PDF - Guide: Brandkrav

GUIDE
Inbrottsskydd Brandskydd & Säkerhet
1
RÄTT PRODUKT FÖR RÄTT BRANDKRAV
Förfrågningsunderlaget anger att jalusin ska uppfylla ett visst brandkrav beroende på dess placering och
säkerhetsavstånd till närliggande antändliga föremål eller utrymningskrav för personer.
Brandklassen testas enligt den nya EN-standard (EN1634:2008) med hela produkten på den brandutsatta sidan, dvs
förmåga för gardinens samtliga delar att stå emot brand testas.
Denna test är en betydligt tuffare jämfört med den gamla standarden, där jalusin var placerad på icke brandutsatt
sida. Vilket innebar att endast gardintyget blev direkt utsatta för branden medan kåpa och styrskenor endast utsattes
indirekt för branden då de skyddades av väggen de var monterade på.
Därför är det viktigt att kontrollera hur den föreskrivna produkten förhåller sig till brandkravet enligt den nya ENstandard, så att Kunden får rätt produkt för det krav brandskyddsbeskrivningen syftar på att den ska klara.
Produktens uppfyllande av kraven enligt BBR kap 5
5:1 Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska utformas med
betryggande robusthet så att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar.
(BFS 2011:26). När brandskydd och byggnadens brandklassning harmonierar behöver en separat analytisk
dimensionering inte göras.
5:231 Klassbeteckningar (brandskydd och minuter)



E (integrity) med ett skyddsavstånd från 1-1,5 meter utan direkt vattenbegjutning
o Med direkt vattenbegjutning kan högre brandklass uppnås
EW (integrity and radiation) med ett skyddsavstånd från 0,3 meter utan direkt vattenbegjutning.
o Med direkt vattenbegjutning kan högre brandklass uppnås
EI (integrity and insulation) utan ett skyddsavstånd och utan direkt vattenbegjutning
Brandskydd och minuter
E 30-120
Integritet
E-gardinen är tillverkad av rostfri
ståltrådsförstärkt, vävd glasfiber, belagd
på bägge sidor med polyuretan.
EW 30-120
E + reducering av värmestrålning
EI 30-60
EW + Isolering
EW-gardinen är tillverkad av värmetålig
väv med en antracitbeläggning baserad
på polyuretan. Väven är förstärkt för att
ge bästa möjliga begränsning av
värmestrålningen. Maxformat 36 kvm.
EI-gardinen består av en flexibel och
värmetålig väv med en röktät, grå
silikonbeläggning. Väven är dubbelsidig
och fylld med ett isoleringsmaterial som
sväller vid brand. Maxformat 20 kvm.
Notera! Finns direkt vattenbegjutning på gardinen har vattnet en värmereducerande och isolerande effekt, vilket
möjliggör att uppsatta brandkrav kan sänkas med bibehållet brandskydd.
OBS!
Accepterar berörda parter att man frångår föreskrivna skyddskrav, är det viktigt att det görs en skriftlig
överenskommelse om avvikelse från dessa, vilken t.ex kan uppvisas gentemot en besiktigande tredje part.
AB Skånefabriken
Box 16, 23521 Vellinge
Besök: Industrigatan 1, Vellinge
Org.nr: 556668-7553
Tel: 040-6072290
[email protected]
www.skanefabriken.se
Säte: Skåne Län