IH-1000
SU/S, SU/Ö
(ID): KITMAU100147
Godkänt: 2015-04-10
Publicerat: 2015-04-10 11:38:00
Sida: 1(5)
Ackrediteringens omfattning, Transfusionsmedicin
Komponent/
Undersökning
System
Metod/
Mätprincip
Utrustning
Enhet
Nivå/Mätosäkerhet
%
Lab/Ort
Erytrocytantikroppsidentifiering,
enzymteknik
Plasma
Indirekt agglutination
SU/S
Erytrocytantikroppsidentifiering,
PEG-IAT gelteknik
Plasma
Indirekt agglutination
med gelteknik
SU/S, SU/Ö
Erytrocytantikroppsscreening, manuell och automatiserad,
gelteknik
Fenotypning av blodgruppsantigen, automatiserad
Plasma
Indirekt agglutination
Erytrocyter
Fenotypning av blodgruppsantigen, rörteknik
Erytrocyter
Fenotypning av blodgruppsantigen, gelteknik
Erytrocyter
Direkt- och indirekt
agglutination
Direkt- och indirekt
agglutination med
Direktagglutination
Kontrollgruppering av blodgivare, automatiserad
Erytrocyter
Direktagglutination,
Köldantikroppsutredning, gelteknik
Plasma
Direktagglutination
SU/S
Titrering av erytrocytantikroppar,
IAT gelteknik
Titrering av isoagglutininer hos trombaferesgivare, gelteknik
Plasma
Indirekt agglutination
SU/S
Plasma
SU/S
Titrering av isoagglutininer, gelteknik
Plasma
Direkt- och indirekt
agglutination
Direkt- och indirekt
agglutination
Klinisk Immunologi &
Transfusionsmedicin
Laboratoriemedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
TM - Ackrediteringens omfattning
Version: 1.24
Författare: Inger Lekman
Godkännare: Dan Holmsten
ID-Gelstation
IH-1000
Galileo, Neo
SU/S
SU/S
SU/S, SU/Ö
IH-1000, IDGelstation
Galileo, Neo
SU/S
SU/S
SU/S, SU/Ö
(ID): KITMAU100147
Godkänt: 2015-04-10
Publicerat: 2015-04-10 11:38:00
Sida: 2(5)
Ackrediteringens omfattning, Transfusionsmedicin
Komponent/
Undersökning
Komponentframställning
Blodkomponentframställning med
erytrocytfilter
System
Metod/
Mätprincip
Utrustning
Enhet
Nivå/Mätosäkerhet
%
Lab/Ort
Helblod
Centrifugering, uppdelning och
filtrering
SU/S
Blodkomponentframställning med
helblodsfilter
Helblod
Centrifugering, uppdelning och
filtrering
SU/S
Filtrering och uppdelning av
aferestrombocyter
Trombocyter
Filtrering
SU/S
Framställning av trombocytkoncentrat
Trombocyter
Kvalitetskontroll av
Blodkomponenter
Erytrocyter /
plasma /
trombocyter
Poolning av lättcellsskikt,
lätt centrifugering,
filtrering
Cellräknare
Räkning av leukocyter i
leukocytreducerade blodkomponenter,
flödescytometrisk metod
Tvättning av erytrocyter
Erytrocyter /
plasma /
trombocyter
Erytrocyter
Blodgivning
Nyanmälan till blodgivning
Flödescytometri
Tvättning
Hemocue low Hb,
Celldyn Sapphire eller
cellräknare på Klin
Kemi
Facs Calibur
Haemonetics ACP
215
Provtagning
Plasmaferes
Plasma
Aferesteknik
Tappning av helblod
Blod
Blodtappning
Trombocytaferes
Trombocyter/
Plasma
Aferesteknik,
Klinisk Immunologi &
Transfusionsmedicin
Laboratoriemedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
TACSI
SU/S
g/L
Antal celler /
mL
SU/S
Antal celler /
mL
SU/S
SU/S
Cobe Trima
Droppen SU/S,
Nordstan,
Frölunda
Blodmobil
Droppen SU/S
Cobe Trima
Droppen SU/S,
Nordstan,
Frölunda
Blodmobil
Droppen SU/S
TM - Ackrediteringens omfattning
Version: 1.24
Författare: Inger Lekman
