Trygghetslarm

Sida 1 av 2
INFORMATION FRÅN
OMVÅRDNADSFÖRVALTNINGEN
Trygghetslarm
Gäller från januari 2015
Att använda trygghetslarmet
Du har beviljats trygghetslarm. Om du använder
larmet på rätt sätt kan du få
hjälp om något oförutsett
inträffar i hemmet, under
dygnets alla timmar.
Läs det här faktabladet
noggrant för att veta hur du
ska hantera larmet för att
det ska fungera på bästa
sätt.
1. Ta för vana att alltid ha larmknappen på dig
eftersom behovet att larma kan uppstå när som
helst. Ha larmet på dig i alla situationer, även
under natten. Larmet tål väta, exempelvis normal
duschning.
2. Nätsladden och telefonsladden till trygghetslarmet
måste vara inkopplade för att larmet ska fungera.
3. När du ska larma: Tryck på larmplattan eller
larmknappen på armband eller halsband för att
komma i talkontakt med hemtjänstpersonalen.
Hur snabbt personal kan vara på plats beror på
var hemtjänstpersonalen befinner sig när larmet
kommer. Målsättningen är att vara på plats hos
dig inom 1 timme. Larmsamtalet kostar som ett
normalt lokalsamtal.
Telefonabonnemang
Kontakt
För bästa driftsäkerhet rekommenderar Söderhamns
kommun att telefonabonnemanget finns hos Telia. Om ni
funderar på att göra ändringar i ert nuvarande
abonnemang, kontakta kommunen (se kontaktuppgifter
till vänster) för bedömning om bytet påverkar
trygghetslarmets funktion och driftsäkerhet. Att byta
teleoperatör kan innebära att larmet upphör att fungera.
Omvårdnad Direkt
Tel
0270-756 56
E-post
[email protected]
Provlarmning
Med jämna mellanrum kommer hemtjänsten att ringa till
dig och be dig utföra en provlarmning för att säkerställa
att allt fungerar som det ska.
Sida 2 av 2
Faktablad Trygghetslarm
Viktigt att tänka på
•
Trygghetslarmet ska användas när du vill komma
i kontakt med hemtjänstpersonal.
•
Larmknappen har en räckvidd som normalt är
tillräcklig inomhus, men garanterar ingen
täckning utomhus.
•
Om du har bärbar telefon bör den inte placeras i
direkt närhet till larmplattan på grund av
störningsrisk.
•
Trygghetslarmet ska återlämnas till kommunen
när du inte längre har behov av larmet. Larmet
ska hanteras aktsamt och hållas rent.
Trygghetslarmet
är inte ett akutlarm.
Vid akut sjukdom eller
akuta situationer ska
du alltid ringa nödnumret
112.
Vid strömavbrott och låg batterikapacitet
Trygghetslarmet signalerar automatiskt till kommunens
larmdator vid strömavbrott.
Larmdatorn får också en automatisk signal om ditt larm
har låg batterikapacitet.
Vid strömavbrott finns reservkraft i systemet bland annat
genom inbyggda batterier.
Om batterinivån blir för låg avger trygghetslarmet en
signal som betyder att batterikapaciteten är för låg.
Kontakt
Lämna tillbaka larmet
Om du vill lämna tillbaka ditt trygghetslarm, kontakta
din hemtjänsthandläggare via Omvårdnad Direkt, tel
0270-756 56
Omvårdnad Direkt
Tel
0270-756 56
E-post
[email protected]