Kundcase TDC - omfattande integration med affärssystemet

Kundcase TDC - omfattande integration med affärssystemet för att nå maximal
automation av inköpsprocessen för såväl indirekt som direkt material
TDC använder Visma Proceedo för inköp och fakturahantering. Dvs för hela processen för
purchase-to-pay. Det intressanta med TDCs användning av Proceedo är att TDC även läser
in inköpsordrar från affärssystemet. Dessa inköpsordrar härrör direkt material och skapas i
affärssystemet Visma Business.
Syftet med denna integration är att automatisera matchningen mellan dessa inköpsordrar
och deras fakturor genom att använda matchningsfunktionaliteten i Proceedo.
Detta kundcase ger en bild av denna integration och dess nytta samt övriga integration som
TDCs uppsättning av Visma Proceedo har med kringliggande system.
Översikt av integrationer
Integration
Sändande
system
Mottagande
system
Syfte
Inköpsordrar direkt
material
Visma Business
Visma
Proceedo
Läsa in ordrar i Proceedo för att
möjliggöra matchning mot faktura.
Prisuppdatering av
direkt material ordrar
Visma Proceedo
Visma
Business
Uppdatera pris på rader på
inköpsorder i affärssystemet.
Ankomstbokning av
faktura
Visma Proceedo
Visma
Business
Få kontroll på moms och
leverantörsskuld för alla
leverantörsfakturor som inkommit.
Slutbokning av
faktura
Visma Proceedo
Visma
Business
Slutgiltig kostnadsbokföring av
leverantörsfaktura i affärssystemet
Information om
faktura är betald
Visma Business
Visma
Proceedo
Information till användare i
fakturahanteringslösningen om att
leverantören har fått betalt.
Användare
HR-system
Visma
Proceedo
Automatisk uppdatering av
användarregister i Proceedo.
Single Sign On
AD
Visma
Proceedo
Automatisk inloggning i Proceedo.
Användaren klickar på en länk från
skrivbordet och loggas då
automatiskt in i Proceedo.
Användaren behöver inte tänka på
ytterligare användarnamn och
lösenord samtidigt som påloggning
sker med hög säkerhet.
Kontoplan och
koddelar
Visma Business
Visma
Proceedo
Överföring av grunddata så som
kostnadsställen och andra värden
konteringssträngen. För att minimera
administration i Proceedo.
Sambandskontroller
Visma Business
Visma
Proceedo
Överföring av regler för samband
mellan konteringsvärden i olika
dimensioner av konteringssträngen.
Detta för att minska administrationen
i Proceedo
Skannade fakturor
Skanninglösning
hos TDC
Visma
Proceedo
Inhämta skannade fakturor till
Proceedo. Med bild och tolkad
information.
eOrder
Visma Proceedo
Leverantör
Inköpsorder till leverantörer. Kan
skickas på olika format och
transsportsätt exempelvis EDIFACT,
xml, Peppol, Sveorder mfl.
eFaktura från
leverantör
Leverantör
Visma
Proceedo
Inhämta elektroniska
leverantörsfakturor till Proceedo.
Olika format, transportsätt samt via
opereratörer eller direkt till Proceedo
via direktintegrationer eller i
leverantörsportal.
eFaktura från
Inexchange
Inexchange
Visma
Proceedo
Inhämta elektroniska
leverantörsfakturor till Proceedo via
Inexchange.
Integration till
leverantörers ehandelstjänster
Leverantörens
webshop
Visma
Proceedo
Från Proceedo kan man göra
kopplingar till leverantörens
webshop. Användaren väljer
leverantören i Proceedo och tas till
leverantörens webshop genom
automatisk påloggning. Varukorg
skapas hos leverantör och skickas i
realtid över till Visma Proceedo där
beställningen kan slutföras.
eKatalog
Leverantör
Visma
Proceedo
Överföring av produktkataloger från
levantör till Proceedo i syfte att fylla
inköpssystemet med produkter och
tjänster. Integration av filer samt
möjligheter till import/export via
excel.
Låter detta intressant?
Kontakta Stefan Norr på Visma Commerce på telefon 010 - 14 13 330.
Eller maila [email protected]