Godkännare: Dan Holmsten
(ID): KITMAU100147
Godkänt: 2015-04-10
Publicerat: 2015-04-10 11:38:00
Sida: 3(5)
Ackrediteringens omfattning, Transfusionsmedicin
Komponent/
Undersökning
System
Metod/
Mätprincip
Utrustning
Enhet
Nivå/Mätosäkerhet
%
Lab/Ort
Vävnadstypningslab * anger att metoden
är ackrediterade enligt EFI (European
Federation of Immunogenetics)
HLA- typning med PCR-teknik, SSP *
DNA
PCR-SSP,
Termocykler
SU/S
HLA- typning med PCR-teknik, SSO *
DNA
PCR-SSO
Luminex
SU/S
HLA-B27-typning med PCR-teknik *
DNA
PCR-SSP
Termocykler
SU/S
HLA-antikroppar med CDC-teknik *
Blod
Lymfocytotoxicitet
SU/S
HLA-antikroppar, FC-teknik *
Blod
Flödescytometri
Seraset,
fluorescensmikroskop
FACSCALIBUR
HLA-antikroppar, Luminexteknik *
Blod
Solid Fas
Luminex
SU/S
Korstest, CDC-teknik *
Blod, Mjälte
Lymfocytotoxicitet
Fluorescensmikroskop
SU/S
Korstest, FC-teknik *
Blod
Flödescytometri
FACSCALIBUR
Benmärgsinsamling på operation
Benmärg
Sterilteknik
SU/S
Benmärg, buffycoat
Benmärg
Renrumsarbete
Sepax®2
SU/S
Benmärg, dubbelbuffycoat
Benmärg
Renrumsarbete
Sepax®2
SU/S
Benmärg, plasmareducering
Benmärg
Renrumsarbete
Sepax®2
SU/S
Cellräkning, hematologi
Leukocyter
Steril hantering av aspirerad
benmärg på operationsavd.
Processing av benmärg,
centrifugering i cellprocessor till
buffycoat
Processing av benmärg vid ABO
major inkomp, centrifugering i
cellprocessor
Processing av benmärg vid ABO
minor inkomp, centrifugering i
cellprocessor
Cellräkning av
stamcellskoncentrat
Cell-Dyn Sapphire
SU/S
SU/S
Stamcellslab
Klinisk Immunologi &
Transfusionsmedicin
Laboratoriemedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
TM - Ackrediteringens omfattning
Version: 1.24
Författare: Inger Lekman
Godkännare: Dan Holmsten
(ID): KITMAU100147
Godkänt: 2015-04-10
Publicerat: 2015-04-10 11:38:00
Sida: 4(5)
Ackrediteringens omfattning, Transfusionsmedicin
Komponent/
Undersökning
System
Donatorlymfocyter
Lymfocyter
Infrysning av stamceller
Blodstamceller
Benmärg
Blodstamceller
Perifer stamcellsskörd
Transplantation, upptining av stamceller
Insamling av navelsträngsblod
Blodstamceller
Benmärg
Navelsträngsblod
Navelsträngsblod
Processing av navelsträngblod
Navelsträngsblod
Infrysning av navelsträngsblod
Navelsträngsblod
Klinisk Immunologi &
Transfusionsmedicin
Laboratoriemedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Metod/
Mätprincip
Cellhantering och infrysning av
donatorlymfocyter (DLI)
Infrysning av perifera stamceller,
benmärg och DLI
Hantering och processing av
perifera stamceller
Tining av stamceller i samband
med transplantation
Utrustning
Nivå/Mätosäkerhet
%
Lab/Ort
Renrumsarbete
SU/S
Renrumsarbete
Kvävetankar
Renrumsarbete
SU/S
Barkey Plasmatherm
SU/S
Blodtappning av navelsträngen
Hantering och processing av
navelsträngsblod
Infrysning av navelsträngsblod
Enhet
Sepax
renrumsarbete
Renrumsarbete
Bio-Archive
kvävehantering
TM - Ackrediteringens omfattning
Version: 1.24
Författare: Inger Lekman
Godkännare: Dan Holmsten
SU/S
SU/ÖS
Karolinska/HS
SU/S
SU/S
(ID): KITMAU100147
Godkänt: 2015-04-10
Publicerat: 2015-04-10 11:38:00
Sida: 5(5)