Preparat som sjukhusapoteket direkt byter till annat

Utbyteslista för läkemedel på rekvisition 2015
Läkemedelsrådet i Region Skåne
2015-05-01

Vid rekvirering av läkemedel på listan ska i första hand läkemedel i kolumnen "Hänvisning
TILL" beställas.

Logistikcentrum byter, förutom enligt utbyteslistan, även till övriga utbytbara avtalade
läkemedel (gäller beställning på rekvisition).

Om beställaren absolut vill ha ett annat preparat än det hänvisade anges detta genom att
OBS! tillskrives.

Sjuksköterska får göra utbyte enligt generikalistorna (obs ej analoglistorna) nedan utan
kontakt med ordinerande läkare. Sjuksköterskan antecknar preparatbytet i sin
journalhandling (utdelningslistan i Melior/motsvarande).
Om inte denna rutin gäller skall annan skriftlig finnas.
Endast giltig efter underskrift av
verksamhetschef/medicinskt
ledningsansvarig eller motsvarande
Giltig längst t.o.m. 2016-04-30

Generika
Synonyma läkemedel
…………………………………………………
$ = Avtal
* = Nytt på utbyteslistan
Generika
Synonyma läkemedel
Hänvisning FRÅN
Hänvisning TILL
Aciclovir konc. till infv.
Geavir pulv. till infv. $
Hänvisning FRÅN
Cipralex
Escitalopram *
Hänvisning TILL
Aclasta infv. 5 mg
Zoledronsyra SUN infv. 5
mg $
Cipramil
Citalopram
Claforan
Cefotaxim
Actilyse pulv+vätska till
inj/infv. 2 mg
Actilyse pulv+vätska till
inj/infv. 2 mg Orifarm * $
Clarityn
Loratadin
Addex-NaCl konc. till infv.
20x20 ml
Addex-NaCl konc. till infv.
10x20 ml
Clindamycin inj
Dalacin inj Pfizer * $
Clindamycin kaps 300 mg
Airomir lösn för nebul
Salbutamol Arrow lösn för
nebul $
Dalacin kaps 300 mg
32 st Pfizer $
Alfadil (ej BPH)
Doxazosin
Aloxi inj
Clopidogrel
Clopidogrel Orion $
CoAprovel
Aloxi inj Swedish Orphan *
$
Irbesartan/Hydrochlorothiazide
Combivent
Sapimol $
Alprazolam
Xanor
Comtess
Entacapon
Amias
Candesartan
Corsodyl 2 mg/ml
Hexident 1 mg/ml
Amimox
Amoxicillin
Cozaar + Comp
Anafranil
Klomipramin
Losartan +
Hydrochlorothiazide
AnaPen + Junior
Emerade *
Angiox pulv. konc injv/infv.
Angiox pulv. konc injv/infv.
Abacus * $
Aprovel
Irbesartan
Aricept
Donepezil
Arimidex
Cyklokapron inj
Tranexamic acid
Stragen inj/infv. * $
Cyklokapron/Cyklonova tabl
Tranexamsyra tabl *
(ej brustabl)
Generika
Synonyma läkemedel
Hänvisning FRÅN
Hänvisning TILL
Esomeprazol inj/infv.
Esomeprazol Sandoz
inj/inf 10x40 mg * $
Esomeprazol
enterotabl/enterokapsl
Esomeprazol Orion
enterotabl 98 st * $
Etalpha
Alfacalcidol
Eusaprim forte
Bactrim forte
Exelon
Rivastigmin
Femar
Letrozol
Fentanyl plåster (alla frp.
strl)
Matrifen 10x1 st $
Flagyl infv.
Metronidazol
Braun infv. * $
Flucloxacillin 750 mg (alla
frp.strl)
Heracillin 750 mg 20st $
Flumazenil
Lanexat Roche $
Fortum inkl Monovial
Ceftazidim
Fosamax
Alendronat
Furix tabl
Furosemid tabl *
Furix Retard
Lasix Retard
Cymevene pulv. till infv.
Cymevene pulv. till infv.
Roche $
Grepid
Clopidogrel Orion $
Anastrozol
Daktacort
Cortimyk
Heparin LEO inj 5000 IE/ml
Heparin LEO inj 5000
IE/ml Omnia * $
Aromasin
Exemestan
Daonil
Glibenklamid
Atacand + Plus
Candesartan +
Hydrochlorothiazide
Detrusitol inkl SR
Tolterodin inkl depottabl
Heracillin 500 mg (alla
frp.strl)
Flucloxacillin Orion 500
mg 30 st $
Diflucan
Flukonazol
Atenativ
Antitrombin III $
Dimor
Loperamid
Heracillin 750 mg (alla
frp.strl)
Heracillin 750 mg
20 st $
Diovan + Comp
Valsartan +
Hydrochlorothiazide
Herceptin 150 mg pulv. till
konc infv.
Herceptin 150 mg pulv.
till konc infv. Roche * $
Diprivan 20 mg/ml förfylld
spruta
Propolipid Fresenius 20
mg/ml förfylld spruta * $
Ibumetin tabl 400 mg
50x1 st
Ibumetin tabl 400 mg
30 st $
Midazolam Panpharma
$
Idotrim
Trimetoprim
Dormicum
Imigran Novum
Sumatriptan
Doxyferm
Doxycyklin
Imipenem/Cilastatin
Tienam $
Duphalac
Laktulos
Imodium
Loperamid
Durogesic (alla frp.strl)
Matrifen 10x1 st $
Imovane
Zopiklon
Dynastat 40 mg
Dynastat 40 mg
Pharmachim $
Impugan
Furosemid *
Imurel
Azatioprin
Ebixa
Memantin
Ecalta pulv infv.
Ecalta pulv infv. Pfizer $
Invanz pulv. till konc infv.
Invanz pulv. till konc infv
Orifarm $
Efexor Depot
Venlafaxin
Ipramol
Sapimol $
Ekvacillin
Cloxacillin Stragen $
Sapimol $
Emconcor + CHF
Bisoprolol
Ipratropium/Salbutamol
Sandoz
EMEND kaps
EMEND kaps MSD * $
EpiPen + jr
Emerade *
Ipratropiumbromid
Ipraxa 250 mkg /1 ml (=0,25
Arrow lösn för nebul
mg/ml)
0,25 mg/ml 1 ml $
Esmeron
Rocuronium
Fresenius $
Ipraxa 500 mkg / 2ml
(=0,25 mg/ml)
Ipratropiumbromid Arrow
Atrovent lösn för nebul 0,25
lösn för nebul 0,25 mg/ml
mg/ml 2 ml
2 ml $
Atrovent lösn för nebul 0,5
mg/ml 1 ml
Ipratropiumbromid Arrow
lösn för nebul 0,25 mg/ml
2 ml * $
Avastin
Avastin Orifarm * $
Bendroflumetiazid
Salures
Betolvex/Betolvidon
Behepan
Biklin inj
Biklin inj Omnia $
Bondronat
Ibandronat
Brufen/Burana
Ibumetin $
Calcichew-D3 Forte Citron
tuggtabl
Kalcipos-D forte tuggtabl *
Calciumfolinat injv.
Calciumfolinate Teva injv.
*$
Cancidas pulv. till konc
Cancidas pulv. till konc infv.
infv. Paranova $
Casodex
Bikalutamid
Catapresan/Catapres
Catapres inj Orifarm * $
Celebra
Celecoxib *
Cimzia
Cimzia UCB Pharma * $
Ipratropiumbromid
Arrow lösn för nebul
0,25 mg/ml 2 ml $
Utbyteslista för läkemedel på rekvisition 2015
Läkemedelsrådet i Region Skåne
2015-05-01
Generika
Synonyma läkemedel
Hänvisning FRÅN
Generika
Synonyma läkemedel
Hänvisning TILL
Ipren
Ibumetin $
Ismo tabl
Isosorbidmononitrat tabl
Isofluran
Forene
Isoptin
Verapamil
$
Hänvisning FRÅN
Hänvisning TILL
Octreotid
Octreotide Fresenius
Kabi * $
Ondansetron inj
Ondansetron Fresenius
Kabi inj * $
Ondansetron tabl
Ondansetron Aurobindo
tabl 4 mg 10, 50 st; 8
mg 10 st * $
Generika
Synonyma läkemedel
Hänvisning FRÅN
Hänvisning TILL
Sifrol
Pramipexol
Simulect
Simulect Orifarm * $
Sinemet Depot
Levodopa/Carbidopa alt
Levocar
Singulair
Montelukast
Isosorbidmononitrat
depottabl
Imdur depottabl
Sobril
Oxascand
Jext
Emerade *
Optinate Septimum
Risedronat
Sotacor
Sotalol
Keppra
Levetiracetam
Oralin
Sertralin
Spektramox
Bioclavid
Keppra infv.
Levetiracetam
SUN infv. $
Oxikodon/Oxycodone
kaps/tabl (ej depot)
OxyNorm kaps. * $
Stesolid klysma
Diazepam Desitin
rektallösning
Kredex
Carvedilol
Oxycodone Depot 1A
Farma, depottablett * $
Zolpidem
Granisetron tabl/inj
OxyContin depottabl
Stilnoct
Kytril tabl/inj
Syntocinon
Oxytocin Ebb * $
Lamictal
Lamotrigin
OxyNorm inj
Lamisil
Terbinafin
Oxycodone Orion
inj/infv. $
Targocid 200 mg
Targocid 200 mg
Orifarm * $
Pamidronatnatrium
Pamifos $
Lanzo
Lansoprazol
munsöderfallande tabl.
Targocid 400 mg Sanofi
*$
Cilaxoral
Alvedon tabl 500 mg
50x1, 100, 300 st * $
Targocid 400 mg
Laxoberal
Pamol tabl 500 mg (alla
frp.strl)
Tenormin
Atenolol
Panocod
Citodon
Tiparol
Tramadol
Panodil (brustabl, mixtur,
supp)
Alvedon (brustabl,
mixtur, supp) $
Tradolan + Retard
Tramadol + Retard
Panodil Forte
Alvedon Forte
Triatec
Ramipril
Panodil tabl 500 mg (alla
frp.strl)
Alvedon tabl 500 mg
50x1, 100, 300 st * $
Valcyte tabl
Valcyte tabl Roche $
Valtrex
Valaciclovir
Paracetamol infv.
10 mg/ml l
Paracetamol Fresenius
Kabi infv. 10 mg/ml $
Vancocin kaps
Vancomycin Xellia kaps
$
Vancomycin pulv till inj/infv.
Vancomycin Hospira
pulv infv. $
Variquel
Glypressin $
Venofer
Järnsackaros Rechon *
$
Ventoline lösn för nebul
Salbutamol Arrow lösn
för nebul $
Leponex
Clozapine
Leptanal
Fentanyl Braun $
Lioresal inj/infv.
Lioresal inj/infv.
Orifarm $
Lioresal tabl
Baklofen tabl
Lipitor
Atorvastatin
Losec
Omeprazol
Lyrica kaps 225 mg; 300
mg 56 st
Lyrica kaps 225 mg;
300 mg 56 st
Pharmachim $ (Obs!
Avtalsslut: 2015-08-31)
Matrifen 5x1 st
Matrifen 10x1 st $
Meronem
Meropenem Hospira $
Metoprolol inj
Seloken inj 1 mg/ml AZ
$
Metronidazol infv.
Metronidazol
Braun infv. * $
Mifegyne tabl
Mifepristone
Linepharma tabl * $ *
Paracetamol/Kodein Evolan Citodon
Penomax 200 mg
Selexid 200 mg 30, 40,
100 st $
Physiotens
Moxonidin
Piperacillin/Tazobactam
Piperacillin/Tazobactam
Fresenius Kabi $
Plavix
Clopidogrel Orion $
Plendil
Felodipin
Vfend infv./oral susp
Vfend infv./oral susp
Orifarm $
Prolia 60 mg
Prolia 60 mg Paranova *
$
Voltaren + T
Diklofenak + T
Pronaxen
Naproxen
Proscar
Finasterid
Xatral OD
Alfuzosin
Xeloda
Capecitabin
Mogadon
Nitrazepam
Monoket tablett
Isosorbidmononitrat tablett
Pulmicort susp för nebul
XGEVA injv 120 mg
XGEVA injv 120 mg
Amgen * $
Morfin special, (ej 0,4
mg/ml 2,5 ml)
Budesonid Arrow susp
för nebul $
Morfin epidural
Remeron-S
Mirtazapin tabl
Xylocain inj (konserverad)
Lidokain FarmaPlus inj
(konserverad) $
Movicol/Moxalole
Laxiriva * $
Remifentanil
Ultiva $
Zeldox
Ziprasidon
Reminyl
Galantamin
Zinacef
Cefuroxim
Renitec + Comp
Enalapril + Comp /
Hydrochlorothiazide
Zocord
Simvastatin
Requip inkl Depot
Ropinirol
Zofran inj
Ondansetron Fresenius
Kabi inj * $
Zofran tabl GSK
Ondansetron Aurobindo
tabl 4 mg 10, 50 st; 8
mg 10 st * $
Zoloft
Sertralin
Zometa infv. 4 mg/100 ml
Zoledronsyra medac
infv. 4 mg/100 ml $
Zovirax
Aciclovir
Zyloric
Allopurinol
ZYPADHERA pulv. och
vätska till injv.
ZYPADHERA pulv. och
vätska till injv. Eli Lilly $
Seroquel tabl (ej depottabl) Quetiapin tabl
Zyprexa
Olanzapin
Seroxat
Zyrlex
Cetirizin
NaCl Braun inf konc 4
mmol/ml 10, 20 ml
Addex-NaCl inf konc
10x20ml
Naloxon 0,4 mg/ml
Nexodal Vitaflo
0,4 mg/ml $
Narop
Ropivacain Fresenius $
Rilutek
Riluzol
Neurontin
Gabapentin
Risperdal (ej CONSTA)
Risperidon
Nexium enterotabl
Esomeprazol Orion
enterotabl 98 st * $
Rocephalin (ej lidokain)
Ceftriaxon
Sandostatin
Octreotide Fresenius
Kabi * $
Selegilin
Eldepryl
Seloken ZOC depottabl
Metoprolol depottabl (ej
GEA)
Seroquel Depot depottabl
Seroquel Depot AZ
depottabl * $
Nexium inj/infv.
Nobligan + Retard
Esomeprazol Sandoz
inj/inf 10x40 mg * $
Tramadol + Retard
Nolvadex
Tamoxifen
Norvasc
Amlodipin
Novonorm
Repaglinid
Noxafil oral susp 40 mg/ml
Noxafil oral susp 40
mg/ml MSD * $
Paroxetin
Utbyteslista för läkemedel på rekvisition 2015
Läkemedelsrådet i Region Skåne
2015-05-01
Analog lista - fastställs av läkemedelsansvarig läkare

Preparat nedan markerade med # byts av Logistikcentrum till analogt preparat (gäller beställning på rekvisition).
Samtliga analoga byten fastställs av ordinerande läkare.
Analoga
Medicinskt likvärdiga läkemedel
Hänvisning FRÅN
Hänvisning TILL
Abboticin Novum #
Ery-Max
Aerius/Desloratadin
Loratadin
Pantoloc inj #
NSAID smärtgeler: Eeze, Ipren, Orudis, Siduro, Voltaren #
Esomeprazol Sandoz
inj 10x40mg * $
Ibumetin gel
Mjukgörare (karbamid): Calmuril, Fenuril, Karbasal #
Canoderm
Triptaner tabletter
Almogran, Maxalt, Naramig, Relpax, Zomig
Sumatriptan 50 mg
Nasala kortikosteroider
Rhinocort Aqua, Flutide Nasal, Becotide Nasal
Desonix (Aqua)
Glukokortikoider för utvärtes bruk
Mild:
Stark:
Ficortril #
Mildison Lipid #
Diproderm
Diprolen
Flutivate
Synalar
Hydrokortison CCS
Betnovat
PPI
Pantoloc, alla styrkor
Omeprazol 20 mg
Pariet, alla styrkor
Hematopoetiska tillväxtfaktorer
Neupogen + Novum
Zarzio
$
Privigen
$
Immunglobulin för intravaskulärt bruk
Kiovig
Octagam
Järn, parenterala preparat
Ferinject 50 mg Fe/ml
MonoFer 100 mg/ml * $